TECHNICZNE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA WYSYŁAJĄCE ZAZWYCZAJ PROMIENIOWANIE PODCZERWONE (PROMIENNIK PODCZERWIENI) LUB PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE (PROMIENNIK NADFIOLETU); WYTWARZANIU POŻĄDANEGO PROMIENIOWANIA TOWARZYSZY RÓWNIEŻ EMISJA ŚWIATŁA WIDZIALNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PROMIENNIK to:

techniczne źródło promieniowania wysyłające zazwyczaj promieniowanie podczerwone (promiennik podczerwieni) lub promieniowanie nadfioletowe (promiennik nadfioletu); wytwarzaniu pożądanego promieniowania towarzyszy również emisja światła widzialnego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PROMIENNIK

PROMIENNIK to:

rodzaj grzejnika, którego elementy grzejne niemal natychmiast po włączeniu rozgrzewają się do bardzo wysokiej temperatury i oddają ciepło głównie przez promieniowanie (na 10 lit.)PROMIENNIK to:

Geastrum Pers. - rodzaj grzybów należący do rodziny gwiazdoszowatych (Geastraceae); wszystkie rodzime gatunki z tego rodzaju objęte są w Polsce ścisłą ochroną gatunkową (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TECHNICZNE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA WYSYŁAJĄCE ZAZWYCZAJ PROMIENIOWANIE PODCZERWONE (PROMIENNIK PODCZERWIENI) LUB PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE (PROMIENNIK NADFIOLETU); WYTWARZANIU POŻĄDANEGO PROMIENIOWANIA TOWARZYSZY RÓWNIEŻ EMISJA ŚWIATŁA WIDZIALNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.651

ASYSTENTKA, KIBITKA, KIFOZA, STÓJKA, PIECZYWO, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, SZPILKA, TRANSEKT, NIEDOROZWÓJ, ARABESKA, DRAMAT HISTORYCZNY, WŁOSY TETYDY, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, KAPITAN, SURÓWKA, PATETYCZNOŚĆ, HOKEJ, KATEGORIA, KUNDMAN, SZKANDELA, FAZA, PRZEDRUK, REŻYM, MUFKA, LEBERKA, TŁUK PIĘŚCIOWY, PIERWSZOŚĆ, ZBIOREK, D, KONSUMENT, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, DRUT, ŻAŁOBA, SZEREG, BEANIA, SONG, OBSADA, APSYDA, PODKASTING, SEANS, FIGA INDYJSKA, PROFESOR ZWYCZAJNY, BANDAŻ, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, GRUPA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, JEDWAB NATURALNY, EDYCJA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, DOBYTEK, OPASKA, FIRMÓWKA, DEWALUACJA, RYBA AMFIDROMICZNA, SPĄGNICA, SZYFON, PERKALIK, OBROŻA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, ANALIZA WARIANCJI, REN, METYLOTROFIA, ZBIÓRKA, LEKARZ, KŁOPOTANIE SIĘ, POWIELACZ FOTOELEKTRONOWY, LIBRA, NIEPOKOJENIE SIĘ, TROCINÓWKA, KSIĄŻKA ADRESOWA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, GENDER, SYSTEM KONSORCYJNY, WIECZNE PIÓRO, LENIUCH, CENZURA, PRZETACZANIE KRWI, PADWAN, BŁONA ZEWNĘTRZNA, ZABYTEK, SILNIK NAPĘDOWY, CISZA PRZED BURZĄ, SKUTER, MURARKA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, CZWORONÓG, POLIGLOTA, KAPUSTA KWASZONA, ABSORPCJA, BRUZDKOWANIE, IMĆPAN, MŁOT KAFAROWY, LIŚĆ ODZIOMKOWY, BERNARD, PROPORZEC, ŻYWICIELKA, WOLE OKO, HEBAN, OSTENTACYJNOŚĆ, WÓZKOWY, SERWIS, WCIERKA, CIELICZKA, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, KRWAWNIK, SYSTEM SYMBOLICZNY, LIFTING, AUTOMAT TELEFONICZNY, SZATRA, MIKROKLIMAT, FUNDUSZ PODSTAWOWY, MENU, WSTĘŻNICE, CALYPSO, PRAKTYCZNOŚĆ, PIERWSZA JASKÓŁKA, ODBOJNICA, TARLATAN, SKANER BĘBNOWY, ZNACZENIE, LATOROŚL, PRZEWOŹNIK, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, WARIACJA, KRATKI, KOZAK, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, CEMBROWINA, KOŁOWROTEK, ABOLICJONISTA, TEORIA INFORMACJI, SKRZYPOWE, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, IZBA CZELADNA, TEORIA FISHERA, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, PROTEZA DENTYSTYCZNA, KULT LUNARNY, TUSZ, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, MILCZĄCA ZGODA, KRÓLEWNA, MUSZTARDA DIJON, ŁOBUZIAK, PODEJŚCIE, NIEDODMA PŁUC, ROZLEGŁOŚĆ, TECHNICZNOŚĆ, MIKSTURA, WĘZEŁ DROGOWY, KASETA, PILOKARPUS, BODARZ, CYKL PERYGLACJALNY, MATOŁ, BOROWIKOWA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, SER EDAMSKI, ODKOS, TERMOSTAT, POSZKODOWANA, NIEDROŻNOŚĆ JELIT, KOMORA WULKANICZNA, KOŁEK, LAGUNA, UCHWAŁA, PŁOMIEŃ, ŁUPACZKA, SŁONIOWATE, OSTATNI SAKRAMENT, WATERPROOF, FORMACJA, ENERGIA ELEKTRYCZNA, KINO, ZWINNOŚĆ, MASZOPERIA, PRAGMATYKA, INDIANKA, AMBRAZURA, WNĘTROSTWO, UNDEAD, ODNIESIENIE, LIBELA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, FILODENDRON, ŚRODKOWOŚĆ, SŁUGA BOŻA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, ŁONO, DYFTYK, ZIMNE NÓŻKI, TŁUMIK, BEŁT, HEROSTRATYZM, STROP, PRZEBUDOWA, MINUSY, ŁAŃCUCH, KULA, KINO DOMOWE, TERMOS BUFETOWY, TORPEDA, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KORMORAN OKULAROWY, KONSULTANT, PAROWCZYK, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, SOLANKA, PUB, MELIORACJA WODNA, ŁYSIENIE, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, OPERACJA, DZIABKA, MAPA TEMATYCZNA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, SOFCIK, TERYNA, MINUTA, ESENCJA, FAZA, ŚCIĘCIE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, PTASZEK, KRUSZYNA, ANTYPAST, BOKSYT, TEMNODONTOZAUR, TRAMONTANA, OPINIOTWÓRCA, PLAŻA, NIEWIERZĄCY, GAZÓWKA, SZYMPANS, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, MAJDAN, BASEN, NOSICIEL, DYFUZOR, DAWKA PROGOWA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, RUCH, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, MASER, TRYPTYK, MAŁA GASTRONOMIA, OBSZAR WODNY, ZGŁĘBNIK, DIRCIK, RAUT, KUBECZEK, NOS, PIANISTYKA, WYSZUKIWARKA, SZCZENIACZEK, KISZONKA, ŁYCHA, SKALA, INWEKTYWA, MAKIMONO, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, BĄBELKI, CZECZOTKA, DZIURA, SYR, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, SZCZERBA, PROGRAMOTWÓRCA, CUKRZYCA, PAS RADIACYJNY, MIRAŻ, BASKINKA, PRZEGLĄDACZ, TERMOREGULATOR, HULK, JAMA, GAŁKA, ANTABA, POKŁAD, SZUM, RUBASZNICA, WIZA POBYTOWA, PARTER OGRODOWY, CHEMOATRAKTANT, SKOK, MUTACJA ZMIANY SENSU, ZBAWCZYNI, WAGON TAROWY, JĘZOR LODOWCOWY, PRZYLĄDEK, SZASZŁYK, PATENA, JĘZYK SZTUCZNY, ANTYFAN, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ŁUSKA, CZAPA, ?MIERNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.651 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TECHNICZNE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA WYSYŁAJĄCE ZAZWYCZAJ PROMIENIOWANIE PODCZERWONE (PROMIENNIK PODCZERWIENI) LUB PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE (PROMIENNIK NADFIOLETU); WYTWARZANIU POŻĄDANEGO PROMIENIOWANIA TOWARZYSZY RÓWNIEŻ EMISJA ŚWIATŁA WIDZIALNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TECHNICZNE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA WYSYŁAJĄCE ZAZWYCZAJ PROMIENIOWANIE PODCZERWONE (PROMIENNIK PODCZERWIENI) LUB PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE (PROMIENNIK NADFIOLETU); WYTWARZANIU POŻĄDANEGO PROMIENIOWANIA TOWARZYSZY RÓWNIEŻ EMISJA ŚWIATŁA WIDZIALNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PROMIENNIK techniczne źródło promieniowania wysyłające zazwyczaj promieniowanie podczerwone (promiennik podczerwieni) lub promieniowanie nadfioletowe (promiennik nadfioletu); wytwarzaniu pożądanego promieniowania towarzyszy również emisja światła widzialnego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PROMIENNIK
techniczne źródło promieniowania wysyłające zazwyczaj promieniowanie podczerwone (promiennik podczerwieni) lub promieniowanie nadfioletowe (promiennik nadfioletu); wytwarzaniu pożądanego promieniowania towarzyszy również emisja światła widzialnego (na 10 lit.).

Oprócz TECHNICZNE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA WYSYŁAJĄCE ZAZWYCZAJ PROMIENIOWANIE PODCZERWONE (PROMIENNIK PODCZERWIENI) LUB PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE (PROMIENNIK NADFIOLETU); WYTWARZANIU POŻĄDANEGO PROMIENIOWANIA TOWARZYSZY RÓWNIEŻ EMISJA ŚWIATŁA WIDZIALNEGO sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - TECHNICZNE ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA WYSYŁAJĄCE ZAZWYCZAJ PROMIENIOWANIE PODCZERWONE (PROMIENNIK PODCZERWIENI) LUB PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE (PROMIENNIK NADFIOLETU); WYTWARZANIU POŻĄDANEGO PROMIENIOWANIA TOWARZYSZY RÓWNIEŻ EMISJA ŚWIATŁA WIDZIALNEGO. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast