NA BRAMKĘ LUB DO TARCZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRZAŁ to:

na bramkę lub do tarczy (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STRZAŁ

STRZAŁ to:

w sporcie: silne uderzenie skierowujące piłkę lub krążek do bramki przeciwnika (nie musi być celny) (na 6 lit.)STRZAŁ to:

huk towrzyszący strzałowi (na 6 lit.)STRZAŁ to:

wystrzelenie z broni palnej, kuszy, łuku itp (na 6 lit.)STRZAŁ to:

coś, co doskonale trafia w czyjeś oczekiwania, gust itp (na 6 lit.)STRZAŁ to:

zachowanie lub słowa, które mają na celu kogoś zranić (na 6 lit.)STRZAŁ to:

w górnictwie: wybuch ładunku, celowa eksplozja, która ma na celu odłupanie węgla, także: sam ładunek wybuchowy (na 6 lit.)STRZAŁ to:

próba odgadnięcia (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NA BRAMKĘ LUB DO TARCZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.241

ZAPONA, ZEGAR WIEŻOWY, ATRYBUCJA STABILNA, MODULACJA SKROŚNA, MIOTŁA, CIĄGOTY, SZPIEGÓWKA, SZCZERBA, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, WSPINACZKA SKAŁKOWA, PROFITENT, RÓŻA SKALNA, USZKO, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ANTYOKSYDANT, PODWOZIE, RUGI, CHAŁTURA, SPŁONKA, ZAPRAWA, SZAL, KLASTER, ABSYDA, PILAW, FILTR GĄBKOWY, EKRAN, PIĘCIOZŁOTÓWKA, GARMAŻERIA, STOŻEK DZIOBOWY, KUŁAK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, ŁĄCZNICA, ROY, WIELOPIĘTROWIEC, STATEK, SER PARMEŃSKI, FARMAKOTERAPIA, MIARA, ZACHWALACZ, KOŁO RATUNKOWE, POMOC, FRYWOLITKA, JEDNOSTKA, INSTRUMENT FINANSOWY, PYTANIE, EPISKOPAT, WYSTĘPOWANIE, DWÓJNIK, HIPODROM, JĘZYK, ADAPTOR, POKAL, GŁUPEK, PRZESŁONA, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, WĘGIERSKI, PŁOW, HAZARD, LEGENDA, NIGER, OBSERWATORKA, ŁUK ELEKTRYCZNY, KOMORA, ŁUPEK SAPROPELOWY, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, MIESIĄC, MADAPOLAM, SEKTA, REGENERACJA, DUJKERY, DRZEWO SOLITEROWE, CIĘGNO KOTWICZE, GEODETA, CIĄGNIK SIODŁOWY, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, NET, CZYSTKA ETNICZNA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, OGIEŃ, TRANSPORTOWIEC, SUMA, ŚMIETANKA, KONDYCJA FINANSOWA, JEDNOŚĆ, FILTRACJA, HULAKA, ODSUWACZ, STRINDBERG, MAŚLANKA, MROZOODPORNOŚĆ, WŁÓKNIAK MIĘKKI, OPŁATA ADIACENCKA, OKNO, AMERYKAŃSKOŚĆ, SURFER, POKOLENIE, CÓRKA ŚMIECIARZA, KUSKUS, KĄDZIEL, GRUPA WAROWNA, KOMÓRCZAK, LESZCZYNA, BLISKOZNACZNIK, UWE, KŁOBUK, DERESZ, GWASZ, OKLUZJA, TYGIEL, KAPITAN, PIASTA, POWĄTPIEWANIE, ANTOLOGIA, WĘZEŁ, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WIELOKROTNOŚĆ, OBIONE, SEMESTR LETNI, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, SRACZKA, STRAJK, IRENA, GROŹBA KARALNA, CZASZA LODOWA, OBRAZ, DOCHODZĄCA KOBIETA, POJEMNOŚĆ POLOWA, TUSZ, ANTENA SATELITARNA, AFRYKANIZACJA, BULIONÓWKA, MADRAS, SALA, PŁYWACZ, PEPICZEK, JAZ, PĘTLA, ZBROJENIE, PRZEWODNIK, BALSAM KANADYJSKI, ZOOCHORIA, KORKI, SPRZĘT MECHANICZNY, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, DATOWNIK, SIŁA, UKŁAD KIEROWNICZY, ODPUST, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, TUNBERGIA, PIÓRO, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ŁADOWANIE, TAPETA, ATRAPA, NOSOWOŚĆ, RÓWNANIE RÓŻNICOWE, ZAKŁAD, AUTOMAT TELEFONICZNY, RUCH, PREZYDENTKA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, SZKIC TOPOGRAFICZNY, KET, DŁUGIE RĘCE, ILOCZYN BLASCHKEGO, GRABINA, BÓR, CEDRAT, DROBIAZG, MORDOKLEJKA, POLSKI-SLOWNIK.PL, FORMACJA, PŁOMYK, ŻORŻETA, DZIAŁ WÓD, WENTYL, KOREK, RELISH, GORGONZOLA, LIEBERMANN, RÓJ, EMBARGO, TARAN, WANIENECZKA, LAJKRA, LICZEBNIK NIEOKREŚLONY, MASKA POŚMIERTNA, TERMINAL, LEGOWISKO, SIEĆ WODOCIĄGOWA, KONSERWATYWNOŚĆ, PODZIEMIE, CASTING, ROGER, ZASIŁEK OKRESOWY, KARTKA, DELIBERACJA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, SWORZEŃ, SZYLKRET, CZECZOTA, POTENCJAŁ ZETA, TURBINA SPALINOWA, FIRMA WYDMUSZKA, LINA, GIROSKOP, NIEWRAŻLIWOŚĆ, MARSZ, POLEWKA, BARWY NARODOWE, POJAZD SPECJALNY, FRAKCJA, IMITATOR, LOFIX, CHÓR, BIAŁY MARSZ, DUCHOWY OJCIEC, NORMALIZACJA, PRZEKŁADNIA, DERESZ, HEBRAJSKI, KOOPERANT, WARTOŚĆ OPAŁOWA, KWARTET, SATYNA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, AZOTAN(V), FRAMUGA, ZMOTORYZOWANY, PRANKO, MIĘDLARKA, BRZOSKWINIA, KOSZ, STRATYFIKACJA, POCHODNA FORMALNA, AUSZPIK, PACZKA, OLEJ, PIKOTKA, ADALINA, DRĄG, DOVE, FILTR WĘGLOWY, OPALENIZNA, OZONEK, WAGNER, CZĄSTKA DZIWNA, PRĘT, ADVOCATUS DIABOLI, BAJADERA, JON CENTRALNY, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, MIZOPEDIA, SUBEMITENT, KORYTKO, ZADANIE, ZGRED, LENIUSZEK, STRUKTURA DRAMATYCZNA, RING, DROGA BEZPRZETARGOWA, KRAŃCÓWKA, GALASÓWKA, POLIKRYSZTAŁ, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, PIERWOTEK, ORGIA, NARKOTYK MIĘKKI, NAZWA RODOWA, ANTYMONARCHISTA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, ADADŻIO, PROGRAMOTWÓRCA, DWUCYFRÓWKA, PŁYCINA, BIEGUN, PEPSI, AZOLLA PAPROTKOWA, JACK, EWANGELIA, TECHNIKA GRAFICZNA, PRZERWANIE CIĄŻY, INTERWENCJA, OBIEKTYW, OCENA, BEANIA, JUBILEUSZ, MAKAGIGI, PRZEWAGA, DŻINS, TRANSPORTÓWKA, FILET, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, MIARKOWNIK SPALANIA, SONIFIKACJA, KEYBORD, ZASTOINA, WOŹNY, ?GAD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.241 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NA BRAMKĘ LUB DO TARCZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NA BRAMKĘ LUB DO TARCZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRZAŁ na bramkę lub do tarczy (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRZAŁ
na bramkę lub do tarczy (na 6 lit.).

Oprócz NA BRAMKĘ LUB DO TARCZY sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - NA BRAMKĘ LUB DO TARCZY. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x