UKŁAD ELEKTRYCZNY LUB ELEKTRONICZNY WPROWADZAJĄCY OPÓŹNIENIE PRZECHODZĄCEGO PRZEZ NIEGO SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LINIA OPÓŹNIAJĄCA to:

układ elektryczny lub elektroniczny wprowadzający opóźnienie przechodzącego przez niego sygnału elektrycznego (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UKŁAD ELEKTRYCZNY LUB ELEKTRONICZNY WPROWADZAJĄCY OPÓŹNIENIE PRZECHODZĄCEGO PRZEZ NIEGO SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.169

WIĘZOZROST WŁÓKNISTY, PIECZĘĆ, KAŁAMARZ, KONTAKCIK, NIDA, SYMPOZJON, GOSTEK, KONWERTER, CIĄG GEOMETRYCZNY, RDZEŃ GRAFU, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, TRANSPORTÓWKA, ANIOŁ STRÓŻ, SZCZODRZENIEC, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, SPRAWA, WIĘZIENIE, WICI, WYSPA WULKANICZNA, WIZYTÓWKA, RATING, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, GŁOWA KOŚCIOŁA, BOLA, SZKLARKA, DYSPOZYCJA, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, GARNEK, WĘZEŁ KOLEJOWY, PUNK ROCK, PERMISYWNOŚĆ, PRZYDAWKA PRZYMIOTNA, EKSPANDOR, FUNDUSZ STRUKTURALNY, ATOL, NANSUK, PARAZYTOZA, POŻYTEK, BERŻERA, ZRZESZENIE, ODWROTNOŚĆ, INFLACJA BUDŻETOWA, STRONA, BONOŃCZYK, POMYŁKA FREUDOWSKA, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, MIÓD SZTUCZNY, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, KARTEZJANIZM, ANOMALIA POLANDA, REFERENDUM GMINNE, INKA, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, DUROPLAST, PRZESŁONA, USZAK, DOMINIUM, ROKIETA, PATRONTASZ, ALLEGRO, GLORYFIKATOR, PREZENTER, RAMPA, CZAS, ANGARIA, LAWOWANIE, SKAFANDER, MUZA, TWIST, ABAMPER, ZLEW, LENIWIEC, KISZONKA, FLACHA, PRASSAKI, DOŁEK, PODCIŚNIENIE TĘTNICZE, CZOSNEK, DELOKALIZACJA, ZATOKA, STOSUNEK UMOWNY, DOBYTEK, BROŃ OBUCHOWA, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, SIATKA GEOGRAFICZNA, KLINKIER CEMENTOWY, SZMAT, BASKINKA, FUTRYNA, JĘZYK, HEL, ZŁOTÓWKA, DROGA POŻAROWA, ODWIERT, LOTOSOWA STOPA, MAJSTERSTWO, KITAJ, KOREK, STYPENDIUM, KORONA, PRYMICJA, CIS, BIAŁA BIERKA, ROPOWICA KŁĘBU, CZYNNIK NIECENOWY, JASNOŚĆ, MIĘDLARKA, MYDELNICZKA, PISK, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, WYRĘB, KWASZONKA, WIDEOKASETA, ELASTIK, GETTER, PRZETOKA, TUBA, KRYKIET, DIS, EREKCJA, PEWNIAK, SZWABSKI, ODZYSK, HANZA, PRZETRAWIANIE, TARCZA, SILNIK BEZRUCHOWY, KOBYŁA, STEREOTAKSJA, WIDŁY, PIEŃ WULKANICZNY, AŻUR, FORD, ROZCIEŃCZALNIK, UKŁAD DARLINGTONA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, ZMOTORYZOWANY, PRZESYŁKA LISTOWA, STACJA, DWUSTER, CHOROBA WIRUSOWA, REPRESOR, SONAR, KOCIE OKO, NOWELIZACJA, ADWOKACJA, BIBLIA HEBRAJSKA, PRAWO MENDLA, ETOLA, PODATEK, NIEDOROZWÓJ, LEMONIADA, STRATOTYP, PRZEZWISKO, ESPADON, CZEREMCHA, FEERIA, KOREK, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, BESZBARMAK, ADIDAS, UDAR MÓZGOWY, HAPEK, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, MOTOR, SZOS, KOMÓRKA, STRATYFIKACJA, ANITA, ADIDAS, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, OPIS, NAROST, DERYWACJA FLEKSYJNA, ZNACZEK, WIESZAK, KONTENER, TUBKA, KĄT OSTRY, KILOWOLT, TOM, ALARM POŻAROWY, BÓB KOŃSKI, KALENDARZ GREGORIAŃSKI, UKŁAD KOSTNY, OPORNIK, ENDOCENTRYZM, PARK MASZYNOWY, ALARM OZONOWY, PŁACA ZASADNICZA, SUSZARKA, ANASTYLOZA, ALFABET WIĘZIENNY, KRĄG CZAROWNIC, KRA LODOWCOWA, BOMBARDON, BODZIEC WARUNKOWY, GAZETKA SZKOLNA, AMORTYZACJA, GAZYFIKACJA, BOCZEK, KARA, JAJO, GEKONEK, ZŁOTKO, SIEĆ KRYSTALICZNA, METEORYT, KAPIBARA, LIAZA, POKŁAD, STUDNIA ABISYŃSKA, BEJCA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, SULFON, INWOLUCJA, OSIEMNASTKA, PIGUŁKA WIEDZY, PRZEZIERNIK, PRZYRZĄD, SKOŃSKI, ZWARCIE, TOST FRANCUSKI, REFEKTARZ, KONDYCJONALIZM, SKRZYDŁO, WYCINEK, IDEACJA, DWUDZIESTY CZWARTY, UNIWERSYTECKOŚĆ, WĘGLIK, ZNIEWAGA, PRZEWÓD IZOLOWANY, GRA WYŚCIGOWA, WĄTEK, CHRZEST, GOLF, PRACOWNIK FIZYCZNY, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, NANOWOLT, TURANOWIE, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, UKŁAD ADAPTACYJNY, PRAWO TOŻSAMOŚCI, BLOKADA, MAKROPOLECENIE, WIĄŚL, KASZT, KRATER METEORYTOWY, MONOGENEZA, SIEDMIOMILOWE BUTY, SKALA RICHTERA, ALGEBRA LINIOWA, REWERSAŁ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, MIĘTÓWKA, SPUSZCZENIE, SUCHA IGŁA, MOL, TETRAPOD, WSPÓŁZAWODNICTWO, IGRZYSKA, RAJDER, POTENCJAŁ, BLOCZEK, CHODNICZEK, HULAJDUSZA, POCHODNA, MUR OPOROWY, BOCZNIK, PRZYLEPNOŚĆ, KANCONA, AFISZOWANIE SIĘ, AKT PŁCIOWY, TYRAŃSTWO, BARBET, STOCZNIA, RZADKOŚĆ, PARTYCYPACJA, WIERCENIE, SURFING, BARWY, PCHACZ, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, IDIOSYNKRAZJA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, CHERUBIN, SZALKA PETRIEGO, HRABSTWO, ŁUK, ADIDASEK, DROGI RODNE, PRZEŚMIEWKA, PĘDZLIK, FAJECZKA, ?ANTAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.169 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UKŁAD ELEKTRYCZNY LUB ELEKTRONICZNY WPROWADZAJĄCY OPÓŹNIENIE PRZECHODZĄCEGO PRZEZ NIEGO SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UKŁAD ELEKTRYCZNY LUB ELEKTRONICZNY WPROWADZAJĄCY OPÓŹNIENIE PRZECHODZĄCEGO PRZEZ NIEGO SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LINIA OPÓŹNIAJĄCA układ elektryczny lub elektroniczny wprowadzający opóźnienie przechodzącego przez niego sygnału elektrycznego (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LINIA OPÓŹNIAJĄCA
układ elektryczny lub elektroniczny wprowadzający opóźnienie przechodzącego przez niego sygnału elektrycznego (na 16 lit.).

Oprócz UKŁAD ELEKTRYCZNY LUB ELEKTRONICZNY WPROWADZAJĄCY OPÓŹNIENIE PRZECHODZĄCEGO PRZEZ NIEGO SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - UKŁAD ELEKTRYCZNY LUB ELEKTRONICZNY WPROWADZAJĄCY OPÓŹNIENIE PRZECHODZĄCEGO PRZEZ NIEGO SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x