W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; OBSZAR JEDNEGO KLASTRA MOŻNA WYPEŁNIĆ DANYMI NALEŻĄCYMI TYLKO DO JEDNEGO PLIKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLASTER to:

w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; obszar jednego klastra można wypełnić danymi należącymi tylko do jednego pliku (na 7 lit.)KLASTER DYSKOWY to:

w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; obszar jednego klastra można wypełnić danymi należącymi tylko do jednego pliku (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLASTER

KLASTER to:

grupa połączonych jednostek komputerowych, które współpracują ze sobą w celu udostępnienia zintegrowanego środowiska pracy (na 7 lit.)KLASTER to:

kilka dźwięków o niewielkich interwałach zagranych jednocześnie lub rozłożonych w czasie; rodzaj współbrzmienia (na 7 lit.)KLASTER to:

grupa blisko leżących genów, które kodują blisko spokrewnione białka (na 7 lit.)KLASTER to:

struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań (na 7 lit.)KLASTER to:

nietrwałe zgrupowanie materii hadronowej: nukleonów w jądrze atomowym lub mezonów np. w eksperymentach akceleratorowych (na 7 lit.)KLASTER to:

w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; obszar jednego klastra można wypełnić danymi należącymi tylko do jednego pliku (na 7 lit.)KLASTER to:

skoncentrowana przestrzennie grupa przedsiębiorstw, instytucji i organizacji, pochodzących z tego samego lub pokrewnych sektorów, powiązanych ze sobą siecią pionowych i poziomych zależności, konkurujących i współpracujących ze sobą (na 7 lit.)KLASTER to:

wielodźwięk we współczesnej muzyce (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; OBSZAR JEDNEGO KLASTRA MOŻNA WYPEŁNIĆ DANYMI NALEŻĄCYMI TYLKO DO JEDNEGO PLIKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.324

IZBA ROZLICZENIOWA, PRINSEPIA CHIŃSKA, ALERT, KANAŁY, LAMPA KSENONOWA, NAJEMNIK, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, GIERKA, CINGULUM, BARCZATKA BORÓWCZANKA, PISANKA, MARKA, OBRAZEK, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, FOTOGRAFIA KRAJOZNAWCZA, AKRECJA, FIZYKA TEORETYCZNA, IGŁAWA, GATUNEK AGAMICZNY, SAMOLOT, NALEŹLINA POSPOLITA, FASOWANIE, ZACHŁYŚNIĘCIE, ZAĆMIENIE, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, PODKŁADKA, GALASÓWKA, KRUŻGANEK, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, DRĄGAL, WĘZEŁ ZWYKŁY, CHORWACKOŚĆ, KOLIMATOR, ZAMÓWIENIE SEKTOROWE, JUBILER, RUMSZTYK, LEK CYTOSTATYCZNY, ROZSZCZEP WARGI, BAŻANT, KRUPNIK, NIEBIOSY, KARTON, SYSTEM PREZYDENCKI, NAPĘD, AFILIACJA, SYNTEZA JĄDROWA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, OFICERKI, OWCZA WEŁNA, BALKONIK, PIĘKNODUCH, TERYTORIUM MANDATOWE, SFORMUŁOWANIE, IDEAŁ MAKSYMALNY, OPONA, PRZEPOJKA, MRÓWKA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, FISZUTKA, WPADKA, PENETRACJA, LIGATURA, ENTOMOFAUNA, TYGIEL, DOM, BIZNESMENKA, ODKURZACZ CENTRALNY, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, LEZGINKA, SAMOISTNOŚĆ, JOAN, KOLCZATKA, TAJEMNICA STATYSTYCZNA, AUTONOMIA REGIONALNA, ASYRYJSKI, TCHÓRZLIWOŚĆ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ZAKOŃCZENIE, ANASTYLOZA, DELIKATNOŚĆ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, AFRYKANISTYKA, DERMATOGLIFIKA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, RĘKAWICA, MANDORLA, OSNOWA GEODEZYJNA, TRZON MACICY, GRZEBIEŃ, RYBIE OKO, TRIADA, ODKRYCIE, ŁAŃCUSZEK, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, GADZINA, SŁÓJ, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, MASA, WYSTĘPOWANIE, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, HAMERNIA, KALETA, HEGEMON, WSPOMAGACZ, KOMŻA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, GŁODÓWKA, WOLE, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, BRUTAL, ZBÓJNICKI, ELEGANCIK, SZACHY KORESPONDENCYJNE, SENIORAT, RZECZOWNIK POLICZALNY, NESTOR, NORMANDZKI COB, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, SQUAW, WIELOFAZOWOŚĆ, ULĘGAŁKA, OSOBA, SKRĘTNIK, LOGOFET, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PÓŁCZŁOWIEK, KARTA WIZYTOWA, GAZOMETR, NAUKI GEOLOGICZNE, TOPIELISKO, HALBA, KRET, NEOTENIA, JELEŃ KOŃSKI, BARANEK, GRUBOŚĆ, KACZKA, BIOMETRIA, STREFA KONWEKTYWNA, PILOT, UPROWADZENIE, WIBRACJA, KULT LUNARNY, FRAKCJA, JARZMO MOSTOWE, OPŁATA SANKCYJNA, AGENEZJA NEREK, BROKER UBEZPIECZENIOWY, KANTATA, BUŁA, BIOLOGIA SYSTEMOWA, OCZKO, AEDICULA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, EPOKA PALEOMAGNETYCZNA, JEDNOKLASÓWKA, KISZKA WĄTROBIANA, LAWINA GRUZOWA, CZABAN, OBRÓT, SEJM KONWOKACYJNY, TWÓR, HISTORYZM MASKI, NARZECZONA, PROTETYKA ORTOPEDYCZNA, MINA, WYWIAD LEKARSKI, EKLIPTYKA, ZMARZLAK, INTERPRETATOR, KLERK, KROKANT, NIERUCHLIWOŚĆ, BRUDY, SESJA POPULARNONAUKOWA, CIĘŻKI SPRZĘT, KOLOKWINTA, KIFOZA PIERSIOWA, KOKSOWNIK, REHABILITACJA, KRĘPACZKI, SUPERNOWA, DZIRYT, ZAKON MNISZY, PSYLOFIT, SKRZELOTCHAWKI, WARCABNIKOWATE, PORFIROBLAST, CIĄGOTY, DEROGACJA, SWERCJA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, MASZKARON, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, JEDWABNIK, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, CZAPRAK, JERZY, SYFON, KOLANA, CIAŁKO, SZESNASTY, MOTYLEK, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, CŁO WYRÓWNAWCZE, WYSPA KUCHENNA, INTERWAŁ, AKWATINTA, OBLAT, HANTABA, KORELACJA ELEKTRONOWA, WROTKARSTWO HOKEJOWE, OBWÓD REZONANSOWY, FUNT GIBRALTARSKI, GROSISTA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, KOMBATANCKOŚĆ, BALZAK, MAZER, BALONET, TRANSPOZYCJA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, CAYLEY, BROCHE, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, SKALNICZEK SIWY, SYNDROM WILKOŁAKA, KECZUOWIE, ARGENTYNOZAUR, PODCHLEBSTWO, DŁUGI RÓG, ODRUCH BEZWARUNKOWY, DINAR IRAŃSKI, ROZŁOGI, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, SALETRA, KĄT DEPRESJI, WRZĘCHY, KLIN, ŚLIWKA, ŚNIOT, RESPONSYWNOŚĆ, FLAGRUM, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, DEDUPLIKACJA, PANORAMA, MOPEK, RENTGENOLOGIA, RESPIRATOR, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, P, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, TUM, STOŻEK USYPISKOWY, CIEŃ, MIĘŚNIÓWKA GŁADKA, LABORANT, TELEGRAM, WCINKA, EWAPORAT, BAGIETA, MALKONTENCTWO, AMFIBIJNOŚĆ, FARMERKI, PIÓRO, RYGIEL, MARMOZETA BIAŁA, POTAJNIK, WIĆ ROŚLINNA, BŁOTNIAK, PUSZCZYK, GOŁĄBEK, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, KULT, AMERYKAŃSKOŚĆ, PRZYĆMIENIE, HEKTAR PRZELICZENIOWY, SIODEŁKOWCE, UDŹWIG, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, TEŚCIK, COCKNEY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, BAZYLIKA WIĘKSZA, RPG, KOT, IZOTROPOWOŚĆ, SZWARCOWNIK, GEOMETRIA CZYSTA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, EMPIREUM, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, INSTALACJA, KOŃ LOKAJSKI, SOS, BABIZM, ?SZKŁO LABORATORYJNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; OBSZAR JEDNEGO KLASTRA MOŻNA WYPEŁNIĆ DANYMI NALEŻĄCYMI TYLKO DO JEDNEGO PLIKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; OBSZAR JEDNEGO KLASTRA MOŻNA WYPEŁNIĆ DANYMI NALEŻĄCYMI TYLKO DO JEDNEGO PLIKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLASTER w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; obszar jednego klastra można wypełnić danymi należącymi tylko do jednego pliku (na 7 lit.)
KLASTER DYSKOWY w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; obszar jednego klastra można wypełnić danymi należącymi tylko do jednego pliku (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLASTER
w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; obszar jednego klastra można wypełnić danymi należącymi tylko do jednego pliku (na 7 lit.).
KLASTER DYSKOWY
w systemie plików: podstawowa jednostka przechowywania danych, składająca się z jednego lub kilku sektorów nośnika danych; obszar jednego klastra można wypełnić danymi należącymi tylko do jednego pliku (na 14 lit.).

Oprócz W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; OBSZAR JEDNEGO KLASTRA MOŻNA WYPEŁNIĆ DANYMI NALEŻĄCYMI TYLKO DO JEDNEGO PLIKU sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - W SYSTEMIE PLIKÓW: PODSTAWOWA JEDNOSTKA PRZECHOWYWANIA DANYCH, SKŁADAJĄCA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU SEKTORÓW NOŚNIKA DANYCH; OBSZAR JEDNEGO KLASTRA MOŻNA WYPEŁNIĆ DANYMI NALEŻĄCYMI TYLKO DO JEDNEGO PLIKU. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x