BRAK TONALNOŚCI W UTWORZE MUZYCZNYM; UTWORY ATONALNE NIE POSIADAJĄ CENTRUM TONALNEGO, CZYLI TONIKI, A ICH DŹWIĘKI NIE RÓWNOWAŻĄ SIĘ TAK, JAK W MUZYCE TONALNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ATONALNOŚĆ to:

brak tonalności w utworze muzycznym; utwory atonalne nie posiadają centrum tonalnego, czyli toniki, a ich dźwięki nie równoważą się tak, jak w muzyce tonalnej (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ATONALNOŚĆ

ATONALNOŚĆ to:

brak zależności poszczególnych dźwięków i akordów od dźwięku centralnego np. toniki (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BRAK TONALNOŚCI W UTWORZE MUZYCZNYM; UTWORY ATONALNE NIE POSIADAJĄ CENTRUM TONALNEGO, CZYLI TONIKI, A ICH DŹWIĘKI NIE RÓWNOWAŻĄ SIĘ TAK, JAK W MUZYCE TONALNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.811

GRUBA ZWIERZYNA, DYNAMIKA, EPIKUREIZM, GRANICA CIĄGU, SREBRNA PAPROĆ, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ANALFABETA, POMÓR, MOŻNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONU, UKŁAD CIAŁA, PARWENIUSZ, RESPONDENT, BUTELKA, JĘZYK WIETNAMSKI, ZAKWASZENIE, TREN, BIOMETEOROLOGIA, UBOGI, BLOK STARTOWY, GWARA MIEJSKA, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, METEOROLOGIA ROLNICZA, TURECKI, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, TAKSON, SOLARZ, IZOFONA, PARKINGOWY, BRODZIK, CZUMAK, FRANCISZKANIZM, GEOFIT KŁĄCZOWY, ŁAPADŁO, KARTA OBCIĄŻENIOWA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, COOL JAZZ, NADGORLIWOŚĆ, PERILLA ZWYCZAJNA, TANGO, SZATNIARZ, KATASTER, SILNIK CZTEROSUWOWY, ANTYCYPACJA, WEGETARIANIZM, CZARNY CHARAKTER, SPŁATA BALONOWA, NARYS KWIATOWY, OPORNOŚĆ, ARMIA, SPOT, SZPICAK, GRAFIKA, HONORARIUM, DEKLARACJA, MAMUT POŁUDNIOWY, LABORATORIUM GALENOWE, GRABBE, STOPKA, IGLICZNIOKSZTAŁTNE, EGZEMPCJA WOJSKOWA, POGOTOWIE TECHNICZNE, TRAWERS, TRIANGULACJA, KLESZCZ, SHIMMY, POWÓD, SUPOZYCJA, SHOUNENAI, INLET, CHIROPTEROLOG, NIEOBYCZAJNOŚĆ, JEMIOŁA, CERATOFYLLID, SILNIK ZAMKNIĘTY, TOR, DREDNOT, PLASTYKA, NIEOBOWIĄZKOWOŚĆ, SIWERT, STRATEGIA, ZMĘCZENIE, GETTO, PINAKOID, OKOT, ZWIĄZEK ORGANICZNY, HIOB, EKSPERTKA, WYPADEK PRZY PRACY, PISUAR, PODPALENIE, MLECZ, POCISK NIEPENETRUJĄCY, LIOTARD, AEROLIT, PASMO PRZENOSZENIA, OOLITYT, ARANŻACJA, MEJLOWANIE, NASTAWNOŚĆ, BRYNDZA, NASTRÓJ ROJOWY, KONSUMENT, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, PISMO IDEOGRAFICZNE, KLATCHIAŃSKI, SZCZĘKOCZUŁKOWCE, WOLA BOŻA, , SZTUKA UŻYTKOWA, FILAKTERIE, PYTAJNIK, KANKA, GEOGRAF, UDRY, WIZJER, ÓSEMKA, KOŁACZE, ORGIAZM, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, WYCZUCIE, RECEPTOR WĘCHOWY, BAS, AUTOCASCO, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, LEGWAN GŁUCHY, KATAKUMBY, DOBYTEK, GROSZKI, BRONIOZNAWSTWO, MIMETYZM, LOKOMOTYWA PROWADZĄCA, LEGAR, ASTROSPEKTROSKOPIA, SCHADOW, RIGAUDON, NIHILIZM, GĄSIOR, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, SINGIEL, RZECZ RUCHOMA, LOKATA DYNAMICZNA, ZABAWA, OGRANICZENIE, ZAWŁOKA, USTNOŚĆ, STOPIEŃ, GŁOS, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, GIDRAN, BOROWINA, NIEWZAJEMNOŚĆ, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, SZPADA, RAK PRĘGOWANY, TERAPIA STRUKTURALNA, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ARTYSTA, ZASTAWKA AORTALNA, ASOCJACJA, KORBA, PÓŁŚWIATEK, GITARA AKUSTYCZNA, FORSYCJA, DZIENNIK PROMULGACYJNY, ZBÓJNIK, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, PRZYWODZICIEL DŁUGI, WYMOWNOŚĆ, GALAKTYKA, ROZPLOT, ARESZT, GRANICA CHANDRASEKHARA, PRZEWIJAK, WYCHOWANIE FIZYCZNE, WIĘZADŁO KARKOWE, TENOR DRAMATYCZNY, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, BILOKACJA, MAGNETOWID, SZCZEP, FITOCENOZA, KOMUNA, MOWA WIĄZANA, GODZINA ŚWIETLNA, ZROST, POŻAR, ŁADOWACZ, OSOWIAŁOŚĆ, STERYLIZACJA, LINIA KREDYTOWA, OSYPISKO, WSPÓŁZAWODNICTWO, USTNIK, PRAWIDŁO, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, PORA, GETTO, MASKARADA, MOYZES, BEZCZUCIE, OGNISKO MUZYCZNE, REKIN, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, NAJEZDNIK, ZAMIANA, FORMA, LONGER, BAZA NOCLEGOWA, REALIZM FOTOGRAFICZNY, KAWKA, FORMIZM, LABIRYNT, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, LIŚCIEŃ, WARTKOŚĆ, MIĘSIEŃ SKRONIOWY, CHOROBA KESONOWA, CHOROBA KENNEDY'EGO, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, BUCHALTERIA, ŁADOWNIK, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, ZAGNIEŻDŻENIE, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, ŻYLAKI, BATUTA, NIECZYNNOŚĆ, KRYPTODEPRESJA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, TWIERDZENIE HARTOGSA, ŚRODEK, CYKL ASTRONOMICZNY, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, AEROLIT, ASZKENAZYJCZYK, MANIKIURZYSTKA, MORFOLOGIA, NAFTOWNICTWO, KWADRANT, KICZUA, AEROFOBIA, NAJEŹDŹCA, ZWIERAK MIKROFALOWY, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, DZWONEK RĘCZNY, ANALIZATOR, BAŚNIOWOŚĆ, BIDUL, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, LUFKA, RYNEK WSCHODZĄCY, KACERSTWO, PLAN ZDJĘCIOWY, SFERA BIOTYCZNA, WULWODYNIA, MEDRESA, MAK OPIUMOWY, METACENTRUM, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, AUTOSYFON, DEPRESJA, KOMUNIA, KATAKAUSTYKA, CHŁOPIĘCOŚĆ, GZIK, TSUNAMI, ABSURD NAZWOWY, POLIGAMICZNOŚĆ, SZANIEC, BAR MICWA, MADERNA, SKRĘCANIE, TAMANDUA, FIOLET GENCJANOWY, TAJEMNICA POLISZYNELA, FANTAZJA, DYPLOMATKA, GRIGORIJ POTIOMKIN, RELATYWIZM MORALNY, PRÓG WYBORCZY, JAMA STAWOWA, RAGLAN, MĄDRALIŃSKI, WYSPA, SPRZĄGLE, NOŚNA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, WKŁADKA, CHOROBA KAHLERA, MADERA, OBRZYD, GAZETA, KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, RADIOELEKTRYKA, STROFANTYNA, SŁOWOTWÓRSTWO, ASKOCHYTOZA, ?BAJECZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.811 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BRAK TONALNOŚCI W UTWORZE MUZYCZNYM; UTWORY ATONALNE NIE POSIADAJĄ CENTRUM TONALNEGO, CZYLI TONIKI, A ICH DŹWIĘKI NIE RÓWNOWAŻĄ SIĘ TAK, JAK W MUZYCE TONALNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BRAK TONALNOŚCI W UTWORZE MUZYCZNYM; UTWORY ATONALNE NIE POSIADAJĄ CENTRUM TONALNEGO, CZYLI TONIKI, A ICH DŹWIĘKI NIE RÓWNOWAŻĄ SIĘ TAK, JAK W MUZYCE TONALNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ATONALNOŚĆ brak tonalności w utworze muzycznym; utwory atonalne nie posiadają centrum tonalnego, czyli toniki, a ich dźwięki nie równoważą się tak, jak w muzyce tonalnej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ATONALNOŚĆ
brak tonalności w utworze muzycznym; utwory atonalne nie posiadają centrum tonalnego, czyli toniki, a ich dźwięki nie równoważą się tak, jak w muzyce tonalnej (na 10 lit.).

Oprócz BRAK TONALNOŚCI W UTWORZE MUZYCZNYM; UTWORY ATONALNE NIE POSIADAJĄ CENTRUM TONALNEGO, CZYLI TONIKI, A ICH DŹWIĘKI NIE RÓWNOWAŻĄ SIĘ TAK, JAK W MUZYCE TONALNEJ sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - BRAK TONALNOŚCI W UTWORZE MUZYCZNYM; UTWORY ATONALNE NIE POSIADAJĄ CENTRUM TONALNEGO, CZYLI TONIKI, A ICH DŹWIĘKI NIE RÓWNOWAŻĄ SIĘ TAK, JAK W MUZYCE TONALNEJ. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

x