UMOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ UBEZPIECZYCIEL, W ZAKRESIE DZIAŁANIA SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPEŁNIĆ OKREŚLONE ŚWIADCZENIE W RAZIE ZAJŚCIA PRZEWIDZIANEGO W UMOWIE WYPADKU, A UBEZPIECZAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UMOWA UBEZPIECZENIA to:

umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UMOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ UBEZPIECZYCIEL, W ZAKRESIE DZIAŁANIA SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPEŁNIĆ OKREŚLONE ŚWIADCZENIE W RAZIE ZAJŚCIA PRZEWIDZIANEGO W UMOWIE WYPADKU, A UBEZPIECZAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.140

CZARNY SZLAK, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, BOCHENEK, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, WKŁADKA, BABILOŃSKI, RUCH PRECESYJNY, WIDMO, PŁYTA, NIEUDOLNOŚĆ, KARATE, KYNOTERAPIA, DISNEY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, KAPITANIA GENERALNA, UCHWYT ZACISKOWY, NAUSZNIK, MORFOTROPIA, BENZYNÓWKA, TRANSGRESJA LODOWCA, TRZEJ KRÓLOWIE, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, KSIĘGOWY, UKORONOWANIE, EPONIM, GATUNEK INWAZYJNY, PISTOLET, BRZYDAL, ADEPTKA, PUNKT ZEROWY, ISTOTA SZARA, HELIOFIT, ARYTMETYZACJA, ESTRADA, POTENCJAŁ DZETA, HARLEKIN, UKRAINISTYKA, GNOJAK, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, IZOZYM, KROWIEŃCZAK, CEWA, STACJA NASŁUCHOWA, RYCZĄCA CZTERDZIESTKA, STOPA DYSKONTOWA, BLASZKA, TAMBURYN, PIĘĆSETKA, POPISOWOŚĆ, BUŁGARYSTYKA, CHIRURG, NASOSZNIK TRZĘŚ, HISTORIA LITERATURY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, REAKTOR, TRZYNASTKA, DYSPOZYCJA, NAŚLADOWCZOŚĆ, BOLA, WODA PODSKÓRNA, KOLEJ ŻELAZNA, ŁOŚ, ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA, PARTNER, OŚ ZIEMI, TROLLING, MONILOFITY, URZĄD CENTRALNY, OKNO KROSNOWE, PROTOZUCH, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, BIBLIOTEKA NAUKOWA, AUSTRONEZYJCZYK, IMPULS, ZAKŁADZINY, INTRATA, PUNICKI, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, PIRYDOKSAMINA, POCISK SMUGOWY, MAKSYMALIZM, KARBIDKA, WYWIAD SKARBOWY, TEROCEFALE, KROWA, POLONIZATOR, CB RADIO, PRĄD STAŁY, SZEREG HOMOLOGICZNY, BIURO TECHNICZNE, HARAS, SUFIKS, IRRADIACJA, CHRZAN, SUSZARKA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, DROGI RODNE, GAWĘDA SARMACKA, SOGDYJSKI, ARGENTYNOZAUR, NOOB, PULSACJA, TRZYDZIESTKA, PRZEMYTNIK, LEŃ, IRS, KWAS PRÓCHNICOWY, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, NATRĘT, UBOŻENIE, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, KOSTIUM, SZUM, STRUNOWIEC, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, STAWKA TARYFOWA, UKRZYWDZONY, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, SZTAFETA POŻARNICZA, MIGLANC, LICHENOLOGIA, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, STRAŻ RYBACKA, KWADRATURA, PĘTLA NEFRONU, AZOT AMONOWY, PEDOSFERA, SKRZYNKA, EKSPEDYCJA, STRÓJ HISZPAŃSKI, AGENCJA RATINGOWA, KONSUMENT, FREAK, WIECZERNIK, ELEKTROMEDYCYNA, HIPIATRIA, BEZCZELNIK, KNEDLE, FILOZOFIA KRYTYCZNA, TEMPERATURA CURIE, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, REALIZM MAGICZNY, ICHTIOSTEGOWCE, BOCZNOTRZONOWIEC, PROJEKT TECHNICZNY, LĘK, ACHAJOWIE, PSEFOLOGIA, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, WIECZNE NIEODDANIE, EWANGELIZATOR, PEGAZ, INTERNACJONAŁ, TEORIA DOMINA, HISTORYZM, OKRES ROZLICZENIOWY, FAHRENHEIT, MIEDZIORYT, PRZEBIERANIEC, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, KOMBATANCKOŚĆ, ZATOR, DNI STUDENTA, LAWINA DESKOWA, STROLLER, TEMPO, TAMANDUA, OBIEKT MOSTOWY, CYNAMON, MIKROFON KWASOWY, BRYGADA, ELASMOZAURY, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, ZAPRAWA, RZEŹNIA, CZWOROKĄT SACCHERIEGO, SEJSMOMETRIA, RUCH RELIGIJNY, PERYGLACJAŁ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, LUDY TURAŃSKIE, OFICYNA DRUKARSKA, KOLIBER, BRIT POP, PŁETWA, HANDLARKA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, WYSYP, SZKOŁA ŚREDNIA, DYPTYCH, NIERELIGIJNOŚĆ, ŻONGLERKA, DYSK KOMPAKTOWY, KOLANO, NIEWYDAJNOŚĆ, ROZBUDOWA, FUZJA JĄDROWA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, GRUPA ETNICZNA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, OKRĘT FLAGOWY, KROKODYLOWATE, SYDERYT, PRAWO PIĘŚCI, SYTUACJA PODBRAMKOWA, ZAWODY, ULOTKARZ, KRAJOBRAZ, ERA EOFITYCZNA, SHORT-TRACK, WEKA, ROBER, BEZGRANICZNOŚĆ, NIEOSTROŚĆ, OGRZEWNICTWO, KOMUNIA, WALKA, UKROP, LEKTORIUM, KWARTALNIK, PRESJA PŁACOWA, POJAWIENIE SIĘ, TEORIA GRAFÓW, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, INŻYNIER DUSZ, DRZEWOSTAN NASIENNY, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, POSTERUNEK, ŚWIADCZENIE, SZPIEG GOSPODARCZY, KRENELAŻ, KRATA ROZDZIELNA, MONTOWNIA, KRZYŻYK, CEMENTOWE BUTY, BUSINESSWOMAN, PATOFIZJOLOGIA, MONOFAGI, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, WYCISK, MEM, FUGU, BŁĄD POMIARU, STRZAŁA KUPIDYNA, DOWÓD APAGOGICZNY, TOTALIZATOR, PRZYPŁYW, KAUCZUKOWIEC, MANIACZKA, GAŁUSZKA, PIEPRZ, ZRĘCZNOŚCIÓWKA, GESTIA, PODKOLANIE, MIĘSOPUST, NASŁUCH, SARDANA, DUOLA, WINNA, WYŚCIG, REGENERATOR, SPIRITUS MOVENS, BRACTWO KURKOWE, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, UMOWA, PRZEPYCHACZKA, TERAPIA REINKARNACYJNA, SOPEL, FILOLOGIA KLASYCZNA, SZTUKA PERFORMATYWNA, TANIEC WSPÓŁCZESNY, STREFA ZGNIOTU, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, KOCIE OKO, PAMIĘĆ RUCHOWA, ANALIZA FINANSOWA, ANGLOSASKA, BYT ABSOLUTNY, LATARNIK, JEDNOKLASÓWKA, JĘZYK ROSYJSKI, FIGURKA TANAGRYJSKA, FOLK, SZACHY FISCHERA, KARKAS, ZATRZYMANIE SIĘ, SURFAKTANT, UŚMIECH SARDONICZNY, CHALKOGRAF, ŁĄCZNIK, HIPNOTYK, DROGA KOŁOWA, FAKTORYZACJA, BALUT, WAHACZ WZDŁUŻNY, IRYZACJA, ?PROCES DOSTOSOWAWCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.140 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UMOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ UBEZPIECZYCIEL, W ZAKRESIE DZIAŁANIA SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPEŁNIĆ OKREŚLONE ŚWIADCZENIE W RAZIE ZAJŚCIA PRZEWIDZIANEGO W UMOWIE WYPADKU, A UBEZPIECZAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UMOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ UBEZPIECZYCIEL, W ZAKRESIE DZIAŁANIA SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPEŁNIĆ OKREŚLONE ŚWIADCZENIE W RAZIE ZAJŚCIA PRZEWIDZIANEGO W UMOWIE WYPADKU, A UBEZPIECZAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UMOWA UBEZPIECZENIA umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UMOWA UBEZPIECZENIA
umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa, zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę (na 18 lit.).

Oprócz UMOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ UBEZPIECZYCIEL, W ZAKRESIE DZIAŁANIA SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPEŁNIĆ OKREŚLONE ŚWIADCZENIE W RAZIE ZAJŚCIA PRZEWIDZIANEGO W UMOWIE WYPADKU, A UBEZPIECZAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - UMOWA, NA PODSTAWIE KTÓREJ UBEZPIECZYCIEL, W ZAKRESIE DZIAŁANIA SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA, ZOBOWIĄZUJE SIĘ SPEŁNIĆ OKREŚLONE ŚWIADCZENIE W RAZIE ZAJŚCIA PRZEWIDZIANEGO W UMOWIE WYPADKU, A UBEZPIECZAJĄCY ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPŁACIĆ SKŁADKĘ. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x