DZIEDZICZENIE CECH W INNY SPOSÓB, NIŻ PRZEZ GENY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA CHROMOSOMACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE to:

dziedziczenie cech w inny sposób, niż przez geny znajdujące się na chromosomach (na 29 lit.)DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE to:

dziedziczenie cech w inny sposób, niż przez geny znajdujące się na chromosomach (na 29 lit.)DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE to:

dziedziczenie cech w inny sposób, niż przez geny znajdujące się na chromosomach (na 24 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZICZENIE CECH W INNY SPOSÓB, NIŻ PRZEZ GENY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA CHROMOSOMACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.899

SROM, ORBITA, ANTYNOMIA, DOCHÓD NARODOWY, SKRZYDŁO, ZAKOPCENIE, BONGOSY, KWASOTA, GAWIALOWATE, BARCZATKA, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, KOT, OBOWIĄZEK SZKOLNY, SERIALIZM, ŁĘKOTKA, GULASZ, KIJANKA, TYSIĄC, EGZOTYK, RYBONUKLEAZA, ZABAWOWICZ, BEZWŁADNOŚĆ, PODWIELOKROTNOŚĆ, SZTUKI PLASTYCZNE, WSZYSTKOŻERCA, PLAMA, PANDA, TABU MILCZENIA, DESZYFRAŻ, PRĄD PRZEMIENNY, OGRANICZONOŚĆ, ABLACJA, UKRAINISTYKA, STANOWISKO, PLAMISTOŚĆ, CZYSTE RĘCE, KONSTYTUCJA, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, TETRIS, KUTNER, BOJER, WZGÓREK NASIENNY, MIKROCHEMIA, MORS, FUSYT, ANDROPAUZA, SZKOŁA, INFOBOX, CYNGIEL, PURYNA, KARCYNOLOGIA, NÓŻKA, CEWKA INDUKCYJNA, UFNOŚĆ, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, TEMPERATURA UPAŁU, SZAFOT, TANGO ARGENTYŃSKIE, OBRONA SKANDYNAWSKA, WYDŁUŻALNIK, TARCZA KONTYNENTALNA, TURBINA PRZECIWBIEŻNA, MIESIĘCZNICA, BIBUŁKARZ, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, MELFALAN, GEOMETRIA CZYSTA, KRĘGOWIEC, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, IMAMIZM, RELIEF WYPUKŁY, REZERWACJA, MIEJSCE KULTU, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, MECHANIKA TEORETYCZNA, BRODAWCZYCA KONI, SZEREG HARMONICZNY, SPECJALISTA, OTWÓR WYLOTOWY, INDYWIDUALIZM, SZEW KOSTNY, ABORCJONISTKA, PACZKA, CZEK PODRÓŻNICZY, SZTUKA MINOJSKA, SŁONIOWATE, POTENCJAŁ DZETA, POLICJA OBYCZAJOWA, UPARTOŚĆ, PUŁAP DYNAMICZNY, TRAFIKA, WARAN BEZUCHY, ZALANIE PAŁY, STRZAŁKA KIERUNKOWA, DELEGOWANY, EROZJA WODNA, CZYSTKA, GATUNEK KATADROMOWY, MEDYK, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, KORNICKI, HELING, KANONISTYKA, JEMIOŁA, SKAZA MOCZANOWA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, DRZWI PRZESUWNE, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, APOKRYFICZNOŚĆ, RELIGIJNOŚĆ, DZIKI ZACHÓD, PRZEKŁADANIEC, LOG, ERICKSON, ODKRYCIE, POSAG, PÓŁROZKROK, LEPTOSPIROZA, STRADIVARIUS, GŁAGOLICA, OSTROŻNOŚĆ, CZERPACZ, WĄTEK, AMPUŁKA, KRAJE, APORT, WĘGIEŁ, MODEL AKTANCJELOWY, WYDZIAŁ, AMEBA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, PORFIRYNA, MAGISTRALA, SYRYJSKI, JEDWAB OCTANOWY, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, WYCHOWANICA, REUMATYZM, GAZY, PROWINCJONALIZM, DUŃSKOŚĆ, SCENA PUDEŁKOWA, ACENA NOWOZELANDZKA, DOMINANTA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, LINIA HODOWLANA, MONOCYT, HIPOPOTAMOWATE, WALKA ODWROTOWA, PAZUR, WARSTWA KULISTA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, POKRYWA, RZEMIEŚLNICTWO, LAJKONIK, POLIMER, ZIEMNIAK SKROBIOWY, ARMEŃSKI, PAJACYK, KRWIOŻERCZOŚĆ, CZASZA, ŚMIEĆ, FILEMON CIEMNY, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, EKSTRADYCJA, SOLUCJA, PISMO GRECKIE, SZPRYCA, ALGEBRA LINIOWA, WĘZEŁ, ZMIANA PATOLOGICZNA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, POPLECZNICTWO, SZRANKI, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, ZRAZÓWKA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, DOJŚCIE, STARA, STOPOFUNT, LAMA, DIAPSYDY, NORNIK PÓŁNOCNY, BARWA, PTASZNIK GOLIAT, DŻINSY, CIELENIE LODOWCA, FAKTOLOGIA, GNIAZDKO, POLEWA, DARMOCHA, CHONDRYT, RYBY DRAPIEŻNE, PILŚŃ NERWOWA, JEDNOKLASÓWKA, CIELĘCE LATA, KICZUA, KONFESJA, DYSTONIA TORSYJNA, TEOGONIA, TYP WIDMOWY, WÓDKA, BUDOWNICTWO WODNE, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, KANAPA, FONDUE CZEKOLADOWE, SIATECZKA, POJEDYNEK, DELFIN, LINIA GŁOWY, MIENSZEWIZM, ŁADA, SZALANDA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, WOK, HYDRA, OŚWIETLACZ, TĘŻYCZKA, LAWENDA FRANCUSKA, MAZAJA, BOTULIZM DZIECIĘCY, SYRENA, KARLIK KUHLA, TEMAT FLEKSYJNY, APELACJA, MOIETA, ARCUS SINUS, FLĄDRA, AFRYKANISTYKA, HARMONIKA SZKLANA, NAZWA ZWYCZAJOWA, LITURGIA, DEKREMENT TŁUMIENIA, PONIEWIERKA, OBRAZ OPTYCZNY, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, SABOT, NIESTACJONARNOŚĆ, FTYZJATRA, SAMOZATRACENIE, CIELENIE, MIRAŻ, PONCZ, ŚW. PIOTR, OBSUWISKO, TRYBUT, ZMARSZCZKA, IMMUNITET SĄDOWY, KRAJOBRAZ POEKSPLOATACYJNY, CHIRURG, FOLIARZ, PŁYTA, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, JENIEC, MIÓD SZYTY, GRUPA WSPARCIA, DZIAŁ PERSONALNY, OSAD FLUWIOGLACJALNY, LABORATORIUM, KRĄŻENIE OBOCZNE, AKCELERATOR LINIOWY, SEMANTYKA KOGNITYWNA, PIĘĆDZIESIĄTKA, ZESPÓŁ TUMARKINA, CERTACJA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, PILAR, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, POKÓJ, POWIETRZE WENTYLACYJNE, THAULOW, AKTYWNOŚĆ, PROFESJONALIZM, KUPIEC, SZTAJEREK, BEZROBOCIE JAWNE, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, GRABEN, ARANŻACJA, PODKOLANIE, BUSINESSMAN, JELITO CZCZE, GAŁUSZKA, GRZAŁKA, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, KWATERUNEK, PRZEMYSŁ HUTNICZY, ZŁOŚLIWOŚĆ, KARNIAK, AIDEOLOGICZNOŚĆ, USTAWA, KRONIKARZ, LUJEK, TONUS MIĘŚNIOWY, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, SENTYMENT INWESTYCYJNY, SPECYFIKACJA, TOPIALNIA, ?WODA PODSKÓRNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.899 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZICZENIE CECH W INNY SPOSÓB, NIŻ PRZEZ GENY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA CHROMOSOMACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DZIEDZICZENIE CECH W INNY SPOSÓB, NIŻ PRZEZ GENY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA CHROMOSOMACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE dziedziczenie cech w inny sposób, niż przez geny znajdujące się na chromosomach (na 29 lit.)
DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE dziedziczenie cech w inny sposób, niż przez geny znajdujące się na chromosomach (na 29 lit.)
DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE dziedziczenie cech w inny sposób, niż przez geny znajdujące się na chromosomach (na 24 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE
dziedziczenie cech w inny sposób, niż przez geny znajdujące się na chromosomach (na 29 lit.).
DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE
dziedziczenie cech w inny sposób, niż przez geny znajdujące się na chromosomach (na 29 lit.).
DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE
dziedziczenie cech w inny sposób, niż przez geny znajdujące się na chromosomach (na 24 lit.).

Oprócz DZIEDZICZENIE CECH W INNY SPOSÓB, NIŻ PRZEZ GENY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA CHROMOSOMACH sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DZIEDZICZENIE CECH W INNY SPOSÓB, NIŻ PRZEZ GENY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA CHROMOSOMACH. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast