STRUKTURY INSTYTUCJI I FORMACJI PAŃSTWOWYCH, POWOŁANE DO OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA; W POLSCE REPREZENTOWANE PRZEZ FORMACJE PODLEGŁE MINISTERSTWU SPRAW WEWNĘTRZNYCH (NP. POLICJA, STRAŻ GRANICZNA) ORAZ SŁUŻBY KONTROLOWANE PRZEZ INNY URZĘDY (URZĄD OCHRONY PAŃSTWA, AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA to:

struktury instytucji i formacji państwowych, powołane do ochrony porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; w Polsce reprezentowane przez formacje podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (np. Policja, Straż Graniczna) oraz służby kontrolowane przez inny urzędy (Urząd Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp.) (na 23 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUKTURY INSTYTUCJI I FORMACJI PAŃSTWOWYCH, POWOŁANE DO OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA; W POLSCE REPREZENTOWANE PRZEZ FORMACJE PODLEGŁE MINISTERSTWU SPRAW WEWNĘTRZNYCH (NP. POLICJA, STRAŻ GRANICZNA) ORAZ SŁUŻBY KONTROLOWANE PRZEZ INNY URZĘDY (URZĄD OCHRONY PAŃSTWA, AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.145

PETRA, KOSSAK, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, FORMIZM, ZEBRA RÓWNIKOWA, SANIE, PAŁAC, KRENAL, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, BANTENG, PODATEK TONAŻOWY, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, EKOLOGIA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, ZIMNICA, STOWARZYSZENIE, SZARY RYNEK, ŁUSKA, NARZĄD KRYTYCZNY, URNA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, LANGE, SCIENCE FICTION, KURCZATOW, KOLEŻANKA PO FACHU, KURIER TATRZAŃSKI, COUNTRY ALTERNATYWNE, OPŁOMKA, WYZWANIE, ASKARYSI, BARWICA DREWNA, BABESZJOZA OWIEC, CZERWONY KRZYŻ, ŚWIĘCONE, KLINKIER CEMENTOWY, KOŃ PRZEWALSKIEGO, NOWELIZACJA, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, BUDYŃ, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, HIBERNACJA, FIZYKA WIELKICH ENERGII, DORMITARZ, GRUCHOT, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, EKSTENSJA, STAWKA AMORTYZACYJNA, KATAR KISZEK, PODGORZELEC, RYTMIZACJA, ŻABNICA, LUKSEMBURCZYK, MOŁOTOW, LIGA, PIK, ALLEGRO, FIORDING, DOS, BEFKA, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, SITAR, KRZYŻ POKUTNY, UCZEŃ, UKŁAD POKARMOWY, BAŁAGANIARZ, UFNOŚĆ KONSUMENCKA, WILKOWO, MAYER, LIST OTWARTY, WIOSNA, SKŁAD KONSYGNACYJNY, SIZAL, KSYLOFAGIA, PORADLNE, MIÓD EKSPRESOWY, CZUCIE POWIERZCHOWNE, STAW, BIELISTKA BLADA, CHOROBA CUSHINGA, LABORATORIUM ODWOŁAWCZE, CZARCZAF, FASETA, OCHRONA KONSERWATORSKA, OGIEŃ KRZYŻOWY, TRAWA PASTEWNA, ELAM, SYMPOZJON, PRAWO KARNE PROCESOWE, GETTO PRZEJŚCIOWE, ANALIZA, NORNICA RUDA, FLOTA, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, DIONIZYJSKOŚĆ, KOŃ SZTUMSKI, PILAW, JAJO, KOSZT FINANSOWY, PROSZEK KAKAOWY, WYŁADOWANIE KORONOWE, ZŁOTY DEWIZOWY, MONITOR, SKIBICE, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, NAMIOTNIKOWATE, WIETLICA, SZTANDAR, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, TITAN, ZAPŁON, CAŁOPALENIE, NOCEK BRANDTA, LACHS, WYSZYWANKA, STERYLIZATOR, SEKSTET, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, SZAMPION, LORD, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, MWERU, DOBRO KLUBOWE, ESCUDO WYSP ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCEJ, BOCZNICA KOLEJOWA, SER TOPIONY, POLITYKA SOCJALNA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ANDORCZYK, POLONEZ, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, BASEN, PATRONTASZ, RZESZA, HAGIOGRAFIA, RAMIENICA POSPOLITA, MOŻNOWŁADZA, SAMORÓBKA, PANIER, KANCLERZ, INGRES, KRWAWNIK PANNOŃSKI, KLAUZURA, PIRACTWO, KĄT DEPRESJI, WYSOWA, REDAKTORSTWO, TYMPAN, REZERWISTA, DYSTRYKT, KWATERA OKIENNA, STARKA, SYSTEM KAPITAŁOWY, MUZYKA CHODNIKOWA, KOALOWATE, TELEGRAM, MARSZCZELEC PIERŚCIENIOWY, SZEWRON, BARIERA WEJŚCIA, GRUZIŃSKI, SZEW, ENDOMIKORYZA, TURANOWIE, STOPNIOWALNOŚĆ, HRABSTWO, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, KASZA PERŁOWA, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, KOMBUCZA, WEŁNA MINERALNA, SEJSMOGRAM, KRĘTKOWICA, PUNKT KARNY, SUBDELEGAT, SILNIK, HUCZEK ZIEMNY, WILKÓW, WYANDOT, MIÓD SZTUCZNY, ABSZTYFIKANT, PEDEL, FILIPÓW, NEKROBIZNES, KOŃ, STRÓŻ BEZPIECZEŃSTWA, INSTRUMENT DŁUŻNY, WAZONKOWCE, WARUNEK LOKALOWY, CZYSTA FORMA, PUNKT OKOSTNOWY, JAKOŚĆ ŻYCIA, KNEDLE, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, TENCALLA, SYSTEM KANCLERSKI, MNOŻNA, PODKOWCE, PLISZKA, PRZEPADEK, ADWOKACJA, ORAWA, RDZEŃ, EKSTRAKT RZECZYWISTY, D, OSA DACHOWA, PLAZMA ZARODKOWA, ZAWIEW, POCHŁANIACZ, OWCZA WEŁNA, OBRZEŻKOWATE, RACIECHOWICE, WYNAGRODZENIE OSOBOWE, KARAKUŁ, POŁABSZCZYZNA, KABAŁA, SZKARŁUPNIE, KABESTAN, BRZYDAL, RADA NADZORCZA, MENAŻKA, BLOK, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, REGENERAT, PRZYKRYWKA, LOGIKA FILOZOFICZNA, BULLA, HIW, CELTA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, ORLA, DYSLOKACJA, MŁOT, PSZCZOŁY WŁAŚCIWE, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, MIŁOBĄDZ, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, BEZPRODUKTYWNOŚĆ, FUNDUSZ STRUKTURALNY, ALBUMIK, KLUCZ, PROWINCJA, LEFLUNOMID, STRZECHEWKA BRUZDOWANA, LACET, WZIERNIK, GOŚĆ, SYMULTANA, SUPERKOMBINACJA, JEOGRAFIA, ODLEWNIK, ORGAN, GRAMOFON CYFROWY, GĘŚ BIAŁOCZELNA, GOŁĄBECZEK, SZLAFROK, TELEZAKUPY, KATAKAUSTYKA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, KARMELITA, LANDKNECHT, TAJNIAK, NATĘŻENIE PRĄDU ELEKTRYCZNEGO, HIPOTEZA PLANETOZYMALNA, WIRUSY SSRNA(+), SIKORA, BARBARIA, OMASZTOWANIE, LOT BALISTYCZNY, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, ZALICZENIE POCZTOWE, NEOLIBERALIZM, NIEPOWODZENIE, DOMINIKANKI, HASTATUS, WŁÓKIENKO, GRYZIEL ZACHODNI, FECJAŁ, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, WIELOPESTKOWIEC, NIEPROFESJONALNOŚĆ, STEROWIEC SZKIELETOWY, NEUTRALIZACJA TERYTORIUM, SUMAK, RODZINA ADOPCYJNA, SZPILA, ZROSTNICZEK ZIELONY, ŁAŃCUCH EULERA, KASZTELANIA, SKARB PAŃSTWA, FERMENTACJA METANOWA, POWIEŚĆ SCI-FI, OCHWEŚNIK, AZYMUT ASTRONOMICZNY, PARLAMENT, STRONA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, KALETNICTWO, STYRAKOWIEC CHIŃSKI, ?STRZYKWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.145 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUKTURY INSTYTUCJI I FORMACJI PAŃSTWOWYCH, POWOŁANE DO OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA; W POLSCE REPREZENTOWANE PRZEZ FORMACJE PODLEGŁE MINISTERSTWU SPRAW WEWNĘTRZNYCH (NP. POLICJA, STRAŻ GRANICZNA) ORAZ SŁUŻBY KONTROLOWANE PRZEZ INNY URZĘDY (URZĄD OCHRONY PAŃSTWA, AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUKTURY INSTYTUCJI I FORMACJI PAŃSTWOWYCH, POWOŁANE DO OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA; W POLSCE REPREZENTOWANE PRZEZ FORMACJE PODLEGŁE MINISTERSTWU SPRAW WEWNĘTRZNYCH (NP. POLICJA, STRAŻ GRANICZNA) ORAZ SŁUŻBY KONTROLOWANE PRZEZ INNY URZĘDY (URZĄD OCHRONY PAŃSTWA, AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA struktury instytucji i formacji państwowych, powołane do ochrony porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; w Polsce reprezentowane przez formacje podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (np. Policja, Straż Graniczna) oraz służby kontrolowane przez inny urzędy (Urząd Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp.) (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA
struktury instytucji i formacji państwowych, powołane do ochrony porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego państwa; w Polsce reprezentowane przez formacje podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (np. Policja, Straż Graniczna) oraz służby kontrolowane przez inny urzędy (Urząd Ochrony Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego itp.) (na 23 lit.).

Oprócz STRUKTURY INSTYTUCJI I FORMACJI PAŃSTWOWYCH, POWOŁANE DO OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA; W POLSCE REPREZENTOWANE PRZEZ FORMACJE PODLEGŁE MINISTERSTWU SPRAW WEWNĘTRZNYCH (NP. POLICJA, STRAŻ GRANICZNA) ORAZ SŁUŻBY KONTROLOWANE PRZEZ INNY URZĘDY (URZĄD OCHRONY PAŃSTWA, AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ITP.) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - STRUKTURY INSTYTUCJI I FORMACJI PAŃSTWOWYCH, POWOŁANE DO OCHRONY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO PAŃSTWA; W POLSCE REPREZENTOWANE PRZEZ FORMACJE PODLEGŁE MINISTERSTWU SPRAW WEWNĘTRZNYCH (NP. POLICJA, STRAŻ GRANICZNA) ORAZ SŁUŻBY KONTROLOWANE PRZEZ INNY URZĘDY (URZĄD OCHRONY PAŃSTWA, AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO ITP.). Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast