INDYJSKI ASCETA, KTÓRY POPRZEZ HARTOWANIE SWOJEGO CIAŁA I UMYSŁU ZYSKUJE ODPORNOŚĆ NA KONTAKT Z GORĄCYMI I OSTRYMI PRZEDMIOTAMI, OGNIEM ITP - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAKIR to:

indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAKIR

FAKIR to:

mnich muzułmański, uprawiający ascezę i żebractwo (na 5 lit.)FAKIR to:

osoba dysponująca umiejętnościami fakirskimi; magik, który potrafi np. połykać ogień (na 5 lit.)FAKIR to:

asceta, żebrzący mnich muzułmański (na 5 lit.)FAKIR to:

wyznawca Hinduizmu i Dżinizmu, publicznie umartwiający swe ciało (na 5 lit.)FAKIR to:

asceta z Indii (na 5 lit.)FAKIR to:

wędrowny asceta hinduski (na 5 lit.)FAKIR to:

asceta ze Wschodu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INDYJSKI ASCETA, KTÓRY POPRZEZ HARTOWANIE SWOJEGO CIAŁA I UMYSŁU ZYSKUJE ODPORNOŚĆ NA KONTAKT Z GORĄCYMI I OSTRYMI PRZEDMIOTAMI, OGNIEM ITP". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.288

PRZEDMIOT KIERUNKOWY, MODEL, WODNIAK, STRYJ, KONSTYTUCJA, ŚWIADECTWO, PRAWICZEK, REJESTR, PĘPUSZEK, TEORIA PIERŚCIENI, PIKA, PÓŁTUSZA, KABOTYN, WAHADŁO, ŁĄCZNIK, SAMOCHÓD SPORTOWO-UŻYTKOWY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, OPOS PÓŁNOCNY, BOMBA, PIKIETA, KARNIAK, ZESTAWIENIE, PRÓŻNIAK, PRAWO FARMACEUTYCZNE, PIES LEGAWY, ALGOAZAUR, OFIARODAWCA, PŁASZCZKA, POMPA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, VICENZA, ROZPIS, POWIELACZ ELEKTRONOWY, SZAJBUS, DORMITORIUM, HORMON STERYDOWY, WYŻERACZ, HERMETYCZNOŚĆ, LEW SALONOWY, PROMIEŃ, GÓROŁAZ, UKŁAD ODNIESIENIA, RDZEŃ OBLICZENIOWY, MIECZ, STEROL, PODUSZKA BERLIŃSKA, PRZEPUKLINA UDOWA, ŁAKOMY KĄSEK, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, BETON, ŁUŻYCKI, WSPÓRKA, WĘŻÓWKA PALMIASTA, BILARD FRANCUSKI, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, BRYŁA LODU, SECESJONISTA, METAMERIA, PROMIEŃ, PALUDAMENT, SZORTY, STOJAK, PRACUŚ, APRETURA, MONTER, PODSIEĆ, PÓŁWYSEP PRZYROSTKOWY, SYNEKURZYSTA, UCHO, RĘKAWEK, KLIKALNOŚĆ, PEDOFILSTWO, URAZ PSYCHICZNY, STRUNOWCE, ADAPTACJA, PADAŁKA, HARMONIKA, ASYLABIZM, TUSZ, HIV-1, DEKARBOKSYLAZA, WOREK, PLIK MULTIMEDIALNY, ZGRZYBIAŁOŚĆ, WYWIJAS, SYNTEZA, SZACHOWNICA, GRZBIET, BAWÓŁ WODNY, BLUES, WSYSANIE, LEK PRZECIWBÓLOWY, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, DIABELEC, BOK, BAWÓŁ INDYJSKI, KAPUSTA KWASZONA, DON QUICHOTE, OWOC POZORNY, TURCZYN, KUPLER, OPIJUS, PERYHELIUM, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, PRZESTRZEGACZ, WĄŻ, PRZETWORNIK, IDEALIZACJA, HISTA, SPIS, TUSZ, MASZYNOWNIA, KUBECZEK, OREAS, NIUŃKA, STYL PRZERZUTOWY, INFLACJA KONSUMENCKA, WYRAŻENIE, PANEW, PARLANDO, KOZERA, MŁODZIAK, BIJAK, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, KARCIANE DOMINO, TYP ENDOMORFICZNY, UCZEŃ, PAS, WZIERNIK, MOLETOWANIE, MIEJSCÓWKA, ROZDZIAŁEK, PAŁAC, TOKI, KURATOR, BRZUSIEC, SUSCEPTANT, BUDA, WIEŚNIAK, KOLEPIOCEFAL, TABULATURA, ANGLOSASKA, RECITATIVO, PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY, WEKTOR SWOBODNY, BICZOGON INDYJSKI, MOC WYTWÓRCZA, HUMANISTA, KWALIFIKOWANA KARA ŚMIERCI, INKAS, OLIGOSACHARYD, OFTALMOLOG, ORGANISTA, PROPRIOCEPCJA, MIESIĘCZNICA, WIZJER, DRUGOROCZNIAK, BRUTAL, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, PROFITENT, KNOCKDOWN KARATE, GŁĘBOKOŚĆ, JEDNOSTKA POMOCNICZA, OPÓR WZNIESIENIA, TRANSPORTÓWKA, DAR, KEYBOARD, JUNAK, GRANTOBIORCA, CHOROBA RUBARTHA, CHEMEX, SYMPOZJON, RIDER, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, CHUDOŚĆ, KOLORATURA, BANKSTER, WSPORNIK, HUZAR RUDY, SUFI, PLEŚNIAWKA, STRAGANIARZ, PRONATALIZM, SAHA, MIODOJAD SZARY, KLAUZULA WALORYZACYJNA, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, EGZEMPLARZ OKAZOWY, ZYGNEMOPSIS, DROGA KROPELKOWA, PRĄD MORSKI, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, SZKIELET, ODWODZICIEL, FAGOCYTOZA, SZALEŃSTWO, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, HELMINT, ZIEMIA, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, NADZÓR JUDYKACYJNY, TWARDY KARK, KECZUP, SAMOAKTUALIZACJA, CHEMIOTERAPEUTYK, BINGO PIENIĘŻNE, HORMON STEROIDOWY, EGZEGETA, ZGUBICIEL, SPÓŁGŁOSKA ZĘBOWA, MINIVAN, KOMPENSATOR CIEPLNY, ZŁODZIEJ KIESZONKOWY, SAKSOFON ALTOWY, JAWNOGRZESZNIK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, WYWROTOWIEC, ZWROT, GŁUCHOŚĆ, MOC, WYWIETRZNIK, WSZYSTKOWIDZĄCY, WICEPREMIER, TRÓJBOISTA SIŁOWY, ARCHIWOLTA, SEKRETNOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, ŁUCZNIK, GÓWNOZJAD, DWUKOŁOWIEC, KONFIGURACJA, CZŁOWIEK INTERESU, WESTERPLATCZYK, STUDNIARZ, KOHEZJA, EPIKUREJCZYK, OKUPANT, ATUT, SPIRALA, DOBRO MATERIALNE, TABLICZKA ZNAMIONOWA, NATARCZYWOŚĆ, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, WETERAN WOJENNY, LANDSZAFT, TLENEK KWASOWY, MIESZEK, SIATKA, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, ZEZWOLENIE ZAGRANICZNE, ODBÓJ, ZROST, ŻEGADŁO ZAMRAŻAJĄCE, MĘŻOBÓJCA, KURANT, WYGIBAS, VALYRIA, PŁYWAK, OBCIĄŻNIK, PIĘKNO, SKRYTOBÓJCA, KONCENTRAT, BIAŁKO, DYDELF PÓŁNOCNY, PODSTAWA, ZEZ ROZBIEŻNY, BICZ WODNY, DUPCIA, MANIPULATOR, ZAKOCHANY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, FAUST, BINA, OSZUKANIEC, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, MARKA, SOFISTA, BODY PAINTING, SYSTEM EKSPERTOWY, NORMATYWISTA, ZBIORNIK RETENCYJNY, SARKOLEST, BENGALSKI OGIEŃ, POŻERACZ SERC, FLUAV, BAINOCERATOPS, PODSZEWKA, APOGEUM, MULTILATERALIZM, TROGLODYTA, KIKUTNICA CZERWONA, KABINET, NIEUŻYTECZNOŚĆ, WYWIAD RZEKA, METALICZNOŚĆ, SEJM ROZBIOROWY, DRASTYCZNOŚĆ, KRET, ?STYL TOSKAŃSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.288 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INDYJSKI ASCETA, KTÓRY POPRZEZ HARTOWANIE SWOJEGO CIAŁA I UMYSŁU ZYSKUJE ODPORNOŚĆ NA KONTAKT Z GORĄCYMI I OSTRYMI PRZEDMIOTAMI, OGNIEM ITP się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INDYJSKI ASCETA, KTÓRY POPRZEZ HARTOWANIE SWOJEGO CIAŁA I UMYSŁU ZYSKUJE ODPORNOŚĆ NA KONTAKT Z GORĄCYMI I OSTRYMI PRZEDMIOTAMI, OGNIEM ITP
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAKIR indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAKIR
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp (na 5 lit.).

Oprócz INDYJSKI ASCETA, KTÓRY POPRZEZ HARTOWANIE SWOJEGO CIAŁA I UMYSŁU ZYSKUJE ODPORNOŚĆ NA KONTAKT Z GORĄCYMI I OSTRYMI PRZEDMIOTAMI, OGNIEM ITP sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - INDYJSKI ASCETA, KTÓRY POPRZEZ HARTOWANIE SWOJEGO CIAŁA I UMYSŁU ZYSKUJE ODPORNOŚĆ NA KONTAKT Z GORĄCYMI I OSTRYMI PRZEDMIOTAMI, OGNIEM ITP. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x