SAMOCHODOWY ELEMENT PASYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA, MAJĄCY NA CELU ZAMORTYZOWANIE UDERZENIA O ELEMENTY POJAZDU CIAŁA (W SZCZEGÓLNOŚCI GŁOWY) PASAŻERÓW I KIEROWCY W WYPADKU ZDERZENIA (CZOŁOWEGO LUB BOCZNEGO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PODUSZKA POWIETRZNA to:

samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SAMOCHODOWY ELEMENT PASYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA, MAJĄCY NA CELU ZAMORTYZOWANIE UDERZENIA O ELEMENTY POJAZDU CIAŁA (W SZCZEGÓLNOŚCI GŁOWY) PASAŻERÓW I KIEROWCY W WYPADKU ZDERZENIA (CZOŁOWEGO LUB BOCZNEGO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.493

NAKAZ, KIEŁZNO, STORMBERGIA, UCHO IGIELNE, OCZYSZCZALNIK, ELEKTRONIKA, KAPSYD, BAGNIK ZDROJOWY, ABSYDA, ANTYGWAŁTY, KWIATUSZEK, WYKRĘTAS, OBSERWATORKA, STAUROPIGIA, DOM, INWESTYCJA, OLGA, INFUZJA, KICAJ, NIĆ, KASA BRACKA, AMBYSTOMOWATE, ŚWIATŁO POZYCYJNE, OSKRZELIK, WINA KWALIFIKOWANA, SILNIK SAMOCHODOWY, PRÓŻNIAK, BLASZKA, KIJEK NARCIARSKI, KANONIERKA, EGRETA, ZADANIE, KRIS, TEMPERATURA ZAPALENIA, SSAK, AFERZYSTA, IMINA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, PAŃSTWO, GIROSKOP, NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY, AGAMA PERSKA, POSTAWA, SKALA, KWASKOWATOŚĆ, PIEC DYMARSKI, KATAPULTA, SUBSTANCJA, TAJSTRA, RYKSIARZ, NIMB, ESKORTOWIEC, PŁUCZKA, FLASZOWIEC, TRAGIZM, MIARKOWNIK SPALANIA, DOBRO POZYCJONALNE, WIDŁONÓG, PRZĘSŁO, DYWIZJA, KONTUAR, ODDZIAŁ, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, DATOWNIK, RUMUNKA, ANTAGONIZM, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, AZYL, POMAGIER, RAMIĘ, ZARAZA, BIOCHEMIA, BRZOSKWINKA, LONKOZAUR, DANSKER, PLURALISTA, FABIJAŃSKI, POŚCIELÓWKA, SYMPOZJON, ŻABA SZTYLETOWATA, DRABIK DRZEWKOWATY, ŁÓŻKO PIĘTROWE, ESKADRA, EKSPLOATACJA, WIEŻA STRAŻNICZA, CYGARETKI, ZŁOTA RENETA, WAŁ, ALIENACJA RODZICIELSKA, KOSZTORYS INWESTORSKI, BALTONA, UMOWA ADHEZYJNA, WIENIEC, POMPA OBIEGOWA, MIĘSO, MACIEJÓWKA, SYGNAŁEK, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, PALEC, OBROŻA, PIRACTWO, MECHANIK SAMOCHODOWY, BRACHYCEFALIA, POPARZENIE, ROLNIK RYCZAŁTOWY, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, PROJEKT TECHNICZNY, OBSZAR WIEJSKI, ZDENERWOWANIE, NAZWA KODOWA, NAKAZ, ALLELUJA, WIECHA, KOJEC, AMORY, STUPOR, SZAGRYN, MIELNIK, MEBLOWÓZ, ZNICZEK, AUTOCHTONICZNOŚĆ, OBRĘCZ, PRYMITYW, KOŚCIEC, ZAKUTY ŁEB, NOTOWANIE, OPASKA, WOJNA CELNA, PLUS, TARADAJKA, OSAD DELUWIALNY, KOŃSKI OGON, SOLANKA, ZGRUBIENIE, ROPUCHA BLOMBERGA, PRYMAT, PAŃSZCZYZNA, SKANER OPTYCZNY, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, BARYCENTRUM, OSCYLATOR, TARPAN, MAŚLANKA, AMALAKA, OTWÓR, KARTA MOBILIZACYJNA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, SŁODKOŚĆ, STYL KOLONIALNY, MUZA, PRACA DOKTORSKA, RANGA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, CHLEB, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, TRAGICZNOŚĆ, KRYPTOREKLAMA, TYSIĄC, POGOŃ ZA RENTĄ, DOJRZAŁOŚĆ, CHARTER, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, KORMA, NADSTEROWNOŚĆ, STAL, ZAWODOWIEC, WAŁKOŃ, KACZAN, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, PAS BEZPIECZEŃSTWA, WĘGAR, ŚCISKACZ, KOPIA BEZPIECZEŃSTWA, RANA, PASSEPIED, MIENIE, PĘTLA, DONOR, STRAJK, PATOGEN, AWERSJA DO RYZYKA, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, ODSTRZAŁ, AKCJA, STOPOFUNT, LODOŁAM, BYLICA, ODNALAZCA, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, ECCHI, RETRANSMISJA, ŻUBR KARPACKI, ARTYKUŁ HASŁOWY, PAROSTATEK, MADZIARKA, AKCJONARIAT PRACOWNICZY, ROZMARYN, TRZON, ZASADA MACHA, MIECZ OBOSIECZNY, PRZYWÓZ, BASEN NAFTOWY, TATIZAUR, PRZEKRYCIE, ODCZYNNIK, CYLINDER, KONTYNGENT CELNY, ZIARENKOWIEC, PORWAK LODOWCOWY, WCIĄGARKA, DUMA, ŚLUZAK, MAŁPOLUD, DOSTAWA, MIŚ, SKARANIE BOSKIE, BUŁA, KARMNIK, DYSOCJANT, RUCH, DEGRADACJA, KAPELUSZ, KOPROFIL, BIFURKACJA, FUNGICYD, ZAKĄSKA, BARK, ROZRZĄD, BIAŁY MARSZ, MYSZ, KANCONA, SZCZEP, DEKADA, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, UPIĘCIE, KINO, ANNA, PIŁKA MECZOWA, SALADA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, PRAGNIENIE, PUNKT PRZYSŁONECZNY, POTRÓJNOŚĆ, SMUTNI PANOWIE, BUJAK, MINUCJA, KOK, KOPALINA SKALNA, LOTNISKO, REKONSTRUKTOR, PRACA WYJŚCIA, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, ŁĄCZNOŚĆ, AMFIPRION, ANTENA YAGI, TEMPO, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MARGARYNA, ABANDON, ALUZJA, MAZER, KOHEZJA, ELEMENT, BACHATA, STRUPIEŃ, SYRENA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, KONSYGNATARIUSZ, SIEDEMDZIESIĄTKA, CHRAPY, STOŁP, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, MAGNES, LOKACJA, SYFON, EGZOSZKIELET, MAKATA, PODWIĘŹ, TEREN ZAKRYTY, TRYSKAWKA, GŁÓWKA, WANNANOZAUR, WYPALARKA, WYPAD, WINO DESEROWE, NACZELNIK PAŃSTWA, REFLEKS, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, IRRADIACJA, SKAFANDER, NUMER KIERUNKOWY, IGŁA, MARYNARCZYNA, KWACZ, WKŁAD, ZADOŚĆUCZYNIENIE, ?ADAPTACYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.493 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SAMOCHODOWY ELEMENT PASYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA, MAJĄCY NA CELU ZAMORTYZOWANIE UDERZENIA O ELEMENTY POJAZDU CIAŁA (W SZCZEGÓLNOŚCI GŁOWY) PASAŻERÓW I KIEROWCY W WYPADKU ZDERZENIA (CZOŁOWEGO LUB BOCZNEGO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SAMOCHODOWY ELEMENT PASYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA, MAJĄCY NA CELU ZAMORTYZOWANIE UDERZENIA O ELEMENTY POJAZDU CIAŁA (W SZCZEGÓLNOŚCI GŁOWY) PASAŻERÓW I KIEROWCY W WYPADKU ZDERZENIA (CZOŁOWEGO LUB BOCZNEGO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PODUSZKA POWIETRZNA samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PODUSZKA POWIETRZNA
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) (na 18 lit.).

Oprócz SAMOCHODOWY ELEMENT PASYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA, MAJĄCY NA CELU ZAMORTYZOWANIE UDERZENIA O ELEMENTY POJAZDU CIAŁA (W SZCZEGÓLNOŚCI GŁOWY) PASAŻERÓW I KIEROWCY W WYPADKU ZDERZENIA (CZOŁOWEGO LUB BOCZNEGO) sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - SAMOCHODOWY ELEMENT PASYWNEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA, MAJĄCY NA CELU ZAMORTYZOWANIE UDERZENIA O ELEMENTY POJAZDU CIAŁA (W SZCZEGÓLNOŚCI GŁOWY) PASAŻERÓW I KIEROWCY W WYPADKU ZDERZENIA (CZOŁOWEGO LUB BOCZNEGO). Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

x