ZESTAW PARAMETRÓW, USTAWIEŃ, POSIADANYCH PRZEZ OKREŚLONY PROGRAM KOMPUTEROWY LUB URZĄDZENIE ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONFIGURACJA to:

zestaw parametrów, ustawień, posiadanych przez określony program komputerowy lub urządzenie związane z komputerem (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KONFIGURACJA

KONFIGURACJA to:

całość złożona z elementów, które do siebie pasują (na 12 lit.)KONFIGURACJA to:

położenie ciał niebieskich na niebie względem siebie (na 12 lit.)KONFIGURACJA to:

układy i relacje między ludźmi powiązanymi jakimiś stosunkami, funkcjonującymi w określonej grupie (na 12 lit.)KONFIGURACJA to:

układ atomów lub grup atomów w cząsteczce, który może się zmieniać poprzez rozrywanie i tworzenie wiązań (na 12 lit.)KONFIGURACJA to:

taki układ punktów i prostych, który charakteryzuje się tym, że każda prosta przechodzi przez tę samą liczbę punktów, a przez każdy punkt przechodzi taka sama liczba prostych (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESTAW PARAMETRÓW, USTAWIEŃ, POSIADANYCH PRZEZ OKREŚLONY PROGRAM KOMPUTEROWY LUB URZĄDZENIE ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.400

RYGIEL, OSCYLACJA, FOTOJONIZACJA, NEPER, CIELISTOŚĆ, WĄSKIE GARDŁO, NORBERTANIA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, JARZĄB, WARKOCZ, SILNIK WIATROWY, MASZT, INKUBATOR TECHNOLOGICZNY, SZCZODRZENIEC, KASZKIET, KLASA, ŻYWY TRUP, UBOGI KREWNY, ORDA, PEJORATYW, PISMO KLINOWE, OBRZĄDEK, DODATEK RODZINNY, REZERWAT ARCHEOLOGICZNY, GRANDA, USTAWA HORYZONTALNA, WARNIK, REPREZENTACJA, ZAGĘSZCZACZ, ETOLA, OPISTORCHOZA, CZŁON OKREŚLANY, JĘZYK GEOGRAFICZNY, WYDATKI SOCJALNE, LWIA CZĘŚĆ, BATAGURY, EGRETA, KOLEGIUM KONSULTORÓW, SZEW KOSTNY, REDUKTOR, PROWINCJA, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, DWÓJKA, BAGNO, XSARA, ODWROTNOŚĆ, DELEGACYJKA, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, SROMOTA, WIATRY, SEKWENSER, WAGON DOCZEPNY, DECHA, GENERATOR, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, ODDZIAŁYWANIE ELEKTROSŁABE, KONSTABL, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, INWOLUCJA, PORTRET, TINA, MIOTŁA, MANTYLA, POTOP, BARWA DRUGORZĘDOWA, SZEWRON, OCZKO, KORZENIONÓŻKI, LOG, SZTUCER, KRZTUSIEC, MAKAK CZUBATY, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, SPLOT, SKUP, MAŹNICA, FAZA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, CIĄGI, ŻAGIEW, KWIT DEPOZYTOWY, KROPKA, PALEOZOOLOGIA, KASZYCA, ILOCZYN MIESZANY, BARWY NARODOWE, MIESZEK, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, FILET, SAJGONKA, WARIACJA, MANIPULATOR, WIOSŁO, PRZYRZĄD OPTYCZNY, PLATFORMA WIERTNICZA, OBROTNICA, WZÓR, LINIA ZABUDOWY, WIDMO OPTYCZNE, PIEC TYGLOWY, WYMIENNIK CIEPŁA, KONURBACJA, MORALIZACJA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, PUNKT ODNIESIENIA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, TRYB, DOMENA PUBLICZNA, GARY, STOPIEŃ NAUKOWY, STEROWNIK, AERATOR, SAMOODNOWA, ŚLĄSKOŚĆ, RUCH PRZYŚPIESZONY, ŁATKA, UDZIAŁOWIEC, API, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, GLORYFIKATOR, SALTARELLO, RANA, RING, KORZENIE, DESKA SEDESOWA, SIERAK, CZARNY PUNKT, CHODNIK, HOLK, ROZKRUSZ, TREND ROZWOJOWY, TABU MILCZENIA, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, DOSTĘP, WISKOZA, PRASOWANIE, PODATEK WYRÓWNAWCZY, GŁOŻYNA, POHYBEL, ROTA, PRZEMYSŁÓWKA, AKUSTYKA, HIPOTEKA, RIDER, SURFING, BEANIA, MULTIKULTURALIZM, KOMÓRKA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, TOWARZYSZKA BRONI, NAMORDNIK, PRODUKCJA WTÓRNA, PROMIEŃ, OWRZODZENIE, ZAGRYWKA, LEKCJA MISTRZOWSKA, RESTART, ŚRODEK SPOŻYWCZY, NIDA, TACA, BORIS, LATOROŚL, REGENERACJA, TIRET, ŁUK MADZIARSKI, TĘPICIEL, WINIETA, BICZ BOŻY, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, WRÓBEL MAZUREK, SYSTEM, GASIK, METAFRAZA, DŻEM, PIERÓG, MIKROFON STYKOWY, DEKANAT, INTRYGA, CHOROBA VELPEAUA, PODSUFITKA, POJAZD, KAMELIA, NAWALANKA, TEKSASY, BEŁT, HUTNIK, MIEJSCE, SZCZUR TUNELOWY, OKULAR, FILTR POWIETRZA, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, GETER, PULPIT, CYBORG, OSSUARIUM, MIKOTOKSYNA, KARAWANA, ARSENAŁ, HETYCKI, PODGRZEW, OSIEDLE, SAUNAMISTRZ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, PRZYSTOSOWANIE, KORYTO, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, ORCZYK, MIÓD, ELEW, CHŁODNIA KOMINOWA, CIĘŻKI SPRZĘT, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, PLUTON, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, KAWLATA, FUTRO, CELLULITIS, FRONT STACJONARNY, BRYKLA, RÓŻANIEC, DIAFON, FUNKCJA, SKATING, RZUT, LUTEFISK, PUNKT GASTRONOMICZNY, LASONOGI, DZIECINA, SZLAK BOJOWY, SKIP, ŻUBR KARPACKI, BENTO, PUSZEK, ENZYM RESTRYKCYJNY, CHRYSLER, INFORMACJA GENETYCZNA, RYGIEL, LICZKO, BACKGROUND, KONWERTER, TABLICA EPITAFIJNA, NOSOROŻEC, ILUZJA PIENIĄDZA, PIEPRZ, ELIZJA, BRUDAS, PRZECIER, SZYDLARZ, PORADLNE, PULARES, ANALIZA WARIANCJI, ORGAN, KRAINA GEOGRAFICZNA, ZIELSKO, KROPIELNICA, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, ANTYPKA, LEKTORIUM, KREDYT KASOWY, LESZCZYNA, SIEĆ, RATING KREDYTOWY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ZESTAW, BINOKLE, BRECHTANIE KIZIORA, JĘZYK WEGETUJĄCY, CZUB, ELEKTROFON ELEKTRONICZNY, NABIERKA, EKSPRES DZBANKOWY, OAZA, DRABINKA, BARONG, NIEPOKALANEK, ANTYCYPACJA, MARSREJA, IKONA, CZAPKA WĘGIERSKA, KANAŁ BURZOWY, ELING, IDEACJA, ZAKON KLERYCKI, SZOGUN, KARKAS, MUCHOMOR BULWIASTY, DWORZANIN, WYŁAWIACZ, KRETOWINA, WIATROPYLNOŚĆ, MIESIĄC, BOLOMETR, STREFA RYFTU, WERMUT, PACHWINA, TOALETA, PIEC, ?CENZURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.400 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESTAW PARAMETRÓW, USTAWIEŃ, POSIADANYCH PRZEZ OKREŚLONY PROGRAM KOMPUTEROWY LUB URZĄDZENIE ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESTAW PARAMETRÓW, USTAWIEŃ, POSIADANYCH PRZEZ OKREŚLONY PROGRAM KOMPUTEROWY LUB URZĄDZENIE ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONFIGURACJA zestaw parametrów, ustawień, posiadanych przez określony program komputerowy lub urządzenie związane z komputerem (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONFIGURACJA
zestaw parametrów, ustawień, posiadanych przez określony program komputerowy lub urządzenie związane z komputerem (na 12 lit.).

Oprócz ZESTAW PARAMETRÓW, USTAWIEŃ, POSIADANYCH PRZEZ OKREŚLONY PROGRAM KOMPUTEROWY LUB URZĄDZENIE ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZESTAW PARAMETRÓW, USTAWIEŃ, POSIADANYCH PRZEZ OKREŚLONY PROGRAM KOMPUTEROWY LUB URZĄDZENIE ZWIĄZANE Z KOMPUTEREM. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x