NICI ROŚLINNE LUB STALOWE DO SKRĘCANIA LIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POKRĘTKA to:

nici roślinne lub stalowe do skręcania lin (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POKRĘTKA

POKRĘTKA to:

narzędzie umożliwiająca ręczne nadanie ruchu obrotowego narzędziom z chwytem czworokątnym, tj. gwintownikom i rozwiertakom (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NICI ROŚLINNE LUB STALOWE DO SKRĘCANIA LIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.296

ZATOR, NADLOTKA, AZYL, KORSARZ, EWOLUCJA, MURZYSKO, GALASÓWKA, GETRY, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, APSYDA, BUTLA, MUCHOMOR BULWIASTY, INTERLUDIUM, TARGANIEC, PORTFEL, PASEK, RUSAŁKA, EFEKT SNOBIZMU, TENDER, TRIFORIUM, GEKONEK, GRAFFITI, PANNA, KOTŁOWNIA, ĆWICZENIA, ŁĄCZE ABONENCKIE, MATRYKUŁA, HIPOTEZA, ZABIEG FIZYKALNY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, TĘPOZĘBNE, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, FIOLET GENCJANOWY, DROGI RODNE, TAKT, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, MONTOWNIA, MANES, KALIKO, ZMAGANIA, RAMA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, MASZKARON, KARAFKA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PORZĄDEK PUBLICZNY, INFORMACJA, SAKLA, TĘPAK, FLACHA, OMYK, APARAT REGENERACYJNY, SUKCESIK, NUMEREK, TRZYNASTKA, GRAB, PASKUDA, TALIB, KOOPERATOR, PANORAMA, ZANIECZYSZCZENIE, GARNITUR, OSAD, REALIZM, TURZYCA, BOLERO, UTAGAWA, ŁAŃCUSZEK, PRYMUS, KARAFECZKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, KLUCZ, KITEL, OŚCIEŻE, ZŁOTA KLATKA, ARKA, BAWEŁNA, GUZIK, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, INDUKTOR, ŚLIZGAWKA, SMUGA, TORU, CEWKA, KITAJ, NOŚNOŚĆ, TYGIELEK, TRANSPORTER, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, POSIADACZ ZALEŻNY, CZARNA LISTA, MEMBRANOFON, OPAD, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, SZMAT, GRAFOSKOP, PEREŁKA, PÓŁSIOSTRA, PARTYCYPACJA, OSOBA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ŚCIEKI KOMUNALNE, JASZCZUR, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, ODTWÓRCA, LOŻA, SZLIFIERKA KĄTOWA, PÓŁOKRĄG, PRANIE MÓZGU, TWÓR, MIGRACJA, KANAŁ PRZERZUTOWY, UPIĘCIE, DYWIZ, DRABINA, KONSOLA, CHOROBA BRUGADÓW, STANOWISKO, BRYFOK, TROLL, FIGOWIEC POSPOLITY, DRABKA, RDZA, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, COASTER, STYL, ANTRYKOT, WILCZE STADO, PAŃSTWO NEOTROPIKALNE, KAPISZON, KOSZYK, ŚMIECIARZ, NAKRĘTKA, LEKCJA, WIDEOMAN, FALA, KAZALNICA, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, WIGILIA, SKUTER, MOLESKIN, PRZEGUBOWIEC, PIRANIOWATE, PERŁOWIEC, JOGURT, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, TROPIK, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, MASOŃSKOŚĆ, FAZA, SZTYCH, BRZYDULA, GRZYWNA, RÓW, AUTOCAMPING, SKRĘCAK, PIĘCIOGROSZÓWKA, ŁUSKOWIEC, KREOLKA, ZWAŁA, ALABASTRON, AKOMODACJA, LIDER, POLEWKA, BEAN, FOTOGENICZNOŚĆ, MISIEK, SPUSZCZENIE, KORMA, PUSZYSTOŚĆ, PRZEKŁADNIA, KURS, OMFALOMANCJA, ASYSTA, KANAŁ, RACA, WYBIEG, BIAŁE PLAMY, HELISA, ŚRODEK MASY, PERYPATETYK, ANTENA MIKROPASKOWA, AGAT MSZYSTY, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, LENA, KAMIKADZE, GRZEBIEŃ, MUCHA MOKRA, KARTA, UNIA, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, TRYSKAWKA SZKLANA, FERMATA, STOWARZYSZONY, ZAGOŃCZYK, KRÓTKOSZ SZORSTKI, ŁAJNO, INTUICYJNOŚĆ, KARMNIK, KIRPAN, WYŁAWIACZ, ROZDZIAŁEK, GUMKA, ROZTWÓR WZORCOWY, TAROK, WOJNA DOMOWA, OGRANICZENIE, NAGOŚĆ, ZBROJNIK, GŁADŹ, ILLOKUCJA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, DOM, JEZIORO WYTOPISKOWE, SZEZLONG, CIAPATY, SIÓDMA WODA PO KISIELU, CHOWANIEC, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, KILIM, PISTOLET, PRZECHOWANIE, PUNKT, WRZECIENNIK, KAMIONKA, MIKROOTWÓR, ORGAN, LAWINA GRUZOWA, ZDARZENIE PRAWNE, WÓR, ROŻEN, WEKTOR, LURA, KEFALINA, LODOŁAM, RĄB, BARANEK, PRAWOMOCNOŚĆ, ATRYBUCJA, SER PODPUSZCZKOWY, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, MŁYN WODNY, AMEBA, DZIECIAK, PEPIK, BROŃ MASZYNOWA, FUNKCJA, STYMULATOR, DŹWIGAR, MADONNA, KIWI, KIEROWNICTWO, KWAS, BALON, ROZSTRZYGNIĘCIE, ANTYSZTUKA, PODKASTING, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PRZEDSIĘBIORSTWO, ZJAWISKO SEEBECKA, TWIST, MASTYKS, METAFRAZA, PODEJRZLIWOŚĆ, GRZYB NADRZEWNY, DŻINS, FILET, RACJA, CHOINKOWOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE NORMALNE, TRANZYT, PARADOKS, DIAMENT, SZMER, MIGDAŁ, INTERNACJONALIZM, ŹRÓDŁO POLA, KONCYLIACJA, BENEFICJENT, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, MALIMO, MELANŻ, OKRĘŻNOŚĆ, GRZYB, AKOMPANIAMENT, IVAN, WSPARCIE, RICHELIEU, CYTADELA, TUNIKA, WINIAN, WARCHOŁ, PISTACJA, WIELKI KSIĄŻĘ, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, DACH POGRĄŻONY, SYSTEM, ?JAD PSZCZELI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.296 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NICI ROŚLINNE LUB STALOWE DO SKRĘCANIA LIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NICI ROŚLINNE LUB STALOWE DO SKRĘCANIA LIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POKRĘTKA nici roślinne lub stalowe do skręcania lin (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POKRĘTKA
nici roślinne lub stalowe do skręcania lin (na 8 lit.).

Oprócz NICI ROŚLINNE LUB STALOWE DO SKRĘCANIA LIN sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - NICI ROŚLINNE LUB STALOWE DO SKRĘCANIA LIN. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast