DYSCYPLINA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMATYKĄ INFORMACJI ORAZ METODAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, NP. W CELU TRANSMISJI LUB KOMPRESJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEORIA INFORMACJI to:

dyscyplina zajmująca się problematyką informacji oraz metodami przetwarzania informacji, np. w celu transmisji lub kompresji (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYSCYPLINA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMATYKĄ INFORMACJI ORAZ METODAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, NP. W CELU TRANSMISJI LUB KOMPRESJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.656

EKONOMIA, CZART, GÓRNICTWO NAFTOWE, FREATOFIL, ISKRA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, NOCEK BECHSTEINA, DOMINACJA NIEPEŁNA, KONDYCJONALIZM, MAJDANIARZ, ODTWARZANIE, RENA, WYPADEK, HUŚTAWKA, GRUNGE, FLOTA, MARABUT, OSTRYGOJAD, REDA, EWANGELIA, ASOCJACJA PHACE, ADŻAPSANDALI, PAPIER GAZETOWY, NIEŚPIESZNOŚĆ, UKŁAD HORMONALNY, KOFAKTOR, ZRĘBICA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, MNICH, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, RZEZALNIA, FAVELA, SKOCZNIA, NUKLEOPROTEID, STOCZNIA, BIFURKACJA, SESJA, CZOPEK, ZAGRYWKA, KOLONIZATOR, ZBIÓR, MASZYNA TŁOKOWA, ROPUCHA WODNA, BAJRONISTA, NAKŁAD, DZIEŁO ŻYCIA, BAJKA, SEZAM, RADA DUSZPASTERSKA, PIRAMIDKA, KIESZEŃ, DYFERENCJA, MATEMA, OPIEKA PERINATALNA, STRÓJ, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, FILAR, INOKULACJA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, MILICJA OBYWATELSKA, ASOCJACJA CHARGE, KORONA, ZSTĘPNICA, BESKIDNIK, ŻÓŁW HEŁMIASTY, ZNAK LEGITYMACYJNY, OKRES PÓŁTRWANIA, TONACJA, PODUSZKA ANTYALERGICZNA, POJAZD SPECJALNY, TRĄBA JERYCHOŃSKA, TUŁÓW, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, OBRZĘKI, TRANSPORTÓWKA, POMAGIER, SEKRETARZ, NIEWOLA EGIPSKA, SSAKI, STYL KOLONIALNY, KABOTYNKA, SKUMBRIA, WIETRZENIE MECHANICZNE, KASETA, PLAN MOBILIZACYJNY, KIESZONKA SKRZELOWA, WARTOŚCIOWOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, ADRESAT, DAWKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, TURBINA GAZOWA, KROJCZY, REOLOGIA, KOMUNIA, CHOROBA DZIEDZICZNA, EPIGENEZA, ŚWIATOWOŚĆ, OPRAWKA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, TALERZ, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, CHOROBA NASU-HAKOLI, KOCHANEK MUZ, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ATRYBUCJA, KWAS, KAMBUZ, NUCZA, FURDYMENT, FALOWNIK PRĄDU, KORONIARZ KOŃCATY, FERETRON, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, RAJA POLARNA, KUSKUS, DRŻĄCZKA, PUNKT ASEKURACYJNY, WKRĘTKA, TERRARYSTYKA, ŚWIADECTWO, OZONOSFERA, LANOS, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, TŁO, PIEROGI RUSKIE, NIEPOKALANEK, ŻYWA PAGINA, MAJÓWKA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KASKADA, KAPOK, KOLORYSTYKA, TRZMIEL OZDOBNY, KOSZARY SZYJOWE, ASYMPTOTA, GĄGOŁ, TYTULATURA, CZESALNIA, PAPIER PERGAMINOWY, PROTETYKA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, LUZACKOŚĆ, DOROŻKARSTWO, SPAWALNIK, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, SZEW, NOSOROŻEC, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, KOMBATANTKA, KURS, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, JĘZYKOZNAWCA, TRAWA PASTEWNA, BEZPIECZNY SEKS, SAUTE, TROLEJBUS, ODKUPICIEL, UTRAKWIZM, STANOWISKO, SPRZĘT, PODUSZKA POWIETRZNA, LEKKOZBROJNY, ŚWIATŁO, ŁACIŃSKI, HUMANIZM, BI, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, BEZDUSZNOŚĆ, GENDER, TEATR ELŻBIETAŃSKI, POLAROGRAFIA, SEZON, TONACJA, GRANDA, STROIK POJEDYNCZY PRZELOTOWY, AKROBACJA, FORSYCJA, KANAŁ PRZERZUTOWY, TOPIELEC, TRANZYSTOR POLOWY, WIZYTOWNIK, JĘZYK BRETOŃSKI, MYSZ ZIELNA, MANIOK, DERYWAT, WIDMO SYGNAŁU, OSKARŻENIE, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, KLUCZ SESYJNY, ORION, CÓRKA ŚMIECIARZA, MULTIPLEKS, UCHO, PALEOKLIMATOLOGIA, ZLEWKA, PAWĘŻ, BARCHAN, BUJANIE, BOMBIARZ, ULGA, KAWA Z MLEKIEM, MORŚWIN AZJATYCKI, PAPU, ŁĄCZNOŚĆ, SIDARA, UJĘCIE, DEKAPOL, MASZYNA CIEPLNA, CZARODZIEJSTWO, SZYBER, KRAJ, LEMNID, UDAR SŁONECZNY, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ZAUSZNIK, HEWLETT-PACKARD, GRAWITACJA PĘTLOWA, CZERSKA, SYRENA OKRĘTOWA, CHŁODNICOWIEC, REAKCJA BEZWARUNKOWA, OXFORD, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, STATUS MATERIALNY, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, ROLETKA, YB, TECHNIKA GRAFICZNA, FAZA, MALARSTWO FIGURATYNWE, TEFILIN, SZCZOTKA, KOSTECZKA SŁUCHOWA, SYFON, KOMENTARZYK, KOŃ JOMUDZKI, POLARYZACJA ATOMOWA, RUBIN, SZTUKA, ACHALAZJA, FARMA, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, LEPIĘŻNIK WYŁYSIAŁY, PAŹ ŻEGLARZ, KRYSZTAŁEK, JĘZYK DUŃSKI, KALINA, RESTART, TWARDY TYŁEK, OŻENEK, ELIMINACJA, IDEAŁ PIERWSZY, OKRZEMKI, POKAZÓWKA, RASZKA, SKARANIE BOSKIE, ABIOGENEZA, PASER, KIEŁZNO, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, ARABESKA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, WYROCZNIA, MINIMALIZM, HASŁO, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, BISEKS, NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ, KAMIZELKA KULOODPORNA, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, MIŚ, SPOJRZENIE, MISIEK, CHOROBA MORGELLONÓW, KOTLET POŻARSKI, PAPROTNICA GÓRSKA, PALATYNKA, INWESTYCJA, SIŁA AERODYNAMICZNA, UCZELNIA, BANKRUCTWO, MECHANIZM KIEROWNICZY, OKRZYK, ZMARZLUCH, NIEDOPUSZCZENIE, METRUM, ODGŁOS, KIELICH, FITOCHEMIA, KOŁNIERZYK, KAMIEŃ OZDOBNY, BRZOZA OJCOWSKA, WATA, ANTYPATRIOTYZM, ZACIESZ, PŁOMYKÓWKA, TUBA, RETUSZ, ?ZGRUBIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.656 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYSCYPLINA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMATYKĄ INFORMACJI ORAZ METODAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, NP. W CELU TRANSMISJI LUB KOMPRESJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYSCYPLINA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMATYKĄ INFORMACJI ORAZ METODAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, NP. W CELU TRANSMISJI LUB KOMPRESJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEORIA INFORMACJI dyscyplina zajmująca się problematyką informacji oraz metodami przetwarzania informacji, np. w celu transmisji lub kompresji (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEORIA INFORMACJI
dyscyplina zajmująca się problematyką informacji oraz metodami przetwarzania informacji, np. w celu transmisji lub kompresji (na 16 lit.).

Oprócz DYSCYPLINA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMATYKĄ INFORMACJI ORAZ METODAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, NP. W CELU TRANSMISJI LUB KOMPRESJI sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - DYSCYPLINA ZAJMUJĄCA SIĘ PROBLEMATYKĄ INFORMACJI ORAZ METODAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, NP. W CELU TRANSMISJI LUB KOMPRESJI. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast