POSTĘPUJĄCE BARDZO SZYBKO I POWODUJĄCE NEGATYWNE SKUTKI ZJAWISKO, NA PRZYKŁAD EPIDEMIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB SUSZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLAGA to:

postępujące bardzo szybko i powodujące negatywne skutki zjawisko, na przykład epidemia choroby zakaźnej lub susza (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLAGA

PLAGA to:

'egipskie' nieszczęście (na 5 lit.)PLAGA to:

np. inwazja owadów (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POSTĘPUJĄCE BARDZO SZYBKO I POWODUJĄCE NEGATYWNE SKUTKI ZJAWISKO, NA PRZYKŁAD EPIDEMIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB SUSZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.803

BARWY NARODOWE, TREPY, CZĘSTOKÓŁ, SYLWETKA, NOGA, PREFEKT APOSTOLSKI, KARDAMON, BEZUCZUCIOWOŚĆ, STONOGA MUROWA, KRAKOWIAK, MAZUREK, SZALKA, PROGRAM, FUNKCJA, MARSKOŚĆ, LEPTOPLEURON, PODPORA, ŚLUB CYWILNY, KAMIZELKA, KAROWNIK, MASZTÓWKA, FRAMUGA, PREDYKACJA, MARUDER, RZECZ, BUTLA, TESTOWANIE WZORCOWE, BOKS GARAŻOWY, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, MARATON, ATRYBUCJA STABILNA, IMPLIKACJA MATERIALNA, WYDMUCH, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, NIENAGANNOŚĆ, DAWKA PROGOWA, PIEPRZ CZERWONY, ZASIŁEK CHOROBOWY, BALECIK, DOM JEDNORODZINNY, ROSZCZENIE ZWROTNE, MISO, MADEJOWE ŁOŻE, KOLEJKA LINOWA, SKŁADNIK POKARMOWY, PUNKT ROSY, PERKOLACJA, ZASADA, SALSA, BEZCIELESNOŚĆ, PENSJA, KOZACZKA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, FEROMON, PASKUDNIK, WAMPIR, AMARANT, NERWICA WEGETATYWNA, DEMOBILIZACJA, BEZPIECZEŃSTWO, STÓJKA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, WIGOŃ, BIAŁY KRUK, SALTARELLO, STYL ARCHITEKTONICZNY, MISKA KLOZETOWA, MIASTO, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, BŁYSK, BŁONA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, KREOLKA, RETROGRADACJA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, KASATA, EFEKT OWCZEGO PĘDU, SEKSTURYSTYKA, PAPIER WELINOWY, DYSPEPSJA, KROTON, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, POLEWACZKA, ZAGOŃCZYK, CUD, ANSAMBL, KOLONADA, MIODNIK, KRANÓWKA, DZIEŁO, TRZMIEL, FILM OBYCZAJOWY, JĘZOR LODOWCOWY, KONFIGURACJA, ESTER, WYŁADOWANIE KORONOWE, GLOBUS, SMORODINÓWKA, LÓD MARTWY, METALIK, DZIECIACZEK, BOMBERKA, OCZKO, DROŻDŻAK, KOSODRZEWINA, ODWAGA, DRGANIE AKUSTYCZNE, ZDZIADZIENIE, ANASTYLOZA, DRÓŻKA, POKREWIEŃSTWO, PIEKARNIK, SWÓJ, SZCZOTKA, MAKAGIGA, MOSTEK, PRZETOKA, MUSZTARDA SAREPSKA, KONWERSJA, NAZWA HANDLOWA, SKAŁA MAGMOWA, ROZSZCZEPIENIE, OKNO, GLORYFIKATOR, ŹRÓDŁO TERMALNE, ORGANIZM, MINIATURA, SPACJA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, DRĄG, MARYNARCZYNA, WULKAN CZYNNY, POR, NIESPAW, DYMISJA, OSTRY DYŻUR, AKADEMIA, DŻEM, SEKCJA RYTMICZNA, CYTODIAGNOSTYKA, SKĄPOŚĆ, GRUPA, BIAŁA RDZA, CIĄGUTEK, KHMER, OSTATNIE PODRYGI, DEKONCENTRACJA, KURATORSTWO, TERMINAL, KASA, HEAD HUNTER, AFRYKAŃSKOŚĆ, PUKLERZ, CHWYTNIK, PASZTECIK, ŁUPACZKA, PODATEK RZECZOWY, OTALGIA, BATON, KOPUŁA PANCERNA, DESZCZ, VAT, SYMPOZJON, CZERNINA, TRYCYKL, FIGURKA TANAGRYJSKA, PALETA, PIEPRZ, ROZDZIAŁKA, OFICER FLAGOWY, SPIS POWSZECHNY, STRZYKAWKA, SERWIS, KOMBAJN ROLNICZY, CYRK, ORGIA, OFENSYWA, WROTA, STEROWNIK URZĄDZENIA, ROZSIEW, NASZYWKA, TEMPERATURA ROSY, BEZPROGRAMOWOŚĆ, RAK STAWOWY, BODMERIA, MUSIK, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, MŁOTECZEK, CHŁOPAK DO BICIA, DETAL, SZKARADNIK, ZNOS, NIEMOŻNOŚĆ, SZPIC, KONUS, JAZDA BEZ TRZYMANKI, ANIMACJA KOMPUTEROWA, RÓŻA BAZALTOWA, SZAŁAS, SKROMNOŚĆ, OBERWANIE CHMURY, OSA, KEM, MACHNIĘCIE RĘKĄ, UMOWA ADHEZYJNA, MIESZEK, FUTERKO, SUPRAPORTA, EKRANOPLAN, SKURCZ, SALWA, LABOLATORIUM, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, PLINTA, NIMFA, WIRUS POLIO, ALARM POŻAROWY, ZGINIĘCIE, ESENCJA, SIDARA, BĄBELEK, POWSTRZYMANIE, ODCISK PALCA, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, CHORÓBKA, PANNEAU, ARABSKI, KOŁTRYNA, AKACJA, PRZECZYSTOŚĆ, LONT WOLNOTLĄCY, SZPILKOWE, WYDŁUŻALNIK, MELUZYNA, ZAWISAK, BATYST, REPETYTYWNOŚĆ, OŁADKA, SCENOPISARSTWO, PRZECHYŁKA, PRZEKŁADNIA, DIPLOPIA, TŁO, BŁĄD LEKARSKI, SZWEDY, APSYDA, PIERWSZEŃSTWO, REKOGNICJA, MASZYNOWNIA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, SAMOGONKA, KONSOLETA, UCHWAŁA, KRYSZTAŁ BLIŹNIACZY, ŁOTEWSKI, SZOPKARZ, TUBULOPATIA, CHAŁTURA, POJEDYNKA, LAGUNA, PRZYDAWKA, KAPTUR, NARYS POLIGONALNY, NEWRALGICZNOŚĆ, TRANSPORTÓWKA, PŁACA ZASADNICZA, WÓZ MEBLOWY, LYSTROZAUR, MEDYCYNA PALIATYWNA, DAWKA UDERZENIOWA, MARSREJA, STOPA ZWROTU, ANIOŁ STRÓŻ, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, ARKUSZ POETYCKI, KARTUSZ, PLUDRY, HASZTAG, REEDUKACJA, BAŃKA MYDLANA, WYŁAPYWACZ, ZAGŁÓWEK, KULT ŚWIĄTYNNY, SALAMANDRA WALTLA, INDIANKA, ZATROSKANIE, POPELINA, PANTOGRAF, SARKOFAG, WARTOŚĆ NOMINALNA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, OKRĘT FLAGOWY, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, OSTRUŻYNY, PIERŚ, PREZESKA, AGENT, ?INFORMACJA GENETYCZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.803 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POSTĘPUJĄCE BARDZO SZYBKO I POWODUJĄCE NEGATYWNE SKUTKI ZJAWISKO, NA PRZYKŁAD EPIDEMIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB SUSZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POSTĘPUJĄCE BARDZO SZYBKO I POWODUJĄCE NEGATYWNE SKUTKI ZJAWISKO, NA PRZYKŁAD EPIDEMIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB SUSZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLAGA postępujące bardzo szybko i powodujące negatywne skutki zjawisko, na przykład epidemia choroby zakaźnej lub susza (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLAGA
postępujące bardzo szybko i powodujące negatywne skutki zjawisko, na przykład epidemia choroby zakaźnej lub susza (na 5 lit.).

Oprócz POSTĘPUJĄCE BARDZO SZYBKO I POWODUJĄCE NEGATYWNE SKUTKI ZJAWISKO, NA PRZYKŁAD EPIDEMIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB SUSZA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - POSTĘPUJĄCE BARDZO SZYBKO I POWODUJĄCE NEGATYWNE SKUTKI ZJAWISKO, NA PRZYKŁAD EPIDEMIA CHOROBY ZAKAŹNEJ LUB SUSZA. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast