W ANATOMII: ZAGŁĘBIENIE W CIELE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA (NP. DÓŁ PACHOWY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DÓŁ to:

w anatomii: zagłębienie w ciele człowieka lub zwierzęcia (np. dół pachowy) (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DÓŁ

DÓŁ to:

coś, co jest niżej położone (na 3 lit.)DÓŁ to:

złe samopoczucie, przygnębienie, smutek, trudne położenie (na 3 lit.)DÓŁ to:

otwór, jama, wklęsłość w ziemi (na 3 lit.)DÓŁ to:

w muzyce: niskie tony głosu (często w lmn) (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ANATOMII: ZAGŁĘBIENIE W CIELE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA (NP. DÓŁ PACHOWY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.467

ELITARNOŚĆ, METODA PORÓWNAŃ, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, LICZBA PRZESTĘPNA, RINOWIRUS, MAŁOŚĆ, PYZY, BILLBOARD, SYLWETA, WAFELEK, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, PRZEDMIOT, ZAKON MNISI, BRZEG, AHISTORYCYZM, AFERKA, EDYCJA, CHARAKTERYSTYKA FAZOWA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, SKARGA, DEMON, RÓJKA, PANIER, NIEREZYDENT, ŻWAWOŚĆ, HETERODYNA, ZNAK, ANTYSZTUKA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, PÓŁSIOSTRA, SAMOODNOWA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ARAMEIZM, GARNITUR, IZOMER GEOMETRYCZNY, GWAŁT, MONK, KOLORYT, NOC KAIRU, AFERA, LIBELA, CIĄG, PRZEWODNIK, OKO, PLATFUS, GOUDA, PIGWA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, FIŻON, PRAWO GŁOSOWE, WIECHA, KOREGENT, WOLANT, KONSERWA, KOS, MORESKA, ASYSTA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, NEPER, STEROWNIK, VAT, PŁOTEK, OPERA MYDLANA, KLATKA, SKÓRZAK, KAMIEŃ SŁONECZNY, KĄT PROSTY, ROZGWIAZDA GIGANTYCZNA, KULT SOLARNY, DYWERSJA, PRYMARIUSZ, ARMIA, NAZWA RODOWA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, MERIDIAN, KATEDRA, POŁYKACZ, CÓRKA ŚMIECIARZA, KATAR, KARAKUŁY, NIEŁUPKA, JAJA, NAPÓJ WINOPODOBNY, DROGA GRUNTOWA, BIEG DYSTANSOWY, ETEZJA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, AKROBATYKA, METALIK, SPARRING, SUBWOOFER AKTYWNY, KOT, ŚWIĄTEK, PALCÓWKA, CEZURA, KLUCZKA, POSTING, RODODENDRON, PRZERWA ENERGETYCZNA, MARSKOŚĆ, FRAZA NOMINALNA, MUZYCZKA, PRZEZORNOŚĆ, KAJUTA, JANE, AUTOCASCO, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, NEKTARNIK, PIEPRZ, RÓŻNICA, DODATEK STOPOWY, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, GWASZ, SZPONTON, BIEDACZKA, ŁOWIECTWO, MASKOWANIE, MYRMEKOFIL, DOMY, SASZETKA, PASOŻYT, ŻYDOWSKOŚĆ, OTWOREK, PAPRYKARZ, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, PASER, MIMETYZM FORMALNY, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, REGIONALISTYKA, ŁUK ELEKTRYCZNY, PŁOZA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, ZNAKI, OPAD, OMEN, WYŁĄCZNIK, METAL NIEŻELAZNY, VIP, BOGACTWO, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, WERYSTA, TARNOWIANIN, FRATER, ELEW, KURCZAK TIKKA MASALA, WULGARYZM, PARAWANING, BYCZEK, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, GŁOWA PAŃSTWA, REKWIZYT MUZYCZNY, SZKIELET, KSIĘGA HODOWLANA, BESZAMEL, NAGRODZENIE, SAKWA, ODPŁATA, KALETKA, MELUZYNA, ZAKOLE, KOŁPAK, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, DEKLARANT, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, AGRESOR, KATAFALK, DZIANINA, ŁACINA, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, AMARANT, MANEŻ, KŁOPOTANIE SIĘ, PARAPET, MOMENT TEORETYCZNY, GŁOWA, KARMNIK, PŁAT, SKARB, KAUCZUK BUTYLOWY, WENTYL, DOKUMENT LOKACYJNY, BOT, GAPA, LEJNOŚĆ, TENISISTA STOŁOWY, CYFOMANDRA, ŻART, DOMEK, BOCZNOTRZONOWIEC, GOSPODARKA, ŚMIERDZIEL, RAKIJA, PULPA, RÓWNONOGI, WIĘZADŁO, BALERON, BAGAŻÓWKA, LAMA, AGENDA, ŻÓŁTY, KONIEC ŚWIATA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, KATAPULTOWANIE, DWUNASTKA, HEROD-BABA, TRANSPORTOWIEC, KIPA, DOCENT, BAZYLIA, UKŁAD MIĘŚNIOWY, FIGURA GEOMETRYCZNA, AMERYKANIZM, RUNO, SEKS ANALNY, PAŁA, EUFORBIA, SMALCZYK, ZNAMIĘ, ANTYSOWIETYZM, KAROTENOID, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, MIKROMACIERZ BIAŁKOWA, BIEG, AKREDYTACJA, PRZYKURCZ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, GRZYB, RABAT, KĄDZIEL, DOBRO POZYCJONALNE, JĘZOR LODOWCOWY, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, GRZEBIEŃ, SIERPOWIEC BŁYSZCZĄCY, LINIA OPÓŹNIAJĄCA, BUTERSZNIT, KÓZKI, OBSADA, KOSZÓWKOWATE, FLET PROSTY, DAKTYLOGRAFIA, ROLA, SPRAWA, ŚLEPA AMUNICJA, ARTYKUŁ, BOSS, DOSTĘP, NOOB, BRAMKA SAMOBÓJCZA, KURAK, MIASTO UMARŁYCH, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, ANAGLIF, ZAKOPCENIE, ALIENACJA RODZICIELSKA, KARRUKA, SĄSIEDZKOŚĆ, UBOŻENIE, OKULARY, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, KONTRABANDA, CENZURA, CZABAN, CYBORG, ANTYMONARCHISTA, KARIN, LESŁAW, TERAPIA ODRUCHOWA, ZACIERKA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, JEDNOSTKA, OKREŚLNIK, INWESTYCJA PORTFELOWA, CYKL PALIWOWY, ROZŁOGI, RADZIECKOŚĆ, ŁAWRA, ATRAPA, ZAZNAJOMIENIE, PŁAWA, SERIA, ROSZCZENIE REGRESOWE, ODSUWACZ, NIEOBOJĘTNOŚĆ, KONSOLA, PRYMAT, OPIEKUŃCZOŚĆ, RESET, KOMPLEMENTARIUSZ, GWIAZDKA, WIDELEC, OBSZAR WODNY, INSEKT, PÓŁCIEŃ, BIG BAND, ANGOL, KONFESJA, KREDYT INWESTYCYJNY, ?PUNK ROCK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.467 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ANATOMII: ZAGŁĘBIENIE W CIELE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA (NP. DÓŁ PACHOWY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W ANATOMII: ZAGŁĘBIENIE W CIELE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA (NP. DÓŁ PACHOWY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DÓŁ w anatomii: zagłębienie w ciele człowieka lub zwierzęcia (np. dół pachowy) (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DÓŁ
w anatomii: zagłębienie w ciele człowieka lub zwierzęcia (np. dół pachowy) (na 3 lit.).

Oprócz W ANATOMII: ZAGŁĘBIENIE W CIELE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA (NP. DÓŁ PACHOWY) sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W ANATOMII: ZAGŁĘBIENIE W CIELE CZŁOWIEKA LUB ZWIERZĘCIA (NP. DÓŁ PACHOWY). Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast