COLLETIDAE - RODZINA Z NADRODZINY PSZCZÓŁ (APOIDAE); LEPIARKOWATE TO NAJBARDZIEJ PRYMITYWNE PSZCZOŁY; GNIEŻDŻĄ SIĘ W ZIEMI LUB PUSTYCH ŁODYGACH ROŚLIN; NIE POSIADAJĄ APARATU DO PRZENOSZENIA PYŁKU, ZJADAJĄ GO W LOCIE I TRANSPORTUJĄ W WOLU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEPIARKOWATE to:

Colletidae - rodzina z nadrodziny pszczół (Apoidae); lepiarkowate to najbardziej prymitywne pszczoły; gnieżdżą się w ziemi lub pustych łodygach roślin; nie posiadają aparatu do przenoszenia pyłku, zjadają go w locie i transportują w wolu (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COLLETIDAE - RODZINA Z NADRODZINY PSZCZÓŁ (APOIDAE); LEPIARKOWATE TO NAJBARDZIEJ PRYMITYWNE PSZCZOŁY; GNIEŻDŻĄ SIĘ W ZIEMI LUB PUSTYCH ŁODYGACH ROŚLIN; NIE POSIADAJĄ APARATU DO PRZENOSZENIA PYŁKU, ZJADAJĄ GO W LOCIE I TRANSPORTUJĄ W WOLU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.590

KAPUŚNIAK, METEORYT, WILKI WORKOWATE, PATENA, REGESTRATOR, POCZEKALNIA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, SHORT TRACK, KÓŁKORODEK, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, POJAZD, DERYWOMETR, PODWOIKOWATE, KRYPTOREKLAMA, LEMIESZ, MECENAT ARTYSTYCZNY, CYGAŃSKIE DZIECKO, KAPITEL, SIODLARSTWO, NEKROFAG, NADBITKA, IZOMER OPTYCZNY, KIEŁBAŚNICA, KATAR, DERYWAT MODYFIKACYJNY, TOR WODNY, HEGEMON, WOKALIZA, SZCZĘKOT, BOSS, AUTOTEMATYCZNOŚĆ, ETOLA, UTWÓR AUDIOWIZUALNY, MOSTEK SCHERINGA, WARIOMETR, SONG, GRUCZOŁ DOKREWNY, GŁOWOCISOWATE, LENIKOWATE, KATATONIA, BURRITO, SNAJPER WYBOROWY, ZATWARDZENIE, DOM AUKCYJNY, DRĘTWA, HEGEMON, METACENTRUM, BENEFICJUM, FIZYKA STATYSTYCZNA, POKRĘTKA, POLIANDRIA, RADIOWIEC, ROZPŁOCHOWATE, OBURĘCZNOŚĆ, CHŁOPIEC, KRÓLOWA MATKA, SYSTEM ALARMOWY, ALERGEN WZIEWNY, DZIEŁO, PRZECIWCIAŁO, SALANGANA, TRZMIEL SZARY, REWANŻ, DROGI, LAIK, PSZCZOŁY BEZŻĄDŁE, ANALOG, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, LEN, TRZYKROTKA BIAŁOKWIATOWA, FERMENTOR, DERMOKOSMETYKA, KARZEŁEK, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, SHOUNENAI, JURYSDYKCJA, MEDALION, GUZMANIA SZKARŁATNA, WALIDACJA KRZYŻOWA, EUFORBIA, ZBIÓR, DOBRO PRYWATNE, BEZANMASZT, KAMIEŃ, KRĄŻENIE OBWODOWE, TERAPIA SZOKOWA, ZANOKCICA PÓŁNOCNA, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, UWŁOSIENIE, LISTA PROSKRYPCYJNA, PSZCZOŁA EGIPSKA, KORSYKAŃSKI, BAKTERIA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, WYDZIELINA, WALE DZIOBOGŁOWE, ŁOPATA, POŻAR, OBRONA, UNCJA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, BUREK, ZASTÓJ, PRZEDPORCIE, OBIEG SYNODYCZNY, QUEBECKI, KWADRANS AKADEMICKI, WALKA ODWROTOWA, PSALM ALFABETYCZNY, PRZEMYSŁÓWKA, PION, ANALIZA TECHNICZNA, DZIECINNOŚĆ, MIĘKISZ ZIELENIOWY, OMAM, ODRUCH BEZWARUNKOWY, POSEJDON, KUCHNIA, OBRĘCZ, PISZCZAŁKA, KONWOJER, FIBRYL, ADHEZJA, GNIAZDO, SŁOŃCE, SOSNA MASZTOWA, SYLFIDA, WARSTWA ŚCIERALNA, SCHIZOTYMIA, MAHOŃ, DERMATOGLIFIKA, KIELISZNIK, FORMA, ALIT, KURKA ŻÓŁTA, LODOWIEC DOLINNY, SKĄPOGUZKOWCE, SKROMNIŚ, FILOGENETYKA, METAL KOLOROWY, ŚLEPY TOR, DRUGI OFICER, PRZEGRYZEK, EKOLOGIA, KATALOG DZIAŁOWY, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, POWAŁA, KLEJÓWKA, TOR, JĘZYK SZTUCZNY, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, NIENIEC, POTNICA, POBIAŁKA, IMPROMPTU, REJESTR, SELSKIN, MONOGENEZA, OWAD, SUTANELA, KUTNER, DAMKA, WÓZEK INWALIDZKI, TOFFI, PRÓBA WODY, HEJNAŁ, POKRZYK, PŁUŻYCA, BEZGRANICZNOŚĆ, PRZYCZÓŁEK, POPITA, LĄDZIENIOWATE, PSEFOLOGIA, ODWIERT, ABISAL, GUZMANIA MONOSTACHYA, SZARPANINA, POJAZD ZABYTKOWY, SKUN, KARABIN AUTOMATYCZNY, EKSKLAWA, SĄD WOJSKOWY, DYNAMIKA, PINCZER, BIEGUN SKRONIOWY, WARSTWA PERYDOTYTOWA, STRZAŁA EROSA, BEZPIECZNIK, KALENDARZ KOŚCIELNY, MINERAŁ ZABARWIONY, ZAPOJKA, REWERSAŁ, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, EMPIRYZM GENETYCZNY, MASKARADA, NAGOŚĆ, DZIECINNA IGRASZKA, CHOROBA WORECZKOWA, PLOTER ROLKOWY, WYPEŁNIENIE, ZATOROWOŚĆ, PRZEDROSTEK, RODZAJ, FIRN, NIEGOŚCINNOŚĆ, AFEKTYWNOŚĆ, ZAPRAWA, PRZYZBA, STRAWNOŚĆ, TOP, PRANIE PIENIĘDZY, MYŚLICIEL, TAPETA, AMUR, BAZAROWICZ, ŚWIATŁOCIEŃ, BERŻERETKA, RACJONALIZACJA, PIENIĄŻEK, KASJERKA, KAJMAKAM, PRZYBYTEK, KOKILARZ, FENIG, PIEPRZ, TRANSURANOWIEC, TENIS ZIEMNY, MOLINO, TEROFIT, SZTUKA KRETEŃSKA, KECZUOWIE, NIEWYGODA, DYSK GALAKTYCZNY, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, GLAZURA, STOŁÓWKA, KASZTEL, ZRAZ, BALIA, KLUCZ, METAL NIEŻELAZNY, WŁASNOŚĆ, ALGEBRA OGÓLNA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, ATREZJA POCHWY, DZIDZIA-PIERNIK, WYRĘBISKO, MOTYLEK, CYKAS, PIJAWKA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, ROPNIAK, POLICJA, SPRZECIW, GRAF PLANARNY, ŁAŃCUSZEK, PANNA, PRODUKT UBOCZNY, LUTNIA, ŚNIOT, TRYBUT, GANGSTERSTWO, RYTOWNIK, KOMEDIANTKA, FOTEL ROZKŁADANY, EFEKT AHARONOVA-BOHMA, AGREGATY MONETARNE, KOLORY PAŃSTWOWE, BOM, WIZJA LOKALNA, LAFIRYNDA, USTRÓJ, ŚMIETANKA, KRAJARKA, SEKCJA, SPUST, SMAK, BIAŁE MIĘSO, HEAD-HUNTER, MIKROBIOTA, WELON, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, BARIERA TECHNICZNA, RAJSKI PTAK, INFUZJA, WIELKI SZLEM, POŁYKACZ, AKATALEKSA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, NAUKA JAZDY, GOTOWIEC, ANTOWIE, PODCASTING, KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI, KOPOLIMER, LISZAJ CZERWONY, TUNEZYJSKI, LAVABO, TEORIA MODELI, ?INFOBOKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.590 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COLLETIDAE - RODZINA Z NADRODZINY PSZCZÓŁ (APOIDAE); LEPIARKOWATE TO NAJBARDZIEJ PRYMITYWNE PSZCZOŁY; GNIEŻDŻĄ SIĘ W ZIEMI LUB PUSTYCH ŁODYGACH ROŚLIN; NIE POSIADAJĄ APARATU DO PRZENOSZENIA PYŁKU, ZJADAJĄ GO W LOCIE I TRANSPORTUJĄ W WOLU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COLLETIDAE - RODZINA Z NADRODZINY PSZCZÓŁ (APOIDAE); LEPIARKOWATE TO NAJBARDZIEJ PRYMITYWNE PSZCZOŁY; GNIEŻDŻĄ SIĘ W ZIEMI LUB PUSTYCH ŁODYGACH ROŚLIN; NIE POSIADAJĄ APARATU DO PRZENOSZENIA PYŁKU, ZJADAJĄ GO W LOCIE I TRANSPORTUJĄ W WOLU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEPIARKOWATE Colletidae - rodzina z nadrodziny pszczół (Apoidae); lepiarkowate to najbardziej prymitywne pszczoły; gnieżdżą się w ziemi lub pustych łodygach roślin; nie posiadają aparatu do przenoszenia pyłku, zjadają go w locie i transportują w wolu (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEPIARKOWATE
Colletidae - rodzina z nadrodziny pszczół (Apoidae); lepiarkowate to najbardziej prymitywne pszczoły; gnieżdżą się w ziemi lub pustych łodygach roślin; nie posiadają aparatu do przenoszenia pyłku, zjadają go w locie i transportują w wolu (na 12 lit.).

Oprócz COLLETIDAE - RODZINA Z NADRODZINY PSZCZÓŁ (APOIDAE); LEPIARKOWATE TO NAJBARDZIEJ PRYMITYWNE PSZCZOŁY; GNIEŻDŻĄ SIĘ W ZIEMI LUB PUSTYCH ŁODYGACH ROŚLIN; NIE POSIADAJĄ APARATU DO PRZENOSZENIA PYŁKU, ZJADAJĄ GO W LOCIE I TRANSPORTUJĄ W WOLU sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - COLLETIDAE - RODZINA Z NADRODZINY PSZCZÓŁ (APOIDAE); LEPIARKOWATE TO NAJBARDZIEJ PRYMITYWNE PSZCZOŁY; GNIEŻDŻĄ SIĘ W ZIEMI LUB PUSTYCH ŁODYGACH ROŚLIN; NIE POSIADAJĄ APARATU DO PRZENOSZENIA PYŁKU, ZJADAJĄ GO W LOCIE I TRANSPORTUJĄ W WOLU. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

x