GUMOWA LUB GUMOWANA, GIĘTKA RURA, KTÓREJ UŻYWA SIĘ DO TRANSPORTOWANIA CIECZY, SZCZEGÓLNIE WODY W CELU PODLEWANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZLAUCH to:

gumowa lub gumowana, giętka rura, której używa się do transportowania cieczy, szczególnie wody w celu podlewania (na 7 lit.)SZLAUF to:

gumowa lub gumowana, giętka rura, której używa się do transportowania cieczy, szczególnie wody w celu podlewania (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GUMOWA LUB GUMOWANA, GIĘTKA RURA, KTÓREJ UŻYWA SIĘ DO TRANSPORTOWANIA CIECZY, SZCZEGÓLNIE WODY W CELU PODLEWANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.478

KRAINA MITOLOGICZNA, SROKOSZ, OSCYPEK, KLERK, BUTELKA, SOLARIUM, GLIPTYKA, OPRAWA, ZAJĄC, PODPORA, CNOTLIWA ZUZANNA, KREDYT, OMŁOT, KAPISZON, GARDEROBIANKA, KREDYT KONSOLIDACYJNY, WARSTWOWANIE, ZWARCIE SZYKÓW, DROGA GRUNTOWA, ZNAMIĘ, CHÓR, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, SZOK, TREŚĆ, LANGUSTA, DYWDYK, PORÓD OPÓŹNIONY, PIES OGRODNIKA, COLESLAW, MAMIDŁO, WĘGIERKA, ENTOMOFAUNA, SELEKCJA NEGATYWNA, MAKROKIERUNEK, SIEDMIOBÓJ, DEKLARANT, PIWO, ANDANTINO, H2O, MATEMATYK, GRZYB PODSTAWKOWY, NALEWAK, ALFABET MUZYCZNY, STOS PACIERZOWY, KIPIEL, LOTNOŚĆ, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, NIEUPRZEJMOŚĆ, WYKONAWCA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, DERYWAT, ALLELOPATIA, FLAKONIK, GAROSMANCJA, ELEKTRONIKA, WANIENECZKA, SPARRINGPARTNER, IMMUNOPATOLOGIA, SZMALCÓWKA, WYKRZYKNIENIE, OKOP, KAPITULANT, MOLOSY, ZAUSZNIK, REGENERACJA, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, ZAPOJKA, MCHY LIŚCIASTE, WISKOZA, KRĘGOWIEC, SATURACJA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, SUKA, CANTUS FIRMUS, DŻINSY, PIĄTA WODA PO KISIELU, HEL, WETERYNARIA, WYKONAWCA, LAPILLI, ZĘBOWCE, DŻAGA, ATAWIZM, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, ZWIAD, PRZYRODNI BRAT, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, MANDOLA, WIDŁY, MEZOTERAPIA, BABULINKA, POSKROMICIEL, AUTOCAMPING, PAS, HIPERWENTYLACJA, FILTR WĘGLOWY, DOM POSELSKI, KONIUNKCJA, KANIKUŁA, WYWÓZKA, OBŁĄKANIEC, ŁUCZYNA, ZŁA PRASA, SILNIK PNEUMATYCZNY, PIZOID, PAPILOTEK, LINIA, MUNGO, KATON, NAWALANKA, FAZA OŻYWIENIA, ZAKONY, ŚLĄSKOŚĆ, ŚLIWA, WODOROST, EPISJER, KARAFKA, PODSUFITKA, ŁOŻE, LOFIKS, K, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, OCHRONA REZERWATOWA, CHARLESTON, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, MRÓWKA SMĘTNICA, KANADYJKA, RAKSOLOTY, TYSIĄC, SZKARADA, WODOCIĄGOWNIA, ANTOWIE, BRZOZA, DZIESIĄTKA, TYKA, PĘTAK, PEGAZ, CHIŃSKOŚĆ, NEKROMANCJA, SKAŁA, TOPOGRAF, OLIWA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, WYROBNIK, KUBEK, ŻARÓWKA, GRAFOLOGIA, ŻURNALISTA, CHOROBA PERTHESA, SHIMMY, WYRZUTNIA, CURRY, DESPOTYZM, DZIAŁ WODNY, BOMBA EKOLOGICZNA, PIŁA DIAMENTOWA, HERTZ, OCEAN, NIEOCZYWISTOŚĆ, KUC AUSTRALIJSKI, HEBRA, TARANTELA, FIRANKA, RADIOLOGIA, PRAWOZNAWCA, POGOTOWIE TECHNICZNE, ZAWIĄZEK, POJAZD ZABYTKOWY, FORMA DRUKOWA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, CENZURA, EPOKA INDUSTRIALNA, REWERS, WIECZNE PIÓRO, PASJA, PRZETARG NIEOGRANICZONY, DEASEMBLER, SPOTKANIE MODLITEWNE, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, BRYDŻ SPORTOWY, SZAFARSTWO, RZEP, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, ROZŁUPKA, BIGOS HULTAJSKI, CETOLOGIA, KYNOTERAPIA, FORUM, OPASKA, ZWOLNIENIE, GAMA, ZATOKA, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, NITRO, HUŚTAWKA, WODORÓWKA, PLANETKA, KIR, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, PROMENADA, PRZESTWORZE, EUTANAZJA, PŁETWA, SZAROTA BŁOTNA, CEL, WALOŃSKI, SZKOŁA ŚREDNIA, ORTOWODÓR, KULTYSTA, CIELĘCE LATA, RYZYKO KURSOWE, MACH, PUCHAR, ANTYPKA, DRUK, CHOROBA ENDOKRYNOLOGICZNA, ROŚLINA AKWARIOWA, ZMOTORYZOWANY, ŁADUNEK BOJOWY, PATRONAT, STOWARZYSZONY, JEDNOSTKA, MARCELIN, HIPOSTYL, PIESZCZOCH, KROPLA, SZWABSKI, ANOMALIA, OPCJA WALUTOWA, CIS, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, OBAWA, WIZYTA STUDYJNA, OSADNIK, CZARNINA, GOŁĄBKA, ESPERANTYSTA, WYZNAWCA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, GRA KARCIANA, TELESKOP, WAHADŁO, OTRZEWNA, PEIRESKIA, KONTRAPUNKT, SIKI ŚWIĘTEJ WERONIKI, RAKI, PRZYCZYNKARZ, KUPON, BIAŁKA WIERZBÓWKA, KACOWE, HYDROFIL, LUMP, POPARCIE, PALACZ, KWADRAT, EWANGELIA, STOS, PACHT, SPRĘŻYSTOŚĆ, INHALACJA, KOPROFAG, GRA KOMPUTEROWA, ZAKOCHANY, POWAGA, RELIGIOZNAWCA, WŚCIEK DUPY, SIATKA, JĘZYK POLSKI, CECHA RELEWANTNA, PALCE, PADACZKA MIOKLONICZNA, BEZPIEŃKA, TRAJEKTORIA, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, KOLORYSTYKA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, ŚNIOT, PAS RADIACYJNY, CIAŁKO MRÓWCZE, GEOGRAF, POWŁOKA, LOSOWOŚĆ, SANDAŁY, NATURALNY SATELITA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, BURZA MÓZGÓW, HANOWER, PIERWSZY PLAN, KUFF, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, BIURO ŁĄCZNIKOWE, ŚCIANA SZKIELETOWA, GAPA, ŁABĘDZI ŚPIEW, LUSTRO, WYPRAWA PO ROZUM DO GŁOWY, SEDES, ?OKUREK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.478 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GUMOWA LUB GUMOWANA, GIĘTKA RURA, KTÓREJ UŻYWA SIĘ DO TRANSPORTOWANIA CIECZY, SZCZEGÓLNIE WODY W CELU PODLEWANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GUMOWA LUB GUMOWANA, GIĘTKA RURA, KTÓREJ UŻYWA SIĘ DO TRANSPORTOWANIA CIECZY, SZCZEGÓLNIE WODY W CELU PODLEWANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZLAUCH gumowa lub gumowana, giętka rura, której używa się do transportowania cieczy, szczególnie wody w celu podlewania (na 7 lit.)
SZLAUF gumowa lub gumowana, giętka rura, której używa się do transportowania cieczy, szczególnie wody w celu podlewania (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZLAUCH
gumowa lub gumowana, giętka rura, której używa się do transportowania cieczy, szczególnie wody w celu podlewania (na 7 lit.).
SZLAUF
gumowa lub gumowana, giętka rura, której używa się do transportowania cieczy, szczególnie wody w celu podlewania (na 6 lit.).

Oprócz GUMOWA LUB GUMOWANA, GIĘTKA RURA, KTÓREJ UŻYWA SIĘ DO TRANSPORTOWANIA CIECZY, SZCZEGÓLNIE WODY W CELU PODLEWANIA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - GUMOWA LUB GUMOWANA, GIĘTKA RURA, KTÓREJ UŻYWA SIĘ DO TRANSPORTOWANIA CIECZY, SZCZEGÓLNIE WODY W CELU PODLEWANIA. Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

x