NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BATY to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 4 lit.)BĘCKI to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)CIĘGI to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)LANIE to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)ŁOMOT to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)OMŁOT to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)WPIERDOL to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 8 lit.)WPIERDZIEL to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BATY

BATY to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 4 lit.)BATY to:

łomot, akt przemocy fizycznej, sytuacja, gdy ktoś kogoś bije, zwykle bardzo mocno (na 4 lit.)BATY to:

chłosta, razy (na 4 lit.)BATY to:

manto (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.639

ZBŁĄKANA OWIECZKA, DZIEWIĄTKA, KARD, SUSZKA, PREFEKTURA MIEJSKA, ORBITA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, SHORT TRACK, FUNKCJA EKSPRESYWNA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, ZACHOWAWCA, OŚWIADCZENIE, ZASADA DOMINA, MOŁOJEC, WAMPIREK, OSPA WIETRZNA, BELLOTTO, PYLICA ALUMINIOWA, TEOGONIA, SIEDZISKO, KTOŚ, WYRÓB, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, KSENOLIT, TAJEMNICA PAŃSTWOWA, ROMANS GOTYCKI, ŚMIERDZIEL, SUWNICA BRAMOWA, PROFITENT, EROZJA WIATROWA, HIPOTEZA ZEROWA, IMPOSTOR, DUSZNOŚCI, MASZYNA INDUKCYJNA, DREPTANINA, BOLERO, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, SZORSTKOŚĆ, BEZIDEOWOŚĆ, PASKUDA, PARK PRZEMYSŁOWY, AMBA, MAKSYMALISTA, RODZINA NIEPEŁNA, NAJEM OKAZJONALNY, KRYJÓWKA, ZGUBA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, RPG, KOSIARKA ROTACYJNA, SZCZĘŚCIARA, SPADOCHRONIARZ, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, FANTAZJA, BOHATER LIRYCZNY, NIEUMARŁY, MASZYNA TŁOKOWA, SZPADA, ZMIERZCH ASTRONOMICZNY, ZALEŻNOŚĆ, ENFANT TERRIBLE, KATASTROFIZM, TARAS WIDOKOWY, UMOWA UBEZPIECZENIA, ZESPÓŁ TURCOTA, WOLE GUZKOWE TOKSYCZNE, PRZEDSZKOLE, TONACJA, SICZ, KABAŁA, KLOPS, SZANKIER MIĘKKI, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, DRWINA, ŁAŹNIA PAROWA, UZDRAWIACZ, SMERFETKA, ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA, TENIS STOŁOWY, WYCISK, BRUK, SAMOGŁOSKA USTNA, SMOLUCH, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, KRYSZNAIZM, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, BOASZKOWATE, DZIENNIK ODBIORCZY, FIDEIKOMISARZ, POLSKOJĘZYCZNOŚĆ, WSTECZNICTWO, BELKA GŁÓWNA, KWOKA, TEMPERATURA ROSY, ZAJĄKNIĘCIE, LAMPA OLEJNA, STOSUNKI, MIKROFON CEWKOWY, CLOWN, KAPLICA PRZYCMENTARNA, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, WĄTEK, KILLER, KATAKUMBY, ZAWIKŁANIE, SŁUGA BOŻA, MACIERZ SYMETRYCZNA, CHOROBA DEVICA, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, PRZEWÓD, TEMPERATURA KELVINA, POMIESZANY, DOROBEK, CAKE-WALK, GADATLIWOŚĆ, WŁADCZOŚĆ, DZIEWIĘTNASTKA, DOWCIPNOŚĆ, BIEG, OPŁAKANA NOC, PIANA, PIERWSZOŚĆ, PRZEDSZKOLE, ZŁOTA FUNKCJA, DWORNOŚĆ, GOŚĆ, NADZIEWKA, RUCHLIWOŚĆ, ATRYBUCJA GLOBALNA, KWAS, KOCZKODAN, DOMNIEMANIE, ZAJOB, NIEPRZYJACIEL, ILOCZYN WEKTOROWY, WĘDKA, PODSYP, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, GEOFIT KORZENIOWY, PRZESIEWACZ, DIALEKTYKA, LOTNICTWO WOJSKOWE, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, KOŚCIANY DZIADEK, KASZLENIE, ŚMIESZKA, KATEGORIA URZĘDNICZA, TAUTOLOGIA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, SŁOWO, BIELIDY, MOC ZNAMIONOWA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, STAROIRLANDZKI, LEISZMANIOZA SKÓRNA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, OBWIEŚCICIEL, GŁUCHY TELEFON, BOMBA KOBALTOWA, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, PALIWODA, WYPRAWA, YAOI, SZABROWNIK, MARKETING POLITYCZNY, POMOCNIK, SPEKTROMETRIA MASOWA, ZIOMEK, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, MOTYWIK, ROŚLINA DARNIOWA, WAMPIR, GRUPA ROZWIĄZALNA, WALCOWNIA GORĄCA, POCISK NADKALIBROWY, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, NOC, BAGNO, KLEJNOT HERBOWY, AUTOPARODIA, ZASADA DYSPOZYTYWNOŚCI, PREZBITERIUM, MODELARSTWO LOTNICZE, PLANETA TYPU SUPERZIEMIA, INTERWIZJA, KASŁANIE, HAFTARNIA, CHOROBA KÖNIGA, DŹWIĘCZNOŚĆ, PRZECZYSTOŚĆ, MSZYCZNIK, POLICJA SĄDOWA, ZGROMADZENIE, ROZBIEŻNOŚĆ, GRAMATYKA GENERATYWNA, KRUP, KROKODYL, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, IDEALNOŚĆ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, DEIKSA, IRS, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, COLESLAW, MIESZADŁO, ADVOCATUS DIABOLI, PIECHOTA WYBRANIECKA, OCHRONA REZERWATOWA, WYDAJNOŚĆ, KONTIKI, GWARANCJA BANKOWA, POSTANOWIENIE, GROSZ PRZY DUSZY, MIEDZIORYT, PERYPATETYK, KUTER RYBACKI, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, FIRMÓWKA, NIECZUCIE, ZAWODY, SZYLD, BLIŹNIAK, WOJSKO, POLITYKA DYSKONTOWA, SZACHY FISCHERA, KOLBA, INFLACJA, STRASZAKI, WIOSKA, KOSZT ALTERNATYWNY, SKOCZNIA MAMUCIA, GRZBIETORODY, PORYWCZOŚĆ, DEPRESYJNOŚĆ, DOMOWINA, WARUNKI, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, PROSCENIUM, SZCZODROŚĆ, S/Y, ZAPISOBIORCA, AGROFIZYKA, SZCZĘKA, GŁĄB KAPUŚCIANY, PRZYSMAK, SKUTECZNOŚĆ, STORCZYKARNIA, MACIERZ ZESPOLONA, NIECHLUBNOŚĆ, LEWORĘKI, INSYNUATOR, TAJEMNICZOŚĆ, WSPARCIE FINANSOWE, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, KUBIZM ORFICZNY, NIESZLACHETNOŚĆ, MIARA, PRZESŁUCHANIE, OSADY DENNE, MOTYLOWCOWATE, WYBURZENIE, ŚWISTUŁA, KONUS, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, JAZDA, PRZEMIANA ODWRACALNA, DYSKRYMINACJA CENOWA, GELDERLÄNDER, DOSADNOŚĆ, TAKIFUGU, GRUPA, ŁONO, PLANTACJA NASIENNA, CENTRALNE, NIEMĘSKOŚĆ, POLONEZ, WIDEOROZMOWA, NIESKALANOŚĆ, FACH, PISUAR, NIECZUŁOŚĆ, SIEDEMNASTKA, OWCZA WEŁNA, ZAPŁON, DRUGOROCZNIAK, BURZA ŚNIEŻNA, GMINA MIEJSKO-WIEJSKA, BELWEDER, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, AUTOKRATYCZNOŚĆ, KRZYŻÓWKA HETMAŃSKA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, KNAGA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, EKWIPARTYCJA, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, WZROST ZUBAŻAJĄCY, BROŃ GŁADKOLUFOWA, ?AKOLITA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.639 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BATY nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 4 lit.)
BĘCKI nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)
CIĘGI nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)
LANIE nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)
ŁOMOT nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)
OMŁOT nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)
WPIERDOL nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 8 lit.)
WPIERDZIEL nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BATY
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 4 lit.).
BĘCKI
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.).
CIĘGI
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.).
LANIE
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.).
ŁOMOT
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.).
OMŁOT
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.).
WPIERDOL
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 8 lit.).
WPIERDZIEL
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 10 lit.).

Oprócz NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x