NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BATY to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 4 lit.)BĘCKI to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)CIĘGI to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)LANIE to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)ŁOMOT to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)OMŁOT to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)WPIERDOL to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 8 lit.)WPIERDZIEL to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BATY

BATY to:

nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 4 lit.)BATY to:

łomot, akt przemocy fizycznej, sytuacja, gdy ktoś kogoś bije, zwykle bardzo mocno (na 4 lit.)BATY to:

chłosta, razy (na 4 lit.)BATY to:

manto (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.639

OGONEK, JER TWARDY, LEMUR WARI, SKUTECZNOŚĆ, ZASTÓJ, URODYNAMIKA, MACIERZ STOCHASTYCZNA, PRZEKOZAK, CUMMINGS, BATY, ZARZUCAJKA, SZNUR HACZYKOWY, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, PRODUKCJA PIERWOTNA, MARKETING INWAZYJNY, JESIOTR ROSYJSKI, PRYMITYWIZM, ZGIEŁK, SZARPAK, ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE, SZANKROID, PORA, MAJSTER, FOTOGRAFIKA, SZANKIER MIĘKKI, PADACZKA ODRUCHOWA, BEZIDEOWOŚĆ, KOLBA, ERPEG, ROBOTA, NERWICOWOŚĆ, DESKA, KOSZT ALTERNATYWNY, PUŁAP TEORETYCZNY, PSOTNIK, WIELKOŚĆ SKALARNA, SZCZAWIOWA, USTĘPLIWOŚĆ, QUICKSTEP, TARANTELA, GONITWA PŁOTOWA, UFNOŚĆ, WALUTA MIĘKKA, KRWIOPIJCA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, OMŁOT, IZOCHRONA, TOWARZYSTWO, RZEŹBA GLACIFLUWIALNA, CZEKOLADZIARNIA, MIENIE, TRAKTAT SOJUSZNICZY, BRUK, ZBŁĄKANA OWCA, PROMOCJA, DODATEK BRANŻOWY, OBEREK, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, CHUDZIĄTKO, LOSOWANIE WARSTWOWE, ZUCHWAŁOŚĆ, PIĘTNASTKA, MASKARADA, KATECHISTA, SMERFETKA, ZAPALENIE SPOJÓWEK, WYCISK, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, SPONDYLOARTROPATIA, PARY SPORTOWE, KAMIKAZE, CIĘŻKA WODA, OPCJA BARIEROWA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, GOŁĄBEK, MIESZADŁO, WORECZKOWY, KRYJÓWKA, PUŁAPKA KREDYTOWA, SADOWNICTWO, PRZEWAGA, BIEGUN GALAKTYCZNY, CHA-CHA, CZARNY LUD, POSTKOMUNA, GRUPA IMIENNA, KLASTER, GOLKIPERKA, BEZDEŃ, PRZECHOWANIE, SZLAUCH, KLEJNOT HERBOWY, WYGRYW, NAPÓR, DYSCYPLINA POKAZOWA, TOR, SUWNICA POMOSTOWA, LEJEK, LAMPA FLUORESCENCYJNA, KRWIOBIEG, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, NIEUWAŻNOŚĆ, MAJĘTNOŚĆ, STRUKTURA HOLDINGOWA, SZPIGAT, PODATEK PROGRESYWNY, SPRYCIULA, KONTRAKT MENEDŻERSKI, DOM KATECHETYCZNY, KOLEGIUM, GAR, NOŚNIK, JELENIOWATE, TEMPERATURA KELVINA, ZIOMEK, DIU, POŻAR, PODRZUTEK, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, KOCIOŁ, IDEALNOŚĆ, BROŃ RAKIETOWA, TEINA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, KIEROWNICTWO DUCHOWE, SZAMBO, ARHANT, NIEPRZYJEMNOŚĆ, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, PAZIOWATE, MIESZEK WŁOSOWY, IMPOSTOR, WROTA WĄTROBY, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, LOTNICTWO, KOZAK, ZAJOB, NIEPOWODZENIE, POZORANT, SZCZAWIÓWKA, SZAMBO, APANAŻE, WALASEK, ZDZIADZIENIE, DATARIA, ELEKTROMIOGRAFIA, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, ADRES, SŁOWO MASZYNOWE, ZNACZENIE, PRZEWIJAK, ODTLENIACZ, RÓWNIACZKA, POKER DOBIERANY, DOSTĘP WARUNKOWY, ROK NIESKŁADKOWY, ODMIEŃCOWATE, WAR, TUALETA, PUPIL, KAPLICA PRZYCMENTARNA, WOLNY ZAWÓD, KOMUNIA, MALARSTWO KATAKUMBOWE, MARAZM, ŚMIERDZIEL, PROFESOR, PRODUKT LECZNICZY, POPELINA, FARBA OLEJNA, EKSPEKTATYWA, WPIERDOL, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, NEUTRALIZACJA, WPIERDOLKA, FIGLARNOŚĆ, KATEGORIA HOMOTOPIJNA, MAJDANIARZ, KOŁO STEROWE, SZALEŃSTWO, SIEDZISKO, CEL, CLEARING, JESIOTR BIAŁY, WYTWÓRNIA, KARTOFLANKA, REWIA MODY, SYKOFANT, AKTYWNOŚĆ, RODZINA PEŁNA, TAKSON MONOTYPOWY, PRESJA PŁACOWA, POLE MAGNETYCZNE, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, NUTRIA, POROZUMIENIE PŁACOWE, IKONOGRAFIA, HORMON STEROIDOWY, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PLANETA OCEANICZNA, ZASADA DOMINA, ROZUMIENIE, FORUM, PUZON, CHAOS, WRZÓD MIĘKKI, ANTROPOSFERA, GÓWNOZJADZTWO, DUCHOWY PRZYWÓDCA, GRUPA PRZEMIENNA, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, ORCZYCA, TENIS, FAZA OŻYWIENIA, PRZEWRÓT PAŁACOWY, SHORT TRACK, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, POPYCHŁO, PORODÓWKA, POŻEGNANIE, SYTUACJA PATOWA, LINIA, GRABIEŻNIK, SŁUP OŚWIETLENIOWY, CHOROBA ORMONDA, GBUROWATOŚĆ, CZESKI FILM, KARBIDÓWKA, KARCIANKA KOLEKCJONERSKA, DYREKCJA, STACJA TRANSFORMATOROWA, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, KWAS HUMINOWY, BIEG PŁOTKARSKI, OWCA WIELOROGA, MUNSZTUK, DOMNIEMANIE, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, GIGANT, ZNAKOMITOŚĆ, STARY WRÓBEL, OPARCIE, ENFANT TERRIBLE, LIST POLECONY, KONCERT ŻYCZEŃ, HENNA, AUTONOMIA REGIONALNA, CZUŁOŚĆ, PODGARDLANKA, BINGO PIENIĘŻNE, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, SPECJACJA RADIACYJNA, GŁÓWKA, PODKŁAD, SZÓSTKA, WYSPA KONTYNENTALNA, FANTAZJA, HARD CORE, EKOLOGIA MOLEKULARNA, GAŁKA BLADA, LAMPKA, ZLEWKA, PREZBITERIUM, SIEDLISKO, OUDRY, OKTAW, BIEDA, KISZKA, SAMOGŁOSKA WYSOKA, PIĘĆDZIESIĄTKA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, GALICYJSKI, TABLICA OGŁOSZENIOWA, KASA POŻYCZKOWA, GÓWNIANOŚĆ, RÓWIEŚNICA, AGENCJA RATINGOWA, RODZICIELSKOŚĆ, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, KSIĄŻĘ Z BAJKI, RECYTATYW, OPAD, ŁOKIEĆ TENISISTY, ANTYIMPERIALISTA, FANDANGO, UZDROWICIEL, OCZODÓŁ, HEGEMONICZNOŚĆ, MACIERZ SCHODKOWA, MEWY, ZBYTNIK, NIEUCZCIWOŚĆ, MISTRZ, SOMA, SUBIEKCJA, PODSTACJA TRAKCYJNA, ?LEWORĘKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.639 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BATY nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 4 lit.)
BĘCKI nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)
CIĘGI nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)
LANIE nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)
ŁOMOT nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)
OMŁOT nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.)
WPIERDOL nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 8 lit.)
WPIERDZIEL nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BATY
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 4 lit.).
BĘCKI
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.).
CIĘGI
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.).
LANIE
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.).
ŁOMOT
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.).
OMŁOT
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 5 lit.).
WPIERDOL
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 8 lit.).
WPIERDZIEL
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk (na 10 lit.).

Oprócz NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - NAUCZKA, SYTUACJA, W KTÓREJ KTOŚ DOSTAJE DOTKLIWĄ LEKCJĘ, WYCISK. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast