RUCHOMA CZĘŚĆ KROSNA, NA KTÓREJ UMOCOWANIA JEST PŁOCHA PRZYBIJAJĄCA NITKĘ WĄTKOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIDŁO to:

ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RUCHOMA CZĘŚĆ KROSNA, NA KTÓREJ UMOCOWANIA JEST PŁOCHA PRZYBIJAJĄCA NITKĘ WĄTKOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.058

BIAŁORUTENISTYKA, PRZEPUKLINA RICHTERA, SKRÓT PERSPEKTYWICZNY, SZNUR TYLNY, HEKSAPLOID, WYBUCHOWA ATMOSFERA, METALOGIKA, BULWA, ELEKTROLIT, KUC CONNEMARA, DOLAR ANTARKTYKI, ZWÓJ, PERKOZEK, OBOZOWISKO, KOLCZAK, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, OLIMPIADA, GRUPA CYKLICZNA, RAMIĘ, SATYRA, SZYNKA, KOSZATNICZKA, KORPUS, BIZON LEŚNY, AKSJOMAT KONSTRUOWALNOŚCI, HUMANISTYKA, PROSZEK DO PIECZENIA, DUJKER MODRY, FAZA, BARK, KOSTIUMERNIA, PODGRZEWACZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PLUS DODATNI, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, KRYKIET, POLONEZ, GŁUPIĄTKO, SPÓLNIK, WIRUS GRYPY TYPU A, SYSTEM POZYCYJNY, FATALIZM, BANDEROLA, LUNETA, WIELKOŚĆ, WARTOŚĆ, FORMACJA DEFENSYWNA, SYMULATOR, ESENCJA, MODRASZEK ADONIS, GORZKOŚĆ, KLĘK PODPARTY, RUCH KRZYWOLINIOWY, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, TARCZA HAMULCOWA, FIZYCZNOŚĆ, STREFA WOLNOCŁOWA, ZASTRZYK, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, DYSCYPLINA PARTYJNA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, NADAWCA, BEZINTERESOWNOŚĆ, OSIEMDZIESIĄTKA, MIĘSIEŃ SERCOWY, MOSTEK, DROBNOŚĆ, ZABAWIACZ, ROZDZIELCZOŚĆ, WIATROWNICA, CZĄSTKA ALFA, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, CHOROBA PLUMMERA, SOMA, ONIRYCZNOŚĆ, CHODNIK, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, PROPAGANDA, ZAJOB, KREACJA PIENIĄDZA, BRYDŻ SPORTOWY, BIOMETRIA, GOOGLE INC, FRAKCJONISTA, DUWAJHIN, KAWA ZBOŻOWA, KILIM, WSZECHŚWIAT, WOLNOŚCIOWIEC, POTRZEBUJĄCA, NIEKLAROWNOŚĆ, GICZ, WELON, TŁO, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, DROGA KRAJOWA, DOM KATECHETYCZNY, GŻEL, CZESKI, POPRZECZNICA, BIRET, NOOBEK, TASIEMIEC, CZUJKA, OSTATNIA, WŁAŚCIWOŚĆ, SZYKANA, ŁOPIAN, ZASTRZALIN TOTARA, LANIE, ŻARTOWNIŚ, SZACHY 960, LUDZKIE ZOO, TUNBERGIA MYSORSKA, DYFTERIA, STOPA, WYGŁOS ABSOLUTNY, NAMPULA, BĘCKI, SKIOFIT, SAMOA, OSCYLATOR, JEZIORO ENDOREICZNE, RELACJA PEŁNA, PASMO PRZEPUSTOWE, SINUS, GARJAINIA, RODZINA KATYŃSKA, NEONTOLOGIA, OMIEG WSCHODNI, SIODŁO, SPISZ, FELERNOŚĆ, CELOWOŚĆ, KUZYN, ZANOKCICA CIEMNA, WIELKI MROCZEK BRĄZOWY, CHOLEWA, PRZEWÓD, RÓWNANIE FUNKCYJNE, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, PRZEDZIAŁ, METKA, ŚWIADKOWIE JEHOWY, INSTAGRAMERKA, ŚLEPY ZAUŁEK, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, PIONEK, ZAGĘSTNIK, PODODDZIAŁ, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, CZARNY LUD, KOMUNALKA, MASYWNOŚĆ, NIERÓB, LUFA, PARABOLA SZEŚCIENNA, WSPORNIK, IMPORT RÓWNOLEGŁY, ĆWIERĆTUSZA, BŁĄD POMIARU, MIĘSO, RUNO, RPG, TERAPIA REINKARNACYJNA, POLIMORFIZM, PIŁKA NOŻNA, MONOETANOLOAMINA, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, STAROŚĆ, PĘD, SLOW-FOX, BAZYLIKA WIĘKSZA, SUPERTOSKAN, GRA NA ZWŁOKĘ, ALFABET MIGANY, CHCIWSTWO, KORPUS, WARTOŚĆ KATASTRALNA, CHWOŚCIK BURAKOWY, EKSPANDER, UMOWA UBEZPIECZENIA, ZACHOWAWCZOŚĆ, EDYKUŁA, OKOLICZNIK, NALEPA, LEKTOR, KRIONIKA, RAMA, KAGU, SZTUBACKOŚĆ, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, PRALNIA CHEMICZNA, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, PIERŚ, OGRANICZONOŚĆ, SPAŁA, GAŁĘZIAK ZBITY, HAJDUK, NARZĄD KOPULACYJNY, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, SROM, NOWOTWÓR ŁAGODNY, JEDNOŻEŃSTWO, STAWKA AWANSOWA, SZLAUCH, WKŁUCIE CENTRALNE, WIETRZENIE MECHANICZNE, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, MONARCHISTA, WARIAT, DETERMINIZM, KUC SZETLANDZKI, SZACHY FISCHERA, ŻÓŁW OLIWKOWY, CENA PROGOWA, KLIN, OPCJA BARIEROWA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, EDIAKAR, SERCE, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, KINOTEATR, MONOPOL NATURALNY, WIDMO, GRA RPG, GRATIS, WZMACNIACZ ELEKTRYCZNY, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ROŚLINA WODNOPĄCZKOWA, GOŁOGŁOWY, CENA SPRZEDAŻY, ŁOJÓWKA, REWOLWER, ŻŁÓB POLODOWCOWY, TRUTEŃ, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, RĄCZYCA, HRABIĄTKO, DZATAKI, PUCHAR, FIKCJA, PINGWIN CESARSKI, SZARAK, BEZSENSOWNOŚĆ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, CIUCIUBABKA, REZONATOR, GAR, RETORYCZNOŚĆ, EGZYSTENCJALISTA, KATASTROFA KOSMICZNA, DUALNOŚĆ, MIANOWNIK, WYCINKOWOŚĆ, DOROBEK, DZIECIUCHOWATOŚĆ, ESKIMOSEK, SKŁADOWA, LOOP, ZMROK, TYSIĄC, HIPOTEZA SUSLINA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, ADMINISTRACJA, NAPASTNIK, SYSTEM KOMPUTEROWY, DROGA KOLEJOWA, WŁAŚCIWOŚĆ, BIOLOGIA SYNTETYCZNA, DANIE, TRZONEK, PRZETOKOWY, AGREGAT POMPOWY, OKRYCIE, INDYWIDUALIZM, MOC WYTWÓRCZA, PROTEST SONG, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, ODWAR, SET, WYJĄTEK, KODOWANIE PREFIKSOWE, KARNER, EUROPA, SFERA BIOTYCZNA, KALIPSO, NIERÓBKA CZARNIAWA, MAPA BITOWA, DOPŁATA OBSZAROWA, POPIELICA, KRWIOPIJCA, KOŃCZYNA, SKUNKS, ZAWODOWO CZYNNY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WACHTA, ?ZGŁOSKOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.058 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RUCHOMA CZĘŚĆ KROSNA, NA KTÓREJ UMOCOWANIA JEST PŁOCHA PRZYBIJAJĄCA NITKĘ WĄTKOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RUCHOMA CZĘŚĆ KROSNA, NA KTÓREJ UMOCOWANIA JEST PŁOCHA PRZYBIJAJĄCA NITKĘ WĄTKOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIDŁO ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIDŁO
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową (na 5 lit.).

Oprócz RUCHOMA CZĘŚĆ KROSNA, NA KTÓREJ UMOCOWANIA JEST PŁOCHA PRZYBIJAJĄCA NITKĘ WĄTKOWĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - RUCHOMA CZĘŚĆ KROSNA, NA KTÓREJ UMOCOWANIA JEST PŁOCHA PRZYBIJAJĄCA NITKĘ WĄTKOWĄ. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x