CZĘŚĆ GRUNTU OTRZYMANA W WYNIKU PODZIAŁU GRUNTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADZIAŁ to:

część gruntu otrzymana w wyniku podziału gruntu (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NADZIAŁ

NADZIAŁ to:

podział gruntów (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ GRUNTU OTRZYMANA W WYNIKU PODZIAŁU GRUNTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.909

KAMIEŃ NERKOWY, LAND, DROGI MOCZOWE, MARCHEW, MOC CZYNNA, KOTWICA, PRZEKRÓJ, SEJSMIKA, WIECZÓR, KOKPIT, ZSTĘPNICA, JURA POLSKA, HALKA, DZIEKANAT, WYŚWIĘCENIE, NAPIĘTNIK, OKRYCIE, PODUSZKA, SAMOOKALECZENIE, TABLAZO, JELEŃ WIRGINIJSKI, GÓRY ZRĘBOWE, SET, OLIWA Z OLIWEK, RĘKAW, BLASTOGENEZA, KATYŃ, TABLICA ROZDZIELCZA, LIST, PARTER OGRODOWY, PRZEŻYCIE, DEKOLT, WIHAJSTER, ANTENKA, ŁUK WYSP, JĘZYK POLSKI, TORF, POJEMNOŚĆ ADSORPCYJNA, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, GŁOWOTUŁÓW, CIĘŻKA WODA, KATOLIT, APARAT, INŻYNIERIA WOJSKOWA, GRZECHOTNIK MEKSYKAŃSKI, KŁUSAK ORŁOWSKI, PARAFIA, ROZŁUPKA, JAMESA, OBRAZ POZORNY, SOHO, ODDZIAŁ, JĘZOR LODOWCOWY, WIZJER, TERMINAL, PRÓBA REPREZENTATYWNA, HAK ABORDAŻOWY, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, KRAJ, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, KORONA, ŁATA, STAN, SPOJÓWKA GAŁKOWA, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, ŁUK KOLANKOWY, RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA, ZIELENIEC, RESPIRATOR, PÓŁFRAK, DRENAŻ, WSTĘP, UZDA, PISZCZAŁKA WARGOWA, RODZINA PATCHWORKOWA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, PODBRZUSZNIK, ZADEK, KASZTEL, SZTUKA, WPUST, ŚCIANA PRZEWIESZONA, LOCH, PANCERZ, KOŁNIERZYK, KAPIBARA, IZOPRENOID, MEMBRANA, ZAPACH, WRZESZCZ, SÓL, JARZMO, PRECYPITAT, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ŁUK WYSPOWY, CZASZA, GEN HIPOSTATYCZNY, ĆWIARTECZKA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, KNAGA, JIG, NARCIARSTWO NORWESKIE, MIGAWKA, BIOTOP, NAPLECZNIK, UMOCNIENIE, DOPEŁNIENIE, SERCE DZWONU, PRZĘSŁO, BLUZA, MĄKA, MURZYSKO, KOŃCÓWKA, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, RĘKAW, WYŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, MASŁO MAŚLANE, LAWA PODUSZKOWA, FRONT, TACIERZYŃSKI, ODMIANKA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, KWAS NALIDYKSOWY, WOJEWÓDZTWO, SCHODY PRZECIWPOŻAROWE, ZAŁOŻENIE, WELON, KĄT BRYŁOWY, KAZIMIERZ, NAGRZBIETNIK, WODZE, WEKA, OBUCH, CHROMATYDA SIOSTRZANA, IMINA, REFULER, RANA SZARPANA, PRZYSIEK, OPONA PNEUMATYCZNA, POŚWIĘCENIE, AFLASTON, EFEKT MNOŻNIKOWY, JEZIORO WYDMOWE, MULTANY, UROCZYSKO, WARSTWA KULISTA, PRZESUWNIK, PROFILOWANIE, DOMY, PLASTROM, PŁOZ, PERISTOM, GLUTYNA, ŻUBR NIZINNY, WIKARIAT APOSTOLSKI, OPERATOR ARYTMETYCZNY, SZKAPLERZ, SIMA, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, KONWERSJA, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, PROLOG, KOLONIA, ODWAL, SPECJACJA, CHALLENGE, PROCENT, NAWAŁNIK POPIELATY, BATYPELAGIAL, BIEGŁY SĄDOWY, DZIAŁKA, PODETAP, KRZYWA LORENZA, TON HARMONICZNY, SKORUPA ZIEMSKA, GWIZD, GNIAZDKO ELEKTRYCZNE, REJESTR, BAK, SZEW PODNIEBIENNY, OPARCIE, KAPLERZ, AFIKS, DYMNICA, CZEREP, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, NOC, SPODNIE, ZAPŁON, SĄSIEK, STOJAN, PREDYKAT, PREFEKTURA, TRZON, WYCINEK, GRUPA, JAŚNIA, STYPENDIUM, ODBIÓR, PRZYDAWKA, CROSS, WYROŚLE, PRZEDSCENIE, OKRĘŻNICA ESOWATA, SŁOWO POSIŁKOWE, PONUR, DĘBIANKA, ŚLĄSK, ZWARCIE, CZARCZAF, PIEŃ, KRYZA, SZYPUŁKA, ODWÓD, ZAKŁAD HANDICAP, AMALAKA, ŁUSKA, CHRAPA, MAKROMOLEKUŁA, GRYZ, ARCYBISKUPSTWO, DZWON HEŁMU, OZONEK, PEKTORAŁ, KOMUNIA, KESON, UZIOM, WACHTA, JELEŃ BIAŁOWARGI, SROM, OWCA OLKUSKA, UKŁAD ZAPŁONOWY, ATOM, AKROPOL, GICZ, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, SUMATOR, CZASZA, LIMBUS, OKTANT, POGOTOWIE, GARSTKA, PIĘTA, REJESTR, RDZEŃ, WINIFIKACJA, HORYZONT, KOŁOWROTEK, WYROSTEK RZĘSKOWY, PETROCHEMIKALIA, PORTFEL, RECYTATYW, WORECZEK, OBUDOWA, GAZIK, BĘBEN, KORZONEK, PUCHACZ ZWYCZAJNY, EFOD, FRANSZYZA, GEM, RURECZNIKOWATE, LIVERPOOLSKA, BLUZA, RADAR GEOLOGICZNY, ESICA, BIMS, SUBSTRAT, KOMORA FERMENTACYJNA, GNIAZDO WTYKOWE, ODZIEMEK, OSOBOWOŚĆ ANALNA, EMPIREUM, KLEPISKO, MAIL, PONTICELLO, LEPTON, CIAŁO KOLANKOWATE BOCZNE, LUFA, LOTKA, ŁUPEK PLAMISTY, SIŁY POWIETRZNE, NACZYNIÓWKA, BLOK, CYKL KOMÓRKOWY, SEKLER, CEBULKA, ZALESIE, SZYJKA, PRZEWÓD, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, ĆWIARTKA, WISKACZA, DACH, KREWETKA WIŚLANA, EUROPA, SEKTOR, SIODŁO, ?MISKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.909 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ GRUNTU OTRZYMANA W WYNIKU PODZIAŁU GRUNTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ GRUNTU OTRZYMANA W WYNIKU PODZIAŁU GRUNTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADZIAŁ część gruntu otrzymana w wyniku podziału gruntu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADZIAŁ
część gruntu otrzymana w wyniku podziału gruntu (na 7 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ GRUNTU OTRZYMANA W WYNIKU PODZIAŁU GRUNTU sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - CZĘŚĆ GRUNTU OTRZYMANA W WYNIKU PODZIAŁU GRUNTU. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x