PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA RZECZ SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI MIEJSKIEJ, W SKUTEK CZEGO CZĘŚĆ MIENIA OGÓLNONARODOWEGO (PAŃSTWOWEGO) STAJE SIĘ WŁASNOŚCIĄ GMIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ to:

przeniesienie uprawnień administracji rządowej na rzecz samorządowej administracji miejskiej, w skutek czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) staje się własnością gmin (na 36 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA RZECZ SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI MIEJSKIEJ, W SKUTEK CZEGO CZĘŚĆ MIENIA OGÓLNONARODOWEGO (PAŃSTWOWEGO) STAJE SIĘ WŁASNOŚCIĄ GMIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.848

WINOGRODNIK, KWIATEK, WAMPIR, PUNKT, DŁUŻNIK, TUNER, WARUGA, SZMELC, KASKADA, DZIELNICA, PŁOMIEŃ, WYŻYNKA, KOŻUSZYSKO, ORIENTACJA, KUNA, KONDOMINIUM, RYGIEL, SURF, UNIŻENIE, PALMA KRÓLEWSKA, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, MŁOTEK, PIĘCIOBÓJ, RADIOKABINA, SZÓSTA CZĘŚĆ, ORTOPTYK, MIJANY, CYNODONTY, POEMAT DYGRESYJNY, PIASKOWY DZIADEK, ZAKOLE, ANARCHIZM, CZARNY FILM, FILOLOGIA CHORWACKA, ODWYKÓWKA, BĄK, ZORBA, RADIANT, LATIMERIOKSZTAŁTNE, DZBANECZNIK, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, ZALANIE PAŁY, KOSMOFIZYKA, PIĘTKA, ROZSTRZAŁ, GRUPA, PALEOZOOLOGIA, KONTRAPUNKT, DWUBÓJ, NUDYSTA, STARY WYŻERACZ, INFORMATYKA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, PRZEPRAWA, LICE, ŻURNALISTA, REWIZJA NADZWYCZAJNA, ZAŁOM, BAK, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, TRANSPOZYCJA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, TEORIA HOMOTOPII, POCZEKALNIA, LOCJA, MOHER, WARMIŃSKI, ENERGETYKA ODNAWIALNA, MAJÓWKA, WYKONANIE, NAPALENIEC, SUCHA IGŁA, STRZAŁKA MAŁA, ZDRADA, TLENEK ŻELAZOWY, SZATA DEJANIRY, MAH JONG, SAMOZAPŁON, RADCA, TEREBINT, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, SZARPANINA, OBSZCZYMUREK, ZĘBY NOWORODKOWE, TRIANGULACJA, UJŚCIE, OPÓR, BIAŁY ROSJANIN, BAWOLE OKO, ZAOPATRZENIE, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, BIOENERGOTERAPIA, MIKROMER, KOMPLEKS ARENOWY, ZAMSZ, KRAJOBRAZ, SPEAKER, SZELF KONTYNENTALNY, WIRTUALIZACJA, OSIEDLE, FANPEJDŻ, LATARNIA UMARŁYCH, RANA OPARZENIOWA, DUSZA, HARTOWNOŚĆ, RETRAKCJA, SEN NA JAWIE, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, KSIĘGOWA, REGESTRATOR, BEGINKI, KRATKA, DOSTĘP, ZIELONE PŁUCA, KĄCIK, ZARZUTKA, SZPANERSTWO, DWUŚCIAN, SŁOŃ AFRYKAŃSKI, WYSPA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, OBRONA ROSYJSKA, SKLEP MONOPOLOWY, BIEG ALPEJSKI, PUSZKARZ, POWSTANIE LISTOPADOWE, SEITAN, WIBRATO, KRYPTOGRAFIA, CLERK, CZĘŚĆ MOWY, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, NIESPEŁNIALNOŚĆ, TRUP, PRZEDMIOT, KALIMBA, KRĘGOWIEC, TUŁÓW, SKŁAD, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, AUTOSANIE, ROMULAŃSKI, STRZYKWY, BABIMÓR, TĘTNICA TWARZOWA, TELEWIZORNIA, POCZUCIE HUMORU, PAPROTNICA GÓRSKA, PILARZ, SKORUPA, CHASER, KADR, PERKOZ, KONTYNGENT, LODRANIT, OBLICZENIA INTELIGENTNE, DANDYSKI, STAJE, MURSZ, KSIĄŻĘ Z BAJKI, INŻYNIERIA CHEMICZNA, PORTKI, DISNEY, WĘŻOWIDŁA, EP, ROŻEK, PODMIOT ZBIOROWY, GLONY, PRZEWLEKŁOŚĆ, TUMBA, GENTIL, BIODOSTĘPNOŚĆ, FIZYKA, CZYNNIK SYTUACYJNY, LUKIER, TUPANDAKTYL, PODWOZIE, SEJSMOAKUSTYKA, ROPUCHA WODNA, TYTAN, BRÓDKA, KAROLINGOWIE, ODWARSTWIENIE, NITKA, ADAT, EROZJA WSTECZNA, TRZÓSŁO, TEORIA INFORMACJI, MULTIPLEKS, CZAPLA ŁUPKOWATA, OSKARŻENIE, ŻELAZNE PŁUCO, ZIARNO, BEDŁKA, NIESPRAWNOŚĆ, ZANOKCICA CIEMNA, SPOCZYNEK, MŁYNOWNIA, EKSPERIENCJA, ROZROST, ZLEPNOŚĆ, PRAWOMOCNOŚĆ, KOMPLEKS, HARROD, CZWARTY ŚWIAT, PĘTLA OCIEKOWA, DOMENA INTERNETOWA, PODMIOT, SPŁYW BŁOTNY, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, SIŁACZ, DĘBNIKI, RUSKI, MARIMBA, DYM, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, LOTKA, AKTYNOWIEC, PONUR, APEREA, USIŁOWANIE, PACHISI, ODPOWIEDNIOŚĆ, EGOCENTRYCZNOŚĆ, HANDEL ZAMIENNY, DEATH METAL, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ZŁÓG, GÓRNICTWO MORSKIE, BAZOFIL, PAŁANKA WĘDROWNA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, SŁUŻALCZOŚĆ, PLATAN, TEATR LALEK, GARDEROBA, TURANIZM, HARMONIA, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, SZARA MYSZKA, NAUKA PRZYRODNICZA, ŁASKAWCA, KONWOJER, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, MORALNOŚĆ, UPOKORZENIE, KOTLARNIA, GŁOS ELEKTORSKI, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, SYRENA OKRĘTOWA, ELOPSOPODOBNE, STOŻEK WULKANICZNY, PAŃSZCZYŹNIAK, KAPRALSTWO, OBIEG PIERWOTNY, KINO, KLASA, PERSONALNIK, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, CERATOFILID, LICZBA ATOMOWA, KARAFUŁKA, ODROSTY, UPADŁOŚĆ, CHOROBA FABRY'EGO, PROCES FIZJOLOGICZNY, ARYTMOMETR, CEKOTROFIA, PARALAKSA, METR NA SEKUNDĘ, JUTLAND, WŚCIEK DUPY, SWOSZOWICE, JASZCZUR, OBRĘB EWIDENCYJNY, TRZON, CYTYDYNA, RODZAJ MĘSKI, PLAN ZDJĘCIOWY, HIEROTOPOGRAFIA, PREZENTER, PISARZ, PENITENCJA, WYWINIĘCIE ORŁA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, SZCZELINA LODOWCOWA, SIWERT, KARBOKSYL, OSKARŻENIE PUBLICZNE, BROŃ WODOROWA, KONSERWIARNIA, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, BIRET, OTWARTOŚĆ, FILOLOGIA ANGIELSKA, MOTYW, MIESZALNIK, ?OGLĄD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA RZECZ SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI MIEJSKIEJ, W SKUTEK CZEGO CZĘŚĆ MIENIA OGÓLNONARODOWEGO (PAŃSTWOWEGO) STAJE SIĘ WŁASNOŚCIĄ GMIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA RZECZ SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI MIEJSKIEJ, W SKUTEK CZEGO CZĘŚĆ MIENIA OGÓLNONARODOWEGO (PAŃSTWOWEGO) STAJE SIĘ WŁASNOŚCIĄ GMIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ przeniesienie uprawnień administracji rządowej na rzecz samorządowej administracji miejskiej, w skutek czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) staje się własnością gmin (na 36 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
przeniesienie uprawnień administracji rządowej na rzecz samorządowej administracji miejskiej, w skutek czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) staje się własnością gmin (na 36 lit.).

Oprócz PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA RZECZ SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI MIEJSKIEJ, W SKUTEK CZEGO CZĘŚĆ MIENIA OGÓLNONARODOWEGO (PAŃSTWOWEGO) STAJE SIĘ WŁASNOŚCIĄ GMIN sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA RZECZ SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI MIEJSKIEJ, W SKUTEK CZEGO CZĘŚĆ MIENIA OGÓLNONARODOWEGO (PAŃSTWOWEGO) STAJE SIĘ WŁASNOŚCIĄ GMIN. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast