CZĘŚĆ KRESOMÓZGOWIA, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ RZADKO ROZMIESZCZONE, DUŻE NEURONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŁKA BLADA to:

część kresomózgowia, w której znajdują się rzadko rozmieszczone, duże neurony (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ KRESOMÓZGOWIA, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ RZADKO ROZMIESZCZONE, DUŻE NEURONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.022

MANTYLA, ANEROID, GRUPA ADDYTYWNA, MIKROFILTRACJA, BLOK, KORZENIONÓŻKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, DEATH METAL, PORFIRYNA, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, WĘŻYK, BICZ SZKOCKI, NIL, KOMISJA SKRUTACYJNA, SOMA, EDYKUŁA, SUBSYSTENCJA, OSOBA TRZECIA, MASZYNA TURINGA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, KADZIELNICZKA, KICZUA, WOLA, ROZBRATEL, LÓD WŁÓKNISTY, ARTYSTA, WIELOŚCIAN FOREMNY, PLAMA, POCZUCIE WINY, DIMER, KOMÓRKA KERRA, WIELKOŚĆ, KLASA, LICEUM, KRYJÓWKA, ADVOCATUS DIABOLI, SUFFOLK PUNCH, PORÓD KLESZCZOWY, SOCJOPOLITYKA, KOKSOCHEMIA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, NAPIERŚNIK, ELDAR, STATEK POWIETRZNY, OBRONA SYCYLIJSKA, BIEG PATROLOWY, PERIODYK, WYWIAD, PRZEWRÓT PAŁACOWY, PÓŁCHÓR, CHOROBA CAROLEGO, GAZÓWKA, KORTYNA, AKCJA NA OKAZICIELA, ŚCIANA WSCHODNIA, PIĘĆDZIESIĄTKA, PÓŁNOCNY ZACHÓD, BALOWICZ, NERW WZROKOWY, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, OFFSET, BREK, OSÓW, ŚWIECIDEŁKO, POLSKI, SKULICE, WPIERDOL, ROZDRABNIACZ, RURA WYDECHOWA, DZIELNICA HISTORYCZNA, AFRODYZJE, NABYTEK, WYSZYWANKA, SKLEP ZOOLOGICZNY, PĘCHERZ, DOKTOR HABILITOWANY, BAJKA TERAPEUTYCZNA, JIG, SKORUPA, LEGAWKA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, MODEL, PŁYTA KONTYNENTALNA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, ODGRYWKA, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ŚWIDER, KŁADKA, GRUNCIK, HAITAŃSKI, STACJA ZBORNA, ZAJOB, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, WAHADŁO, PRZEDZAMCZE, NAZAREJCZYK, FENICKI, SPRZĄCZKA, SKŁADNIA, MYSZOŁOWY, MAGENTA, POŁOWA, GRANICA, IGLICA, HYDROCHEMIA, CIELĘCINKA, SFERA NIEBIESKA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, BRAT, PĘDRAK, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, TURBINA CIEPLNA, KONKURENCJA, POCHŁANIACZ GAZÓW, LIBRA, POTERNA, BUTELKA, ALGEBRAIK, SZKŁO MĄCONE, CYGARETKI, SKARGA, SUMIK, SZKARŁUPNIE, PIETROW, PUSZYSTOŚĆ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, TRAKEN, WIKIPEDYSTKA, OFIAKODONTY, OPTYKA ELEKTRONOWA, TRÓJKOMBINACJA, GÓRALEK STEPOWY, ŁUPINA, ILOCZYN WEKTOROWY, DRAG, CHORRERA, ADBLOCK, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, KARBOKSYL, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, LASZT, ZARYCIE NOSEM, EUTEKTYKA, ASPIRANT, POMPIER, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, NOGAWICA, ARENA, WIECHA, DOCHÓD WŁASNY, FLAMING, ANGIELSKA FLEGMA, SILNIK CZTEROTAKTOWY, URUK-HAI, SAMORZUTNOŚĆ, RADIOBIOLOG, AUDIOTEKST, EKWIPARTYCJA, CUKIER BURACZANY, FEERIA, JAZGOT, BIDET, KASZANA, STADION, DECENTRALIZACJA, KOLEJ ŻELAZNA, KWAS KAMFOROWY, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, SPRZEDAŻ, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, ŁUK JARZMOWY, STEROWANIE ADAPTACYJNE, KONIUSZEK SERCA, ACENA ARGENTYŃSKA, KOMPLEKS, NIERZĄDNICA, ZWÓJ RDZENIOWY, MEDYCYNA LOTNICZA, MISA, ZNAMIĘ SUTTONA, ZROST, HARD CORE, MARKETING INWAZYJNY, MATAMATOWATE, LĘK DEZINTEGRACYJNY, URODYNAMIKA, SINICA, OSTRY BRZUCH, CZERWONA BURŻUAZJA, IDIOMATYZM, SPIRALA ARCHIMEDESA, PRĄTNIKOWCE, TAMANDUA, OGNIWO ZASADOWE, PISUM, TRZECIE OKO, FOSA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, NEUROBLASTOMA, PASO PERUWIAŃSKI, EROZJA WSTECZNA, AKTUALIZM, PODZIAŁ METRYCZNY, KURDUPLOWATOŚĆ, ADRES, BAON, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, RĄBEK ROGÓWKI, KRIOKOMORA, CHEMIA, DEMONSTRACJA, WOJSKA INŻYNIERYJNE, NANCY, PALIWO, PLURALISTA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, PAREJAZAURY, PISZCZAŁKA WARGOWA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, JARZMO, ŻYCZLIWY, PREDESTYNACJA, JEDYNA, KINOMAN, ZAKON SZPITALNY, LOGIKA DEONTYCZNA, FAZOWNIK, PYTONIAKOWATE, SPRAY, WIROPŁAT, KORMORAN OLIWKOWY, KABOTYŃSTWO, LISZAJEC PĘCHERZOWY NOWORODKÓW, GARNITUR, WETERYNARKA, ODPŁATA, WYRWIZĄB, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, TRZPIEŃ, BIELIŹNIARSTWO, KARDIOLOGIA, WKŁAD, MEKSYKANKA, GYNYCEUM, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, ALEJA SZTYWNYCH, WIĄZANIE, GUMA NATURALNA, PAKA, INTERFEJS, ROZLUŹNIENIE, FILOLOGIA WŁOSKA, WYPALANKA, NEOFITA, PANCERZ LAMELKOWY, FRANCA, CYBORIUM, UKROP, STRUKTURA FUNKCJONALNA, ODCINEK, ASD, DUNGEON, KONODONT, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, ASTRONOM, KRÓLOWA RENET, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, POLSKOŚĆ, WRZÓD MIĘKKI, SKOMPROMITOWANY, ZDUN, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, KRATA, SIEDZIBA, BORSUK, EKTOMIKORYZA, SKROMNIŚ, ZEBRA, WYPRAWIACZ, AMBULATORIUM, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, RZYGOWINY, AYER, TOROS, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, KRONIKARZ, SOPEL, ESSEŃCZYCY, KRĄŻENIE SYSTEMOWE, UDO, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, KILOFEK, ŻABA SZTYLETOWATA, PUENTA PŁASKA, DIAPAUZA ZIMOWA, SIRO, ILLOKUCJA, IZOMER KONFORMACYJNY, PRZEBIEG, ?ROZWÓRKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.022 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ KRESOMÓZGOWIA, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ RZADKO ROZMIESZCZONE, DUŻE NEURONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ KRESOMÓZGOWIA, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ RZADKO ROZMIESZCZONE, DUŻE NEURONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŁKA BLADA część kresomózgowia, w której znajdują się rzadko rozmieszczone, duże neurony (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŁKA BLADA
część kresomózgowia, w której znajdują się rzadko rozmieszczone, duże neurony (na 10 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ KRESOMÓZGOWIA, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ RZADKO ROZMIESZCZONE, DUŻE NEURONY sprawdź również:

człowiek, który jest nie rozpoznawany jako należący do tej samej społeczności lub inaczej definiowanej grupy, co inni ,
kompozytor (1904-1954); utwory orkiestrowe, kameralne, fortepianowe, kantaty, pieśni ,
turecki podpułkownik ,
w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny ,
mała lampa w różnej formie: elektryczna, gazowa, oliwna itd ,
zniesmaczenie, niemiłe uczucie dezaprobaty, pogardy, wstrętu i oburzenia, które nawiedza człowieka, gdy natyka się na coś, co potępia pod względem moralnym ,
język używany w Indiach (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język hinduski; należy też zauważyć, że na terenie Indii jest używanych wiele języków) ,
nazwa gwiazd w obrębie gwiazdozbioru Oriona ,
JEDNOROŻEC ,
słodycze, łakocie ,
cecha opisująca bardzo brzydki, odrażający wygląd ,
gałąź przemysłu obejmująca przede wszystkim mechanikę precyzyjną i optykę ,
najwyższa część grupy gór, wzgórz, pagórków łącząca spłaszczenia powyżej stoków ,
stwór z Himalajów ,
to, że coś jest chlubne - stanowi powód do dumy; na przykład o działaniu ,
kuzu, lis workowaty, Trichosurus vulpecula - gatunek torbacza z rodziny pałankowatych; zamieszkuje Australię i Tasmanię ,
koślawiec, kulas - krzywa (zbyt duża) litera, znak, który nie wyszedł ładnie ,
potrawa ze zwiniętego w rulon mięsa z nadzieniem ,
poeta włoskiego renesansu (1474-1533); „Orland szalony” ,
dyskusja w sieci ,
brak przesady, powściągliwość ,
system powiązanych ze sobą urządzeń, stosowanych w celu zapewnienia ochrony osobom i obiektom poprzez podgląd ,
niskie ciśnienie atmosferyczne ,
owadożerny ssak o podziemnym trybie życia ,
architekt włoski (1444-1514) - rozbudowa pałacu watykańskiego ,
malarz węgierski (1673-1756) nadworny malarz Augusta II ,
przewlekłe schorzenie, porażenie (z reguły lewostronne) końcowej gałązki nerwu krtaniowego wstecznego ,
HOL ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
uczestnik postępowania cywilnego nie będący powodem ani pozwanym, przystępujący do już toczącego się w danej sprawie postępowania cywilnego po jednej ze stron postępowania

Komentarze - CZĘŚĆ KRESOMÓZGOWIA, W KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ RZADKO ROZMIESZCZONE, DUŻE NEURONY. Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast