STRASZAKI, HELEOPHRYNIDAE - RODZINA PŁAZÓW BEZOGONOWYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE ZAMIESZKUJĄ STRUMIENIE O WARTKIM NURCIE W GÓRACH NA POŁUDNIU AFRYKI, OBEJMUJE JEDNEJ RODZAJ - HELEOPHRYNE - Z SZEŚCIOMA GATUNKAMI NIEWIELKICH, RZADKICH PŁAZÓW, ZALICZANYCH NAJPIERW DO ROPUCHOWATYCH, NASTĘPNIE DO ŻAB POŁUDNIOWYCH, WRESZCIE DO ŻABOWATYCH; OSTATNIO STWORZONO DLA NICH ODDZIELNĄ RODZINĘ, A JEJ NAZWA POCHODZI OD ANGIELSKIEGO OKREŚLENIAGHOST FROGS, CZYLIŻABY DUCHY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STRASZAKOWATE to:

straszaki, Heleophrynidae - rodzina płazów bezogonowych, której przedstawiciele zamieszkują strumienie o wartkim nurcie w górach na południu Afryki, obejmuje jednej rodzaj - Heleophryne - z sześcioma gatunkami niewielkich, rzadkich płazów, zaliczanych najpierw do ropuchowatych, następnie do żab południowych, wreszcie do żabowatych; ostatnio stworzono dla nich oddzielną rodzinę, a jej nazwa pochodzi od angielskiego określeniaGhost frogs, czyliżaby duchy (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRASZAKI, HELEOPHRYNIDAE - RODZINA PŁAZÓW BEZOGONOWYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE ZAMIESZKUJĄ STRUMIENIE O WARTKIM NURCIE W GÓRACH NA POŁUDNIU AFRYKI, OBEJMUJE JEDNEJ RODZAJ - HELEOPHRYNE - Z SZEŚCIOMA GATUNKAMI NIEWIELKICH, RZADKICH PŁAZÓW, ZALICZANYCH NAJPIERW DO ROPUCHOWATYCH, NASTĘPNIE DO ŻAB POŁUDNIOWYCH, WRESZCIE DO ŻABOWATYCH; OSTATNIO STWORZONO DLA NICH ODDZIELNĄ RODZINĘ, A JEJ NAZWA POCHODZI OD ANGIELSKIEGO OKREŚLENIAGHOST FROGS, CZYLIŻABY DUCHY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.393

KORPUS, POWIEŚĆ MILICYJNA, STROJNIKOWATE, REWOLUCJA, MORESKA, BENGALSKI OGIEŃ, ZACIĘCIE, MAŚLANKA, PIENIĄŻEK, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, BERŻERA, CHAMSIN, PSEUDOLAGOZUCH, BYKOWIEC, ŻÓŁW ŻÓŁTOUCHY, SZPARAG, KLAUZULA HORNA, PODWODA, DORABOWATE, KIPI KASZA, ALTISPINAKS, PASSIFLORA, PIASKÓWKA, WOKALIZA, TEORBAN, WARZONKA, MAHOŃ, GRAMATYKA, MONITOR, SIANOKISZONKA, MLECZKO, KOSMOS, TRASANT, PATOLOGIA NARZĄDOWA, STANISŁAWÓW, HELIKOPRION, ASTROMETRIA, EPEE, ROZWIELITKA, STYRAKOWATE, DIU, SYNINGIA, KOMPENSACJA, MIKADO, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, JĘZYK ARTYSTYCZNY, PELAGIAL, ULISTNIENIE NAPRZECIWLEGŁE, LEOPARD, ODTRUTKA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, MELISA AMERYKAŃSKA, RENKLODA, KROWIA GĘBA, WIDŁOROGOWATE, SIERPIK, GAZELA KRÓLOWEJ SABY, GINEKOLOGIA, ŚWIĘCONE, LEGWAN FRĘDZLASTY, DRZEWNICOWATE, APOSTEL, ANALIZA WIDMOWA, RODZINA ADOPCYJNA, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, POKÓJ DZIECINNY, BLIŹNIACZOŚĆ, KOMORA NABOJOWA, REKULTYWACJA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, PANAFRYKANIZM, DZIKIE WINO, NAUKI POMOCNICZE, RELIGIA MOJŻESZOWA, PLOTER ROLKOWY, KAMIEŃ, EPOLET, MONOCHROMATYZM, PRZEKŁADNIA CIERNA, BŁYSZCZAK, EKAPIERWIASTEK, KOŁPACZEK, WARSTWA KOLCZYSTA, ARISTOZUCH, BAKENBARDY, ZWARCIE, SEKURYTYZACJA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, PONY AMERYKAŃSKI, ADVOCATUS DIABOLI, ŻYRAFA POŁUDNIOWA, ŁODYGA, EOMAMENCHIZAUR, DENOTACJA, CAP, PORTIERNIA, LEGACJA, ORĘŻ, BROŃ BIAŁA, BZOWINA, STÓJKA, KRETOWATE, KAMELEON FISCHERA, WIMBLEDON, CLL, MANDŻURIA, GNIAZDO SIECIOWE, CHOROBA DEVICA, KRUCJATA, BEJCA, SADZAK, AMERYKAŃSKI, GAZA, SICHRAWA, RODZINA KATYŃSKA, ŻEGLUGA TRAMPOWA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, CZARNY LUD, MALUCH, ZIEJKOWATE, TERMON, LICYTACJA, AEROGRAFIA, BIELIDY, BYLICA SKALNA, OURANOZAUR, GLYPTODONTOPELTA, STROIGŁA, KRYTERIUM WALDA, FILM AUTORSKI, JASTRZĘBIE, KWASEK, NAPA, PLUSY, LISEK, GERIDON, POCHWIKOWATE, NIEWYPAŁ, ROLNICTWO EKOLOGICZNE, AEROZAUR, PLIOZAUR, JESIOTROWATE, ELA, ŁUSKOKSZTAŁTNE, PIENIĄŻEK, TŁUSZCZYK, POJAZD NIENORMATYWNY, BUKSA, PYCHOTKA, EBOLA, CEL, MROCZEK POZŁOCISTY, KNYSZ, ANTONIM, CENA REFERENCYJNA, MIZOLOGIA, MAH JONG, BAŁWAN, CYPRYSIK, PTAKI RAJSKIE, TABLICA, METODA GAUSSA-SEIDLA, JARZMO, FRANK ŚRODKOWOAFRYKAŃSKI, CIAPATY, GALAGO OLBRZYMI, CHOLIJAMB, OCZKO, IRCHA, DUJKERY, MARMOZETA, RUMIAN, FLAZOLET, KOLEUS, PSEUDOPAŁANKOWATE, PIERWOTKOWATE, KREWETKI, JUSZNICA, KWADRUPOL, PADACZKA AUDIOGENNA, CELOWNIK KOLIMATOROWY, LORINAZAUR, WZNIOS KAPILARNY, DEGRESJA PODATKOWA, BALAST, KAMPOZAUR, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, POLE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, MAJEUTYKA, DRZEWCÓWKA, REMIZA, DRAGA, AGREGACJA, GURAMI, BIURETA, WIDŁAK, TAROT, OSTRY BRZUCH, ŚWISTUŁA, BEZPOWROTNOŚĆ, KADZIDŁO, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, PRZEWROTKA, CAL, REDUKCJA, HASHIMOTO, TELEKS, BARSZCZ, ALTANNIK FIOLETOWY, GACEK BRUNATNY, GROOMING, STOSUNEK WODNY, PŁONNIKOWATE, HANGAR, SEKWENSER, KRUSZYNKOWATE, ŻERYDON, RYŻ, HANSUEZJA, KURZA STOPKA, RZECZOWNIK WŁASNY, KONTRDEMONSTRACJA, ZWÓJEK, KARAKUŁ, BATAGUROWATE, RZEŹBA, PODJAZD, RABATY, SZYBOLET, MISECZNICOWATE, JEŻOZWIERZOWATE, PUENTA PŁASKA, WRÓBEL, LEMURKOWATE, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, MACIERZ SCHODKOWA, KAWA, PINGWIN CESARSKI, SISLEY, TURBINA PROMIENIOWA, NIESNUJOWATE, WALGETTOZUCH, KLIWIA, GLINA BAZALNA, ARTYLERIA ATOMOWA, BABKOWATE, GRUPA, WYCISK, ZAĆMA DOJRZAŁA, EKRAN, BORECZNIKOWATE, ROGATKOWATE, ROBERTIA, PODUSZKA, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, NIEPOKORNOŚĆ, ORANGUTAN, ANDRIĆ, KRIOKOMORA, BONKRETA, HIPEASTRUM, KOALICYJKA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, TERCJA, WIATRÓWKA, STRASZYKOWCE, CHAŁTURSZCZYK, LANIE, PROTEROZUCHIDY, VERGA, TAJEMNICA POLISZYNELA, WSZECHŚWIAT, PIRYDOKSAL, PLEZJOPLEURODON, DOCZESNA, MANTA, PELONEUSTES, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, CZERWIEC, KIFOZA, PIECZARNIK SARDYŃSKI, SYNSEPAL, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, NIETOLERANCJA, LUCJANY, ACHAJOWIE, PSYCHOTERAPIA EKLEKTYCZNA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, PRASAD, ADWOKACJA, ZESTAW, KANAŁ LATERALNY, DROGI ODDECHOWE, KUMAK WIELKI, MECHOWCE, ?WITEZIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.393 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRASZAKI, HELEOPHRYNIDAE - RODZINA PŁAZÓW BEZOGONOWYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE ZAMIESZKUJĄ STRUMIENIE O WARTKIM NURCIE W GÓRACH NA POŁUDNIU AFRYKI, OBEJMUJE JEDNEJ RODZAJ - HELEOPHRYNE - Z SZEŚCIOMA GATUNKAMI NIEWIELKICH, RZADKICH PŁAZÓW, ZALICZANYCH NAJPIERW DO ROPUCHOWATYCH, NASTĘPNIE DO ŻAB POŁUDNIOWYCH, WRESZCIE DO ŻABOWATYCH; OSTATNIO STWORZONO DLA NICH ODDZIELNĄ RODZINĘ, A JEJ NAZWA POCHODZI OD ANGIELSKIEGO OKREŚLENIAGHOST FROGS, CZYLIŻABY DUCHY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRASZAKI, HELEOPHRYNIDAE - RODZINA PŁAZÓW BEZOGONOWYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE ZAMIESZKUJĄ STRUMIENIE O WARTKIM NURCIE W GÓRACH NA POŁUDNIU AFRYKI, OBEJMUJE JEDNEJ RODZAJ - HELEOPHRYNE - Z SZEŚCIOMA GATUNKAMI NIEWIELKICH, RZADKICH PŁAZÓW, ZALICZANYCH NAJPIERW DO ROPUCHOWATYCH, NASTĘPNIE DO ŻAB POŁUDNIOWYCH, WRESZCIE DO ŻABOWATYCH; OSTATNIO STWORZONO DLA NICH ODDZIELNĄ RODZINĘ, A JEJ NAZWA POCHODZI OD ANGIELSKIEGO OKREŚLENIAGHOST FROGS, CZYLIŻABY DUCHY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STRASZAKOWATE straszaki, Heleophrynidae - rodzina płazów bezogonowych, której przedstawiciele zamieszkują strumienie o wartkim nurcie w górach na południu Afryki, obejmuje jednej rodzaj - Heleophryne - z sześcioma gatunkami niewielkich, rzadkich płazów, zaliczanych najpierw do ropuchowatych, następnie do żab południowych, wreszcie do żabowatych; ostatnio stworzono dla nich oddzielną rodzinę, a jej nazwa pochodzi od angielskiego określeniaGhost frogs, czyliżaby duchy (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STRASZAKOWATE
straszaki, Heleophrynidae - rodzina płazów bezogonowych, której przedstawiciele zamieszkują strumienie o wartkim nurcie w górach na południu Afryki, obejmuje jednej rodzaj - Heleophryne - z sześcioma gatunkami niewielkich, rzadkich płazów, zaliczanych najpierw do ropuchowatych, następnie do żab południowych, wreszcie do żabowatych; ostatnio stworzono dla nich oddzielną rodzinę, a jej nazwa pochodzi od angielskiego określeniaGhost frogs, czyliżaby duchy (na 13 lit.).

Oprócz STRASZAKI, HELEOPHRYNIDAE - RODZINA PŁAZÓW BEZOGONOWYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE ZAMIESZKUJĄ STRUMIENIE O WARTKIM NURCIE W GÓRACH NA POŁUDNIU AFRYKI, OBEJMUJE JEDNEJ RODZAJ - HELEOPHRYNE - Z SZEŚCIOMA GATUNKAMI NIEWIELKICH, RZADKICH PŁAZÓW, ZALICZANYCH NAJPIERW DO ROPUCHOWATYCH, NASTĘPNIE DO ŻAB POŁUDNIOWYCH, WRESZCIE DO ŻABOWATYCH; OSTATNIO STWORZONO DLA NICH ODDZIELNĄ RODZINĘ, A JEJ NAZWA POCHODZI OD ANGIELSKIEGO OKREŚLENIAGHOST FROGS, CZYLIŻABY DUCHY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - STRASZAKI, HELEOPHRYNIDAE - RODZINA PŁAZÓW BEZOGONOWYCH, KTÓREJ PRZEDSTAWICIELE ZAMIESZKUJĄ STRUMIENIE O WARTKIM NURCIE W GÓRACH NA POŁUDNIU AFRYKI, OBEJMUJE JEDNEJ RODZAJ - HELEOPHRYNE - Z SZEŚCIOMA GATUNKAMI NIEWIELKICH, RZADKICH PŁAZÓW, ZALICZANYCH NAJPIERW DO ROPUCHOWATYCH, NASTĘPNIE DO ŻAB POŁUDNIOWYCH, WRESZCIE DO ŻABOWATYCH; OSTATNIO STWORZONO DLA NICH ODDZIELNĄ RODZINĘ, A JEJ NAZWA POCHODZI OD ANGIELSKIEGO OKREŚLENIAGHOST FROGS, CZYLIŻABY DUCHY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x