Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DRZEWO LUB KRZEW MIĘDZYZWROTNIKOWY UPRAWIANY DLA SŁODKICH, JADALNYCH OWOCÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HURMA to:

drzewo lub krzew międzyzwrotnikowy uprawiany dla słodkich, jadalnych owoców (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HURMA

HURMA to:

tłum, chmara (na 5 lit.)HURMA to:

Diospyros - rodzaj drzew z rodziny hebankowatych; występuje w strefie międzyzwrotnikowej (na 5 lit.)HURMA to:

jadalny owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DRZEWO LUB KRZEW MIĘDZYZWROTNIKOWY UPRAWIANY DLA SŁODKICH, JADALNYCH OWOCÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.760

HEWEA, SZWABSKI, RODODENDRON, KASZUBSKI, KORONKARZ, RAMA KOMUNIKACYJNA, KOLOKWIUM, WIZYTOWNIK, MIĘSO, PASTEL, SIEDEMDZIESIĄTKA, ZAŚLEPIENIE, ŁUCZYNA, ROKIET, WÓZ STRAŻACKI, LINIA WIDMOWA, WOZIDŁO, PARA UPORZĄDKOWANA, OBRONA STREFOWA, RÓW MELIORACYJNY, OFENSYWA, SALON PIĘKNOŚCI, SUMATOR, ZWROT WEKTORA, KOLEGA PO FACHU, KAPOTA, REMONTANTY, DERYWAT, RĄB, ZYGNEMOPSIS, CIAPATY, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ZEBROID, UDAR MÓZGOWY, PARAOLIMPIADA, POIDŁO, PIEPRZ KOLOROWY, PRECYPITACJA, PAPROĆ DRZEWIASTA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, DREWNO, LINIA ŚRUBOWA, HYBRYD, KOŁNIERZYK, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, STULETNIE JAJO, PREMIA TECHNOLOGICZNA, TOFFI, SZKAPLERZ, POSIADŁOŚĆ, NADLOTKA, THAULOW, LEKKOZBROJNY, ŻYLISTEK, WYRÓB MEDYCZNY, BEZGUŚCIE, WPRAWKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, STYPENDIUM SOCJALNE, AS WYWIADU, INWOLUCJA, ŚCIANA, BOMBA ATOMOWA, GRZEBIEŃ, GABINET, HEKSACHLOROFEN, BÓR, HASŁO, ZBIEŻNOŚĆ PUNKTOWA, KOZACZKA, ŁAŃCUCH, POLICENTRYZM, LIST POLECONY, BREK, TORNADO, CIĄŻA JAJOWODOWA, GALAS, DRZEWO CHLEBOWE, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, INSTALACJA, KOD, UKRYCIE, RAMA, ROŻEK, METAL NIEŻELAZNY, NIEWAŻNOŚĆ, KAMARYLA, DESER, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, AHA, TOSKAŃSKI, ZNACZNIK, ŁZAWNIK, ZAKRZTUSZENIE, INDYK, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, ZEWŁOK, SUCHY TYNK, REKLAMA PORÓWNAWCZA, WODNIAK, TYLOZOID, SONDA, KRYKIET, SYKOFANT, MEFLOCHINA, AKRECJA, BEK, SPIRYT, ZBROJOWNIA, PREZENTACJA, STRATYFIKACJA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, MARCHEWKA PO KOREAŃSKU, OGRANICZENIE, ODCHYŁKA, ZRAZÓWKA, KUFF, JEDNOŚĆ, NAPÓJ, KATEDRA, PAPROTNIK, WOREK, BOMBA, POWSINOGA, WRĘGA, ACHTERPIK, TWARDE LĄDOWANIE, BARKAS, PIERÓG, MECH JAWAJSKI, ZWARCIE, MASZYNOWNIA, SZTUKA DEKORACYJNA, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, PISEMKO, PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY, DŻEMIK, PRZYKURCZ, JĘZYK URZĘDOWY, WIELKI PORZĄDEK, WYCZARTEROWANIE, HOLOWNIK, SKRAJNIK DZIOBOWY, PALMA, ZAKON CZYNNY, REGULACJA CEN, REWALIDACJA, WĄTROBOWIEC, TENREK ZWYCZAJNY, RYNKA, CZAS, WCIĄGARKA, MBIRA, DAWKA, GAZ SYNTEZOWY, PAPIER WELINOWY, ŹREBAK, BAŁYK, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, JĄKANIE, INKUBATOR, PLAMICA, UZALEŻNIENIE, ALPAKA, BALET, STALAG, STROP KLEINA, REGULARNOŚĆ, KURZYSKO, HEWEA, HEJT, UNIZM, CANAVERAL, FUNKCJA, KASZTELAN, LIMBA, ZAKRĘT, ZAKURZENIE, WYDŁUŻALNIK, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, WIDŁONÓG, GLIF, DOMICYL, ŻABKI, NIEPOKOJENIE SIĘ, ŁAJNO, SPRZĘŻNICA, SIATKA GEOGRAFICZNA, EKRAN AKUSTYCZNY, TEMAT, NIERÓWNOŚĆ, INDUKTOR, SUPERNOWA TYPU IC, GRZEBIEŃ, CHRUŚCIK, ODGAŁĘZIACZ, ZOONOZA, PŁATNIK, DERYWAT SYNCHRONICZNY, OSOBNIK, PANORA, MORESKA, ZASILANIE SIECIOWE, KOLEKTOR, OJCZYZNA, BENTO, KATAPULTA, APROBATA, KOREGENT, PILOT, RESTRYKCJA, HUBA, MATECZNIK, SIŁA PŁYWOWA, FOSA, TABLICA EPITAFIJNA, ŁUK SKRZELOWY, MANDAPA, GADZINA, DYSPENSER, KALWARIA, EGZORCYZM, CIECZ WYCZERPANA, MACZANKA, CHOROBA DZIEDZICZNA, OBÓZ KONCENTRACYJNY, KRWOTOK, KONFISKACJA, TKANKA STAŁA, KLERK, WRZUTA, REKOGNICJA, GRUBOŚĆ, RYT, POWIERNICTWO, PYSZOTA, JAKOŚĆ ŻYCIA, FAWORYT, GŁUPEK, TEMPERATURA ROSY, SAMOAKTUALIZACJA, PRZEBÓJ, TROCINÓWKA, TŁUMACZKA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, COLA, BĘBEN, GRA TOWARZYSKA, OBCY, SŁUGA BOŻA, ETAT, WALKA, PŁYWAK, MODUŁ MIESZKALNY, MASA KAJMAKOWA, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, EFEKT STYKU, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, PODDASZE, MEDYCYNA LOTNICZA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, MASZYNA TŁOKOWA, RELIKT, TALERZ, MARIONETKA, PANEL ADMINISTRACYJNY, HAUST, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, PŁYWACZEK, ZAWODNIK, ONELINER, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, ROKOWANIA ZBIOROWE, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, SABOTY, RYFT, KRA LODOWCOWA, TARAN, BURDA, MASOŃSTWO, DRAMAT WOJENNY, TYKA, KOMORA GORĄCA, POMPA INFUZYJNA, LEVEL, TEKST JAWNY, EKA-PIERWIASTEK, JUBILEUSZ, CZAPRAK, ALLEGROWICZKA, ROSTBEF, GABINECIK, ORBITA BIEGUNOWA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, MOTYLEK, CIOTECZNY DZIADEK, MŁODZIEŃCZOŚĆ, BARYKADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.760 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: drzewo lub krzew międzyzwrotnikowy uprawiany dla słodkich, jadalnych owoców, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DRZEWO LUB KRZEW MIĘDZYZWROTNIKOWY UPRAWIANY DLA SŁODKICH, JADALNYCH OWOCÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
HURMA, drzewo lub krzew międzyzwrotnikowy uprawiany dla słodkich, jadalnych owoców (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HURMA
drzewo lub krzew międzyzwrotnikowy uprawiany dla słodkich, jadalnych owoców (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x