WRÓŻENIE ZA POMOCĄ SITA LUB PRZETAKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSKINOMANCJA to:

wróżenie za pomocą sita lub przetaka (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WRÓŻENIE ZA POMOCĄ SITA LUB PRZETAKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.711

WINO ZIOŁOWE, ZGRED, ANGIELCZYK, WYZWOLICIEL, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, HEDONIZM ETYCZNY, BUM, BABULINKA, TONGA, BIELMO, PRZEZIERNIK, NISKOŚĆ, MASZYNA DO PISANIA, PUSZYSTOŚĆ, NAZWA SYSTEMATYCZNA, CZOSNEK, DIRCIK, GUMA, GŁOWA, DEKONCENTRACJA, KASZKIET, OŁTARZYK PRZENOŚNY, STANDARD EMISYJNY, TERAPENA, MINORKA, ŚRODEK MASY, ŚLEDŹ, POR, PRECYPITACJA, GARNITUR, SPEKTROGRAFIA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, BEZGŁOWOŚĆ, RÓŻE, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, SKAŁA, KREDYT HANDLOWY, BADACZ POLARNY, NOTACJA MUZYCZNA, KASZUBSKI, KAZAMATA, STOŻEK PASOŻYTNICZY, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, CZEREP, TALIB, RACHUNEK CAŁKOWY, BATERIA, PUNKT, OPERACJA, BYDLĘ, SEMAFOR, ĆWICZENIA, SPORT ZIMOWY, LAPILLI, DIAMENT, WIZA, PIEKŁO, ŁAMACZ BLOKADY, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, POCZTA PNEUMATYCZNA, GRA, POLEWKA, TERMOJONIZACJA, ADIANTUM DELIKATNE, ROLETKA, PRZEMYTNICTWO, SZYNA, SULFON, ZIARNECZKO, GWARA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, FILM SF, PASTA, DWUKROTNOŚĆ, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, ROBOTY BUDOWLANE, ROGER, HOMOSEKSUALIZM, KAPITANA, ŁUK TRIUMFALNY, PARTER OGRODOWY, AKALKULIA, PŁUCZKA, OMEN, POLIMER FLUOROWY, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, NEANDERTALCZYK, TEKST JAWNY, NOS, PLUDRY, ADRESAT, POTĘPICIEL, SAMOTNA MATKA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, ESTOŃSKOŚĆ, OCZKO, ASCEZA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, FARMERKI, ODTWÓRCA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, ROZPRAWKA, TĘPICIEL, ALTOSTRATUS, WOLNOBIEG, GRANT, CHARAKTERYSTYKA, CIOTECZNY DZIADEK, STARZEC, ANTYCYPACJA, GORĄCZKA, SZPULKA, CIAŁKO MRÓWCZE, KRAJ NORDYCKI, SZYBKOBIEŻNOŚĆ, ALAN, ZAWISAK, ZAKON KONTEMPLACYJNY, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, NIESTOSOWNOŚĆ, SZCZAW, ARKUSZ DRUKARSKI, AZOLLA PAPROTKOWA, WYDRA, MISZPELNIK, KOCZOWNIK, MASŁO, SZCZENIACZEK, ZNACZENIE, PLECHA, FATAMORGANA, SKÓRZAK, POŁYSK, JANE, KOMPENSACJA WERBALNA, DOŻYWOCIE, STEPOWANIE, BACIK, MOSKALIK, RICOTTA, GAŁĘZATKA, SYNAPIZM, WZGLĄD, PLASTYKA, BINDA, TONAŻ, ODDZIAŁ WYDZIELONY, URAZ, GEN SPRZĘŻONY, HEBAN, AKTORKA, RAPT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, FUGA, ABERRACJA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, OBSTRUKCJA, LIMUZYNA, TOPENANT, ZAAWANSOWANIE, HETEROMORFIZM, BRYKLA, GŁUPSTWO, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, FIKOŁEK, CHEMOTAKSYNA, ŁADOWNICA, OKULIZACJA, CIAŁO, KASZUBSKI, MRÓWKA FARAONA, MACZANKA, LÓD MARTWY, KAMIZELKA, BALDACHIM, KABINA, SŁOBODA, PRZEDROŚLE, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, SIŁA, RZECZNIK PATENTOWY, KLIPER, PIĘTNO, SŁUP, ŚCISKACZ, TRAGEDIA, JIM, WSZARZ, , OCEMBROWANIE, BARANEK, PRZYJEZDNY, CIĘŻKI SPRZĘT, ZAPONA, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, KAMELIA, WEREŻKA, TWÓR, DAWKA PROGOWA, HARACZ, WINIETA, ZIELSKO, ARABSKI, IZM, KOLO, BETON, WĄSONÓG, JUDASZOWIEC, CIŚNIENIE STATYCZNE, BATORÓWKA, RZECZ WNIESIONA, UPROWADZENIE, OFICER PRASOWY, DOKUMENT PAPIESKI, KĄT WYPUKŁY, WIROSZYBOWIEC, FAWOREK, DIADOCHIA, PLENNOŚĆ, WIDMO SYGNAŁU, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, HISTORIA, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, DUPLIKA, SESJA POPULARNONAUKOWA, STRZAŁA, RAKIETA, USTAWKA, ANODA, POLER, FEERIA, KOMORA, WARTOŚĆ MODALNA, AERONOMIA, NIEPOKOJENIE SIĘ, MOSHING, ZAKRĘTKA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, ANGLEZ, ROZKŁADOWOŚĆ, KRÓWSKO, SATKA, KĘS, HALA, KIERUNEK ŁĄCZNOŚCI, CZAS, PŁATECZEK, LUK, PROCES ODWRACALNY, OKO OPATRZNOŚCI, STROP, ŻAGIEW, CZYN, SCHAB, DOVE, GEST, ZAGARNIĘCIE MIENIA, BIG BAND, METODA NUMERYCZNA, KONFEDERACJA, HEPATOSKOPIA, MASKA POŚMIERTNA, INDUKTOR, DZIERŻAWCA, NIEBIOSA, GEOFIT KORZENIOWY, STROIK, TERMA, KAPTUR, MĘTNIAK, PIEPRZ CZERWONY, REGION WĘZŁOWY, STREFA RYFTU, MAPA GEOLOGICZNA, KARA UMOWNA, REWIR, KSIĄŻKA DOTYKOWA, KANEFORA, COKÓŁ, ŁĄCZNICA, PLATYKLADUS, PUSTAK STROPOWY, PODSUFITKA, TROJAN, POEMAT HEROICZNY, SSANIE, DOM, SZARADA, JĘZOR LODOWCOWY, SPRYCIULA, PRZEPITA, DOROTA, SYNTEZA, SPALINY, LATARNIA UMARŁYCH, JEZIORO PODLODOWCOWE, MAŁŻONEK, ?OSTENTACYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.711 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WRÓŻENIE ZA POMOCĄ SITA LUB PRZETAKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WRÓŻENIE ZA POMOCĄ SITA LUB PRZETAKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSKINOMANCJA wróżenie za pomocą sita lub przetaka (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSKINOMANCJA
wróżenie za pomocą sita lub przetaka (na 13 lit.).

Oprócz WRÓŻENIE ZA POMOCĄ SITA LUB PRZETAKA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - WRÓŻENIE ZA POMOCĄ SITA LUB PRZETAKA. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast