Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: BARDZO MAŁY OTWÓR, NP. W PREZERWATYWIE, KOPERCIE LUB WYKONANY PRZEZ LEKARZA PODCZAS OPERACJI W CELU PODANIA LEKU CZY USPRAWNIENIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIKROOTWÓR to:

bardzo mały otwór, np. w prezerwatywie, kopercie lub wykonany przez lekarza podczas operacji w celu podania leku czy usprawnienia funkcji życiowych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BARDZO MAŁY OTWÓR, NP. W PREZERWATYWIE, KOPERCIE LUB WYKONANY PRZEZ LEKARZA PODCZAS OPERACJI W CELU PODANIA LEKU CZY USPRAWNIENIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.822

SŁOMA TARGANA, CHITON, TRESKA, ULTRABOOK, RESIDUUM, BAWOLE OKO, WYTWÓRCA, SMENTARZ, PREFORMACJA, ABSYDA, WIZYTOWNIK, GAPA, HEGEMONICZNOŚĆ, KALWINIZM, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, CZYNNIK SYTUACYJNY, JĘZYKI IROKESKIE, SUROWOŚĆ, MROK, DZIEŁO, SMORODINÓWKA, TYMBARK, ZASÓB, GRZECHOTKA, TINGEL, CUDZOŁOŻNICA, BALDACHIM, STAROISLANDZKI, KARTUSZ HERBOWY, RESET, ZNAK KOREKTORSKI, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, NARYS KWIATOWY, STWORZENIE, SYNTETYK, MANIAK, STANDING FINANSOWY, CYKL, MATURZYSTA, RUMIEŃ NAGŁY, TEKST JAWNY, PAPACHA, MŁAK, WIZYTÓWKA, AROMAT, PRZYWÓZ, SEKTA, DROMOS, FIRMA-WYDMUSZKA, KOŁTRYNA, RACA, ANTYBIOTYK, JĘZYK HENOCHIAŃSKI, KIESZEŃ, SZACHOWNICA PUNNETTA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, KLUCZ, NÓŻ DO CHLEBA, PRĄD BŁĄDZĄCY, PEPSI, DOSTOJEŃSTWO, MNOGOŚĆ, SZKAPLERZ, ŻÓŁW, URCEUS, KOSÓWKA, SZCZUDŁO, INTERFERENCJA RNA, GOSPODARKA NATURALNA, DOMINIKANIE, LENINÓWKA, KAUTOPIREIOFAGIA, ZAPONA, JEZUITA, WÓZ KEMPINGOWY, ODDZIAŁYWANIE, PRZESIĄK, SINIAK, KAMICA NERKOWA, PRZERZUT, JEZIORO RAMIENICOWE, JARZMO MOSTOWE, PAKIET, GRYPS, ROTUŁA, REKONFIGURACJA, PRACA, BUDKA SUFLERA, KONWENANS, KURCZATOW, LENIUCH, TEST PASKOWY, PAKIET POMOCOWY, OMDLAŁOŚĆ, TABULA RASA, ZNACZEK, MIESZANINA, SZABER, OBSADA, SZCZYTNICA, PAKA, ZALESIANIE, BASTEJA, ZESZYT, ARANŻACJA, CHOCHOŁEK, DZ, GWIAZDA PODWÓJNA, ACEFALIA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, TONDO, KOTŁOWNIA, KOREKTA DOMOWA, SKRZYNKA LĘGOWA, EFEKT MAJĄTKOWY, LÓD GRUNTOWY, JABŁKO, SMOCZEK, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, NIEMIEC, ODWIEDZALNOŚĆ, KORZENIONÓŻKI, SIŁA NOŚNA, KULMINACJA, GANASZOWANIE, ŻER, KLASZTOR, ŚLUZA WAŁOWA, MASA PAPIEROWA, RODZICIELSKOŚĆ, PAJĄK, OCIUPINA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, CYNK, HALO, BRZOZOWATE, RZADKOŚĆ, SERPENTYNA, KORMORAN MAŁY, TKAŃCOWATE, SZPARA, ŁAZĘGA, WZW D, ZWORKA, WZÓR, SZATAN, PRZYNĘTA SZTUCZNA, SEZAM, ELABORACJA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, WERYSTA, KORNIK, MECENAS, SPEAKER, KRETYŃSTWO, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KUPA, MŁOTEK, GAD, SZPONA, WŁOCHACZ, BIAŁA SALA, RÓŻNOWICIOWCE, TRUMNA, SZAMANKO, CANZONA, DOK, GROŹBA KARALNA, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KOPARKA POPRZECZNA, APRETUROWANIE, KONCENTRAT, OLEJEK ABSOLUTNY, FILECIK, WYPRAWA, ŚWIECA, PEREŁKA, TARCZA, PĘD, GŁOSICIEL, SPAWĘKI, NASTURAN, MECHANIKA, KARLIK ŚREDNI, PŁÓD, DYSK KOMPAKTOWY, ALT, WARTOŚĆ MODALNA, INWOLUCJA, WICEKAPELMISTRZ, PASTISZ, FAZA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, RETORYCZNOŚĆ, WYWRÓT, TRÓJKĄT, ŚCIANA, KOMONICA, SEKULARYZACJA, DRZEWCE, BARWNOŚĆ, MAPA MENTALNA, PORTFEL, UKŁAD RĄBKOWY, PLAGA, BIDON, ZARZĄDCA INFORMACJI OSOBISTEJ, BARBET, SPIKER, ZESPÓŁ, PAKLAK, MAZEROWANIE, AKSAMITKA, JĘZYK MIGOWY, DAMASCENKA, PUŁAP TLENOWY, MATRYKUŁA, TEORIA DOMINA, BORDER, AKTORSTWO, ROZŁUPNOGŁOWCE, SEN ZIMOWY, AKSAMIT, LARGO, CEDZIDŁO, GRZYB, ITINERER, DUROPLAST, LALKARSTWO, REHABILITACJA, EMISJA, OBRONA, KALORMEN, CYFRA ARABSKA, LICENCJA PRZYMUSOWA, KŁUSAK FRANCUSKI, SZKŁO MĄCONE, ŚMIGŁOŚĆ, PRZEBÓJ, PROFESJA ZAKONNA, RYLEC, LOTH, WYDMUSZKA, PRZEPRAWA, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, ORKIESTRA, GREJ, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, TERMOS, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, FIGURA, FRYZ, ŚCIANA, MISJA MEDIACYJNA, TRAKTOR, PROMIEŃ, RZEŹ NIEWINIĄTEK, ZNAJDKA, KOSARZ, TRAKEN, ANEMIA APLASTYCZNA, SROMOTA, OPAT KOMENDATORYJNY, LIFTING, CUKIER WANILIOWY, KANGUR OLBRZYMI, TRZYDZIESTY PIERWSZY, STARZĘŚLA, ŚRODKOWOŚĆ, GOOGLE, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, PRZEPIĘCIE, LINIA ŚRUBOWA, DZIAŁANIE, OSUTKA SOSEN, PELHAM, ROZKAZ DZIENNY, ODPRAWA POŚMIERTNA, MAZUREK, ZARZUT, ORGANIZM, CHOINKA, SURFINGOWIEC, HURYCKI, NATRYSK, ZACHŁYŚNIĘCIE, AKALKULIA, KONGRES WIEDEŃSKI, MAGAZYN, KONFISKACJA, WSPARCIE, NEOFITYZM, CIĄGOTY, CIENNIK, MYSZKA, PRACA, TRZECI, FĄFEL, BRZYDAL, NARKOTYZER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.822 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: bardzo mały otwór, np. w prezerwatywie, kopercie lub wykonany przez lekarza podczas operacji w celu podania leku czy usprawnienia funkcji życiowych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BARDZO MAŁY OTWÓR, NP. W PREZERWATYWIE, KOPERCIE LUB WYKONANY PRZEZ LEKARZA PODCZAS OPERACJI W CELU PODANIA LEKU CZY USPRAWNIENIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mikrootwór, bardzo mały otwór, np. w prezerwatywie, kopercie lub wykonany przez lekarza podczas operacji w celu podania leku czy usprawnienia funkcji życiowych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIKROOTWÓR
bardzo mały otwór, np. w prezerwatywie, kopercie lub wykonany przez lekarza podczas operacji w celu podania leku czy usprawnienia funkcji życiowych (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x