TRACZ DŁUGODZIOBY, DŁUGODZIÓB, MERGUS SERRATOR - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ (PAS OD WYSP BRYTYJSKICH, PRZEZ BENELUX, EUROPĘ ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ, POŁUDNIOWĄ SYBERIĘ PO MANDŻURIĘ I PÓŁNOCNĄ JAPONIĘ) ORAZ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ PO WIELKIE JEZIORA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE NA POŁUDNIU, A TAKŻE GRENLANDIĘ I ISLANDIĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZLACHAR to:

tracz długodzioby, długodziób, Mergus serrator - gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazję (pas od Wysp Brytyjskich, przez Benelux, Europę Środkową i Wschodnią, południową Syberię po Mandżurię i północną Japonię) oraz Amerykę Północną po Wielkie Jeziora Północnoamerykańskie na południu, a także Grenlandię i Islandię (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZLACHAR

SZLACHAR to:

TRACZ DŁUGODZIOBY; ptak z rzędu blaszkodziobych, płowo-czarno-biały z czubem na głowie, chroniony, żyje nad wodami Eurazji i Ameryki Płn (na 8 lit.)SZLACHAR to:

ptak z rzędu blaszkodziobych, z czubem na głowie, chroniony; Ameryka Płn., Eurazja; tracz długodzioby (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRACZ DŁUGODZIOBY, DŁUGODZIÓB, MERGUS SERRATOR - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ (PAS OD WYSP BRYTYJSKICH, PRZEZ BENELUX, EUROPĘ ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ, POŁUDNIOWĄ SYBERIĘ PO MANDŻURIĘ I PÓŁNOCNĄ JAPONIĘ) ORAZ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ PO WIELKIE JEZIORA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE NA POŁUDNIU, A TAKŻE GRENLANDIĘ I ISLANDIĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.583

STROP, ZIMNE NÓŻKI, INFORMATYKA MEDYCZNA, PRYSZCZARKI, OGORZAŁKA NOWOZELANDZKA, DZIĘCIOŁ ZIELONY, GATUNEK ENDEMICZNY, ŻUŁAWA, TATARKA, BREAKBEAT, TOKUMINGAN, CEMENTACJA, SĘPY, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, NARY, ARCYDZIEŁO, FAZA, SZLIFIERKA KĄTOWA, SZPIK KOSTNY, DWUDZIESTY CZWARTY, KANGUR, MIMETYZM FORMALNY, GRAFIKA, GŁOWOCIS, TRASZKA ZWYCZAJNA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, KACZKA, LEJBIK, EWENKIJKA, KABASSU, GÓRALEK STEPOWY, STAROŚCIŃSKI, DOSTĘP, PSZCZOŁA ANATOLSKA, UNIWERSUM, FOTOGRAM, DZIÓB, WARDZANKA, CZARNY PAS, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WIGOŃ, STANICA WODNA, REKIN CHOCHLIK, SKAŁA, IGŁA, WYRĄB, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, DEOKSYRYBONUKLEAZA, MIŁEK NIEBIESKOBRZUCHY, KARL, LONT WOLNOTLĄCY, ASESOR, NARD, CHOROBA GÓRNIKÓW, DOMINIUM, PRZECHOWANIE, DRZEWIAK, ŻUWIPALMA MALAJSKA, EGZEKUCJA, WĘGLOWODAN, NACZYNIAK GRONIASTY, KULT SOLARNY, GOŁĄBEK, SZARPANKA, CIS, CEZURA, FAHRENHEIT, ZNAK LEGITYMACYJNY, ALKANNA, KUSACZ MEKSYKAŃSKI, FASOLA SZABLASTA, ORZEŁ STEPOWY, DZIERZYK ANGOLSKI, PUCHÓWKA AFRYKAŃSKA, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, PRZYKASÓWKA, BORDER, ŁUK ODRUCHOWY, KONDOR, ZŁOCIK SZAFIROWY, REWIZJA NADZWYCZAJNA, RENATA, BLUZG, MUCHOMOR ŻÓŁTAWY, CHOROBA FABRY'EGO, KOSARZ POSPOLITY, PALLA, BARANEK, DRZEWIAK BENNETTA, ZAOPATRZENIE, GOŹDZIENIEC, CHARAKTER, DIAKRYT, MALINA WŁAŚCIWA, WINO ZIOŁOWE, SPADEK, PETREL CZARNOSKRZYDŁY, STAŁOŚĆ, LEBERKA, KLECANKA RDZAWOROŻNA, KAKAO, CHOROBA DZIEDZICZNA, GWASZ, BAKTERIOLIZYNA, TRÓJNÓG, HALBA, ZLEWNIA, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, AKONIT, KROWIAK AKSAMITKA, BRZANKA ARULIA, ZAGĘSZCZACZ, MOZA, ETANOLOAMINA, PONIKŁO SUTKOWATE, KROCIEŃ, WYŁAPYWACZ, PODPIS ELEKTRONICZNY, KANIUK DŁUGOSTERNY, SUW, AZOTAN(V), KATTA, NAZAREJCZYK, SIEWECZKA ORIENTALNA, TRÓJLIST BIAŁAWY, NIELEGAL, BURLESKA, ELEMENT, ŚLIWA MORELA, FILEMONEK MARMURKOWY, GRAFIKA WEKTOROWA, LODIGEZIA, CIĄGUTKA, MUSTELOWATE, KACZKA CZUBATA, ZANIECZYSZCZENIA, WSPÓŁŻYCIE, KLAMRA, CZOSNEK ZWISŁY, SAMOPOMOC, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, JODŁA NUMIDYJSKA, LEW WORKOWATY, KOCZOWNICZKA, KUREK, BUJANKA, INDONEZYJSKI, BALSA, KOMISJA REWIZYJNA, PARZĘCHLIN DŁUGOSZCZECINOWY, SIOŁO, PREPPER, KRĘPACZEK BIAŁORZYTNY, GWARECTWO, KUKLIK PIRENEJSKI, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, WAGA MUSZA, OSTINATO, ŻÓŁW ŚRÓDZIEMNOMORSKI, PREZES RADY MINISTRÓW, LORISY, STARA MALUTKA, WEŁNIAK, WYDRA, METAMORFIZM DYNAMICZNY, CIS, DROŻDŻE, SZPATUŁKA, DROBNIACZEK, ISTOTA ZBITA, JAK, INOSTRANCEWIA, FASETA, TRAGANEK DUŃSKI, TURECZNIA, PUŁAP, FORMA ODLEWNICZA, BUJANKA WIĘKSZA, KRASNOOK DŁUGOSTERNY, HULK, PIELGRZYM, JEDNOPOLÓWKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, AULONIA SIECIARKA, TŁUSZCZYK, JAŁOWIEC SAWIŃSKI, EKSPOZYCJA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, TERYNA, FENICKI, PRZESIEDZENIE, SSAK, JELONEK JAWAJSKI, MATKA-POLKA, BOROWIEC LEISLERA, ROKIETNIK, DRAPACZ, SURDYNKA, CEBULAK, WIEWIÓRECZNIK SUDECKI, UCIOS, PUSTYNNIK TYBETAŃSKI, GUMA, WYDRA, CHRANCUSKI, POLARNA CZAPA LODOWA, STUDNICZEK TATRZAŃSKI, KOKIETNIK, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, KRYZYS FINANSOWY, BŁONICA SAŁATOWA, SPORT SAMOLOTOWY, JUTA, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, PIESAK, ŚLĄSKI, JEZIORO WYDMOWE, LINIA, OUDRY, SATYRA, ŻYCIE, SÓL, SPLOT SKRZYDŁOWY, KUWETA, ARYTMETYKA WYBORCZA, PILCH, PAŁANKOWATE, JĘZYK, OGORZAŁKA, FALABELLA, WSTĘGOLOTEK, NASIONNICE, KOMPLEKS ŻYTNI, TARANTULA POŁUDNIOWOROSYJSKA, FRYWOLITKI, ŚWINKA, DUCHOWY OJCIEC, EKTOPLAZMA, EKSPROPRIACJA, PRZEDMORZE, JOŃSKI, FIOLET GENCJANY, JEŻYNA, LEMING WŁAŚCIWY, BERCEUSE, RAMIENICA OMSZONA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, STANCJA, IRBIS, SZNUR, DRZEWOSTAN NASIENNY, KONTROLA, DOLARÓWKA, METODA ODCHYLEŃ, APARAT WOLCOTTA, NAKAZ KWATERUNKOWY, TRZMIELAK, ŻARŁACZ CIEMNOSKÓRY, NEANDERTALCZYK, BYSTRZYK Z LORETO, TOWAROZNAWSTWO, ŁUPEK BENTONITOWY, TROJEŚĆ, BEZGŁOWOŚĆ, SZALKA PETRIEGO, KINOTEATR, PALPACJA, STYGMATY, TARANTULA UKRAIŃSKA, POMOST, EPOKA GIERKOWSKA, GRÓD, SZOK CENOWY, MONSTRUM, ESTETYKA, UCHWYT, DESKA SEDESOWA, SKOMPROMITOWANY, MILEW, DARUMA, ERUPCJA, LOSILLAZAUR, KOKPIT, PIANISTYKA, SSAK KRĘTOROGI, TUKAN, TYMBARK, TYMBARK, KORMORAN NAKRAPIANY, BYK, OZDOBNICA WIĘKSZA, PUŁAP TLENOWY, ŚWIETLIK, CYTRONELA, KOMPOZYCJA, GOŃBA, PENOLOGIA, KOMPLEKS NIŻSZOŚCI, DRZEWICE, ?WYDAWNICTWO ZWARTE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.583 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRACZ DŁUGODZIOBY, DŁUGODZIÓB, MERGUS SERRATOR - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ (PAS OD WYSP BRYTYJSKICH, PRZEZ BENELUX, EUROPĘ ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ, POŁUDNIOWĄ SYBERIĘ PO MANDŻURIĘ I PÓŁNOCNĄ JAPONIĘ) ORAZ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ PO WIELKIE JEZIORA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE NA POŁUDNIU, A TAKŻE GRENLANDIĘ I ISLANDIĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRACZ DŁUGODZIOBY, DŁUGODZIÓB, MERGUS SERRATOR - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ (PAS OD WYSP BRYTYJSKICH, PRZEZ BENELUX, EUROPĘ ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ, POŁUDNIOWĄ SYBERIĘ PO MANDŻURIĘ I PÓŁNOCNĄ JAPONIĘ) ORAZ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ PO WIELKIE JEZIORA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE NA POŁUDNIU, A TAKŻE GRENLANDIĘ I ISLANDIĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZLACHAR tracz długodzioby, długodziób, Mergus serrator - gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazję (pas od Wysp Brytyjskich, przez Benelux, Europę Środkową i Wschodnią, południową Syberię po Mandżurię i północną Japonię) oraz Amerykę Północną po Wielkie Jeziora Północnoamerykańskie na południu, a także Grenlandię i Islandię (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZLACHAR
tracz długodzioby, długodziób, Mergus serrator - gatunek średniego lub dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazję (pas od Wysp Brytyjskich, przez Benelux, Europę Środkową i Wschodnią, południową Syberię po Mandżurię i północną Japonię) oraz Amerykę Północną po Wielkie Jeziora Północnoamerykańskie na południu, a także Grenlandię i Islandię (na 8 lit.).

Oprócz TRACZ DŁUGODZIOBY, DŁUGODZIÓB, MERGUS SERRATOR - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ (PAS OD WYSP BRYTYJSKICH, PRZEZ BENELUX, EUROPĘ ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ, POŁUDNIOWĄ SYBERIĘ PO MANDŻURIĘ I PÓŁNOCNĄ JAPONIĘ) ORAZ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ PO WIELKIE JEZIORA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE NA POŁUDNIU, A TAKŻE GRENLANDIĘ I ISLANDIĘ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TRACZ DŁUGODZIOBY, DŁUGODZIÓB, MERGUS SERRATOR - GATUNEK ŚREDNIEGO LUB DUŻEGO PTAKA WODNEGO Z RODZINY KACZKOWATYCH (ANATIDAE), ZAMIESZKUJĄCY EURAZJĘ (PAS OD WYSP BRYTYJSKICH, PRZEZ BENELUX, EUROPĘ ŚRODKOWĄ I WSCHODNIĄ, POŁUDNIOWĄ SYBERIĘ PO MANDŻURIĘ I PÓŁNOCNĄ JAPONIĘ) ORAZ AMERYKĘ PÓŁNOCNĄ PO WIELKIE JEZIORA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKIE NA POŁUDNIU, A TAKŻE GRENLANDIĘ I ISLANDIĘ. Dodaj komentarz

3+9 =

Poleć nas znajomym:

x