NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZKŁAD to:

naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 7 lit.)ROZPAD to:

naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZKŁAD

ROZKŁAD to:

proces utraty moralności, kultury; nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

plan czegoś, rozpisany wykaz tego, co się dzieje w określonym czasie (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

występowanie czegoś w układzie przestrzennym, bycie umiejscowionym (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

proces, w którym jakaś substancja ulega zmianie w kierunku uproszczenia lub zmniejszenia objętości (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

w myślistwie: tradycyjny uroczysty obrzęd zakończenia polowania zbiorowego, podczas którego składany jest raport o przebiegu polowania, ubitej zwierzynie (ułożonej pokotem) oraz ogłasza się, kto został królem polowania (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

gnicie (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

gnicie, butwienie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.577

MAZUREK, UNIA PERSONALNA, RELACJA DWUCZŁONOWA, BŁYSZCZYK, BASKINA, WÓZEK, KARTUSZ HERBOWY, KUTER, ŚMIECISKO, KOPS, LEJTNANT, TARTYNKA, CZUPRYNA, NADZIEWARKA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, CHIŃSKI, ŁEBA, OPERATOR BITOWY, POŁYKACZ, SNAJPER WYBOROWY, ODDZIAŁYWANIE, LAMPA KSENONOWA, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, PŁUCZKA WIERTNICZA, MATECZNIK, MAŁŻEŃSTWO, MOSH, HABANERA, INTERKALACJA, ŁAJKA, ZBIORKOM, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PANEGIRYSTA, ŁOPATA, FAWORYT, PĘTO, PRAŻONKA, ELIPSA, TWARDE LĄDOWANIE, MARŻA HANDLOWA, ZGORZEL, ZESTAW, KIT, ADAPTACJA, WIZA, SAMOZAPŁON, GROTESKA, KONCENTRACJA, TERAPIA REINKARNACYJNA, NIERÓB, KONCENTRACJA, ZBOCZENIEC, DRAJREP, DESZCZ, MASCARPONE, NABIODRNIK, DROMOS, ASYSTENTKA, BĘBEN, STRAJK OKUPACYJNY, SAMOODNOWA, WIERNOŚĆ, INGRESJA MORSKA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, CZARNA KSIĘGA, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, KOMÓRKA, POSTOŁ, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, MROK, RYLEC, ŻABA ZWINKA, PAJAC, GĘSTOŚĆ POWIERZCHNIOWA, ORBITAL, PEDERASTKA, BAT, DEZETKA, OCZOJEBKA, TEMPERATURA ROSY, TARANOWANIE, KRYTERIUM OCENY DECYZJI, SKAŁA WAPIENNA, MĄKA ORKISZOWA, GERMAŃSKI, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, BOCIAN, PLOTER PŁASKI, MACZUGOWIEC, INSTRUMENT MECHANICZNY, OPERETKA, STAN, OTWÓR WYLOTOWY, TRUCHŁO, GODZINA, LEKTORIUM, ZRAZIK, KAMIEŃ NAGROBNY, EPOLET, GAJ, HUCULSKI, POJAZD KOLEJOWY, MISZPELNIK, REGENT, PAJĘCZAK, CIEPLICA, FARMERKI, OSOBNIK, SPADOCHRONIARZ, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KIJ, HIPOREFLEKSJA, BALDACHIM, PRZEŁOM, SKAŁA WULKANICZNA, ORZECHÓWKA, HAYDN, NOGA, MAZER, TUŁÓW, RZADKOŚĆ, POTERNA, WEŁNIAK, PIRAMIDA TROFICZNA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, PUNKT BROCARDA, DYSKRECJONALNOŚĆ, RICHELIEU, TEKST JAWNY, DYWERSJA, GUMA, DEPTAK, OBOZOWISKO, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, NADŻERKA, BIUROKRACJA, MORYNA, AFERALNOŚĆ, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PAPRYKARZ, PSYCHODELICZNOŚĆ, ROZDŹWIĘK, MYŚL, FORMA, TRAWERS, GRANAT, KARTA RABATOWA, BUKWICA, KAMIEŃ NERKOWY, WYWÓD, PROSIAK, OPŁATA ADIACENCKA, KONGREGACJA, PARTIA, WYDATEK RZECZOWY, CIEK, KRYNOLINA, MONITORING, ZREKOMPENSOWANIE, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, BYDLĘ, ANGIELSKA FLEGMA, CHIŃSKOŚĆ, ZRĄB TEKTONICZNY, LIOFILIZACJA, RAUT, METATEZA, FAKSYMILE, PRZEJŚCIE FAZOWE, ROZCIĘGNO DŁONIOWE, TANATOLOGIA, PLASTYKA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, PERFORMATYWNOŚĆ PŁCI, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ROZETKA, ADALINA, CELEBRANS, HOSTIA, ODEZWA, MARAN, POWIELACZ ELEKTRONOWY, PUBLIKACJA, PELENG, SŁUCHOWISKO, CZARTER, ZASÓB, ELEKTROIZOLACJA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, SYSTEM ZNAKOWY, SYNOD, NATRYSK, ŁAPANIE, PACA, ŚLIWKA, BLOKADA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, WIENIAWSKI, PEDAGOG, KOBALTOWOŚĆ, REAKTOR, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PARCH, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, MŁOT, KONANIE, NIEOKREŚLENIE, GABINECIK, KOLEŚ, DITHERING, DYRYGENTURA, WYKONAWCA, SEPTET, KRATY, PYTANIE, BOJKA, WYRAZISTOŚĆ, KARAWAN, KLIPER, CZEK PODRÓŻNICZY, RADZIECKOŚĆ, WPADKA, REWOLTA, RESET, KONTRETYKIETA, NORWESKI, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, ŚWIERSZCZYK, KLEIK, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, KLEJÓWKA, MECHOWCOWE, BRUDAS, ŁUPEK BENTONITOWY, WASABI, MIKROFON CEWKOWY, WAFEL, UOGÓLNIENIE MAPY, FILTR GĄBKOWY, POCZWARA, WYSTARCZALNOŚĆ, DUSZNICA BOLESNA, FORMACJA, SIECIÓWKA, AUTOPRZESZCZEP, PŁATKONÓG, BARETKA, WIZJER, NACZYNIAK KRWIONOŚNY JAMISTY, PÓŁKULA, BASENIK, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, STAN DEPRESYJNY, HOLOGRAM, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, INTENDENT, ZAPALNIK UDERZENIOWY, KĄDZIEL, KANCELARYZM, POLSKOŚĆ, HARFA EOLSKA, ALLEGRO, ZASADA REAFERENCJI, GODNOŚĆ, SKOPEK, ŚWIĄTEK, SKRAJNOŚĆ, SZCZYT, PIESIO, CZUJKA, SZCZEPIONKA WŁASNA, PRZEPAD, DWUCYFRÓWKA, ZAIMEK ZWROTNY, PRZĘDZA, POPELINA, CHOMĄTO, PIENIĄDZ LOKALNY, DROGA ZBIORCZA, WARIATKA, DEFORMACJA MADELUNGA, PŁYTA DETONACYJNA, KARTA, LOKATOR, BAŃKA, NASZYWKA, KORONA, POZAHISTORYCZNOŚĆ, BULWA, CIEK, OBIEKTYWNOŚĆ, OKO OPATRZNOŚCI, KĄT ROZWARTY, NUROGĘŚ, KOMPILACJA, RESPONDENT, ZWIERCIADŁO MAGNETYCZNE, ZROŚLAK, BUTERSZNYT, ?KSIĄŻECZKA WOJSKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZKŁAD naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 7 lit.)
ROZPAD naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZKŁAD
naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 7 lit.).
ROZPAD
naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 6 lit.).

Oprócz NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast