NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROZKŁAD to:

naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 7 lit.)ROZPAD to:

naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ROZKŁAD

ROZKŁAD to:

proces utraty moralności, kultury; nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

plan czegoś, rozpisany wykaz tego, co się dzieje w określonym czasie (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

występowanie czegoś w układzie przestrzennym, bycie umiejscowionym (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

proces, w którym jakaś substancja ulega zmianie w kierunku uproszczenia lub zmniejszenia objętości (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

w myślistwie: tradycyjny uroczysty obrzęd zakończenia polowania zbiorowego, podczas którego składany jest raport o przebiegu polowania, ubitej zwierzynie (ułożonej pokotem) oraz ogłasza się, kto został królem polowania (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

gnicie (na 7 lit.)ROZKŁAD to:

gnicie, butwienie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.577

ASOCJATYWNOŚĆ, OREAS, AFISZOWANIE SIĘ, SPÓJNIK, OSTATECZNOŚĆ, POCHWIAK OKAZAŁY, RODZIMOŚĆ, KERMES, FORMA, SCENKA, OKRUTNOŚĆ, SCHEDA, ŁADUNEK, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, CUDOTWÓRCZYNI, MARKIZA, PUSZCZA, PREDESTYNACJA, SZLAUCH, WSTĘŻNICE, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, CHOCHOŁ, PŁAWA, DOLARÓWKA, MUŁ, HISZPAN, HIN, OPOZYCJA BINARNA, KAPLERZ, ŁACINA, IMMUNOSUPRESOR, PANGSZURA INDYJSKA, CIĄGUTKA, MIEJSCE KULTU, KOSZYK, SZPERACZ, CZYŚCIOSZKA, PRZEJEMCA, LIOFILIZACJA, DEFINIOWALNOŚĆ, PROJEKT, LIBRA, ZWAŁY, PIECZEŃ, SKAŁA MAGMOWA, GOLEC, KARMEL, GWIAZDKA, ANNA, STACJA, WŁOSIANKA, KOMITOLOGIA, GRUSZKA BOKSERSKA, SILNIK CZTEROSUWOWY, PRZYDATKI, AUTOPARODIA, BOMBERKA, MATRYLINEARNOŚĆ, NÓŻ, EBOLA, DRABINOWIEC MROCZNY, WAŻNIK, UPADŁOŚĆ, DYFERENCJACJA, SZAŁWIA, NIESPAW, TRANSPORTEREK, ASCEZA, TRANSFER BIEŻĄCY, EROZJA WODNA, PANI, BIFURKACJA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, LUNETA, PROGRAM, AS W RĘKAWIE, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, ZABYTEK RUCHOMY, PRZYRZĄD OPTYCZNY, BARONIĄTKO, OSTRZE TRZONECZKOWATE, KONTRABANDA, LB, ZDRADLIWOŚĆ, SYMBOLICZNOŚĆ, RUMUN, BÓR BAGIENNY, PAMIĘĆ, SUSZARNIA, NADSTEROWNOŚĆ, RYTMIZACJA, KOZAK, POLEW, SER EDAMSKI, PÓŁRUCH, GYROS, KONTO DEPOZYTOWE, BOA, ROZKŁAD MAXWELLA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, EWOLUCJA KASKADERSKA, DRUGA POŁOWA, JĘZYK ANGIELSKI, PARADOKS, KORPUS, PATRON, INDEKS RZECZOWY, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, SZNAPS, WNIOSEK, AKROBACJA LOTNICZA, DŻET, GARBNIK, JAKUCK, ARTROLEPTY, KOMBATANT, KERATOPLASTYKA, PÓŁOKRĄG, WIELOKROTNOŚĆ, PAGON, ORGANIZM, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, BETON JAMISTY, PIEZOMETR, KOMODOR, WIBRATO, SYSTEM, CZYNNIK WYTWÓRCZY, CHLAJNA, ANNA, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, ALKIERZ, NAWIS, CYPRZYN, METODA ODCHYLEŃ, PRYMITYW, MIKSTURA, PARTIA, STANEK, FAETON, DOMINANTA, CIŚNIENIE, SCYNK, MASOŃSKOŚĆ, ELEKTROLUMINESCENCJA, KONWOLUCJA, RETENCJA, SADZONKOWANIE, SKÓRZAK, PRZETRAWIANIE, KAŁAMARZ, RUCH, DOZA, FILTRACJA, CZTERNASTY, TELEFONIA KOMÓRKOWA, DRZEWCÓWKA, JAMES, PRZEDŁUŻACZ, REMITENT, POKRYWA, TRAFIENIE, FRYZ, POŁĄCZENIE ŚRUBOWE, GAMA, MARK, CIAŁO, FAZA, OVERCLOCKING, ŁAWRA, REDUKTOR, CEWNIK, SPEKTROSKOPIA, GÓRNICTWO, KLEJNOT HERBOWY, DYSCYPLINA POKAZOWA, AURA, CIEMNA KARTA, KLINIEC, KLOZET, GWARA, AKRONIM, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, WYSEPKA, MINERAŁ, PRZEDZIAŁ, MARKIZA, LISTA, ŻABA PURPUROWA, MOZZARELLA, BUŁGARSKI, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, ŁAWA KOMINIARSKA, EKSPLOATACJA, HEWEA, PUSZKARZ, PODWÓJNA WARSTWA ELEKTRYCZNA, WIECHA, OPOZYCJA EKWIPOLENTNA, DROGA ZBIORCZA, SALOPA, OBWÓD REZONANSOWY, METALIK, RAPTULARZ, FORMACJA DEFENSYWNA, PARAMETR, EMITER, RADA, PLAMA, RZEKA EPIZODYCZNA, SZPILECZKA, OPŁATA MIEJSCOWA, AKCENTUACJA, KABAT, MASYW GÓRSKI, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, CHOROBA UHLA, NAZWA RODOWA, STRZAŁA, KLUCZ OBCY, BYDLĘ, HYDROFIT, ILUMINATOR, SIUSIUMAJTEK, ŁONO, PORZĄDEK, SZAGRYN, KLAUZULA GENERALNA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, RITA, DZIEŁO, KARTANA, MODERNA, DRAMATYKA, BADACZ POLARNY, AUDYTOR WEWNĘTRZNY, GESTAGEN, WENTYL, NEGACJONISTKA, POŚCIELÓWKA, ŁUPIEŻ PSTRY, NIETYPOWOŚĆ, WYŁAWIACZ, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, PERŁOWIEC, DELEGACJA, DŁUGIE RĘCE, ROLA, KLEPISKO, KONCHYLIOLOGIA, CZŁONEK RODZINY, BEJCA, DIADEM, DIAGNOZA, NIEPRZYTOMNOŚĆ, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, IZOLACJA, SERCÓWKA, SIŁA PRZEBICIA, TRANSMITER, CIOTECZNY DZIADEK, OSOBNIK, KOMUNIA, KOŁTRYNA, SPACJA, BOCIAN, SŁODKA BUŁKA, SHILLING, UKŁAD NIEINERCJALNY, ARSENIAN(III), SZLAM, GUZ KULSZOWY, BARWNIK SPOŻYWCZY, TECHNIKA OPERACYJNA, MAPA NUMERYCZNA, ALLEGROWICZKA, KRWOTOK, KÓŁKORODEK, RETABULUM, OBIEG PIENIĄDZA, PLANETA TYPU JOWISZ, TKANKA, TREŚĆ, BAZA TRANSPORTOWA, NA PIESKA, PANSEKSUALIZM, DWUDZIESTKA, GEODEZJA SATELITARNA, GŁUCHY TELEFON, DROBNICA, OSTROKÓŁ, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, ALIT, MUZYK, OBIEKTYWIZM, ZBOWID, ANALIZA DYSKRYMINACJI, TATUAŻ, GŁOŚNIK ELEKTROMAGNETYCZNY, ?SYFON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.577 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROZKŁAD naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 7 lit.)
ROZPAD naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROZKŁAD
naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 7 lit.).
ROZPAD
naturalny proces prowadzący do częściowego zaburzenia struktury wyjściowej lub całkowitego zastąpienia jej elementami składowymi; fakt zaistnienia tego skutku (na 6 lit.).

Oprócz NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - NATURALNY PROCES PROWADZĄCY DO CZĘŚCIOWEGO ZABURZENIA STRUKTURY WYJŚCIOWEJ LUB CAŁKOWITEGO ZASTĄPIENIA JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI; FAKT ZAISTNIENIA TEGO SKUTKU. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x