WŁAŚCIWOŚĆ ELEMENTÓW UKŁADU, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE COŚ (JAKIŚ ELEMENT) W OBRĘBIE UKŁADU (STRUKTURY) SIĘ POWTARZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWTARZALNOŚĆ to:

właściwość elementów układu, polegająca na tym, że coś (jakiś element) w obrębie układu (struktury) się powtarza (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POWTARZALNOŚĆ

POWTARZALNOŚĆ to:

cecha broni palnej, która może wystrzelić więcej niż jeden raz (na 13 lit.)POWTARZALNOŚĆ to:

właściwość układu (struktury) elementów (niekoniecznie materialnych), polegająca na tym, że układ ów zorganizowany jest według zasady powtórzenia (powtarzania) składających się nań elementów (powtarzają się elementy układu, nie zaś - sam układ) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WŁAŚCIWOŚĆ ELEMENTÓW UKŁADU, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE COŚ (JAKIŚ ELEMENT) W OBRĘBIE UKŁADU (STRUKTURY) SIĘ POWTARZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.273

EWOKACJA, ANTYGENOWOŚĆ, CHOROBA PFEIFFERA, PIEŃ MÓZGU, PRZEBIEGŁOŚĆ, DZWONY, BIAŁY WYWIAD, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, STATEK KOSMICZNY, PŁYN STAWOWY, ŚWIDRAK OKRĘTOWY, MARCELIN, KOŃ LUZYTAŃSKI, JĘZYK WEHIKULARNY, ETOLOGIA, POINTYLIZM, TUNEZYJSKI, KOTLARNIA, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, IZOZYM, UKŁAD JEZDNY, ROZEDMA PŁUC, PERLICA KAMERUŃSKA, SKURCZLIWOŚĆ, WYGODNICTWO, MUFA, KILOWAT, SHORT-TRACK, ŁAŃCUCH, BOREWICZ, TENOR LIRYCZNY, HIGHLAND, OFIARODAWCZYNI, LITEWSZCZYZNA, GRACA, PROFIL, OSKARŻENIE, UTYLITARYZM, KSEROGRAFIA, SIŁA, FILOLOGIA ORIENTALNA, PAPA TERMOZGRZEWALNA, PANOPTIKON, SUPERKLIENT, DYSLEKSJA, KORYTO RZEKI, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, WESTERN, POTWORKOWATOŚĆ, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, WRAŻENIE, HELING, CZOPUCH, CESARZ, PAJACYK, MAILOWANIE, HARMONIKA, INFOBOX, PODYPLOMÓWKA, MIEŚCINA, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, BLASZKA, EMBRIOGENIA, JEDYNA, KSYLOFON, GAMEPLAY, BLASZKA SITOWA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, RYBITWA TROPIKALNA, GAWORZENIE, WARTOŚCIOWOŚĆ, ŻONGLERKA, RÓŻNORODNOŚĆ GENETYCZNA, MUSZKA, PÓŁNOC, FUZJA JĄDROWA, TANATOPSYCHOLOGIA, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, NÓŻ, ZBYWALNOŚĆ, FILEMON SZARY, SECESJONISTA, GŁOŚNOŚĆ, HERODY, TRYMER, FURUNKULOZA, CZUWANIE, PODSKÓRNIA, TWORNIK, MERYNOS, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, ELEMENT, SEMITA, BARWNOŚĆ, KOTEW, OSTINATO, UBYCIE, ELASTYK, SŁAWIANIN, JURYSDYKCJA, KROMKA, SCHLUTER, RADYKALNOŚĆ, KOSMETYK KOLOROWY, NASYCALNIA, ITERATYWNOŚĆ, KOMPLEKS GLEBOWY, TELEKS, WIĄZANIE, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, WYBIERACZ, LEISZMANIOZA TRZEWNA, CHOROBA KENNEDY'EGO, DECORUM, SIERPODUDEK LEŚNY, KISIEL, SOFCIK, MOLE, GARDA, PODOBRAZIE, BEZPOSTACIOWOŚĆ, SYSTEMIK, HORMON ANTYMILLEROWSKI, STEKOWCE, GRACZ, INFILTRACJA, TUKAN, UMOWA SPONSORSKA, GRAFIKA, KUMOSZKA, PASCHA, PORĘCZE, PRZESTĘPCA, UCHO ZEWNĘTRZNE, KASZKA Z MLEKIEM, BARWICA DREWNA, MONTANISTA, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, ALARM SZALUPOWY, ZESTAWIK, ZŁOŻE OKRUCHOWE, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, SKUTECZNOŚĆ, CZĘŚĆ, SINICA OBWODOWA, CYRANECZKA ZWYCZAJNA, PUNKT POMIAROWY, PROGRESJA, KILBLOKI, REALNOŚĆ, ARENA, MISKA SOCZEWICY, PRZYTOMNOŚĆ, STOPIEŃ, JĄDRO MIGDAŁOWATE, ARC TG, DŻUNGLA, TEATR, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, RYBIE OKO, SKŁADNIA, SZCZELINA LODOWCOWA, TOŃ WODNA, ROTACJA, PLEMIĘ, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, SPÓŁGŁOSKA ASPIROWANA, MAN, PUNKT WYPADOWY, REGIONALNOŚĆ, BEBOP, DEKLARACJA, KÓŁKO, CEDET, EUTENIKA, ILUZYJNOŚĆ, POWIEŚĆ BRUKOWA, CMENTARZ GRZEBALNY, CROSSING-OVER, PRZEDROŚLE, FILOZOFIA PRZYRODY, ŚMICHY CHICHY, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, PRZEDMIOT, BIOLOGIA, UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY, KROŚNIAK, BELWEDER, TRZYNASTKA, GESTALT, STRAŻ POŻARNA, EMPORA, SUŁTAN INDOCHIŃSKI, INTERNACJONAŁ, KRACH, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, STRUKTURALIZACJA, ZBROJÓWKA, ZEBRA, HOMOMORFIZM, KACZKA KRZYŻÓWKA, SKRUPULAT, NOGA, CURIOSUM, KARCYNOGEN, NAJDA, GOLF, OBRZYDLISTWO, MUR, SŁUP ENERGETYCZNY, TAKSON, OSIEMDZIESIĄTKA, BŁĄD, LAWINA DESKOWA, KATAFOREZA, KAZUAR MNIEJSZY, CZTERDZIESTKA, OGNISKO MAGMOWE, DRUGI OFICER, TRZEŹWOŚĆ, INTELIGENCJA, MUNGO, KOSA, WIĆ ROŚLINNA, KRYTYCZNOŚĆ, ZASTAWKA MITRALNA, PATRON, DARŃ, WIBRATOR, PAKOWACZ, SZEW PODNIEBIENNY, ZĘBY NOWORODKOWE, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, JASŁO, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, BIURO LUSTRACYJNE, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ZAWADA, KASZANA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, DOWÓD, ROZPIERACZ, OSADNIK, LEWORĘKI, MSZYCZNIK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, WAMPIR, SZKŁO LABORATORYJNE, WRĘGA, WIHAJSTER, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, ŻYWIOŁOWOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, KWIATEK, WIELOCUKIER, WIEŚ, DYSFONIA, MANIKIURZYSTKA, GRUPA NILPOTENTNA, KOŁATANINA, BLOK, TANK, AUREOLA, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, SZALE, CHROPOWATOŚĆ, DZIĘCIOŁ WIELKODZIOBY, BRZOZA, KLAUSTROFOBIA, AKCENT, OBRAZEK, EGZOCENTRYZM, HULMAN SZARY, FINLANDCZYK, DWUNASTKA, MAG, ROK KOŚCIELNY, ENERGIA ROZPADU, RABV, CYTOWALNOŚĆ, JĘZYK ETIOSEMICKI, REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW, WALKA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, PRZÓD, TARCZKA, NERWOWOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, GRZYB ATOMOWY, ELIKSIR ŻYCIA, ŚLEPOWRON CIEMNOSZYI, WITEKS CZCZONY, WYPRYSK POTNICOWY, WYMIENIACZ, PACJENCJA, ANTYCYKLON, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, ?CHÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.273 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WŁAŚCIWOŚĆ ELEMENTÓW UKŁADU, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE COŚ (JAKIŚ ELEMENT) W OBRĘBIE UKŁADU (STRUKTURY) SIĘ POWTARZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WŁAŚCIWOŚĆ ELEMENTÓW UKŁADU, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE COŚ (JAKIŚ ELEMENT) W OBRĘBIE UKŁADU (STRUKTURY) SIĘ POWTARZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWTARZALNOŚĆ właściwość elementów układu, polegająca na tym, że coś (jakiś element) w obrębie układu (struktury) się powtarza (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWTARZALNOŚĆ
właściwość elementów układu, polegająca na tym, że coś (jakiś element) w obrębie układu (struktury) się powtarza (na 13 lit.).

Oprócz WŁAŚCIWOŚĆ ELEMENTÓW UKŁADU, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE COŚ (JAKIŚ ELEMENT) W OBRĘBIE UKŁADU (STRUKTURY) SIĘ POWTARZA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - WŁAŚCIWOŚĆ ELEMENTÓW UKŁADU, POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE COŚ (JAKIŚ ELEMENT) W OBRĘBIE UKŁADU (STRUKTURY) SIĘ POWTARZA. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

x