GRUPA SPOŁECZNA IZOLUJĄCA SIĘ OD OTOCZENIA, POSIADAJĄCA WŁASNE PRAWA I ZASADY, WEDŁUG KTÓRYCH FUNKCJONUJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GETTO to:

grupa społeczna izolująca się od otoczenia, posiadająca własne prawa i zasady, według których funkcjonuje (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GETTO

GETTO to:

odizolowana część miasta, przeznaczona dla zamieszkania mniejszości narodowej, etnicznej, kulturowej bądź religijnej, poza którą nie wolno tejże społeczności zamieszkiwać (na 5 lit.)GETTO to:

zamknięta dzielnica miasta (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA SPOŁECZNA IZOLUJĄCA SIĘ OD OTOCZENIA, POSIADAJĄCA WŁASNE PRAWA I ZASADY, WEDŁUG KTÓRYCH FUNKCJONUJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.184

WIŚLANKA, PODŁOŻE GRUNTOWE, NORZYCA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, GRACA, PAJĘCZYNA, OBOŹNY KORONNY, WSPOMNIENIE, PUSZYSTOŚĆ, SUBLITORAL, PRZEDSIĘBIORCZYNI, JANOSIKOWE, AERONOMIA, ROOIBOS, KISIEL, WĄTEK, CZEPLIWOŚĆ, HIGH LIFE, REWOLWER, NAMYSŁ, CYTOARCHITEKTONIKA, PUNKT, WIADRO, OBRONA, CZASZA, MASKA WSTYDU, BĄBEL, PŁETWA, WIELKI PIEC, MALAKOZOOLOGIA, TAKTYKA, CHŁONIAK, PRAWO CYWILNE, BATYPELAGIAL, PLOTER TNĄCY, DRYBLING, EKSPRES, URNA KANOPSKA, JAJKO PO FRANCUSKU, KAZUISTA, WŁADZA USTAWODAWCZA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, MORSZCZYNA, MIERNICZY, KARCYNOLOGIA, BONGOSY, ODKRYTY ATAK, WIZJER, PROSZEK, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, DŻDŻOWNICA, RÓŻOWIEC BIAŁY, SOK, RYNEK HURTOWY, SZWABSKI, SPRZEDAŻ, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, OPAKOWANIE, NACIEK, MIOPIA, PROMINENT, CESARZ, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, ŻURFIKS, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, AKTUALIZM, POGOTOWIE TECHNICZNE, WĘGLOWODORY ŁAŃCUCHOWE, MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY, WYŁADOWANIE ULOTOWE, IMMUNOGENETYKA, OTWARCIE DUSZY, UŻYTECZNOŚĆ PUBLICZNA, RELIGIOLOG, GAMBIR, FANEROFIT, DOGMAT, PRZYROST, BLIŻSZOŚĆ, GLOSA, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, GOŚĆ, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, SKLEP ZA ŻÓŁTYMI FIRANKAMI, GRUPA BILATERALNA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, WOŁEK, ZATAR, MARZENIE SENNE, HYDROFIL, PRZECIWLEGŁOŚĆ, OBROTNIK, RAGLAN, WYSMUKŁOŚĆ, JĘZYKI MUNDA, ANTYCYPACJA, NIEBO, ALBUM, NEPALI, LINIA MONTAŻOWA, LUŹNOŚĆ, BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA, HÄNDEL, UPADŁOŚĆ, UDAR, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, OKTET, KARA TALIONU, DOCHÓD NOMINALNY, CNOTA, ZAMYKANIE USZU, LUSTRO TEKTONICZNE, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, SZARA EMINENCJA, AWANGARDA, SAVE, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, WOJOWNICZOŚĆ, TORPEDA, PODUSZKOWIEC, PACZKA, BARBARYZACJA, ODWAPNIENIE, TUNEL, POBRZMIENIE, LODOWIEC DOLINNY, OSIEDLE, TEMPERATURA ZAPŁONU, TELEGRAF OPTYCZNY, KOKSIARZ, POWIEŚĆ EPISTOLARNA, KARATEKA, KONSONANS, KRĄŻOWNIK PANCERNOPOKŁADOWY, PRAWO LOKALOWE, KOSZARY SZYJOWE, ADMINISTRACJA, OBSUW, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, KORONA, PRZYCZYNA MATERIALNA, ŻABIA LASKA, BANDA, PODKULTURA, DROBINA, GASTRONOM, METEOR, SUNDAJKA, REKLAMOWIEC, PODSYP, PRZESTRZEŃ STANU, LIŚĆ ZŁOŻONY, ORGANIZM WYŻSZY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, NIEŻYT, KONGA, BŁONA SUROWICZA, ETOLOGIA, BIBLIOGRAFIA, ŁĘG OLSZOWY, PLAMISTOŚĆ, DOM WIELORODZINNY, PRAWNICTWO, WYDAWNICTWO SERYJNE, KREDYT, SANKI, BREAKDANCE, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, SZAROTA BŁOTNA, IZOTROPOWOŚĆ, POPULACJA, CYKL KONIUNKTURALNY, KREWETKA ATLANTYCKA, WIELKOGŁOWOWATE, DYSTORSJA, TERCJARSTWO, ŚCIGACZ TORPEDOWY, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU E, SYNEKURZYSTA, AKTYWISTA, LINIOWIEC, JASNOWIDZKA, GIMBOPATRIOTYZM, SKRZYNECZKA, KANAPKA, NIEKONSEKWENCJA, JEDNOKOPYTNE, TANYSTROF, PAS RADIACYJNY, BADACZ POLARNY, OPARY, STRZEMIĄCZKO, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, HISZPAN, CIOS PONIŻEJ PASA, DEFENSYWA, ISK, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, STRZAŁOWY, MUZYKA CERKIEWNA, BOYS BAND, BAJT, EKSPEKTORACJA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, WSPARCIE, KUWERTURA, KORYTO RZEKI, ŻÓŁWIE SKRYTOSZYJNE, SĄD OSTATECZNY, ŻEGLARZ, RARYTAS, TUKAN, FASKA, SĄD OPIEKUŃCZY, ITAKA, JEŻOWIEC JADALNY, NIEPRZYJACIÓŁKA, BILTONG, OCZKO POLODOWCOWE, HIPPIS, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, WELUR, TAKSONOMIA NUMERYCZNA, PRAJEDNIA, WIRUSY, WARUGA, KWINTET FORTEPIANOWY, PIPA, OBRAZEK, PAPROĆ DRZEWIASTA, FIZYKA ATOMOWA, PRAWO PIĘŚCI, SKUPYWACZ, TACKA, ŚWIAT, DELFINY OCEANICZNE, LAMPA RENTGENOWSKA, ZOOMETRIA, OSTOJA, KWASOWĘGLÓWKA, ANTENA REFLEKTOROWA, LABIRYNT, INTERPUNKCJA, MECHANIKA KWANTOWA, KULON, GRUSZKA, PIKIETA, ZAWAŁ, ŻYWICA EPOKSYDOWA, METODOLOGIA, LOGIKA NIEFREGOWSKA, RODZAJNIK, KOLEJ, KORONA, ŚWIAT, SKALICA, KANARKI KSZTAŁTNE, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, SIEĆ WAN, AREOGRAFIA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, HAIŃSKI, CREPIDA, TERENOZNAWCA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, ANARCHISTKA, MANIERY, ACHONDRYT, OŻENEK, RUDA, PIERÓG KARELSKI, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, KORSYKAŃSKI, PAPILOTKA, GRUPA ELIMINACYJNA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, LUSTERKO, TAKTYKA, PERFUMKI, ASTERYZM, GÓRALSKI, VOLKSDEUTSCH, BŁONA PŁYWNA, ASYMILACJA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, ILUZJA, ŚWIATEŁKO W TUNELU, KREOLSKI HAITAŃSKI, LOTNICTWO, POLONIZATOR, FIZYK, ROZŚWIETLACZ, PRÓG WYBORCZY, STAROHISZPAŃSKI, WALOSZEK, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, STACJA, ?CYWILIZACJA TURAŃSKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.184 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA SPOŁECZNA IZOLUJĄCA SIĘ OD OTOCZENIA, POSIADAJĄCA WŁASNE PRAWA I ZASADY, WEDŁUG KTÓRYCH FUNKCJONUJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA SPOŁECZNA IZOLUJĄCA SIĘ OD OTOCZENIA, POSIADAJĄCA WŁASNE PRAWA I ZASADY, WEDŁUG KTÓRYCH FUNKCJONUJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GETTO grupa społeczna izolująca się od otoczenia, posiadająca własne prawa i zasady, według których funkcjonuje (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GETTO
grupa społeczna izolująca się od otoczenia, posiadająca własne prawa i zasady, według których funkcjonuje (na 5 lit.).

Oprócz GRUPA SPOŁECZNA IZOLUJĄCA SIĘ OD OTOCZENIA, POSIADAJĄCA WŁASNE PRAWA I ZASADY, WEDŁUG KTÓRYCH FUNKCJONUJE sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - GRUPA SPOŁECZNA IZOLUJĄCA SIĘ OD OTOCZENIA, POSIADAJĄCA WŁASNE PRAWA I ZASADY, WEDŁUG KTÓRYCH FUNKCJONUJE. Dodaj komentarz

7×1 =

Poleć nas znajomym:

x