SYSTEM KOMPUTEROWY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, KTÓRY STAJE SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OBSŁUGIWANEGO PRZEZ NIEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SYSTEM WBUDOWANY to:

system komputerowy specjalnego przeznaczenia, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu komputerowego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM KOMPUTEROWY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, KTÓRY STAJE SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OBSŁUGIWANEGO PRZEZ NIEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.807

NADAKTYWNOŚĆ, ŚNIEĆ, SHOUNENAI, KNOCKDOWN KARATE, KRZYKACZ, AORTA BRZUSZNA, SUSZARKA, JEDWAB OCTANOWY, POLECENIE POCZTOWE, WIRUS GRYPY TYPU B, ZWIEDZAJĄCY, BLEJTRAM, SINGEL, MORZE AZOWSKIE, SZYBKOŚCIOWIEC, WYKROCZENIE SKARBOWE, PIELĘGNIARSTWO, CIŚNIENIE, MORALNOŚĆ, NASIENNIK, PATOLOG SĄDOWY, KOKARDKA, PUCHLINA WODNA, PARTYJNY, DOJŚCIE, DIADOCHIA, DEASEMBLACJA, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, STATYSTYKA, EUROKORPUS, UCHO ZEWNĘTRZNE, ŻURFIKS, HOHENZOLLERNOWIE, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, GEOGRAF, PRĘŻNOŚĆ, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, JOŁOP, OLEJEK ETERYCZNY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, PARCH, HALA TARGOWA, TŁO, ŻNIWIARKA, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, KOŚĆ PODNIEBIENNA, WĘŻOJAD, REGENERATOR, MOTYL DZIENNY, CZAS PÓŁTRWANIA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, GARNIZON, NIESTRAWNOŚĆ, ALABASTRON, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, MBIRA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, DŁUGI WEEKEND, IGŁA, HELISA, WAHADŁOWIEC, MIÓD BARTNY, RAMDYSK, ANTYLOPA KROWIA, INDEKSACJA, HELIOFIZYKA, CHOROBA WODUNKOWA, WYSŁUGA LAT, TORFOWCE, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, CHEMOAUTOTROF, CIĄG, STEKOWCE, SŁUCHAWECZKA, CHIŃSKI, FANFARON, STANOWCZOŚĆ, KALENDARZ ŻYDOWSKI, DEFERENT, SALWINIA, SSAK ŻYWORODNY, DRAPAK, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, BOBÓWKA, USTNIK, KALENDARZ KOŚCIELNY, BRODAWKA STÓP, GILOSZ, LAPAROSKOPIA, NIEUŻYWALNOŚĆ, DZIADZIENIE, BATUTA, WOREK TRZEWIOWY, BREZYLKA, MIKROSILNIK, PEGMATYT, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, PALLADIANIZM, MATRONA, PSYCHOLOGIA, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, CHŁODZENIE ABLACYJNE, PIĘTNASTKA, OSTRYGA, WAR, PŁYN CHŁODNICZY, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, ASTRACHAN, POLIGAMICZNOŚĆ, MONITOR, SANDINISTA, WALTORNIA, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, EFEKT FISHERA, BALON ZAPOROWY, JATKA, DOBRE RZĄDZENIE, ZDANIE SZCZEGÓŁOWE, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, REASORTACJA GENOWA, OTWIERANIE DUSZY, TOPSEL, SINGIEL, FIVE O'CLOCK, WŁÓKNO, MASAJSKI, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, STROK, KOLIBER, DOGMAT, SUTKA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, TURECKI, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, CEGŁA LICÓWKA, IUE, DOBRY DUCH, RODZAJ NIJAKI, CAMORRA, DŹWIGNICA LINOTOROWA, HELMINTOLOGIA, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, KOLEJ LINOWA, ISLAMISTA, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, SKARBNIK, GASKOŃCZYK, POSTRZELENIEC, NOTACJA, NIECHCIUCH, CHMURA ŚREDNIA, STRZAŁECZKA, KANAŁ ENERGETYCZNY, GARNEK PODLODOWCOWY, POZBYCIE SIĘ, LITOSFERA KONTYNENTALNA, WESTERN, MIKOLOGIA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, ELASTYL, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, NIEKOMPETENTNOŚĆ, PERYMETR, KORONA, KUBIZM, DERYWACJA FLEKSYJNA, ŁYKACZ, WAGA SZALOWA, KOKSOCHEMIA, KĄT GODZINNY, EMAIL, DZIAŁO HARPUNNICZE, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, ŁOWCA, WILCZA PASZCZA, PORZĄDEK KORYNCKI, NIEWZRUSZALNOŚĆ, KUZYN, ROŻEN, STACJA POMP, GĄSKA WIOSENNA, NAPAŚĆ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, WSPOMNIENIE, GRAFIKA, KISZKA FASZYNOWA, MANOMETRIA ANOREKTALNA, DODAJNIK, WOJSKA PANCERNE, WARSTWA PERYDOTYTOWA, RYCZAŁT, SYGNAŁ RADIOWY, KWADRANS AKADEMICKI, KARAMBOLA, SYNTAKTYKA, WINNY, MECH JAWAJSKI, MECHANIKA KWANTOWA, TORFOWISKO WISZĄCE, GONCIARZ, DZIEŃ REKTORSKI, NAKURWIENIE SIĘ, SYSTEM INSTANCYJNY, KOZIOŁ, NIL, LOGOGRAF, LEGANZA, STRÓJ, MNOŻNIK, REDUKTOR CIŚNIENIA, NEUROFIBROMATOZA, PUSZCZYK, RZEMIEŚLNICZEK, ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY, GERMANISTA, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, STOSUNEK SPOŁECZNY, EKSKLUZYWIZM, WIATRACZEK, WZIERNIK, BELWEDER, SFERA, DZIECIORÓB, KLUCZ NASADOWY, PODAŻ, OBWÓD MAGNETYCZNY, PHM, PRZESZKODA, BUDYŃ, PRZYSZŁOŚĆ, PRÓŻNOWANIE, RZYM, JELEŃ, HAIŃSKI, ODRĘTWIENIE, WYRÓB HUTNICZY, DOZNANIE, AMON, WPŁYWOWOŚĆ, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, SPOTKANIE MODLITEWNE, JAMA GARDŁOWA, DUSZNOŚCI, ZATOCZKA, SYSTEM DEDUKCYJNY, GRACZ, FLĄDRA, WABIK, KASZANA, OSADY DENNE, OBSZAR NIEOGRANICZONY, KOŁNIERZYK BEBE, TWIERDZENIE PTOLEMEUSZA, KREOL, DERMATOGLIF, PLEBS, POSTERUNEK RUCHU, DIALIZA OTRZEWNOWA, POPARCIE, FANFARZYSTA, FORMA LINIOWA, KOŚĆ KULSZOWA, STOS PACIERZOWY, KOHEZJA, GORZELNIA ROLNICZA, MOST EINSTEINA-ROSENA, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, AMBYSTOMA MEKSYKAŃSKA, TSUNAMI, KABOTYN, ALGIERSKI, FENOLAN, HOTELING, JEŻ MORSKI, WĘZEŁ, IZOMER KONFIGURACYJNY, WYGIĘCIE, KONDYCJONER, ODLEWNIK, JĘZYK NAHUATL, ŚRUBA O ZMIENNYM KĄCIE NATARCIA, BASEN, STAJE, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, NIEBOGA, KARCYNOLOGIA, NEPALI, JĘZYK KARYJSKI, ROZDZIAŁKA, OMASTA, ZNIEWAŻENIE, PLAC, CZARNE KINO, NAWÓZ KATALITYCZNY, RZEMIOSŁO, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, ZGIEŁK, ?ZAĆMA PRZEJRZAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.807 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM KOMPUTEROWY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, KTÓRY STAJE SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OBSŁUGIWANEGO PRZEZ NIEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM KOMPUTEROWY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, KTÓRY STAJE SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OBSŁUGIWANEGO PRZEZ NIEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SYSTEM WBUDOWANY system komputerowy specjalnego przeznaczenia, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu komputerowego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SYSTEM WBUDOWANY
system komputerowy specjalnego przeznaczenia, który staje się integralną częścią obsługiwanego przez niego sprzętu komputerowego (na 15 lit.).

Oprócz SYSTEM KOMPUTEROWY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, KTÓRY STAJE SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OBSŁUGIWANEGO PRZEZ NIEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SYSTEM KOMPUTEROWY SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, KTÓRY STAJE SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ OBSŁUGIWANEGO PRZEZ NIEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast