FORMALNA REPREZENTACJA PEWNEJ DZIEDZINY WIEDZY, NA KTÓRĄ SKŁADA SIĘ ZAPIS ZBIORÓW POJĘĆ I RELACJI MIĘDZY NIMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ONTOLOGIA to:

formalna reprezentacja pewnej dziedziny wiedzy, na którą składa się zapis zbiorów pojęć i relacji między nimi (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FORMALNA REPREZENTACJA PEWNEJ DZIEDZINY WIEDZY, NA KTÓRĄ SKŁADA SIĘ ZAPIS ZBIORÓW POJĘĆ I RELACJI MIĘDZY NIMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.817

REWIZJONIZM, GEODEZJA OGÓLNA, BETON, BYDLEŃ, SŁOWACYSTYKA, STYL MANUELIŃSKI, RESPONSYWNOŚĆ, WSZECHŚWIAT, ZASTÓJ ŻYLNY, RADIOWIEC, WŁADCZOŚĆ, SIEŃ, ZAJĄC, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, SIATKA CENTYLOWA, KANAŁ, MANIPUŁ, KARTEL NARKOTYKOWY, WYWIAD, KWASICA MEWALONIANOWA, ENTOMOLOGIA, ŁĄCZNOŚĆ DOWODZENIA, STULENIE USZU, MATOWOŚĆ, CUDOWNY OWOC, SIŁA, SZYPUŁKA, NEPALI, CZARNOKSIĘŻNIK, PĘCHERZ, PODGÓRZE, SIEDEMDZIESIĄTKA, KROK DOSTAWNY, SZKIELET OSIOWY, ŁUSKOSKÓRNE, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, SZLAUF, CIEPLUCH, JASŁO, LODOWIEC HIMALAJSKI, ELEKTRORETINOGRAM, KANIKUŁA, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, OAZA SPOKOJU, PODWÓJNY TROCHEJ, SIEDMIOBÓJ, SUMA ZEROWA, OGIEŃ I WODA, LUZ, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KOSZULKA WODNA, POJAW MASOWY, WSZYSTKOIZM, SZWARCCHARAKTER, PSYCHODYDAKTYKA, ŚPIWÓR MUMIA, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, GEODEZJA GÓRNICZA, DAR ZIEMI, LITEWSKI, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, BOMBA KOBALTOWA, EDYKUŁ, WYNIOSŁOŚĆ, WYRĘBISKO, FAWELA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, ŚNIOT, KANAPA, RUMIEŃ NAGŁY, BANALNOŚĆ, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, ŻÓŁTLICA, NASTRÓJ ROJOWY, WALTORNIA, KARDAMON, HISTORYZM MASKI, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, JON HYDROKSYLOWY, PĘTAK, IDIOM, CIEPŁO, OPARY, BASZTAN, POMOC DROGOWA, ŁASZT, PIĘTRO, KPINA, ROZMIAR KĄTOWY, ANONEK, ENEOLIT, KOD PASKOWY, ZARAŻONY, BŁONA MIĘŚNIOWA, TOLERASTIA, NIEWZRUSZALNOŚĆ, INFLACJA IMPORTOWANA, CHŁONIAK BURKITTA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, ERA AFITYCZNA, MIJANKA, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, GRZYWA FALI, GARNA, METODOLOGIA NAUK, PRZEKŁADACZ, SZPACHLARZ, SZYP, ŁADOWACZ, REINKARNACJA, BILOKACJA, KRUP, KOTERYJNOŚĆ, BUKAT, SKALA MOLOWA, SPEKTROSKOPIA ASTRONOMICZNA, DZIELNICOWY, PAŹ ŻEGLARZ, RĄCZNIK, DOMINACJA ZUPEŁNA, JĄKANIE, LABORKA, ŁOPATKA, PIJAR, HEMATOLOGIA, ZALEWA, KATEGORIA OPEN, LIMAKOLOGIA, ZYGOTARIANIN, BĄK, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, NOC ASTRONOMICZNA, KOKTAJL, PIERWIASTEK, PRUS, CHMURA KŁĘBIASTA, ADMIRER, ŁONO, METAMORFIZACJA, GONG, TROJAN, ELEKTRYCZNOŚĆ, ROZMIARÓWKA, DESKRYPCJA OKREŚLONA, PRAWO PIĘŚCI, NAWA, LEPIARKOWATE, ZNAMIĘ SPITZ, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PROMINENT, POLE SKALARNE, BADACZ POLARNY, PUNKT RÓWNONOCNY, ŻYŁKA, POZYCJA RYGLOWA, EGZOSZKIELET, OSTRY BRZUCH, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, TUBULOPATIA, OLEANDER, KICZ, POŁĄCZENIE NERWOWE, MANTYLA, SKLEP ZOOLOGICZNY, PARA MINIMALNA, DRWINA, EGZEKUTYWA, IRENIZM, SEPTYMOLA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, KWASOWĘGLÓWKA, REAKCJA ORIENTACYJNA, BUKIET, ESTRADA, DŁUGOGŁOWIE, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TEATR EPICKI, HELING, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, TOPSPIN, WYRÓB CUKIERNICZY, KOŁOWROTEK, GNIOTOWNIK, TRZEŚNIÓWKA, KIERZANKA, ŚCIGACZ TORPEDOWY, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, EFEKT LOTOSU, SIEDZISKO, PSYLOFIT, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, PRZERABIACZ, AMFIBIJNOŚĆ, PODZIELNIK, MŁAKA, PIONEER, MAJÓWKA, PARK TECHNOLOGICZNY, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, LORI, ROPUCHA WODNA, KLATKA BŁAZNÓW, RUGBY, AGENT, WSTĘP, MASZYNA WYCIĄGOWA, OBEDIENCJA, PLOTER TNĄCY, WSKAŹNIK UBÓSTWA, KOMÓRKA BROWICZA-KUPFFERA, PALEC BOŻY, JĘZYK KENTUMOWY, CYGARETKI, KARAFINKA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, LINORYT, SPOCZYNEK, TALERZ, SZLAM, MEKSYKANKA, TEREN ZIELONY, CHORĄŻY, PRZEWALENIE SIĘ, LEGAT, GRÓD, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, BOKÓWKA, ELEGANCIK, OSZCZĘDNIŚ, BŁYSKOTKA, EGZEKUTORKA, BARONIĄTKO, KOSTUR, DOJŚCIE, SATELITA TELEKOMUNIKACYJNY, OBIEG PIENIĄDZA, SYSTEM KONSORCYJNY, CHOROBA FAZIO-LONDE, PRZEMYTNIK, CIĄG ZBIORÓW, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, CZWARTY ŚWIAT, ODJAZD, MONOPOL, BUTELKA MIAROWA, HIPOTEZA CONTINUUM, HISTORIA, AGENEZJA NEREK, BIJATYKA, ANTYSYJONISTA, SZARPANKA, DOMINANTA, ZBÓJNIKOWATE, CAYLEY, RUCHOMY PIASEK, PANCERNIK WŁOCHATY, BRĄZOWNIK, SNIFFER, SKOROWIDZ, BABA-JĘDZA, KONTYNGENCJA, CIAŁO OBCE, ROBAK, DYSFONIA, CZASZA, WRAK, RAKI, PRZEŻUWACZE, KIR, SUTKA, CUKRÓWKA, CHŁYST, CHOROBA CSILLAGA, RYBA ŁAWICOWA, KWAS BURSZTYNOWY, PRAWA MIEJSKIE, EGZOTARIUM, MIODOWÓD, PARCELANT, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, ZACHÓD, MAGAZYN, LIMNIGRAM, BALERON, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA DŁONI I PODESZW, TEOLOGIA NATURALNA, FAKOMATOZA, CZYNNIK ONKOGENNY, POSEŁ DIETETYCZNY, EPIGENEZA, FILOLOGIA ANGIELSKA, TEATR LALEK, KRĄŻENIE OBWODOWE, FALKON, WORECZEK, PUNKT OKOSTNOWY, INWALIDA WOJENNY, KONFESJONAŁ, ?FILEMON CIENKODZIOBY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.817 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FORMALNA REPREZENTACJA PEWNEJ DZIEDZINY WIEDZY, NA KTÓRĄ SKŁADA SIĘ ZAPIS ZBIORÓW POJĘĆ I RELACJI MIĘDZY NIMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FORMALNA REPREZENTACJA PEWNEJ DZIEDZINY WIEDZY, NA KTÓRĄ SKŁADA SIĘ ZAPIS ZBIORÓW POJĘĆ I RELACJI MIĘDZY NIMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ONTOLOGIA formalna reprezentacja pewnej dziedziny wiedzy, na którą składa się zapis zbiorów pojęć i relacji między nimi (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ONTOLOGIA
formalna reprezentacja pewnej dziedziny wiedzy, na którą składa się zapis zbiorów pojęć i relacji między nimi (na 9 lit.).

Oprócz FORMALNA REPREZENTACJA PEWNEJ DZIEDZINY WIEDZY, NA KTÓRĄ SKŁADA SIĘ ZAPIS ZBIORÓW POJĘĆ I RELACJI MIĘDZY NIMI sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - FORMALNA REPREZENTACJA PEWNEJ DZIEDZINY WIEDZY, NA KTÓRĄ SKŁADA SIĘ ZAPIS ZBIORÓW POJĘĆ I RELACJI MIĘDZY NIMI. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast