PLASKI WYRÓB WŁÓKIENNICZY WYKONANY W PROCESIE DZIANIA Z JEDNEJ LUB WIELU NITEK, UFORMOWANYCH W ŁĄCZĄCE SIĘ ZE SOBĄ OCZKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DZIANINA to:

plaski wyrób włókienniczy wykonany w procesie dziania z jednej lub wielu nitek, uformowanych w łączące się ze sobą oczka (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DZIANINA

DZIANINA to:

wyrób włókienniczy płaski powstający przez tworzenie rządków lub kolumienek wzajemnie ze sobą połączonych oczek (na 8 lit.)DZIANINA to:

odzież (częsta synekdocha) lub część garderoby wykonana z dzianiny, dziana tj. też często zrobiona z włóczki (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLASKI WYRÓB WŁÓKIENNICZY WYKONANY W PROCESIE DZIANIA Z JEDNEJ LUB WIELU NITEK, UFORMOWANYCH W ŁĄCZĄCE SIĘ ZE SOBĄ OCZKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.638

TERYNA, SZKODNIK, ŻAGIEL REJOWY, KAPAR, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, GWAŁT, BAJECZNOŚĆ, KANTONISTA, BELKA, KŁAKI, PROTOHISTORIA, IGŁA MAGNETYCZNA, AKT, PUNKT WYJŚCIA, DRAPIEŻNOŚĆ, DODAJNIK, ODLEWARNIA, FREGATA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, ARAUKARIA WYNIOSŁA, SOKI, ZŁOTA RENETA, SUKMANA, GWAŁTOWNOŚĆ, SZYNA, PORCELANA STOŁOWA, KURATELA, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, BIAŁKA WIERZBÓWKA, OPIS, DYMKA, KOD JĘZYKOWY, MASTOLOGIA, KRYNOLINA, RÓŻA SKALNA, POWIERZCHNIA WALCOWA, DROGA, CHIŃSZCZYZNA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, NORMALIZACJA, EPIFIT, DERYWACJA FLEKSYJNA, SIEĆ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, BACHUS, PUKLERZ, RÓŻOWE OKULARY, PAJAC, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, STACJA KOPULACYJNA, SKARBNICA, ROBOCIK, UNIKAMERALIZM, NACJA, SZPARNICOWATE, NIEZDOLNOŚĆ, SANDWICZ, ŻYRYTWA, MARSZ, PŁYN INFUZYJNY, GORSET, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, STAN ŚREDNI, PIERWSZOŚĆ, MUSZTARDA DIJON, DZIANINA, INWOLUCJA, PSZENICA DURUM, BOCIANIE GNIAZDO, KOKSIAK, TERCET, BAGAŻ, WIĄZANIE, ZNAK INTERPUNKCYJNY, NORZYCA, NERW, FROTKA, PODŁOWCZY, KONSERWA, RENATA, TRANZYSTOR STOPOWY, ŁYKACZ, KRĘGOSŁUP, PIEŚŃ, JAMA, BAWÓŁ MINDORSKI, STENOGRAF, PIKIEL, ZWIĄZEK CHELATOWY, CIASTO MAKARONIKOWE, GRAFIKA, IZOTROPOWOŚĆ, SZUKACZ, RACHUNEK ZDAŃ, OBROTNIK, PRZYDANKA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, DOWÓD APAGOGICZNY, CZIROKEZ, TRĄBA POWIETRZNA, KLIMAT KONTYNENTALNY, ANTENA RAMOWA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, OCZKOWANIE, SOLANKA, STEROWIEC SZKIELETOWY, AWIONETKA, WOLE, INDOEUROPEJCZYK, TAMBURYN, FOTOGENICZNOŚĆ, KOŁOMYJEC, DWUNASTAK, WIELOMIESZEK, ANODA, OKRES, STARA MALUTKA, HUBA SINIAK, BŁONA ZEWNĘTRZNA, KURACJA, PRZESTAWNIA, KTOŚ, TERENOZNAWCA, GOSPODARKA, BALDACHIM, KONGREGACJA, ZAKRYSTIA, MAKROPOLECENIE, URLOP DZIEKAŃSKI, TROJACZEK, BROŃ KONWENCJONALNA, WIRTUALIZACJA, STOLARKA OTWOROWA, PĘCINA, KURS, OCZKO W GŁOWIE, MIKROKLIMAT, KRATER, YGGDRASIL, MONITOR, PTASIE MLECZKO, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, GÓRALSKI, FILOLOGIA ROMAŃSKA, CYGANECZKA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, ŚPIĄCZKA, ANGIELSKOŚĆ, KLIN, SKOK, JAZZÓWKA, ALUZJA LITERACKA, RYSUNEK, FLUWIOGLACJAŁ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, PULARES, HYGROPSAMMON, GALASÓWKA, NERWIAK OSŁONKOWY, KALORMEN, LIST GOŃCZY, SKÓRKA, KAPOK, DEGRADACJA, MATERIAŁ SKALNY, POŁUDNIK STRUVEGO, ŁYŻKA, RÓŻNICOWANIE SIĘ, KONODONT, ZARANIE, CZERWONOSKÓRY, POLEWKA, GRÓB SKRZYNKOWY, ZAKŁADZINY, MASA RELATYWISTYCZNA, SERIAL TELEWIZYJNY, SOSNA LIMBA, KOMENDA, MULTIKULTURALIZM, PRAWO RUSKIE, METR NA SEKUNDĘ, SKUPYWACZ, CHÓR, ZBIÓR, PODATEK GRUNTOWY, TONAŻ, KANAPA, SZTYCH, GAZ SPALINOWY, PRAWO JOULE'A, SALAMANDRA KAUKASKA, PYTANIE, KIR, CZARNY PIOTRUŚ, ŚMIERDZIUCH, SUBEMITENT, CHEMOTAKSYNA, ODPOWIEDNIOŚĆ, KARTAGIŃSKI, FILOZOFIA, OBIEG PIENIĄDZA, CACKO, KOŁO, ŚRUBA POCIĄGOWA, BAGIETKA, PROMIEŃ, NIEPOKALANEK MNISI, PRZETOKA, INWALIDA WOJSKOWY, SYSTEM KLASY BUSINESS INTELLIGENCE, LIŚCIEŃ, MAGENTA, GLORIETTA, STARA WIARA, MANKIETY, WŁAZ, OSĘKA, WAMPIR, WOJOWNICZOŚĆ, FIZYKA STATYSTYCZNA, PUNKT KONSTRUKCYJNY, ORBITA BIEGUNOWA, OKŁAD, KARETKA REANIMACYJNA, BER, CZAS, PRZETACZANIE KRWI, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, AGRESJA, POMIDOR DRZEWIASTY, JEZIORO DRUMLINOWE, FLAWONOID, KOLEJKA METRA, PUNKT ROSY, KACZKA, AKUMULATORY, MOGIROTACYZM, DNI OTWARTE, MER, DZIELNICA KLIMATYCZNA, BRAT POLSKI, LISTA, ŻYWOTOPIS, OSOWSKI, FILTR POWIETRZA, WIKLINA, SZALE, WOTUM ZAUFANIA, IWAN, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, WYWŁASZCZENIE, SEANS, OPERACJA ELEMENTARNA, STANOWISKO PRACY, DENATURACJA BIAŁKA, MAPA SZTABOWA, KASA, REWOLWER, KARDIOIDA, WYWIAD, KOD IDENTYFIKACYJNY, RAMIENICOWE, RULIK, DOM TOWAROWY, KIERAT, LEKTYNA, ZIELENICE WŁAŚCIWE, POSTERUNEK, NAWIETRZNIK, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, ZALEWA, MIĘTA, CIELENIE, KWADRANS AKADEMICKI, MAŁPY WĄSKONOSE, WYBIERAK, KOLKA, ATRYBUCJA GLOBALNA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, KONTRABANDA, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, USZKO, PACZKA, DAGLEZJA SINA, ORTOCENTRUM, WZÓR UŻYTKOWY, LAKSACJA, TERRANIE, WIDEŁKI, ASEKURANT, KURTYNA POWIETRZNA, BULLA, INSTRUMENT MECHANICZNY, TŁO, TRZYNASTY, WYRÓB CUKIERNICZY, NEANDERTALCZYK, LEKCJA, OMDLAŁOŚĆ, ?DYPTYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.638 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLASKI WYRÓB WŁÓKIENNICZY WYKONANY W PROCESIE DZIANIA Z JEDNEJ LUB WIELU NITEK, UFORMOWANYCH W ŁĄCZĄCE SIĘ ZE SOBĄ OCZKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PLASKI WYRÓB WŁÓKIENNICZY WYKONANY W PROCESIE DZIANIA Z JEDNEJ LUB WIELU NITEK, UFORMOWANYCH W ŁĄCZĄCE SIĘ ZE SOBĄ OCZKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DZIANINA plaski wyrób włókienniczy wykonany w procesie dziania z jednej lub wielu nitek, uformowanych w łączące się ze sobą oczka (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DZIANINA
plaski wyrób włókienniczy wykonany w procesie dziania z jednej lub wielu nitek, uformowanych w łączące się ze sobą oczka (na 8 lit.).

Oprócz PLASKI WYRÓB WŁÓKIENNICZY WYKONANY W PROCESIE DZIANIA Z JEDNEJ LUB WIELU NITEK, UFORMOWANYCH W ŁĄCZĄCE SIĘ ZE SOBĄ OCZKA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PLASKI WYRÓB WŁÓKIENNICZY WYKONANY W PROCESIE DZIANIA Z JEDNEJ LUB WIELU NITEK, UFORMOWANYCH W ŁĄCZĄCE SIĘ ZE SOBĄ OCZKA. Dodaj komentarz

5+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast