WALCOWNIA, W KTÓREJ METAL OBRABIA SIĘ NA ZIMNO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WALCOWNIA ZIMNA to:

walcownia, w której metal obrabia się na zimno (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WALCOWNIA, W KTÓREJ METAL OBRABIA SIĘ NA ZIMNO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.041

CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, OKTET, ODEZWA, NABOJKA, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, RZUT OSZCZEPEM, KRAINA MITOLOGICZNA, ANALITYK, KOCZOWNIK, HOL MIĘKKI, TUNIKA, PONCZ, PALMA KRÓLEWSKA, BARWA OCHRONNA, SUMGAIT, SACZEK, PRZECIWNAKRĘTKA, KRYTERIUM LAPLACE'A, KUBAS, SIEDZISKO, BULIONER, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, GUFFA, PINGWIN PAPUA, POTERNA, POZYCJONER, ASOCJALNOŚĆ, ROŚLINA FIKCYJNA, REGION, PM, SKIBKA, CIECZ WYCZERPANA, KRATA VICHY, NIL, AKUMULACJA, MONOPOL, SPRZECIW, DOJŚCIE, MAJÓWKA, NABIEG KORZENIOWY, JEDYNY, GENOMIKA FUNKCJONALNA, WZNIESIENIE, KONSERWATORNIA, KOSIARKA ROTACYJNA, PŁYTA OCEANICZNA, DIAKON, CHIŃSKI, REFLEKSOLOGIA, BIOLOG, CYBERNETYZACJA, ZARANIE, KARATE, PISMO, KANARKI KSZTAŁTNE, RYGIEL, DROZOFILIA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, FORMA, CZEK IMIENNY, JĘZYK ŁACIŃSKI, HIPOTEZA POMOSTOWA, BYT ABSOLUTNY, ZIMNO, ŚMIGŁO, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, WSPARCIE, ŁONO ABRAHAMA, ORGAN PROMULGACYJNY, PODLIZUCH, ZNAJOMY Z WIDZENIA, SEKRET, MIKOLOGIA, CHOROBA CAFFEYA, TECHNIKA OLEJNA, JĘZYK KREOLSKI, TUŁACZ, NIEZLICZONOŚĆ, SOJA, TRIADA, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, KRAJOBRAZ, PODSZYWACZ, ŚWIDRAK, PAPROTKOWATE, GEOMETRIA CZYSTA, IDIOGRAFIZM, PRESTIŻ, PIĘCIOBÓJ, SKRZYNECZKA, WIZJER, GEKON PASKOWANY, MIAZMAT, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, MIKROFON LASEROWY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, WYMIOCINY, ZAKWASZENIE, GŁODOMÓR, OKLUZJA, WEBDESIGNER, KOŁOWROTEK, MIRAŻ, CHOROBA RITTERA, JĘZYK KRASNOLUDÓW, OSOBOWOŚĆ, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, CHŁOPAK DO BICIA, KOMEDIANT, PŁYTA KONTYNENTALNA, CIĘŻKA DUPA, TYP ORIENTALNY, POZIOM MORZA, MASKULINIZM, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, AMH, AŁMA-ATA, ASTERYZM, SAMOZAPŁON, ZWIESZENIE NOSA NA KWINTĘ, SPREJ, FLAGRUM, NIPA, JĘZYK MANSYJSKI, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, KAPRYŚNICA, MOŁOTOW, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KOSMOLOGIA, POKŁAD PANCERNY, LAMPA NERNSTA, GADY, WALTER SCOTT, ANONIMAT, BIEGUN ANIMALNY, PAPROĆ DRZEWIASTA, KIKUTNICE, MACIERZ SKALARNA, SYNKOPA, TELEKOMUTACJA, KAPITALISTA, PODZIAŁ METRYCZNY, SŁUCHAWECZKA, BUFET, REJTERADA, PROCES POSZLAKOWY, SKORPIONY, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, GARBARSTWO, OPERA, KAMERTON, OSTATNIA POSŁUGA, HIPOTERAPEUTA, CENA MINIMALNA, OSNUJKA, GRA W KARTY, TEREN, FALA, UCIECZKA, PARTIA ANGIELSKA, OBSZAR JĄDERKOTWÓRCZY, KOMORA FERMENTACYJNA, SONDA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, DWUSTRONNOŚĆ, JESIOTR BIAŁY, POMOCNIK, SOCJOBIOLOG, GLORIA, TRANSFUZJOLOGIA, TEMPO, OLEJ SEZAMOWY, KRZYŻAK ROGATY, TRAWA PASTEWNA, INDYWIDUALIZM, ANGLOSASKI, VIANI, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, ZBLIŻENIE, WIELKI PIEC, NERW MIĘDZYŻEBROWY, LĘK, POWIEŚĆ SENSACYJNA, ATRAZYNA, SOLNISKO, KOŃ TRAKEŃSKI, PODUSZKA KURTYNOWA, WYPRAWIACZ, LINA PORĘCZOWA, SKROMNISIA, MAMUT WŁAŚCIWY, UBÓJ, GRUPA AZOWA, PROJEKT UNIJNY, PATOLOG, KOŃ LUZYTAŃSKI, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, IMIESŁÓW BIERNY, PŁATNOŚĆ KOMPENSACYJNA, DRESIARZ, STAROUKRAIŃSKI, SONDAŻ, PUCH, ALGRAFIA, KOTWICA, FIKNIĘCIE KOZŁA, KAMERTON WIDEŁKOWY, MANDRYL, TEATR LALEK, KANGUR, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, RODNIK, OGIEŃ, POŻYTECZNOŚĆ, JEMIOŁA, TONACJA, KWIATEK, OSOBOGODZINA, DOJŚCIE, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, PRZEPLOTKA, ROPUCHY NOSATE, NADWZROCZNOŚĆ, WYLEW, ABORTERKA, GUZEK MONTGOMERY'EGO, CZYSZCZALNIA, ITR, CZĘSTOKÓŁ, SKARYFIKACJA, WYBRZEŻE SZKIEROWE, BERA, OWODNIOWCE, MECHANIKA NIEBA, PUDŁO, TERAPIA STRUKTURALNA, KOKILKA, AZOLLA, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, GOSPODARKA NATURALNA, LENIUSZEK, COCKNEY, FORTE, MARZENIE SENNE, REPERTUAR, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, GRUBA RYBA, ŻYWA MOWA, POJAW MASOWY, APOKRYFICZNOŚĆ, GALICJA, ANTOWIE, TERCJA OBRONNA, WALIDACJA, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, CHOROBA OLLIERA, KLASA, CHOROBA BOSTOŃSKA, PĘCHERZYK, THRILLER, STAROINDYJSKI, BRZYDAL, RYTOWNIK, CHRYSTOLOGIA, SUSZARNICTWO, KARUK, GIMBOPATRIOTYZM, ADDYCJA, TRANSSEKSUALISTKA, CHRONOLOGIA, PUNKT OKOSTNOWY, SSAK OWADOŻERNY, DOKUMENTALIZM, PRZYCISK DZWONKA, GRABBE, OGNISKO, DISACHARYD, ASTRONAUTYKA, USKOK, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, SARABANDA, FUNKCJA HARMONICZNA, MAKI, PROFESOREK, CZUWANIE, KLUCZ NASADOWY, ZWARTOŚĆ, MULDA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, BRUDNICA MNISZKA, ROZNOSICIEL, PRZEŻYCIE, SZAMKA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, KLERYK, FRANCUZ, ?FLOKUŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.041 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WALCOWNIA, W KTÓREJ METAL OBRABIA SIĘ NA ZIMNO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WALCOWNIA, W KTÓREJ METAL OBRABIA SIĘ NA ZIMNO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WALCOWNIA ZIMNA walcownia, w której metal obrabia się na zimno (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WALCOWNIA ZIMNA
walcownia, w której metal obrabia się na zimno (na 14 lit.).

Oprócz WALCOWNIA, W KTÓREJ METAL OBRABIA SIĘ NA ZIMNO sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - WALCOWNIA, W KTÓREJ METAL OBRABIA SIĘ NA ZIMNO. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast