Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TEMPERATURA RÓWNA ZERO W TERMODYNAMICZNEJ SKALI TEMPERATUR, CZYLI JEST TO TEMPERATURA, W KTÓREJ WSZYSTKIE ELEMENTY UKŁADU TERMODYNAMICZNEGO UZYSKUJĄ NAJNIŻSZĄ Z MOŻLIWYCH ENERGII; TEMPERATURA TA ODPOWIADA -273,15 °C = 0 K

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZERO ABSOLUTNE to:

temperatura równa zero w termodynamicznej skali temperatur, czyli jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii; temperatura ta odpowiada -273,15 °C = 0 K (na 13 lit.)ZERO BEZWZGLĘDNE to:

temperatura równa zero w termodynamicznej skali temperatur, czyli jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii; temperatura ta odpowiada -273,15 °C = 0 K (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEMPERATURA RÓWNA ZERO W TERMODYNAMICZNEJ SKALI TEMPERATUR, CZYLI JEST TO TEMPERATURA, W KTÓREJ WSZYSTKIE ELEMENTY UKŁADU TERMODYNAMICZNEGO UZYSKUJĄ NAJNIŻSZĄ Z MOŻLIWYCH ENERGII; TEMPERATURA TA ODPOWIADA -273,15 °C = 0 K". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.940

PATRONKA, KONSTYTUTYWNOŚĆ, NAPĘD RAKIETOWY, WSTECZNICTWO, UWAŻNOŚĆ, NARKOTYK TWARDY, FIMBRIA, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, INDYWIDUALIZM, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, TUALETA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, ALMUKANTARAT, GOLONKA, BĘBEN MAGNETYCZNY, RÓWNIK NIEBIESKI, KOŁPACZEK, EMULSJA ASFALTOWA, SINUS, PIĘCIOKROTNOŚĆ, STER, UKŁAD WYŻOWY, REWOLUCJONISTA, GORĄCE KRZESŁA, BYSTRZACHA, KOPARKA CHWYTAKOWA, URZĄD SKARBOWY, ANGLOFOBIA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, UMIEJSCOWIENIE, OBRONA CYWILNA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, EUKARIONT, USZYSKO, ZACHOWAWCZOŚĆ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, KURAKI, NERW, SALAMANDROWATE, POLE WIROWE, ŚREDNIA WAŻONA, LABIRYNT, SILNIK REPULSYJNY, ATMOSFERA, KONIECZNOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, MSZA, TWIERDZENIE WILSONA, DELAUNAY, KOZIOŁ EUROPEJSKI, PRZEWÓD SĄDOWY, CZERECHA, KULA ZIEMSKA, PALMA, KAPCAN, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, RADIALNA FUNKCJA BAZOWA, GORĄCO, NEUSTON, CYWILNOŚĆ, CHIŃSKOŚĆ, PIEPRZ GWINEJSKI, HALLING, PODBRÓDEK, TYCZKA, SSAKI ŻYWORODNE, WZORZEC, PĘDNIK STRUMIENIOWY, CHOROBA ALPERSA, LANIE, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, WYBITNOŚĆ, GRZECZNOŚĆ, SINICA OBWODOWA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, RUGI, SPRAWDZIAN, KWIAT, PLATFORMA PREKAMBRYJSKA, MACIERZ DIAGONALNA, CHODZĄCA REGUŁA, CHOINKOWOŚĆ, PLANETA, RZADZIZNA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, NEOKATECHUMENAT, NAROWISTOŚĆ, ELEMENT CAŁKOWITY, GRUBIANIN, KEBAB, NIEUMARŁY, PIANO, JASS, ELEKTRODA MEMBRANOWA, MIGRACJA PLANETARNA, ZWARCIE, BONGOSY, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, PORZĄDEK, KOLEGIUM, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, PARAMAGNETYK, KOLUMNA MARYJNA, NIEMRAWOŚĆ, SINOLOGIA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, TRANSPARENCJA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, SEKSTA, TERATONA TROTYLU, CIĘŻKA WODA, MECHANIKA STATYSTYCZNA, FIKCJA, PRZEDSCENIE, CHŁOPIEC DO BICIA, LEWAR, FUNKCJA EKSPRESYWNA, PIERDU PIERDU, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, GŁOS WARGOWY, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, WIĘZIEŃ, GORĄCZKA, JĘZYK FLEKSYJNY, ANTYKLINA, DZBAN, ROZMAMŁANIE, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, PIŁA, KAMELEON LIŚCIOWATY, FILOLOGIA KLASYCZNA, TOPIK, AREN, AKUMULATOR HYDRAULICZNY, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, SOLARKA, SKOK, IZOLACJA, KĄPIEL GAZOWA, BURZA MÓZGÓW, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, PATRYCJUSZ, REAKCJA PODSTAWIANIA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, METAJĘZYKOWOŚĆ, BARCZATKA, KONFEKCJA, KOMENTARZYK, PODSTAWA POTĘGI, UNIWERSYTET, FLUOROWIEC, GAR, CHOROBA KUFSA, PARABOLA SZEŚCIENNA, BACIK, STOPA PROCENTOWA, WOLNOAMERYKANKA, ZAZDROŚĆ, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, UKŁAD DARLINGTONA, KWARTET, SPÓŁGŁOSKA USTNA, ŻEL, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, PSALMOGRAF, AFTERPARTY, JODEK, REZEDA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, MNOŻNIK, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, NIEOBLIGATORYJNOŚĆ, MALFORMACJA MACICY, PELHAM, SIMOLESTES, ZAGĘSTNIK, MÓRG, SKAŁA GŁĘBINOWA, WITEŹ, FAWORYT, PERKOZ BIAŁOCZUBY, LOK AGNESI, SZCZEROŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, PUCHAREK, SROGOŚĆ, RYBA ŁAWICOWA, ARSENIN, MELFALAN, KLOSZ, KRYTERIUM NYQUISTA, KWARCÓWKA, KLEJÓWKA, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, NIEDOWIERZANIE, GRZYB ZAJĘCZY, BAWOLEC, SETKA, OC, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, NOCEK, KURTYNA ZERO, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, DOM, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, BUŁGARYSTYKA, WARZĘCHA MAŁA, LITERATURA FAKTU, BÓJKA, STONOGA MUROWA, USYTUOWANIE, POWIETRZNIA, NIELOTNOŚĆ, OSAD, GITARA, STOPIEŃ GEOTERMICZNY, DZIURA, DOMINO, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, NEUROLOGIA, WIRTUOZERSTWO, WIDŁOZĘBOWCE, BLACKJACK, SNOBISTYCZNOŚĆ, ŚLUB, LEW SALONOWY, LUDY TURAŃSKIE, RABV, ŚWISTUŁA, ODZYSK, DYSCYPLINA PARTYJNA, KOLEJKA, S/Y, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, STAROŚĆ, NAJDUCH, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, GLINIAN, BEKEREL, TELEWIZJA, PRACOHOLIK, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, GOŁĄBKA, PRAKTYCZNOŚĆ, SPULCHNIACZ, SIŁY POWIETRZNE, DRZEWORYT, LICZEBNOŚĆ, CZYSTY ROZUM, PILA, SPÓDNICZYNA, WORECZKOWY, STAN USTALONY, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, GIAUR, HERETYCZKA, ŻELAZOWIEC, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, RELACJA RÓWNOWAŻNOŚCI, CZAPLA BIAŁA, OUTLIER, METABOLIZM ENERGETYCZNY, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, GWARANCJA BANKOWA, SKAŁA METAMORFICZNA, NIESTRAWNOŚĆ, KOLUGO, AWANSCENA, NUMER DOSTĘPOWY, MŁOT, EKSABIT, LWIA SPÓŁKA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, WIELKOŚĆ, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, CENOBIORCA, PRAWO PIĘŚCI, CHOROBA ALEXANDRA, WIĄZANIE ATOMOWE, ŁAGODNOŚĆ, NOCEK WĄSATEK, JĘZYK PORTUGALSKI, PUNKT OGNIOWY, DYNAMICZNOŚĆ, LITERAT, NAZWA BEZPRZEDMIOTOWA, MIECZ UCHYLNY, DIPLONT, MAKROMINERAŁ, MIKROSOCZEWKOWANIE, PRINSEPIA CHIŃSKA, SŁOWO, TERCJA, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, PODRYWKA, ODCHYLENIE STANDARDOWE, EKSTREMALNOŚĆ, WŁÓKNO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.940 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: temperatura równa zero w termodynamicznej skali temperatur, czyli jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii; temperatura ta odpowiada -273,15 °C = 0 K, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TEMPERATURA RÓWNA ZERO W TERMODYNAMICZNEJ SKALI TEMPERATUR, CZYLI JEST TO TEMPERATURA, W KTÓREJ WSZYSTKIE ELEMENTY UKŁADU TERMODYNAMICZNEGO UZYSKUJĄ NAJNIŻSZĄ Z MOŻLIWYCH ENERGII; TEMPERATURA TA ODPOWIADA -273,15 °C = 0 K to:
Hasło Opis krzyżówkowy
zero absolutne, temperatura równa zero w termodynamicznej skali temperatur, czyli jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii; temperatura ta odpowiada -273,15 °C = 0 K (na 13 lit.)
zero bezwzględne, temperatura równa zero w termodynamicznej skali temperatur, czyli jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii; temperatura ta odpowiada -273,15 °C = 0 K (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZERO ABSOLUTNE
temperatura równa zero w termodynamicznej skali temperatur, czyli jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii; temperatura ta odpowiada -273,15 °C = 0 K (na 13 lit.).
ZERO BEZWZGLĘDNE
temperatura równa zero w termodynamicznej skali temperatur, czyli jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii; temperatura ta odpowiada -273,15 °C = 0 K (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x