GAŁĄŹ JĘZYKOZNAWSTWA GRUPUJĄCA DZIAŁY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST SYSTEM JĘZYKA W DANYM MOMENCIE, BEZ WZGLĘDU NA HISTORIĘ TEGO JĘZYKA JAKO CAŁOŚCI, JAK I NA HISTORIĘ POSZCZEGÓLNYCH JEGO ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE to:

gałąź językoznawstwa grupująca działy, których przedmiotem jest system języka w danym momencie, bez względu na historię tego języka jako całości, jak i na historię poszczególnych jego elementów (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŁĄŹ JĘZYKOZNAWSTWA GRUPUJĄCA DZIAŁY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST SYSTEM JĘZYKA W DANYM MOMENCIE, BEZ WZGLĘDU NA HISTORIĘ TEGO JĘZYKA JAKO CAŁOŚCI, JAK I NA HISTORIĘ POSZCZEGÓLNYCH JEGO ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.334

SUBSTANCJA, BLUETOOTH, POKAL, POPULACJA STATYSTYCZNA, BAJCA, ONA, POMADKI, PRINSEPIA CHIŃSKA, PULA, GATUNEK PRZYPADKOWY, POŁOŻENIE, PLATFORMÓWKA, POMPA ŁYDKOWA, DZIEDZINA EUKLIDESA, MAZURSKI, KOWALSTWO, CZERWONY PAS, WIELOKROTNOŚĆ, GNIOTOWNIK, UMOWA O PRACĘ, PENTAPLOID, TRYB, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, PIGMENT, KOLEŻEŃSKOŚĆ, PUSZCZYK, WSZECHMOCNY, KARTA KREDYTOWA, TEREBINT, MĄKA RAZOWA, VIP, SZARABAN, JUDASZ, ZAWARTOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, PORAŻENIE MÓZGOWE, GLIKOZYD FENOLOWY, REFLEKSYWNOŚĆ, BEZBRZEŻ, PRZEWÓD SŁUCHOWY, TOLERANCJA, BUSINESS PLAN, PARTNER, HYBRYDYCZNOŚĆ, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, MPA, GWIAZDKA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, POWYWRACANIE, TRASZKA Z HONGKONGU, OGONEK, DORYCKI, ZŁOTE RUNO, RADIONAWIGACJA, ALE, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, PRZYCZÓŁEK, GRAF PRZEDZIAŁOWY, DEDUKCJA NATURALNA, NIELOTNOŚĆ, ROLADA, TRZECI ZAKON, SYSTEM OPERACYJNY, DOŁEK, DROBNOŚĆ, OPOZYCJA, NAWŁOĆ, POEZJA LINGWISTYCZNA, MAŁPY WĄSKONOSE, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PYCHOTKA, PALEC BOŻY, KWADRA, KOPARKA NADPOZIOMOWA, FALA HARMONICZNA, ŁYSY, CHORY NA GŁOWĘ, HEBRA, PIRAMIDA FINANSOWA, DOBRO RZADKIE, GALICYJSKI, AZYMUT MAGNETYCZNY, ARCHETYPOWOŚĆ, TAKTYKA, INKORPORACJA, WYŚWIĘCENIE, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, OMIEG ZACHODNI, GRUBOŚĆ, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, USTRÓJ NIEWOLNICZY, PIERWSZOŚĆ, NIEŚPIESZNOŚĆ, HUMOR, LEVEL, SZALEŃSTWO, PLUSY, AROMAT, PENDŻABSKI, MDŁOŚĆ, GWAJAK, ZASTRZALIN TOTARA, JEZIORO LODOWCOWE, CIAŁO, MASTYKS, SULFON, ANAKONDA ZIELONA, POLICJA DROGOWA, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, BROWARNIA, ZASTAW REJESTROWY, ŁAD, WYKLUCZENIE, CONNOLLY, EKAGLIN, ANTROPOLOGIA MISYJNA, AKOMODACJA, CHROPOWATOŚĆ, SILNIK GAZOWY, WIERTŁO, ORGANKI, SMARKULA, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, WIEK PROKREACYJNY, DONOŚNIK, ŚLEPA ULICZKA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, BOMBA BURZĄCA, KAMELEON OWENA, DOPŁATA OBSZAROWA, WULGARYZM, BEZINTERESOWNOŚĆ, BEZSZKODOWOŚĆ, EPIKA, TAMA, INSTYNKTOWNOŚĆ, MĄKA KUKURYDZIANA, WAZONKOWCE, PRZEMYSŁ CIĄGNIKOWY, KARABINEK PNEUMATYCZNY, BEETHOVEN, SFEROMETR, STROLLER, PORZĄDEK, THRILLER, PIEPRZ MNISI, SAMBA, FENOLAN, KAPERKA, WAŁ, SUPERKLIENT, TEKSTOWOŚĆ, BEZLITOSNOŚĆ, ZWALISTOŚĆ, WŚCIEK DUPY, KAMIKAZE, KIBITKA, WYSOKOŚCIOMIERZ, KOD PRZEDROSTKOWY, IBERYSTA, INDEKSOWY KONTRAKT FUTURE, MIESZANKA, GLYPTODON, CYNADRA, LISZAJ RUMIENIOWATY, KREOL, PODATEK GRUNTOWY, GRACJALISTA, STRZĘPIAK, BOROWIK WILCZY, FIGURA SŁÓW, FLORYSTA, WETERAN, MODEL MATEMATYCZNY, GĘSTOŚĆ PLANCKA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, MUTACJA, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, MADONNA, STAJANIE, MROŻONKA, KUC CONNEMARA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, NIETAKTOWNOŚĆ, HURTOWNIA DANYCH, PAPROCIE, ABAKUS, HULK, STAŁA MICHAELISA, KURZEJ, HIPOSTYL, LOGIKA WOLNA, CZEPLIWOŚĆ, PISARZ, TELEWIZORNIA, EKONOMICZNOŚĆ, KOLEKCJA, WOJSKOWY, CHOROBA LOKOMOCYJNA, DZIURKA, HALS, SAMOREALIZACJA, BASKINA, ZAWIS, ŻERDŹ, BIEGUN, BALON ZAPOROWY, OBYCZAJNOŚĆ, ASOCJACJA, EJDETYCZNOŚĆ, ZESTAWIK, MONARCHIA DZIEDZICZNA, TŁUSZCZ, HERMETYCZNOŚĆ, KEFIR, ROZSTRZYGALNOŚĆ, SYSTEM POZYCYJNY, KULCZYBA WRONIE OKO, GRAMATYKA FORMALNA, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, LEPTON, PRZEPUST, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, TRANSPARENCJA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, KAMEDUŁ, KARTAUN, HENNA, BINOKLE, SZALONA GŁOWA, PŁÓTNIANKA, ŁAJDACKOŚĆ, KONFEKCJA, ZGODNOŚĆ, DOWÓD RZECZOWY, ROŚLINA ZIMOZIELONA, PIĘKNOŚĆ, GORGONZOLA, OSA DACHOWA, ŚWIADEK JEHOWY, PUNKT, ŁAK, ODMIANA HERBOWA, SYRENY, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, BRUDY, ODNOWA BIOLOGICZNA, KORUPCJOGENNOŚĆ, OSTROŻNOŚĆ, HETEROTIS, ROSTBEF, MEDIALNOŚĆ, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, PAPRYKARZ, KRAWĘŻNICA, SUPLEMENT, NAIWNOŚĆ, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, MACIERZYSTOŚĆ, PTASZNIK KRÓLEWSKI, WASĄG, WISKOZA, SZYBOLET, NAGIEL, MARKETING INTERNETOWY, FRAKCJONISTA, ŁUCZYNA, MARKETING SIECIOWY, MINISTER, CYKORIA KORZENIOWA, BEZROBOCIE AGRARNE, KOD PREFIKSOWY, SZPIC, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, INFLACJA UKRYTA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, SÓL, GUGLE, DZIKA RÓŻA, ŻOŁDAK, KARBOANION, PIRYDOKSAMINA, HALF-PIPE, BIAŁA KRWINKA, KONSEKWENTNOŚĆ, SAMOGŁOSKA, MONOGAMIA, DOBRO, DOBRA STRONA, LEKTURA, DORADCZYNI, LEONOW, DEZASEMBLER, EWALUACJA BIEŻĄCA, HIV, SAMORZĄDNOŚĆ, ?REPUBLIKA FEDERALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.334 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŁĄŹ JĘZYKOZNAWSTWA GRUPUJĄCA DZIAŁY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST SYSTEM JĘZYKA W DANYM MOMENCIE, BEZ WZGLĘDU NA HISTORIĘ TEGO JĘZYKA JAKO CAŁOŚCI, JAK I NA HISTORIĘ POSZCZEGÓLNYCH JEGO ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŁĄŹ JĘZYKOZNAWSTWA GRUPUJĄCA DZIAŁY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST SYSTEM JĘZYKA W DANYM MOMENCIE, BEZ WZGLĘDU NA HISTORIĘ TEGO JĘZYKA JAKO CAŁOŚCI, JAK I NA HISTORIĘ POSZCZEGÓLNYCH JEGO ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE gałąź językoznawstwa grupująca działy, których przedmiotem jest system języka w danym momencie, bez względu na historię tego języka jako całości, jak i na historię poszczególnych jego elementów (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE
gałąź językoznawstwa grupująca działy, których przedmiotem jest system języka w danym momencie, bez względu na historię tego języka jako całości, jak i na historię poszczególnych jego elementów (na 27 lit.).

Oprócz GAŁĄŹ JĘZYKOZNAWSTWA GRUPUJĄCA DZIAŁY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST SYSTEM JĘZYKA W DANYM MOMENCIE, BEZ WZGLĘDU NA HISTORIĘ TEGO JĘZYKA JAKO CAŁOŚCI, JAK I NA HISTORIĘ POSZCZEGÓLNYCH JEGO ELEMENTÓW sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - GAŁĄŹ JĘZYKOZNAWSTWA GRUPUJĄCA DZIAŁY, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST SYSTEM JĘZYKA W DANYM MOMENCIE, BEZ WZGLĘDU NA HISTORIĘ TEGO JĘZYKA JAKO CAŁOŚCI, JAK I NA HISTORIĘ POSZCZEGÓLNYCH JEGO ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast