TO, ŻE COŚ NIE POCHODZI ZE WSPÓŁCZESNOŚCI, REPREZENTUJE TYP CZEGOŚ, KTÓRY ŁATWO MOŻNA ZIDENTYFIKOWAĆ JAKO STARY, TO, ŻE COŚ POJAWIŁO SIĘ DAWNO, NIE SPEŁNIA WSPÓŁCZESNYCH STANDARDÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIENOWOCZESNOŚĆ to:

to, że coś nie pochodzi ze współczesności, reprezentuje typ czegoś, który łatwo można zidentyfikować jako stary, to, że coś pojawiło się dawno, nie spełnia współczesnych standardów (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIENOWOCZESNOŚĆ

NIENOWOCZESNOŚĆ to:

cecha czegoś, co jest nienowoczesne - niedostosowane do nowych czasów (na 15 lit.)NIENOWOCZESNOŚĆ to:

to, że ktoś jest nienowoczesny, to, że ktoś trzyma się tradycyjnych, dawnych poglądów, sposobów życia (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ NIE POCHODZI ZE WSPÓŁCZESNOŚCI, REPREZENTUJE TYP CZEGOŚ, KTÓRY ŁATWO MOŻNA ZIDENTYFIKOWAĆ JAKO STARY, TO, ŻE COŚ POJAWIŁO SIĘ DAWNO, NIE SPEŁNIA WSPÓŁCZESNYCH STANDARDÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.801

SZABROWNIK, PIONEER, DYBUK, IBISOWATE, DEZERTER, ZAIMEK DZIERŻAWCZY, KOMIK, FILOGENETYKA, WIELORYBNICTWO, ŻÓŁWIE, ESKADRA, LOKALIZACJA, USZATEK, WIELOPIĘTROWIEC, MARGINES, FINEZYJNOŚĆ, MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA, AKSAMITKA WĄSKOLISTNA, PARTIA ROSYJSKA, GRAWITON, KALEKA ŻYCIOWY, POLEMICZNOŚĆ, POWTÓRZENIE, RESTAURACJA, BAR, LEGENDA, DIAPSYDY, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, LÓD FIRNOWY, MAGMA, OFIAKODONTY, NORMA REAKCJI, WIĄZANIE, WYSYP, WYCHOWANIE FIZYCZNE, ZGORZEL, ŁUT SZCZĘŚCIA, MIĘDZYŻEBRZE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, DZIECKO ULICY, BOŻY BOJOWNIK, SKRYTOBÓJCA, BRALETKA, BĘBNICA, POPYT, SZPITALNIK, KOŃ APPALOOSA, GLORIA, UŁUDA, DELICJE, ŁATWOPALNOŚĆ, SPIĘTRZENIE, KONWIKCJA, ZESPÓŁ USHERA, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, UPADEK, FANATYCZNOŚĆ, WECK, GARŚĆ, OSSUARIUM, ERA EOFITYCZNA, KOMORA NABOJOWA, KRIOKOMORA, EKONOMIA POZYTYWNA, WARS, MANDŻURSKI, PORÓD LOTOSOWY, TOŁUMBAS, LEGACJA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, WYTAPIALNIA, OPÓR, DIETA KOPENHASKA, ADEPTKA, DOSTĘP, NATRYSK, KLASA POSIADAJĄCA, POWYWRACANIE, FILM PŁASZCZA I SZPADY, BUCHTA, GARNUSZEK, MENISK, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, RUMOWISKO, ALGONKIN, REKLAMA, WIROPŁAT, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, WAMPIR, APLIKACJA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ARAUKARIA, DOKSOLOGIA, KONGA, INSIMBI, EGZONUKLEAZA, OSTANIEC KRASOWY, LAKIERNICTWO, ARCHIWALNOŚĆ, FAZA, DOJŚCIE, ZAMEK NA PIASKU, DARŃ, SZUM NADMIAROWY, ŻART, RAPPEN, SAMOGŁOSKA PÓŁPRZYMKNIĘTA, FIZYKA MATEMATYCZNA, REPETYCYJNOŚĆ, KRÓTKI METRAŻ, TYP ATLETYCZNY, PLAZMA, TYKA, ZATRZYMANIE, BANK DOMICYLOWY, ZIARNO, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, NATRĘCTWO, KAMORA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, WŚCIEK DUPY, WYKRĘTAS, BASENIK, BABOL, UMBRA, INDYJSKI, DYSTANS, ODMIANA UPRAWNA, MASZYNA CIEPLNA, CHLEBEK PSZCZELI, DIEREZA, SPRZĘŻNICE, ŁUNA, BASY, FURDA, DANDYSKI, RODELA, MGŁA, WIELOBARWNOŚĆ, CHIRURGIA URAZOWA, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, DZIEŁO SZTUKI, KRAINA, JODŁA VEITCHA, BETON STRUNOWY, ZARAŻONY, TUNDRA, USZYSKO, PROSIAK, ŚWIĘTOKRADZTWO, WCIĄGARKA, ELIMINACJE, IKOS, PHISHER, KOŃ KARABACHSKI, STANDARDZIK, MAZUT, PSYCHIATRIA, CZEREŚNIAK, GRANDA, SĘK, CZYNNIK SYTUACYJNY, DUPERELA, DRZEWOŁAZOWATE, SPADOCHRON, GATUNEK KATADROMOWY, CHŁOPAK, POMYŁKA, APORT RZECZOWY, SAWANTERIA, MIKROGUMA, FILEMON CZARNOLICY, ZBIÓR, AKOMODACJA, HIDŻAB, PLAC, SZMARAGD NILU, IMMUNOONKOLOGIA, PANICZĄTKO, ODPÓR, HIPNAGOGIA, SKÓRKA, NADŚWIADOMOŚĆ, REZYGNACJA, KIESA, BEHAWIORYZM, MOWA ZALEŻNA, BASISTA, PÓŁROCZNIK, IGŁY, PUNKT RÓWNONOCNY, PUNKT KOPULACYJNY, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, GWIAZDOR, FREAK, DAMA, DOBRY DUCH, PODŁOŻE, HEWEA, JASZCZURKI TARCZOWATE, CZEREP, WIZAŻYSTA, SZPULKA, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ZNAMIĘ BECKERA, MANNA Z NIEBA, NEOREALIZM, HUMANIZM, DEPESZOWIEC, WSTĘP, TATUAŻ, ROZKOSZNIACZEK, POBOŻNOŚĆ, TUNBERGIA MYSORSKA, MOSTEK SCHERINGA, PRYMITYW, STAROGERMAŃSKI, PASTOFORIUM, PATENCIK, WYMIANA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, IMMUNOFLUORESCENCJA, BAGNO, FLOKUŁY, EGALITARYZM, PODEJRZLIWOŚĆ, DYLATACJA, ŁUPEK, BALSAM, POŻYTECZNOŚĆ, CZUMAK, DZIADZIENIE, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, AUTOREFERAT, REAKCJA ORIENTACYJNA, BARTNIK, ZLEWKA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, BAJECZKA, BIAŁORUTENISTYKA, WYTWÓRCZOŚĆ, NIEBOGA, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY, PELARGONIA BLUSZCZOLISTNA, METODA KASOWA, CHROMOSOM POLITENICZNY, ŚLEPCE, CHOROBA THOMSENA, KŁUSAK ROSYJSKI, TRUST, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, METODY, ALKALIZACJA, FETYSZ, FILOLOGIA POLSKA, NASADKA, HARUSPIK, WYKRZYKNIK, JĄDRO SOCZEWKOWATE, POJAZD GĄSIENICOWY, OKUCIE, BRYŁKOWATOŚĆ, DARMOSZKA, BEZCELOWOŚĆ, KASABA, FAŁSZYWIEC, NADBUDÓWKA, ZMODYFIKOWANA ARCHITEKTURA HARWARDZKA, WIELORDZENIOWOŚĆ, PĘD, KŁĄB, ROŚLINA STRĄCZKOWA, ŚWIERK, MASA, CZYNSZ WOLNY, KOŃ TRAKEŃSKI, OSTATNI DZWONEK, JĘZYK PROTOSEMICKI, WYZNAWCA, SPOT, OGNISKO, BRAWO, KERMESYT, BANKRUCTWO, HUMANISTYKA, TYP, RAMY, PIEC WAPIENNY, PROMINENCJA, ZNAK ZAPYTANIA, ŻOŁĄDEK POD GARDŁEM, TENDENCJA, TERAZ, NASADA, ILOCZAS, PLAMA, STATUS, SŁUŻĄCY, ?ZWYCZAJ LUDOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ NIE POCHODZI ZE WSPÓŁCZESNOŚCI, REPREZENTUJE TYP CZEGOŚ, KTÓRY ŁATWO MOŻNA ZIDENTYFIKOWAĆ JAKO STARY, TO, ŻE COŚ POJAWIŁO SIĘ DAWNO, NIE SPEŁNIA WSPÓŁCZESNYCH STANDARDÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ NIE POCHODZI ZE WSPÓŁCZESNOŚCI, REPREZENTUJE TYP CZEGOŚ, KTÓRY ŁATWO MOŻNA ZIDENTYFIKOWAĆ JAKO STARY, TO, ŻE COŚ POJAWIŁO SIĘ DAWNO, NIE SPEŁNIA WSPÓŁCZESNYCH STANDARDÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIENOWOCZESNOŚĆ to, że coś nie pochodzi ze współczesności, reprezentuje typ czegoś, który łatwo można zidentyfikować jako stary, to, że coś pojawiło się dawno, nie spełnia współczesnych standardów (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIENOWOCZESNOŚĆ
to, że coś nie pochodzi ze współczesności, reprezentuje typ czegoś, który łatwo można zidentyfikować jako stary, to, że coś pojawiło się dawno, nie spełnia współczesnych standardów (na 15 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ NIE POCHODZI ZE WSPÓŁCZESNOŚCI, REPREZENTUJE TYP CZEGOŚ, KTÓRY ŁATWO MOŻNA ZIDENTYFIKOWAĆ JAKO STARY, TO, ŻE COŚ POJAWIŁO SIĘ DAWNO, NIE SPEŁNIA WSPÓŁCZESNYCH STANDARDÓW sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - TO, ŻE COŚ NIE POCHODZI ZE WSPÓŁCZESNOŚCI, REPREZENTUJE TYP CZEGOŚ, KTÓRY ŁATWO MOŻNA ZIDENTYFIKOWAĆ JAKO STARY, TO, ŻE COŚ POJAWIŁO SIĘ DAWNO, NIE SPEŁNIA WSPÓŁCZESNYCH STANDARDÓW. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x