GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 70 ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SIEDEMDZIESIĄTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 70 elementów (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SIEDEMDZIESIĄTKA

SIEDEMDZIESIĄTKA to:

liczba 70, numer 70 (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

wiek, 70 lat, także o uroczystości, podczas której świętuje się siedemdziesięciolecie (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

prędkość 70 km/h (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

coś lub ktoś oznaczone numerem 70 (na 16 lit.)SIEDEMDZIESIĄTKA to:

coś, co zawiera 70% czegoś lub ma 70 jednostek mocy (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 70 ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.674

HAZUKA, MLECZAJ LEPKI, ODMIENNOŚĆ, PONIEWIERKA, KONESER, ARCHEOLOGIA PODWODNA, PSZCZOLINKI, ELASTYK, ASTRONAUTYKA, WODA LECZNICZA, KOLEJKA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, PODWIELOKROTNOŚĆ, KOSTIUMERNIA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, GALARETKA, ZANZA, OSTROSŁUP FOREMNY, CZEK IMIENNY, SKŁADANKA, NIEBO, CZYNNIK NIECENOWY, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, SEGMENTACJA, TEREN, CHOROBA GAMSTORP, AWANGARDA, MIKSER, HIPOPOTAMOWATE, CHEMIA, BOJER, PŁYN STAWOWY, GIPS, DETEKTORYSTKA, OŚRODEK, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ, KOPUŁA LAWOWA, SKANER, WIDEOMAN, NAMOLNOŚĆ, AMINOKWAS BIOGENNY, ZMAGANIA, PRZEKLEŃSTWO, SMOLUCH, JĘZYKI POLINEZYJSKIE, TOWARZYSZKA NIEDOLI, DŁUŻNIK, KOŃ TURKMEŃSKI, KORPUS, SFERA GWIAZD STAŁYCH, BURSZ, STARAJĄCY SIĘ, PARAFIA, KOLANO, KROKIET, GRAFIKA, KUSICIELKA, CYPROHEPTADYNA, MATERIALIZM EKONOMICZNY, DOBRO KOMPLEMENTARNE, RYGOR, ARYTMETYZACJA, KOPALINA STAŁA, POTOK, TAJEMNICZOŚĆ, EKSPANSYWNOŚĆ, LATINO, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, DOBRA STRONA, BIMBROWNIA, CELOWNICA, LODOWICA, PSYCHOTANATOLOGIA, STANIĘCIE, TIOMERSAL, NIHILIZM, BETON ŻUŻLOWY, ANOMALIA POLANDA, POPISOWOŚĆ, FANDANGO, CHŁOPCZYCA, FALA, MIKROGRAFIA, FASHIONISTKA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, ADBLOCK, KACERSTWO, RYWALIZACJA, BARIERA JĘZYKOWA, ODLEWNIK, FILOLOGIA POLSKA, ROZTWÓR BUFOROWY, WATA CUKROWA, RELIGIOZNAWCA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MAMUT WŁAŚCIWY, BIKRON, REAGINA, DEFENSYWA, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, BUDOWLA CENTRALNA, ARBITER ELEGANTIARUM, CIASTO DROŻDŻOWE, SKAŁA OSADOWA, ŁAWA, FALOCHRON, PÓŁŚWIATEK, SSAK OWADOŻERNY, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, TWORZYWO, KARCIANE DOMINO, POLARYZACJA, KOMPAKTOR, ADRES KORESPONDENCYJNY, AWIATYKA, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, WAGON DOCZEPNY, CYGAN, CZYTELNICZKA, SUROWOŚĆ, RAJTARIA, STUDENT, WSTĘPNICA, EMULSJA, ROGATNIK, SAMOCHWALSTWO, MINIMALIZM, ORGAN, BLOK, BAZYLIKA, BEZROBOCIE JAWNE, WĘŻOJAD, RYSOWNICA, ŁOKIEĆ TENISISTY, NADZÓR PEDAGOGICZNY, LASECZKA WĄGLIKA, GRUSZKA ZIEMNA, DYTYRAMB, STYLIKOWCE, SKURWYSYŃSTWO, ZDRAJCZYNI, ŚLIZG, OSTATNIA, BOOROOLA, DIETA, CHOROBA VELPEAUA, ŚLIWA, LOS, CHÓR, IMIĘ, ŁOŻE BOLEŚCI, FLAMING, TRANSLATORYKA, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, MAJOWY KIEROWCA, WŁÓCZNIA, ŚPIEW, WŁAZ, DŻINGIEL, BONANZA, BALERON, WOLA BOŻA, BUTELKA, RYGIEL, RHIZOBIUM, SPÓŁGŁOSKA PRZYDECHOWA, STECHIOMETRIA, LARWA, KONFESJA, POLIMORFIZM, KOSZAROWOŚĆ, CANTUS FIRMUS, KOLUMNA, MIENIE ZAMIENNE, PHISHER, BIOLOG, WĘŻOWNIK, BOCZNIAK, SSAK ŁOŻYSKOWY, CUDACTWO, LEZIWO, FUGA, CANZONA, LASKA, RYZYKO NIEWYGASŁE, BAT, AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA, WAĆPANNA, FIZYKA, KONFIRMACJA, NOGAJOWIE, GZYMSIK, ROŚLINA FOSYLNA, FAKTOR, PANORAMA, DŻUNGLA, GRANICA, SEN, MASA RELATYWISTYCZNA, MARSZ, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, AMFIBIA, MONOGAMISTKA, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, DROŻNOŚĆ, PODREGION, STAN TRZECI, STRUKCZASZY, SAPROFAG, OKRASA, ŁĄCZNIK ŻERDZIOWY, FARBIARSTWO, WAHACZ, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, PARNOTA, PCHEŁKI, TWIST, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, ANGLISTKA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, FILOLOGIA GERMAŃSKA, STAW OSADOWY, WĄCHACZ, PAROKSYZM, KĄT OSTRY, SUBEMITENT, DRUMFILL, SARABANDA, LINIA PODSTAWOWA, INWESTYCJA, TOPIK, MONOGAMISTKA, ADAPTER, MODULACJA SKROŚNA, PRZEWODNICZKA, DRIP, KOLIBER, WZROST GOSPODARCZY, FUTURYSTYCZNOŚĆ, SIEĆ, NERWOWOŚĆ, KANGUR, LAK, RZEŹNICZKA, LITOSFERA OCEANICZNA, KUŁACTWO, ROMANSOPISARZ, SYF, MAGNAT, FORMALISTA, CEDET, MIKROFILAMENT, KOZA SAANEŃSKA, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, UDAR MÓZGOWY, KOMÓRKA KERRA, ARAKAŃCZYK, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, FAKTORYZACJA, SYSTEM JĘZYKOWY, TCHÓRZLIWOŚĆ, AERAL, BŁONICA GARDŁA, KOPIA, NIEUKONTENTOWANIE, MELODYKA KANTYLENOWA, KALEKA UMYSŁOWY, KOJEC, WYŁOM, ŁEMKOWIE, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, OZIMINA, GRUPA, ANTYNOMIA RUSSELLA, BABA-CHŁOP, OSZOŁOM, CIĘŻAREK, RACJONALIZATOR, JĘZYK ALEUCKI, JEJMOŚĆ, RÓW TEKTONICZNY, RZESZA, CNOTA, WYGŁAD LODOWCOWY, TEORIA PIERŚCIENI, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, WRZAWA, MASŁO, SIEDEMNASTKA, STRES, PARNOŚĆ, TRANSSEKSUALISTKA, JĘZYK ROMAŃSKI, ORGANIZACJA, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, ŚWIATŁO ZODIAKALNE, NIEPRZYJACIÓŁKA, KALCEOLARIA, ?PŁASKONOS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.674 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 70 ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 70 ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SIEDEMDZIESIĄTKA grupa obiektów, która składa się z 70 elementów (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SIEDEMDZIESIĄTKA
grupa obiektów, która składa się z 70 elementów (na 16 lit.).

Oprócz GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 70 ELEMENTÓW sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 70 ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast