CECHA CZEGOŚ, CO DZIELI SIĘ NA STOPNIE - ETAPY, ZACHODZI W SPOSÓB STOPNIOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOPNIOWALNOŚĆ to:

cecha czegoś, co dzieli się na stopnie - etapy, zachodzi w sposób stopniowy (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: STOPNIOWALNOŚĆ

STOPNIOWALNOŚĆ to:

cecha wyrazu, części mowy: odmiana przez stopnie (na 14 lit.)STOPNIOWALNOŚĆ to:

możliwość występowania w różnym stopniu, z różnym nasileniem (na 14 lit.)STOPNIOWALNOŚĆ to:

cecha czegoś, co podlega zróżnicowaniu, pewnej hierarchii w zależności od stopnia istotności przypisywanego czemuś (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO DZIELI SIĘ NA STOPNIE - ETAPY, ZACHODZI W SPOSÓB STOPNIOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.833

CHŁYST, LOGIKA FORMALNA, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, APOSTAZJA, BASEN, AFRYKATA, TERAPSYDY, RAJD, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, BOBROWISKO, CHONDRYT WĘGLISTY, MLECZAJ LEPKI, EGZOTYK, SPRYT, WYSPIARSKOŚĆ, WALKA ODWROTOWA, PIESZY, MARGINALNOŚĆ, DRAMAT SATYROWY, SYRENA ALARMOWA, DEFICYT, NAKŁADKA, TRANSLATORYKA, PYTANIE SIĘ, POKER ROZBIERANY, ZGRABNOŚĆ, FOWIZM, FORTEL, KOPERCZAKI, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, HARUSPIK, OWOC, SUBTELNOŚĆ, MASŁO CZOSNKOWE, JEDNOPOLÓWKA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ŚWIĄTKI, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, LANGUR KSIĄŻĘCY, ANTENA TUBOWA, PROTOZOOLOGIA, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, POTENCJAŁ, PRAŻONKA, INTERESOWNOŚĆ, AMON, MISKA, RYCZAŁT, WOLUMTERYCZNOŚĆ, ADEPT, LIMONIADA, NIECZYNNOŚĆ, PARTYJKA, BAZA, KOŃ LOKAJSKI, ZAGADKOWOŚĆ, NIEDOPASOWANIE PRZESTRZENNE, NIEJEDNOLITOŚĆ, GENIALNOŚĆ, KANAŁ PÓŁKULISTY, IMAGE, BUTERSZNYT, CUDOTWÓR, PUNK, POCIĄG EKSPRESOWY, ŚWIT CYWILNY, PROMIEŃ, DESPOCJA, INTERFEJS, ARABIZOWANIE SIĘ, TELEMECHANIKA, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, WIEDENKI, JAJORODNOŚĆ, STYLIZACJA, BIEGACZ, MORFOTROPIA, SZCZUR PACYFICZNY, ELITARYSTA, UMIAR, APLIKACJA, TELEFON ZAUFANIA, DWUWIERSZ, CIĘŻKOŚĆ, DOMEK, RUSYCYSTYKA, MĄKA SITKOWA, GLOBIGERYNA, MIĘKKOŚĆ, ORBITA, ODSTĘP, MCLAREN, DISNEY, ZNACZENIE, CZARCIA MIOTŁA, CYKL MIESIĘCZNY, KATECHUMEN, ZIMA, GRAMATYK, KOREK TOPLIWY, STOS, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, ODMRAŻACZ, SWOJAK, TECHNIKA OLEJNA, APOGEUM, SZATA TYPOGRAFICZNA, GLINA LODOWCOWA, BIZNES, TELETECHNIKA, SZEJK, WIDEŁKI HERETYKÓW, TWARDA DUPA, GALARETKA, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, TUALETA, ZIARNO, SSAKI, POTERNA, NIEZNAJOMY, PODEJŹRZON WIRGINIJSKI, META, NEGOCJACJA, ANTYFAN, KANONISTYKA, HULMAN SZARY, PANEL, ATONALNOŚĆ, ŁAŃCUSZEK, ZRAZOWA, PODOLOGIA, WYKONAWCA, DOBRO PUBLICZNE, KOZIOŁ, KAGANIEC, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, SZÓSTKA, MIĘSOŻERCA, KWAS BURSZTYNOWY, PODZIELNOŚĆ, PERFUMKI, ELEKTROWNIA WODNA PRZEPŁYWOWA, NIEPRZYJACIEL, JEDNORAZOWOŚĆ, AKWARYDY, WZROST ZUBAŻAJĄCY, PRAWO MOORE'A, KANKA, DACH NAMIOTOWY, SAMOOKREŚLENIE, LOKACJA, DĄŻENIE, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, ILLOKUCJA, HYDROAKUSTYKA, OJCIEC, CYKLOP, DIABELSKI MŁYN, BLIŻSZOŚĆ, SAŁATA, FOKMASZT, FLISAK, REPOZYTORIUM, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, ODTWARZANIE, DEPRESYJNOŚĆ, NIEPRZECHODNIOŚĆ, METEOROLOGIA ROLNICZA, HYDROAKUSTYKA, BERSON, CHOROBA DEKOMPRESYJNA, KANTORIA, OKRES INTERGLACJALNY, ŁASKAWCA, VIANI, LITEWSKOŚĆ, PERYPATETYK, PISANKA, SEPTYMOLA, PUNKT ROSY, PORYWISTOŚĆ, JĘZYK WEGETUJĄCY, RYBA MAŚLANA, OŚWIETLACZ, BRAMKOSTRZELNOŚĆ, KOMUNIA, LINIJKA, SKRZYNIA, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, ABORTERKA, SKOCZNIA, KANISTER, EURYTERMICZNY ORGANIZM, MAGNEZJA, RUCH, WYWÓD, ZABIEGI, CHOROBA KESONOWA, PUSTYNNICA KATOLICKA, TROL, STRZELNICA, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, TECHNIKA ANALOGOWA, LEPKOŚĆ CEN, PRZYLEPA, BAS, UPRAWNIENIE, DRUK WKLĘSŁY, SPRAWA, KRATA, GŁOS ELEKTORSKI, PROFIL, ROPIEŃ OKOŁOWIERZCHOŁKOWY, KRAJE, KAZUISTA, GARDEROBA, ESTRADA, ORGANIZM MODELOWY, OKRĄŻENIE, PONCZOWNICA, WETKA, SKROMNOŚĆ, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, ATTACHÉ KULTURALNY, ROZTERKA, FILECIK, ANACHRONICZNOŚĆ, GARNEK, DOM AUKCYJNY, ASTROBOTANIKA, KAMIEŃ WĘGIELNY, KRATA, OBCIĄŻNIK, KRYPTOREKLAMA, BIURO ŁĄCZNIKOWE, BRÓDKA, KRĄGŁOŚĆ, DROGA PŁCIOWA, ANIMACJA KOMPUTEROWA, TINTA, EFEKT ZATŁOCZENIA, GILOSZ, KULTURA WIELBARSKA, ASCEZA, RYNEK, CHOROBA HECKA, ASTRONOMIA PRAKTYCZNA, POLA ELIZEJSKIE, ODSUWACZ, HARLEKIN, KOZOJEBCA, ANTURAŻ, NOŚNIK, KAPRALSTWO, SZKLIWO, PIĄTA CZĘŚĆ, SZEW, ZAKON MENDYKANCKI, DIZAJN, AZDARCHY, HOLENDER, FLEGMA, KWADRANT, PŁEĆ, DRYFTER, GOT, JĘZYK GALICYJSKI, WIETRZENIE TERMICZNE, TYKA, PORĘCZ, ZŁĄCZE CIESIELSKIE, ŚWIT KALENDARZOWY, LICZBA WYMIERNA, UCHWYT, PRZECIWNOŚĆ, ITALIAŃSKI, FLAK, JĘZYK ANGIELSKI, BODZIEC BEZWARUNKOWY, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, LOGOPEDKA, DYSTORSJA, PANDA, SŁOŃ, PRZEŁAWICENIE, SCHEMAT SARRUSA, KLUB, POTAJNIK, ANTYSYJONISTA, TKANKA TWÓRCZA, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, NAKRYCIE GŁOWY, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ABANDON, POPITA, JEGO PRZEWIELEBNOŚĆ, ZOROASTER, ?OBSERWATOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.833 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO DZIELI SIĘ NA STOPNIE - ETAPY, ZACHODZI W SPOSÓB STOPNIOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO DZIELI SIĘ NA STOPNIE - ETAPY, ZACHODZI W SPOSÓB STOPNIOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOPNIOWALNOŚĆ cecha czegoś, co dzieli się na stopnie - etapy, zachodzi w sposób stopniowy (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOPNIOWALNOŚĆ
cecha czegoś, co dzieli się na stopnie - etapy, zachodzi w sposób stopniowy (na 14 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO DZIELI SIĘ NA STOPNIE - ETAPY, ZACHODZI W SPOSÓB STOPNIOWY sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO DZIELI SIĘ NA STOPNIE - ETAPY, ZACHODZI W SPOSÓB STOPNIOWY. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast