PAREIASAURIDAE - GRUPA GADÓW, KTÓRE ŻYŁY W ŚRODKOWYM I GÓRNYM PERMIE (270 DO 251 MLN LAT TEMU); POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁY W DZISIEJSZEJ POŁUDNIOWEJ AFRYCE, A PÓŹNIEJ ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA EUROPĘ I AZJĘ (ISTNIAŁ WTEDY SUPERKONTYNENT PANGEA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAREJAZAURY to:

Pareiasauridae - grupa gadów, które żyły w środkowym i górnym permie (270 do 251 mln lat temu); początkowo występowały w dzisiejszej południowej Afryce, a później rozprzestrzeniły się na Europę i Azję (istniał wtedy superkontynent Pangea) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAREIASAURIDAE - GRUPA GADÓW, KTÓRE ŻYŁY W ŚRODKOWYM I GÓRNYM PERMIE (270 DO 251 MLN LAT TEMU); POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁY W DZISIEJSZEJ POŁUDNIOWEJ AFRYCE, A PÓŹNIEJ ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA EUROPĘ I AZJĘ (ISTNIAŁ WTEDY SUPERKONTYNENT PANGEA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.452

ODDZIAŁ, KOŃCZYNA GÓRNA, WRAŻENIE, WIATR SŁONECZNY, STRZELNICA SPORTOWA, ERA ARCHAICZNA, ELIMINACJE, BROMELIA, SIEDEMDZIESIĘCIOPIĘCIOLECIE, CANZONETTA, ATTACHÉ KULTURALNY, HIPERMETROPIA, ANTYLOPA KOŃSKA, PEJZAŻYSTKA, NERKA WĘDRUJĄCA, SUPERKOMBINACJA, POSTRZAŁKI, BÓBR KANADYJSKI, KONIKI MORSKIE, FALKA COIFLET, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ZESPÓŁ, CHOROBA DARIERA-WHITE'A, GATUNEK BLIŹNIACZY, PREZYDENCJALIZM, PRZELEW, DELFIN MAŁY, SAMOZATRACENIE, KONIOWODNY, OKOCENIE SIĘ, OSOBA PODEJRZANA, ROŚLINA MIODODAJNA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, OBSUW, RABV, KŁUSAK ORŁOWSKI, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, SZTUKA PERFORMATYWNA, FUNKCJA OKRESOWA, WSTECZNICTWO, KWAGGA, CHA-CHA, RYZYKO KREDYTOWE, ETER, CZERPAK, RADIACJA, GEREZA RUDA, EKONOMIA DOBROBYTU, BIBLIOTEKA, ŻYŁA NABRZUSZNA GÓRNA, JEŻOWCE, PUSTAK, DWUWIERSZ, OBIEG PIERWOTNY, CHOROBA CAFFEYA, GUZIEC, RUCHY TALASOGENICZNE, ZMAGANIA, KUMOTER, CUG, PRAWO BERNOULLIEGO, RAMFORYNCHUSY, KILBLOKI, ATMOSFERA, IRONIA ROMANTYCZNA, ZAPASY, EROZJA WĄWOZOWA, NACECHOWANIE, DOM KATECHETYCZNY, KULTURA TRZCINIECKA, PANCERNIKI, ŁAZIK, SZTUKA DEKORACYJNA, ŚRÓDNERCZE, KOCZKODAN RUDY, ZAPADANIE GRAWITACYJNE, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, APLIKACJA ADWOKACKA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, HUBA RZĘDOWA, ROZZIEW, AUTOWIZERUNEK, TELEROBOTYKA, ZAMSZ, PERILLA ZWYCZAJNA, OBSUWA, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, PIRACTWO, OSKARŻENIE, JEDNOSTKA ALOKACJI, PIECZYNG, TUKOTUKO MAGELLANA, KOŁO SEGNERA, SPRAY, HARD PORNO, OKRUTNIK, ZATRUDNIENIE, MIĘSOŻERCA, ŚWIATŁO KOTWICZNE, GRUPA ALTERNUJĄCA, MANIACZKA, ŻARŁOK, NADOBNOŚĆ, RZUTKA, CYKLOTYMIA, OSTATECZNOŚĆ, POWIJAKI, MONOCHORD, MASŁO MAŚLANE, KARDIOCHIRURGIA, NAPIĘCIE DOTYKOWE, KASA ZAPOMOGOWA, EFEB, BARWA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, DŁUGOSZPON, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, ŻABA POŁUDNIOWOBRAZYLIJSKA, ANAFORYCZNOŚĆ, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, TEJU Z CHILE, SOLARKA, BUŁAT, UBOŻENIE, SKURWYSYŃSTWO, PIKIETA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, INDUKCJA WŁASNA, UMOWA KONTRAKCYJNA, SZABAS, OTĘPIAŁOŚĆ, POSTĘP TECHNICZNY, MIESZKALNOŚĆ, GLONY, KONFIGURACJA, BRODAWKA, ZNACZENIE, ZWYCZAJ LUDOWY, OBWÓD MAGNETYCZNY, CZYNSZ WOLNY, IMPRESYJNOŚĆ, RYSUNKI, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, DZIEWIĘTNASTKA, POSTĘPACTWO, LANSJER, GANG, KOMÓRKA KERRA, SELENODEZJA, KULUARY, ISTIODAKTYL, IZOMER GEOMETRYCZNY, APTECZKA, PLEUROCEL, MIMEZJA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, BIERNY ZAWODOWO, JACHALERIA, DYPTYK, OKRES, BOMBA TERMOJĄDROWA, ŚCIEG ŁAŃCUSZKOWY, NAGRODA, KOLEJ GONDOLOWA, NERKOWIEC, KOZA SAANEŃSKA, PAJĘCZAKI, OBLAK, REMINISCENCJA, POSTERUNEK, WSTECZNY BIEG, WYKRZYKNIENIE, MONTAŻYSTA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, BEZROBOCIE JAWNE, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, FIVE O'CLOCK, GRUPA KRWI, SPŁYW GRAWITACYJNY, CIAŁO, TAKSON, WERSJA REŻYSERSKA, ZATOCZKA, WICIOWIEC, KAPISZONÓWKA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, PRZYBYTEK, ZŁOTY RYŻ, ANTROPONIMIA, KRÓLEWICZĄTKO, GANOIDY KOSTNE, OZONOSFERA, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, KISZKA FASZYNOWA, WALABIA BAGIENNA, WALIDACJA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, DYM, CHALDEJSKI, KONTAKT, OCHRONA, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, KONTRAST NASTĘPCZY, TOLERASTIA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, MEDYCYNA LOTNICZA, JĘZYK EZOPOWY, OBRONA PIRCA, APATOZAUR, FALA, KODYFIKATORKA, CHAŁTURNIK, WIECZÓR KAWALERSKI, WAHACZ, DUSZA, OKWIAT POJEDYNCZY, ABISAL, SZAŁWIA, VOTUM SEPARATUM, WIRTUOZ, ODPŁYW, CHODZĄCA POWAGA, STELMACH, ERYTROZUCH, DOBRO NORMALNE, POŁUDNIK STRUVEGO, POZIOMICA, OCHOTNIK, SORABISTYKA, KARUK, KEBRACZO, TRUPOJAD, NIEBOGA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, KERIWULA RÓŻNOBARWNA, TRUSIA, ZERO, MIJANY, PŁYWIK, GRUSZKA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, HIPNAGOGIA, DAMKA, PIANINO, PLIOZAURY, INSZA INSZOŚĆ, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, GEKON PAZURZASTY, SIŁOWNIA JĄDROWA, ZEBRA, PUSTYNNICA KATOLICKA, PRZĘŚL OSTRA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, GRUPA ETNICZNA, KRAJALNIA, OSTRONOS WORKOWATY, ROCK AND ROLL, STYCZNOŚĆ, PROZODIA, WĄŻ W KIESZENI, MAŁPA NOWEGO ŚWIATA, PRZYSPIESZENIE, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, HEAVY METAL, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, POROBNICA WŁOCHATKA, SIKORY, ZAWÓD, MINERALIZATOR, GERBERA, ARAUKANIN, KARUZEL, GRUPA IMINOWA, POWSTANIE WARSZAWSKIE, MOSKWICZ, WEKSYLOLOGIA, BEZWZGLĘDNOŚĆ, GALIARDA, SKOCZNIA NARCIARSKA, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, ZIEMIA ŚWIĘTA, CHOROBA PLUMMERA, AMFITEATR MORENOWY, WĘZEŁ ZARODKOWY, CERTACJA, KOŃ PRZEWALSKIEGO, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, OSTREK, GRUPA FENYLOWA, RÓJ, KĄPIEL, FONETYKA, GRUPA KETONOWA, LOKATA DYNAMICZNA, NASTAWANIE, ?MRÓWKA ĆMAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.452 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAREIASAURIDAE - GRUPA GADÓW, KTÓRE ŻYŁY W ŚRODKOWYM I GÓRNYM PERMIE (270 DO 251 MLN LAT TEMU); POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁY W DZISIEJSZEJ POŁUDNIOWEJ AFRYCE, A PÓŹNIEJ ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA EUROPĘ I AZJĘ (ISTNIAŁ WTEDY SUPERKONTYNENT PANGEA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAREIASAURIDAE - GRUPA GADÓW, KTÓRE ŻYŁY W ŚRODKOWYM I GÓRNYM PERMIE (270 DO 251 MLN LAT TEMU); POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁY W DZISIEJSZEJ POŁUDNIOWEJ AFRYCE, A PÓŹNIEJ ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA EUROPĘ I AZJĘ (ISTNIAŁ WTEDY SUPERKONTYNENT PANGEA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAREJAZAURY Pareiasauridae - grupa gadów, które żyły w środkowym i górnym permie (270 do 251 mln lat temu); początkowo występowały w dzisiejszej południowej Afryce, a później rozprzestrzeniły się na Europę i Azję (istniał wtedy superkontynent Pangea) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAREJAZAURY
Pareiasauridae - grupa gadów, które żyły w środkowym i górnym permie (270 do 251 mln lat temu); początkowo występowały w dzisiejszej południowej Afryce, a później rozprzestrzeniły się na Europę i Azję (istniał wtedy superkontynent Pangea) (na 11 lit.).

Oprócz PAREIASAURIDAE - GRUPA GADÓW, KTÓRE ŻYŁY W ŚRODKOWYM I GÓRNYM PERMIE (270 DO 251 MLN LAT TEMU); POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁY W DZISIEJSZEJ POŁUDNIOWEJ AFRYCE, A PÓŹNIEJ ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA EUROPĘ I AZJĘ (ISTNIAŁ WTEDY SUPERKONTYNENT PANGEA) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PAREIASAURIDAE - GRUPA GADÓW, KTÓRE ŻYŁY W ŚRODKOWYM I GÓRNYM PERMIE (270 DO 251 MLN LAT TEMU); POCZĄTKOWO WYSTĘPOWAŁY W DZISIEJSZEJ POŁUDNIOWEJ AFRYCE, A PÓŹNIEJ ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA EUROPĘ I AZJĘ (ISTNIAŁ WTEDY SUPERKONTYNENT PANGEA). Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x