ŻÓŁTLICA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻÓŁTLICZKA to:

żółtlica, Galinsoga - rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych; obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niektóre gatunki rozprzestrzeniły się na świecie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŻÓŁTLICA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.494

GROMADA, ANDÓWKA MAŁA, REPOZYCJA, FLORYDA, OFENSYWA, BEDŁKA FIOLETOWA, BLASTOMYKOZA PÓŁNOCNOAMERYKAŃSKA, FARBOWANIE SIĘ, GAZELA DORKAS, MEGATONA TROTYLU, MORS, AGNOSFITYZ, NAUKA PRZYRODNICZA, NERKA RUCHOMA, KRASNOLUDEK, LAJKONIK, ARGALI, ZWÓJKOWATE, ZAWIKŁANIE SIĘ, WANGA STALOWA, NOTOZAURY, DZIESIĘCIOZGŁOSKOWIEC, CECERLEG, AFEKT PATOLOGICZNY, OBRYWAK, PSIZĄB KREMOWY, TEJU WODNY, OBORA DWORSKA, KASEOZAUR, MIODOJADY, MIODACZEK BIAŁOBRZUCHY, ŚMIESZKA, PASOŻYT POLIKSENICZNY, MISIACZEK, WIERSZ ABECADŁOWY, ZNAMIĘ, OSINÓWKA, AZOT AMONOWY, NARD, WÓDKA GATUNKOWA, SZPATUŁKA, MODRZACZEK SINY, MARLIN, PIŁA, IBIS GRZYWIASTY, REDUKCJA, ŚWINIA BRODAWKOWATA, SOSNA LIMBA, NARAMIENNICA, KALANETYKA, IKAR, PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, NEBULIZACJA, JAPOK, SANKCJA, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, BRZYTWODZIÓB, DZIERZYK ZŁOTOPIERŚNY, KOSMOLOGIA, BUCHTA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, SURF, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, FITOGEOGRAFIA, FLAMING ANDYJSKI, KRYKIET, DIZAJNER, CEPISKO, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, NERECZNICA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, ŻÓŁW GRUBOSZYJNY, ŻOŁĘDNICA, OSOBISTOŚĆ, KRĘPACZEK BIAŁOSZYI, PUB, BOROWIK, NARCYZ TRZYPRĘCIKOWY, CHIROPTEROLOG, NIESŁUSZNOŚĆ, DISNEY, ADIANTOWATE, STOLICA, KAMIEŃ SŁONECZNY, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, KARUZEL, KWADRATNIK DŁUGONOGI, PSZCZOŁA, PRAPŁETWIEC CZARNY, DYNATONE, ZAPORA, POSZYCIE KARAWELOWE, PIASKOWIEC, OBSZAR ALIMENTACYJNY, KOR, SOSNA JAPOŃSKA, SZONIZAUR, POBORCA, GRUPA, GABLE, BENTAL, PŁATKONOS ŻÓŁTOBRZUCHY, BAZYLISZEK, KRAKÓW, TRYTYLODONTY, TEORIA DESKRYPCJI, GMINNOŚĆ, PREPERS, CZYSZCZARNIA, WĄTLIK, BIEGŁOŚĆ, WIELOSZPON, ŚWIRZEPA, RAZBORA CZERWONOPRĘGA, ZASADA D'ALEMBERTA, PĘD ROŚLINNY, SUCHORYT, STOKŁOSA ZMIENIONA, KOCZOWNICE, SARDELOWATE, CHWILÓWKA, OWCA, CEBULA, GROCH, FLET, KOZIBRÓD ŁĄKOWY, OCZERET, SARABANDA, DRINKER, STONKA, UCIECZKA, AYER, STARZEC, WEKTOR EKSPRESYJNY, ZJAWISKO KURZAWKOWE, TERMOMETR CIECZOWY, KUCHENKA MIKROFALOWA, BUDDA, GRZYWACZ, CZARECZNIK JAJOWATY, DEOKSYGUANOZYNA, NAPROTECHNOLOGIA, NORIKER, MAGMA, STYLISTYKA, DUPLIKACJA, KOSOŃ, KOB NILOWY, ORYKS, NAWALANKA, FEININGER, KIESZEŃ, FREGATA, MYRMEKOLOGIA, BUKACIARNIA, WĘGORZ EUROPEJSKI, KAZUISTYKA, DRAPAK, ZWÓJKI, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, GYMEL, KOSA, SELENODEZJA, RUMIAN POLNY, STŁUCZENIE, WRÓBEL MAZUREK, OKLUZJA, KOSZYKARSTWO, ALLELOPATIA, ARCHITEKT WNĘTRZ, CIERNIEC CELEBESKI, KĘDZIERZAWKA ŻÓŁTOZIELONA, SZLAM, KONGOWCZYK BIAŁOGARDŁY, PARNIK, WĘGLOWODAN, HULK, PRZEPRÓCH, ZWINNIK JARZENIEC, PARALAKSA, BLASZKOWIEC, PATOLOG SĄDOWY, PODRZYNACZ, RYBOŁÓW KARAIBSKI, WYWIAD SKARBOWY, GATUNEK KATADROMOWY, RUDBEKIA DWUBARWNA, TAPIR AZJATYCKI, CWAJNOS, MŁAKA, SONDA, CHOMIK STEPOWY, MASŁOPALMA GWINEJSKA, BLOK WSCHODNI, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, FUTON, PRZEDPŁATA, KUSACZ KASZTANOWATY, EFEDRA, JARZĘBATKA, LIMPRICHTIA, DYSCYPLINA, TALMUDYSTKA, KABIA, BARCHAN, PEYOTL, KUZYNKA, KONGER, WĘŻÓWKOWATE, LODRANIT, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, KRZAKÓWKA OKAZAŁA, PROTETYKA, DOM GRY, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, ROPUCHA PASKÓWKA, HARMONIKA, BOMBARDON, NIEKAPEK, NATURYZM, KISIEL, KANAPKA, JELARANG, HIPERTENSJOLOGIA, GRUBA RYBA, FREZJA ODGIĘTA, OBROSTKA LETNIA, BOHATER LIRYCZNY, PTASZNIK GIGANT, OTOK, CIS JAPOŃSKI, WODA GEOTERMALNA, OBROTNIK, FOSFATAZA, NIEBIESKI LÓD LODOWCOWY, FALUN, SZYMPANS ZWYCZAJNY, SŁOWACYSTYKA, NIBYJAGODA, DZIERZYK JEDNOBARWNY, DZIWONOS, ROZŁUPNOGŁOWCE, MOŚCIK, MABUJA WIELOPRĘGA, SIKORA, TURNIURZYK JASNONOGI, CHRZAN, SKALNICZEK SIWY, PIJAWKA, ORTOPTYSTA, RYTM ASYMETRYCZNY, PSIZĄB HENDERSONA, ŻÓŁW JADALNY, ANGEOLOGIA, PISTIA, INDYWIDUALNOŚĆ, POLEMIZATOR, CHIŃSKI CHOMIK PRĘGOWANY, MALINA MOROSZKA, ŻÓŁTAK, WĘŻÓWKA PALMIASTA, GALARETA, GEOELEKTRYKA, ŚLEDŹ WOŁŻAŃSKI, GUAWA, RUBINEK, WODA PODSKÓRNA, ŻÓŁW BIRMAŃSKI, ROZŁUPEK GRUBOWŁOSY, SPRĘŻYSTOŚĆ, CYNODONTY, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, KAZASKI, ANKIETOWANY, BICZYKOODWŁOKOWCE, KOMBINACJA ALPEJSKA, TRZMIELEC ZIEMNY, CRASHTEST, WERBOWNIK, DŁUGOSZ, DRYPTOZAUROID, BROSIMUM, UMOWA KONTRAKTACJI, UKOŚNIK WSPANIAŁY, RADIOTA, IMMUNOGLOBULINA, TATARSKI, FOKI, SEROWNIA, WINNIPEG, PŁUCNIK, MINIMALISTA, GRYPA ŻOŁĄDKOWA, CZERWOŃCZYKI, ŚWISTEK BIAŁOWARGI, STRĄKOWIEC, NARZĄD ROZRODCZY, ĆWIEK, KOSARZ ZWYCZAJNY, ?LORGNON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.494 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŻÓŁTLICA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ŻÓŁTLICA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻÓŁTLICZKA żółtlica, Galinsoga - rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych; obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niektóre gatunki rozprzestrzeniły się na świecie (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻÓŁTLICZKA
żółtlica, Galinsoga - rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych; obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niektóre gatunki rozprzestrzeniły się na świecie (na 10 lit.).

Oprócz ŻÓŁTLICA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ŻÓŁTLICA, GALINSOGA - RODZAJ ROŚLIN NALEŻĄCY DO RODZINY ASTROWATYCH; OBEJMUJE OKOŁO 15 GATUNKÓW POCHODZĄCYCH ZE STREFY KLIMATU UMIARKOWANEGO I SUBTROPIKALNEGO AMERYKI POŁUDNIOWEJ I ŚRODKOWEJ, NIEKTÓRE GATUNKI ROZPRZESTRZENIŁY SIĘ NA ŚWIECIE. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast