STOSUNKOWO MŁODA GAŁĄŹ NAUKI, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIAMI NAD PRZYCZYNAMI STARZENIA BIOLOGICZNEGO, ORAZ KONSEKWENCJAMI STARZENIA SIĘ ORGANIZMÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOGERONTOLOGIA to:

stosunkowo młoda gałąź nauki, zajmująca się badaniami nad przyczynami starzenia biologicznego, oraz konsekwencjami starzenia się organizmów (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOSUNKOWO MŁODA GAŁĄŹ NAUKI, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIAMI NAD PRZYCZYNAMI STARZENIA BIOLOGICZNEGO, ORAZ KONSEKWENCJAMI STARZENIA SIĘ ORGANIZMÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.624

MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, KWALIFIKACJA, ŚLEPY TOR, DROGA KOLEJOWA, KUSTANAJ, PENETRACJA GENU, FIZYKA PLAZMY, ZATRZYMANIE, PEMBA, SAO LUIS, STABILIZACJA, SAROS, WYGLĄD, TARANTELA, PRZEŻUWACZE, SKĄPOGUZKOWCE, SKRZYNECZKA, ASOCJACJA, LILIPUTKA, UKŁAD MOCZOWY, MURCJA, WŁAŚCIWOŚĆ, IMPLEMENTACJA, BLINDAŻ, SOMONINO, POLITYKA TRANSPORTOWA, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, FISZBINOWCE, LATINO, ALARM SZALUPOWY, KANTYLENA, MISZCZU, METAMORFIZM WSTECZNY, ODLEWNIK, FLUNITRAZEPAM, DRZEWKO, MAK, ANALOGIA, PROSZEK DOVERA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, METAFIZYKA KLASYCZNA, PIES NA BABY, CHOROBA VERNEUILA, KOPERTA, JEDNOSTKA ŁADUNKU ELEKTRYCZNEGO, JASZCZURKA WĘŻOWATA, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, WEZWANIE, ZAZDROŚĆ, KALISZ, PŁYN CHŁODNICZY, STAW, FAHRENHEIT, TARFAJA, INDUKCJA WŁASNA, EWOLUCJONIZM, KĄPIEL LECZNICZA, NEOTENIA, ZATOCZKA, GRUBA LINIA, IMADŁO ŚLUSARSKIE, WYROBNICA, OSPALSTWO, PLANTAGENECI, ŁUPEK DACHÓWKOWY, PANOWANIE, KAZUISTA, METATEKST, OGRZEWNIK, SPŁYW GRAWITACYJNY, STAROANGIELSKI, MIGRACJA, CZERPACZ, INDYWIDUALIZM, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, PAPEDA, STARY WRÓBEL, CHOROBA GOODPASTURE'A, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, UPOMNIENIE, REOLOGIA, NARKOANALIZA, PRACOWNIK NAUKOWY, ZASTRZAŁ, WINOGRODNIK, PROCENT SKŁADANY, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, PRAKTYCZNOŚĆ, KRAKELURA, STOPA, GRUPA KETONOWA, EFEKT FISHERA, KOTWICZNIKOWCE, NANOFILTRACJA, BRYZOMANCJA, SEKRECJA, KRATER BOCZNY, CEPISKO, ZRAZOWA, WIELKOGŁOWOWATE, GLAZURA, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, LIRYKA POŚREDNIA, LEMNID, WYCIER, MIKROMIKRON, TWIERDZENIE CEVY, PROTOZOOLOGIA, FILOLOGIA ANGIELSKA, ŚWIDRAK, AFERA ROZPORKOWA, KSIĄŻĄTKO, VIGO, MANELE, BERGERAC, KIERZNIA, OSOBISTOŚĆ, HUAINAN, LUSTRZEŃ, ADRES LOGICZNY, WICIOKRZEW, ROLADA, TOCZENIE, BIARRITZ, STADIONIK, KOGNITYWIZM, ARTROZA, CANON, PATAGOZAUR, JAMA NOSOWA, OSŁONKA, PODGORZELEC, MUS, ŁĘG, IRGA POMARSZCZONA, SPUSZCZENIE, ZRZĄDZENIE, RAJTARIA, NEUSTON, WARS, PSYCHOHIGIENA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, SYNEKURZYSTA, NET, NOSOROŻEC JAWAJSKI, FACHURA, KIJEK, ZIFTA, OCZY SZEROKO OTWARTE, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, PARASOLNIK, STRUŚ MASAJSKI, KIROW, ZIMA, CANZONA, OTĘŻAŁKOWATE, PATOMORFOLOGIA, ZABUDOWANIA, SŁUP OŚWIETLENIOWY, KOŻUSZEK, ZŁÓG WAPNIOWY, MAŹ PŁODOWA, WATA CELULOZOWA, BIEDA, PSYCHOBIOLOGIA, SZOWINISTA, NAGŁÓWEK, KORMORAN ARABSKI, KARACENA, BUREK, ODRUCH KOLANOWY, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, KONSUL, CZAPKA SPORTOWA, KATEGORIA URZĘDNICZA, FARTUCH, LUNEN, STRATYFIKACJA, KAMPANIA, ZSYPISKO, SALE, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, GAZ WULKANICZNY, DAHRA, ŁĄCZNIK, REZONANS, SUBSKRYPCJA, SUPERNOWA TYPU IB, DZIÓB, MIKROFON DYNAMICZNY, HAWAJSKI, DZIEDZICTWO KULTUROWE, DERYWACJA FLEKSYJNA, PRZÓD, FILOZOFIA RELIGII, DNA, GENETYKA KLINICZNA, CHOROBA PFEIFFERA, HETEROCHROMOSOM, SŁOWIANOFILSTWO, HEIMAT, OKRĘT DESANTOWY, PRZYGASZENIE, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, EKSPRES PRZELEWOWY, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, GRAMATYKA GENERATYWNA, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, MASKA WSTYDU, BEZA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, CIEPŁE KRAJE, CYRANKA ZWYCZAJNA, ARCYPASTERZ, OKUREK, DZIEŁO SZTUKI, WIETRZENIE MECHANICZNE, TRANSAKCJA WIĄZANA, BAŃKA SPEKULACYJNA, BADANIE JAKOŚCIOWE, GOŁĄB POCZTOWY, TEREN ZIELENI, VERTIKAL, ZAPUSTY, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, SZCZERBA, TRANSGRESJA LODOWCA, LAS ŁĘGOWY, UCZELNIA, BŁYSTKA OBROTOWA, LAWRION, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, MIECZ DŁUGI, SSAKI WŁAŚCIWE, AMORY, TWER, WĘŻOWNIK, SALA, WIADRO, RZEMIEŚLNICZEK, PUNKT, NENCKI, PRZEGŁOS, MEDRESA, LEER, KALIFORNIA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, METATEZA, SABAC, ZNAJOMY, GRUCHOT, PARADOKSOGRAF, KURS, POKŁAD, AMORFIZM, KROK PÓŁROZKROCZNY, LOGIZACJA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, HALA TARGOWA, RACJONALIZM, RADIOWIEC, PĘDRAK, ROZWÓJ, JĘZYK, BIEBRICH, KURATORSTWO, STYGON, AKUMULACJA, TREPY, TOPOLOGIA MNOGOŚCIOWA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, OGNISKO, BEJT, IZOZYM, CHOROBA CSILLAGA, KORONA, STYL GRZBIETOWY, BURZYK SZARY, CYTOARCHITEKTONIKA, NAZWA ABSTRAKCYJNA, BROŃ ARTYLERYJSKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SYNSEPAL, POMIDOR, FIZYKA JĄDROWA, BIRŻE, BONNY, CZERKIES, PODZIELNIK, PREZBITERIUM, KWAŚNICA, MAMMOLOGIA, AEROLOGIA, PRZESZKODOWIEC, KRAJE KOMUNISTYCZNE, KIRYS, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, ?LACHINE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.624 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOSUNKOWO MŁODA GAŁĄŹ NAUKI, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIAMI NAD PRZYCZYNAMI STARZENIA BIOLOGICZNEGO, ORAZ KONSEKWENCJAMI STARZENIA SIĘ ORGANIZMÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOSUNKOWO MŁODA GAŁĄŹ NAUKI, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIAMI NAD PRZYCZYNAMI STARZENIA BIOLOGICZNEGO, ORAZ KONSEKWENCJAMI STARZENIA SIĘ ORGANIZMÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOGERONTOLOGIA stosunkowo młoda gałąź nauki, zajmująca się badaniami nad przyczynami starzenia biologicznego, oraz konsekwencjami starzenia się organizmów (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOGERONTOLOGIA
stosunkowo młoda gałąź nauki, zajmująca się badaniami nad przyczynami starzenia biologicznego, oraz konsekwencjami starzenia się organizmów (na 15 lit.).

Oprócz STOSUNKOWO MŁODA GAŁĄŹ NAUKI, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIAMI NAD PRZYCZYNAMI STARZENIA BIOLOGICZNEGO, ORAZ KONSEKWENCJAMI STARZENIA SIĘ ORGANIZMÓW sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - STOSUNKOWO MŁODA GAŁĄŹ NAUKI, ZAJMUJĄCA SIĘ BADANIAMI NAD PRZYCZYNAMI STARZENIA BIOLOGICZNEGO, ORAZ KONSEKWENCJAMI STARZENIA SIĘ ORGANIZMÓW. Dodaj komentarz

4×4 =

Poleć nas znajomym:

x