JEDNO Z PAŃSTW, KTÓRE PODPISAŁO W 1955 ROKU MIĘDZYNARODOWĄ UMOWĘ W BANDUNGU, OBOWIĄZUJĄCĄ PAŃSTWA DO NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ I NIEANGAŻOWANIA SIĘ W KONFLIKT POMIĘDZY KAPITALIZMEM A KOMUNIZMEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE to:

jedno z państw, które podpisało w 1955 roku międzynarodową umowę w Bandungu, obowiązującą państwa do neutralności politycznej i nieangażowania się w konflikt pomiędzy kapitalizmem a komunizmem (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO Z PAŃSTW, KTÓRE PODPISAŁO W 1955 ROKU MIĘDZYNARODOWĄ UMOWĘ W BANDUNGU, OBOWIĄZUJĄCĄ PAŃSTWA DO NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ I NIEANGAŻOWANIA SIĘ W KONFLIKT POMIĘDZY KAPITALIZMEM A KOMUNIZMEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.712

SUCHA IGŁA, HAMULEC CIERNY, SZPARKA, SUWEREN, NERWIAK ZARODKOWY, PEDET, KONFORMER, ŚMIGACZ, KATOLIK, ASKOCHYTOZA, PRAKOLCZATKA, FUNT, KWADRAT LOGICZNY, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, BAŻANT, CYBERNETYZACJA, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, GLEBA, KĄPIEL, NATURALNA STOPA BEZROBOCIA, SYNDROM WILKOŁACZY, POJEDYNEK, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, GNOMOLOG, ARKA, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, NEUTRALNOŚĆ, SUKCESJA, MAFIJNOŚĆ, KONFEDERACJA, TRÓJNÓG, PRAWNICTWO, MIENIE, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, GANGSTER, PAMIĘTNIK, MIEJSCE PRACY, BASENIK, ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE, WĘŻOWIDŁA, PÓŁROZKROK, JADŁOSPIS, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, ODLEWARNIA, IRREALIZM, KOCHAŚ, ZAPŁON ISKROWY, OŚRODEK, NARYBEK, SOK, ARCHITEKT KRAJOBRAZU, KAMPUCZA, FUNDUSZ PŁAC, CZŁOWIEK PIÓRA, DEFINITYWNOŚĆ, MANIERY, LAWENDA, ZADANIE TRANSPORTOWE, RYCZAŁT, MIKROWELA, NIEGOŚCINNOŚĆ, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, PRAKTYCZNOŚĆ, ŁADOWACZ, WYCINEK, TET, NIETOPERZE, ZROBIENIE MIEJSCA, GUZEK MONTGOMERY'EGO, ZAKĄSKA, FISKUS, DOCHÓD WŁASNY, GARBARZ, KIR, ŻAL, ROŚLINA PSZCZELARSKA, PRZEPYCHACZKA, SOCJOPSYCHOLOGIA, PINGWINARIUM, LAUR, DYM, UBYCIE, SZWADRON ŚMIERCI, ŁATEK, LORA, EWANGELIA, SZMALCÓWKA, CHUTLIWOŚĆ, LITOSFERA OCEANICZNA, PEJZAŻYSTKA, POŁABSKI, KATASTROFA NATURALNA, SNOWIDZ, SESJA, KREWNY, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, BOLIMUSZKA, FENICKI, KULANKA, LEJDA, ORLĘ, SERIA, SARKOFAG, SZAFLIK, MALAKOLOGIA, WYLEW, SCHLANIE SIĘ, GÓRNICTWO WĘGLOWE, PODSTEROWNOŚĆ, PRZECHRZTA, KONCERNIAK, CZEPNOŚĆ, PORZĄDEK, AGROMETEOROLOGIA, STYL GOTYCKI, OPUSZCZENIE, EGZOSZKIELET, GAWĘDA, FORMA, RÓWNIA POCHYŁA, TWIERDZENIE RAMSEYA, DYSTANS, ZAMIANA, PESZT, WALCOWNIA GORĄCA, ORTOPTYK, KROATYSTYKA, MIKROSKOP MONOOKULAROWY, ADRES ELEKTRONICZNY, ŚWIĘTOKUPCA, PAPROTNICA GÓRSKA, MIMETYZM, LABORANT, DOLAR GUJAŃSKI, CMENTARZ GRZEBALNY, ACYDURIA MEWALONIANOWA, SOLIDARNOŚĆ, REFLEKSOLOG, BABRAŁA, KOMUNIKACJA, PAJĄK, DOŁEK OSIOWY, PIENIĄDZ GOTÓWKOWY, SKARYFIKACJA, MAREMMANO, PTAK PRZELOTNY, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, NOUMEN, WŁÓKNIAK TWARDY, KOZA PIERWOTNA, JUBILEUSZ, SĄD KOŚCIELNY, LIRA, DAR ZIEMI, FILTR, ZATYCZKA DO USZU, BOGRACZ, CIELENIE SIĘ LODOWCA, WRAK, PADOK, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, DZIECKO ULICY, KROPLÓWKA, KOSZT KONTROLI, CZIROKEZ, ERICKSON, FLETY, CYMES, CHMURA KONWEKCYJNA, GORZKA ZGNILIZNA, GEOGRAFIA, ANEKSJA, IZBA MORSKA, MENU, HUBA SINIAK, PORA ROKU, LAWENDA FRANCUSKA, ORBITOWANIE, ZDOBYWCA, DOKTOR HABILITOWANY, MAŹNICA, ŚLIZG, IRONIA, ZBLIŻENIE, POGO, KRENAL, HIMALAJE, WIOSENKA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, CHA-CHA, OSADNIK, ŁOPATKA, BICIE POKŁONÓW, OBRAZA BOSKA, FIGA Z MAKIEM, MUSZLA KLOZETOWA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, KOGNITYWIZM, BÓBR AMERYKAŃSKI, PEDOFILSTWO, WODOCIĄGOWNIA, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, ZIMA, TELEWIZJA, LARWA, WIELKIE NIEMCY, KISIEL, MAMUT WŁAŚCIWY, MIGAWKA SZCZELINOWA, OGNISKO MAGMOWE, NIEGOSPODARNOŚĆ, TRÓJKA, GLIKOGENOZA, TRAKEN, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, WALKA, TABORYTA, AGREGATY PIENIĘŻNE, KASJER, SPOCZYNEK, OZIMINA, REEDUKACJA, KWARTAŁ, KĄPIEL, PUSZKA, WOJOWNICZOŚĆ, RZADKOŚĆ, EKLIPTYKA, PETREL, ABORDAŻ, TENOR LIRYCZNY, NABYTEK TERYTORIALNY, CZYNNIK ENDOGENICZNY, SZTUKA LUDOWA, ULOT, CHARLES, NIECHCIUCH, OPRYSZCZKA WARGOWA, CZARNY CHARAKTER, OŚWIETLENIOWIEC, IPP, SAMOZNISZCZENIE, RĘKA SZPONIASTA, CIELENIE LODOWCA, PRANKO, DENDROMETRIA, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, GROMADA, KUKLIK SZKARŁATNY, NAWALANKA, PALCE, WESTERN, PIJAWKA, PEDERPES, ODPŁYW, PROZODIA, ZŁOTY STRZAŁ, EKSHIBICJONISTA, AGENEZJA, CHOROBA WODUNKOWA, DRAMA, FILOLOGIA, PRZEPITKA, DIAKON, ATOPINA, RADA NADZORCZA, CERATOFILID, MILLES, STRUKCZASZY, KSIĄŻĘ Z BAJKI, BEZLOTKI, MALI, PEGMATYT, ZAAWANSOWANIE, MODERUNEK, SAMODESTRUKCJA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, LAICKOŚĆ, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, ELEKTRONOWOLT, PUSTAK, ŚMIECISKO, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, ANTECEDENCJA, WUEF, DYPTYK, LINIA PRZEMIANY, KLINCZ, LIRA KORBOWA, STĄGIEW, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, OAZA PODATKOWA, SYNEREZA, INDYGO, GONIOMETRIA, ANTYBIOZA, WETERYNARZ, GNIAZDO NASIENNE, ?ANKIETOWANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.712 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNO Z PAŃSTW, KTÓRE PODPISAŁO W 1955 ROKU MIĘDZYNARODOWĄ UMOWĘ W BANDUNGU, OBOWIĄZUJĄCĄ PAŃSTWA DO NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ I NIEANGAŻOWANIA SIĘ W KONFLIKT POMIĘDZY KAPITALIZMEM A KOMUNIZMEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO Z PAŃSTW, KTÓRE PODPISAŁO W 1955 ROKU MIĘDZYNARODOWĄ UMOWĘ W BANDUNGU, OBOWIĄZUJĄCĄ PAŃSTWA DO NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ I NIEANGAŻOWANIA SIĘ W KONFLIKT POMIĘDZY KAPITALIZMEM A KOMUNIZMEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE jedno z państw, które podpisało w 1955 roku międzynarodową umowę w Bandungu, obowiązującą państwa do neutralności politycznej i nieangażowania się w konflikt pomiędzy kapitalizmem a komunizmem (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE
jedno z państw, które podpisało w 1955 roku międzynarodową umowę w Bandungu, obowiązującą państwa do neutralności politycznej i nieangażowania się w konflikt pomiędzy kapitalizmem a komunizmem (na 22 lit.).

Oprócz JEDNO Z PAŃSTW, KTÓRE PODPISAŁO W 1955 ROKU MIĘDZYNARODOWĄ UMOWĘ W BANDUNGU, OBOWIĄZUJĄCĄ PAŃSTWA DO NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ I NIEANGAŻOWANIA SIĘ W KONFLIKT POMIĘDZY KAPITALIZMEM A KOMUNIZMEM sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - JEDNO Z PAŃSTW, KTÓRE PODPISAŁO W 1955 ROKU MIĘDZYNARODOWĄ UMOWĘ W BANDUNGU, OBOWIĄZUJĄCĄ PAŃSTWA DO NEUTRALNOŚCI POLITYCZNEJ I NIEANGAŻOWANIA SIĘ W KONFLIKT POMIĘDZY KAPITALIZMEM A KOMUNIZMEM. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast