PROTEKCJONALNY LUB ŻARTOBLIWY SPOSÓB ZWRÓCENIA SIĘ DO MĘŻCZYZNY, CHŁOPAKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOCHAŚ to:

protekcjonalny lub żartobliwy sposób zwrócenia się do mężczyzny, chłopaka (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOCHAŚ

KOCHAŚ to:

żartobliwe określenie kochanka lub zakochanego mężczyzny (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROTEKCJONALNY LUB ŻARTOBLIWY SPOSÓB ZWRÓCENIA SIĘ DO MĘŻCZYZNY, CHŁOPAKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.174

RANDKA W CIEMNO, EGZEMPLARZ OKAZOWY, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, PLUSKWIAK WODNY, PRZYTULIA, FAMA, WÓŁ, SIŁA ODŚRODKOWA, CZYNNIK ONKOGENNY, CEMENT STOMATOLOGICZNY, PRZETWÓRSTWO, BANER, KIJ, SEKTA, MOHORYCZ, BIOSELENOLOGIA, POCHMIEL, AZALIA, STOŻAR, TYTANIAN, TONIĘCIE, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, ORGAN, IZBA CZELADNA, CEROWNIA, ZATOR, ZASOBY KOPALIN, ATŁAS, ŁĘG JESIONOWY, DWUDZIESTKA, INDUKTOR, AGATA, PREORIENTACJA, STYKÓWKA, BANK, INFORMACJA, ZNAMIĘ BECKERA, BLANKI, OBUCH, GRUPA, MODEL AMERYKAŃSKI, DEWOCJONALIA, CENZOR, INTERROGACJA, INTERESOWNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, WALC ANGIELSKI, MIOTŁA, DETALISTA, ŁATKA, CWAJNOS, PIEROŻEK, PATENA, STAROINDYJSKI, TUNBERGIA, PISMO, SCENOPISARSTWO, KARDIOLOGIA, BATERIA TERMOELEKTRYCZNA, ZAMYKANIE USZU, STYL JOŃSKI, TEORIA ESTYMACJI, LOT KOSZĄCY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, KOT, ENTEROTOKSYNA, MUNICYPIUM, ZNAKI, TANTALIT, TRÓJKOMBINACJA, RAJD, MORGA, TRÓJSTRONNOŚĆ, BOROWINA, STRUMIEŃ, KUŚNIERCZYK, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, OTRZEWNA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, MEDALION, GRZEBIEŃ, KLEJOWNIA, JĘZYK ŻYWY, PAN, AUTOTELICZNOŚĆ, MEANDER, JUMPER, PASIBRZUCH, BIEG ALPEJSKI, DZIEWIĄTY, DOWÓD WPROST, STĘP, ŻAL, MUSZTARDA DIJON, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, OMDLAŁOŚĆ, PARAMAGNETYK, ILLOKUCJA, SZALKA PETRIEGO, MUSZLA KONCERTOWA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, PEAN, FIGURACJA MELODYCZNA, SZWALNIA, GRANATNIK, PIĘKNODUCH, PAJĘCZAK, NIEUCHWYTNOŚĆ, SŁOWOTWÓRSTWO, PLATFUS, OBSERWATORKA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, SIODŁO JUCZNE, SIEĆ, CHOROBA LENEGRE'A, AEROLIT, OPARY, RUSEK, BATUTA, SPADOCHRON, GOŁOLEDŹ POŚNIEGOWA, ZNAK PRZESTANKOWY, DOBRO POZYCJONALNE, MANEŻ, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, KONKURENCJA, ARKUSZ EGZAMINACYJNY, WĘGLÓWKA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, SYMBOLICZNOŚĆ, EKSPERYMENT KLINICZNY, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ROZMOWY W MAGDALENCE, FILOGENETYKA, GŁADŹ, AERODYNAMIKA, PIĘCIOGROSZÓWKA, CHORWACKOŚĆ, GAZOLINA, NACECHOWANIE, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, ZGINIĘCIE, EWOLUCJA, DWUDZIESTY PIĄTY, KASZUBSKOŚĆ, BELA, ŁAWA, OSTENTACJA, N-GRAM, MIRAŻ, KOMEDIANTKA, STAUROPIGIA, POKOLENIE, TRZYDZIESTKA, PUSZKARZ, CEFALASPIDY, GIMNASTYKA, WSZECHSIŁA, PRAWIDŁO, PRÓBKA, FIGURA, IMIONISKO, WĘDRÓWKA DUSZ, ŁOPATA, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, LEWICOWOŚĆ, LIGUSTR, RUBIN, SZKARADZIEJSTWO, TOPR, DOM WIELORODZINNY, WIEK, KRWIOŻERCZOŚĆ, BEETHOVEN, MUZYKA CERKIEWNA, SIŁA, VOLKSDEUTSCH, OTWOREK, LEADER, ASTROLOGIA, OUROBOROS, AUTOCASCO, ADVOCATUS DIABOLI, CYWILIZACJA TURAŃSKA, ABLACJA, FILAR, KAWA MIELONA, GŁĘBINA, CELEBRACJA, BARIATRA, ZAUWAŻALNOŚĆ, PARTIA HISZPAŃSKA, KRĘG LĘDŹWIOWY, KIEP, NALEWAK, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, PROTROMBINA, BOMBARDON, PRZEPAŚĆ, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, GEKON, RAJOKSZTAŁTNE, PRZETARG NIEOGRANICZONY, FERRIMAGNETYK, WYSPIARSKOŚĆ, KOŚCIÓŁ FARNY, POWIEŚĆ SCI-FI, HRABINI, SEMITYSTA, SOK, OBRONA SŁOWIAŃSKA, RAKI, GESTAPO, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, DZBANEK, NIĆ, RÓŻE, FUTURE, RETUSZ, LEKARZ, SPADOCHRONIARKA, POPYT ELASTYCZNY, PŁYN CHŁODNICZY, SENTYMENT, OCHRONA KATODOWA, ANGLISTYKA, NASYCALNIA, ZIARNO, KOMBINACJA ALPEJSKA, PLAŻA, ORGANIZACJA, HULK, ROZTRUCHAN, EKSPRESJA GENU, PYŁ, SPARRING, SZYK, POZAHISTORYCZNOŚĆ, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, BOCZNIK, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, KIOSK, PANI, SZTUKA MYKEŃSKA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, ZANOKCICA CIEMNA, TARCZA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, BABRAŁA, OBROŻA, DOWÓD NIE WPROST, DESZCZ, ALKOHOLIZM, APELACJA, KRYZA, POMPA, SZKŁO LABORATORYJNE, EWOLUCJONIZM, JAZDA, PIĘTNO, PLASTYKA, WKRĘTKA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, ZAPALENIE, KOLUMNA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, MEDYCYNA RATUNKOWA, MEZOSFERA, PSZCZOŁA MIODNA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, PODKASTING, KILBLOKI, STOŁP, ŻYŁKA, PIASKOWNICA, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ, WYNURT, TKANKA MIĘŚNIOWA, KIEŁZNO, PŁYTA PILŚNIOWA, DRUCIARZ, DOZYMETR, MOGILAMBDACYZM, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, KIR, HERBATKA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, AFISZ, MODA, TYRANIA, OSTATNI SAKRAMENT, SCHADOW, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ZBIÓRKA, BISEKS, ZAAWANSOWANIE, DOJŚCIE, STREPTOKOK, WÓZEK SZPITALNY, ?DZIKA KARTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.174 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROTEKCJONALNY LUB ŻARTOBLIWY SPOSÓB ZWRÓCENIA SIĘ DO MĘŻCZYZNY, CHŁOPAKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROTEKCJONALNY LUB ŻARTOBLIWY SPOSÓB ZWRÓCENIA SIĘ DO MĘŻCZYZNY, CHŁOPAKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOCHAŚ protekcjonalny lub żartobliwy sposób zwrócenia się do mężczyzny, chłopaka (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOCHAŚ
protekcjonalny lub żartobliwy sposób zwrócenia się do mężczyzny, chłopaka (na 6 lit.).

Oprócz PROTEKCJONALNY LUB ŻARTOBLIWY SPOSÓB ZWRÓCENIA SIĘ DO MĘŻCZYZNY, CHŁOPAKA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - PROTEKCJONALNY LUB ŻARTOBLIWY SPOSÓB ZWRÓCENIA SIĘ DO MĘŻCZYZNY, CHŁOPAKA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast