CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMPLEMENTACJA to:

część procesu decyzyjnego znajdująca się na wyjściu systemu, polegająca na urzeczywistnieniu podjętej decyzji za pomocą odpowiednio dobranych środków; bardzo często terminem tym określa się wdrażanie aktów prawnych (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IMPLEMENTACJA

IMPLEMENTACJA to:

proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania (na 13 lit.)IMPLEMENTACJA to:

skonkretyzowana wersja algorytmu, języka programowania lub standardu pod postacią kodu komputerowego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.931

KLASYFIKACJA ZESPOŁOWA, GYPSY VANNER, WYCISK, MŁODY, DRAGONADA, RONDO, STAROBIAŁORUSKI, CHOROBA THOMSENA, ROSTBEF, JASKINIOWIEC, CZERWIOCH, PRAWO INDUKCJI ELEKTROMAGNETYCZNEJ FARADAYA, ZABUDOWA, KUGUAR, STERNICZKA ZWYCZAJNA, ANGOBA, FLASZECZKA, BARANEK, ANOMALIA PELGERA-HUETA, KONCEPT, KRYSZNAIZM, PLACÓWKA OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZA, LEJBIK, KĄT DEPRESJI, MINIMUM PROGRAMOWE, KUSICIEL, LEGWAN GŁUCHY, GLIKOGENOZA TYPU V, GUANABANA, KRĄG KAMIENNY, RUSYCYSTYKA, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA, PLATYNOWA PŁYTA, PARODOS, ŁAZANKI, INSTALOWANIE, FREESTYLE SLALOM, MISJA STABILIZACYJNA, CHOROBA ZAKAŹNA, FORMULARZ, CASUS, MONOPOL, ELIMINACJE, NARZĄD KOPULACYJNY, SAMOTRZASK, SKANER PŁASKI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, OLEJOWIEC, LEZGINKA, NOSOWOŚĆ, NOOB, AUTOSANIE, TRZMIELOJAD, OSAD, KOPROFAG, CIUPAGA, DROGA KROPELKOWA, PANCERNIK, SPÓŹNIALSTWO, EPIC TRANCE, STREFA PODMIEJSKA, PASTRAMI, PRZESILENIE WIOSENNE, PRACOWNIK LEŚNY, DOBROTLIWOŚĆ, KULTYWAR, KIOSK MULTIMEDIALNY, KOMARNICA, FEDERACJA, KULON, BIBUŁKARKA, ROZPAD SKAŁ, ŁUPEK DACHÓWKOWY, IMPREGNAT, SPLOT ODBYTNICZY, PARAFOWANIE, PAPIER TOALETOWY, AKCELERATOR COCKCROFTA-WALTONA, ALARM SZALUPOWY, CZUŁEK, KOLUMNA, KOMARZYCA, SEITAN, PROROK, BEZGŁOŚNOŚĆ, MIARA ŁUKOWA, AORYST SYGMATYCZNY, WIBROAKUSTYK, DOM PRZYSŁUPOWY, NOC, SONDA, TERMINATOR, JĘZYK PENDŻABSKI, DUALIZM, FLOKUŁY, KAMIEŃ SŁONECZNY, KISZKA FASZYNOWA, PASO PERUANO, PODCIEP, JĘZYK, BŁONA NACZYNIOWA, BERŻERETKA, JĘZYK WEGETUJĄCY, SAMBA, EOLIDA, GATUNEK INWAZYJNY, POCISK SMUGOWY, SILNOŚĆ, MILCZĄCA ZGODA, SŁOWA, GHOUL, KARA PIENIĘŻNA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, KOŃ PRZEWALSKIEGO, CHEMIA, KARTOWNIK, BROŃ TERMOJĄDROWA, FIZYKA STATYSTYCZNA, BURDON, WZGLĄD, DYNAMIKA, SZEPT, STOPIEŃ WODNY, ALIGATOROWATE, POLEROWACZ, CIELĘCY WIEK, KECZUA, KOTLINA, PELERYNA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, ANOMALIA POLANDA, NASIENNIK, AREOGRAFIA, ZGRAJA, CYBERNETYZACJA, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, SZTUCZNA INTELIGENCJA, DYFERENCJACJA, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, KOŃ ARDEŃSKI, KECZUA, PLAY OFF, DZIAŁKA SIEDLISKOWA, CZYRACZNOŚĆ, POŁOŻENIE, RYSAK, LEGENDA, USTRÓJ NOŚNY, POSTRZEGALNOŚĆ, GOTOWIEC, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, ZAPAS, JEŁOP, JELEC, ARKADA, OBRAZEK, PORA, AGAR, METEORYT, ŁONO, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, FTYZJOLOGIA, POLAK, OBEDIENCJA, SUBWOOFER AKTYWNY, KĄT PŁASKI, WIGURA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, ŁOKIEĆ, MIĘSOŻERCA, MIÓD, GENERATOR HARTLEYA, BEZWŁADNOŚĆ, PIEC WANNOWY, KOMPLEKS SYNAPTONEMALNY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-6, KORPUS, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, POSTAĆ BIBLIJNA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, UŚMIECH, BUDOWNICTWO, COB IRLANDZKI, TARCZA, POŁYKACZ, TEST KOMPLEMENTACJI, STOJAN, KORNWALIJSKI, ORZECHÓWKA, BADANIE PRZESIEWOWE, DŁUGIE RĘCE, SZAFARZ, MAJĄTEK NIERUCHOMY, SŁUPEK STARTOWY, STEK, JARZYNA, KSIĄŻĄTKO, WIRUS MAKR, STATEK POWIETRZNY, TŁUMIK, WIRTUOZ, SZRANKI, AKWARYDY, FRANCA, RELIGIA, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, PUŁK, SNIKERS, POTAŻ, SZKARŁUPIEŃ, ŚLICZNOŚĆ, WIRNIK, KANAŁ KRĘGOWY, PRZEDSIĘBIORCZYNI, GAWORZENIE, JĘZYKI AŁTAJSKIE, KARLIK ŚREDNI, OKRUSZYNKA, WÓDKA GATUNKOWA, DZIKI ZACHÓD, CZESKI, KRUCZOŚĆ, CHEMIKALIA, MAGENTA, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, PŁYWACZOWATE, MORFOTROPIA, KOMBINACJA, BEDŁKA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, TROĆ, LOGIKA FORMALNA, OBIEKTYWNOŚĆ, ŚWIATOWOŚĆ, ROŻEN, MAŁE, ŻURAWINA, TASIEMIEC, MANIPULATOR, CZASZA, NUWORYSZ, SURFAKTANT, DŁUGONOGOŚĆ, ODBIORNIK RADIOKOMUNIKACYJNY, PONAGLENIE, ROŚLINA OKRYWOWA, SAMOŁÓWKA, ŁUT SZCZĘŚCIA, LAMPA, CZARODZIEJ, MAKAK JAPOŃSKI, SKORUPA, EKSHIBICJONISTA, ZEGAR KWARCOWY, NACZÓŁEK, STAN PSYCHICZNY, ANIMATORKA, OSTRY BRZUCH, ODKOP, AGREGATY PIENIĘŻNE, PŁYWAK, WARTOWNIK, POJAZD KOŁOWY, KAPILARNOŚĆ, HARMONIJKA, KATEDRA, GATUNEK POGRANICZNY, CHOPINISTKA, MYSZKA, TROFEUM ŁOWIECKIE, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, OBRZEŻKOWATE, SZKIELET OSIOWY, MASZERUNEK, MEZOSFERA, KRÓTKOWIDZTWO, STACJA ZBORNA, RURA OGNIOWA, PŁYWACZEK, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, SZAPOKLAK, KLESZCZ, MANNA, ODTWARZACZ KOMPAKTOWY, KŁOPOTANIE SIĘ, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, IRRADIACJA, ŁAZIK, NEKTARNIK, ODBŁYŚNIK, HULANKA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, STALNICA, KONTRABANDZISTA, POJAZD CZŁONOWY, WYBIJACZ, ANTYCYPACJA, GENIUSZ, DAMULA, ?ASCEZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.931 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMPLEMENTACJA część procesu decyzyjnego znajdująca się na wyjściu systemu, polegająca na urzeczywistnieniu podjętej decyzji za pomocą odpowiednio dobranych środków; bardzo często terminem tym określa się wdrażanie aktów prawnych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMPLEMENTACJA
część procesu decyzyjnego znajdująca się na wyjściu systemu, polegająca na urzeczywistnieniu podjętej decyzji za pomocą odpowiednio dobranych środków; bardzo często terminem tym określa się wdrażanie aktów prawnych (na 13 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x