CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IMPLEMENTACJA to:

część procesu decyzyjnego znajdująca się na wyjściu systemu, polegająca na urzeczywistnieniu podjętej decyzji za pomocą odpowiednio dobranych środków; bardzo często terminem tym określa się wdrażanie aktów prawnych (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IMPLEMENTACJA

IMPLEMENTACJA to:

proces przekształcania abstrakcyjnego opisu systemu lub programu na obiekt fizyczny: komputer lub działający program zapisany w konkretnym języku programowania (na 13 lit.)IMPLEMENTACJA to:

skonkretyzowana wersja algorytmu, języka programowania lub standardu pod postacią kodu komputerowego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.931

UJŚCIE GARDŁOWE, WIR POWIETRZNY, FRYZ, WĄŻ OSTROGŁOWY, POMPA TŁOKOWA, UBARWIENIE OCHRONNE, LEŃ, BRĄZOWY PODKARZEŁ, BUCHTA, ABOMINACJA, WYPRAWIACZ, WINIETA, RZEKOTKA KRÓLEWSKA, NACISK, PĄCZKOWCE, SZORY, OPŁATEK, ADRESAT NARRACYJNY, TINKER, FINAŁ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, CZĘŚĆ ZAMIENNA, KLEJDONOMANCJA, SUNDAJKA, TYKA, PŁATEK USZNY, BIMBROWNIA, RDZEŃ WIERTNICZY, MAKROŚWIAT, WYCISKARKA, CZEPNOŚĆ, WYSTRZYGANKA, PARA, IRRADIACJA, ZASIEDZIAŁOŚĆ, APORT, GRACA, ZARZĄDZENIE, CONCERTINO, KUNDMAN, SIEĆ WAN, CZUWANIE MODLITEWNE, ROK, SPŁYW, DRUGI OFICER, HAKER, GAMELAN, IMITACJA, KOPUŁKA, JER SŁABY, APLET, ZAPRZĄG, TAMBUR, GORSET, ZUPA NA GWOŹDZIU, NOCEK WĄSATY, SŁUCHAWKA, JAMA OTRZEWNA, DZIENNIK, BABIMÓR, NAMYSŁ, KLĘSKA ŻYWIOŁOWA, PARAKAPPACYZM, MÓWNOŚĆ, PREFORMACJA, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, MATMA, POLECANKA, EKLIPTYKA, SELEKTOR, DOROSŁOŚĆ, BEZGŁOŚNOŚĆ, ŻÓŁWIE, HASŁO, ŚWIADECTWO, ZACIĘCIE, EUTENIKA, LASKA, DELFIN UZDECZKOWY, ŁAZIK, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, ŻYWY TRUP, WRAK, KATAKUMBY, POŁYKACZ, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, PLANTAGENECI, ŁUSKA, NADOBNOŚĆ, KRZTUSIEC, AERODYNAMIK, CYFROWANIE, BANOWINA, GABINET LUSTER, EKSPRES, PIĘCIORNIK NISKI, SKALA STAROGRECKA, ZDZIERSTWO, WYPRYSK KONTAKTOWY, DŻINGIEL, WERSYFIKACJA, GIBBON, STUDIUM WYKONALNOŚCI, OBRĄCZKA, JAZDA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, TOPIELEC, JUWENALIA, LAMNA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, AKTYWISTA, SŁUŻBA, STOCZNIA, MARYNARKA, SIŁA, SANDBOX, ASOCJACJA GWIAZDOWA, KASZUBSKI, FOKSTROT, CHAŁTURNICTWO, PROLIFERACJA, PŁAT, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, JĘZYK WYSOKONIEMIECKI, PUPCIA, PRZESZKODOWIEC, OKLUZJA, PORĘCZENIE MAJĄTKOWE, PAS, GRUPA KETONOWA, ZASIŁEK CHOROBOWY, PANTOFELNIK, ŻABA MARMURKOWANA, ALUZJA LITERACKA, ŚWIĘTOJANKA, KONTROLA PARZYSTOŚCI, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, MODRZEW, WETERYNARKA, OSŁONKA, OLEJ ARACHIDOWY, UTYLITARYZM, OPUSZKA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, FLUORESCENCJA, NARNIA, JUBILER, PRIORYTET, STROIK, METEORYT, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, USTALENIE, MER, PODBRÓDEK, PŁOMYKÓWKA, UDERZENIE, ZERWA KŁOSOWA, JAŚNIA, TALERZ, KADŁUB, UŁUDA, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, OPATRUNEK OSOBISTY, ODLEWARKA, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, DOM STARCÓW, CEMENTOWE BUTY, MASYW GÓRSKI, SZACHY TRZYOSOBOWE, KASZA, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, DZIOBÓWKA, PALEONTOLOGIA, WYPIEKI, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, MRAD, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, RYBITWA OKOPCONA, KOMUNIKACJA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, SZMELC, WYŁAWIACZ, KOŁNIERZ, KROWIA GĘBA, DERP, PUSZKA MÓZGOWA, PERKOZ DWUCZUBY, NAUKA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, SZAMANKO, FAJKA, AUTONOMICZNY SYSTEM GOSPODARCZY, SNICKERS, BALSAM KANADYJSKI, SZYLD, EUPELYKOZAURY, DUKLA WIERTNICZA, STERCZYNA, JEDNOSPÓJNOŚĆ, PODŁOŚĆ, RZADZIZNA, KULTYWAR, SZKATUŁA, JASTRZĘBI WZROK, NOPKI, DUOLA, STRAJK OSTRZEGAWCZY, CHOROBA ZARAŹLIWA, KOKORNAK, WŁÓKNO, POMYWAK, ŻUŻLAK, OKULARY, BURSZ, KANTYLENA, KAZALNICA, WŁAMANIE, INKA, DOMINIUM, AŁMA-ATA, GRZYB DĘBOWY, MIKROPRĄD, JAŚMINOWIEC WONNY, UNYTKO, TYCZKARZ, PARTIA WŁOSKA, SZPARA POWIEKOWA, ANEROID, REHABILITANT, PARKIET, CZAPLA MODRA, KORONIARZ KOŃCATY, MIOPATIA ALKOHOLOWA, LUKA DEFLACYJNA, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, BÓJKA, NIEDOPOWIEDZENIE, LASONOGI, CIASTO SKALNE, DWUKOLOROWOŚĆ, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PADOK, POSYŁKA, KAPOK, ANAGLIF, MASA BEZWŁADNA, OTWORZENIE SERCA, SIAD TURECKI, SFERA BIOTYCZNA, ZASŁONA, NASKALNIK, TAKSON PARAFILETYCZNY, EGZEKUTORKA, CAMPECHE, DECYZJA RAMOWA, BLOK DEFENSYWNY, TRÓJKĄT BERMUDZKI, CECHOWNIA, STARA, KREWETKA ELEGANCKA, EUTANAZJA, MEMFIS, ARCHIDIAKONIA, SYJON, ZMARZLUCH, KOŚĆ KLINOWA, IZOMER KONFIGURACYJNY, NUMER TAKTYCZNY, MOSTEK, ADHD, MŁYN, LITERATURA PIĘKNA, CHASER, PONUR, PRZYDAWKA, BUSINESSMAN, GRAFICZKA, CZUJNIK JONIZACYJNY, PRZYZIEMIE, SROM, ANALIZA ZESPOLONA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, FIGURACJA, POMYSŁOWOŚĆ, KRAJANKA, MOTYLEK, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, RECEPTA PUNKTOWA, TURAS, ZEGAR KSIĘŻYCOWY, KOŃSKA KURACJA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, GRAMOFON CYFROWY, ALLEGRO, CHRZEST PRAGNIENIA, PUNKT, PRAWO POCZTOWE, OBRONA PIRCA, ?ZAKŁADKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.931 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IMPLEMENTACJA część procesu decyzyjnego znajdująca się na wyjściu systemu, polegająca na urzeczywistnieniu podjętej decyzji za pomocą odpowiednio dobranych środków; bardzo często terminem tym określa się wdrażanie aktów prawnych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IMPLEMENTACJA
część procesu decyzyjnego znajdująca się na wyjściu systemu, polegająca na urzeczywistnieniu podjętej decyzji za pomocą odpowiednio dobranych środków; bardzo często terminem tym określa się wdrażanie aktów prawnych (na 13 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - CZĘŚĆ PROCESU DECYZYJNEGO ZNAJDUJĄCA SIĘ NA WYJŚCIU SYSTEMU, POLEGAJĄCA NA URZECZYWISTNIENIU PODJĘTEJ DECYZJI ZA POMOCĄ ODPOWIEDNIO DOBRANYCH ŚRODKÓW; BARDZO CZĘSTO TERMINEM TYM OKREŚLA SIĘ WDRAŻANIE AKTÓW PRAWNYCH. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast