CZĘŚĆ GÓRNEJ WARGI WIĘKSZOŚCI SSAKÓW KOPYTNYCH (NP. KONIA, OSŁA, ŁOSIA, NOSOROŻCA, WIELBŁĄDA), KTÓRA OKALA NOZDRZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHRAPA to:

część górnej wargi większości ssaków kopytnych (np. konia, osła, łosia, nosorożca, wielbłąda), która okala nozdrza (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHRAPA

CHRAPA to:

rozdęta u konia (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ GÓRNEJ WARGI WIĘKSZOŚCI SSAKÓW KOPYTNYCH (NP. KONIA, OSŁA, ŁOSIA, NOSOROŻCA, WIELBŁĄDA), KTÓRA OKALA NOZDRZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.915

ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, NIEBO, DUPA, MASKA, STALÓWKA, ŁAŃCUCH EULERA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, REFLEKS, WARSTWA ABLACYJNA, SINGIEL, AKT, ARTYLERIA LEKKA, BOCZEK, PARZYSTOKOPYTNE, MODEL, ŚRÓDBRZUSZE, PIRANIOWATE, POLIMORF, ANOA GÓRSKI, PLASTROM, MARLIN, PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY, SKLAWINOWIE, PRZEJEZDNA, PALESTRA, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, KURTYNA, ERYTROZUCH, MAMA, REGENERAT, SPRAWDZIAN, CZTERDZIESTKA, EKSPARTNERKA, BIOGEN, KOŃ JOMUDZKI, SZYPUŁA, JANUSZ, KRONIKARKA, OWADOŻERNE, WIBRATOR, TARANTAS, ODNOWICIEL, ODPRAWA CZASOWA, DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE, RYJÓWKI NADRZEWNE, NIEDOMYKALNOŚĆ, MYSZKA, CHROPAWOŚĆ, URLOP TACIERZYŃSKI, KLEJÓWKA, BANANOWA MŁODZIEŻ, GRA W KARTY, FRA, RISZTA, KRĄŻENIE PŁUCNE, TOPLESS, KOŃCZYNA GÓRNA, ZMIENNA ZWIĄZANA, GALOP, BLANK, MŁOTECZEK, TROL, LOCH, CIĄGNIK, NAWA, ŻYŁA OCZNA DOLNA, WĘZEŁ ZATOKOWY, WIRUS WŚCIEKLIZNY, CHOROBA CHARCOTA, KONSTRUKCJA NOŚNA, DZIECKO SZCZĘŚCIA, PÓŁOWCA, ŁOŻYSKOWIEC, ROZSZERZYCIEL, GRANICA, ZACHYŁEK ŁONOWY, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, REEDUKACJA, SPECGRUPA, CIELAK, ŁOWCZYNI, GNIAZDO, DEPRESJA, FUNKCJA NAZWOWA, KNAJPIARZ, CENTAUR, OSTATNI MOHIKANIN, ŚCIANA WSCHODNIA, ROZDANIE, REAKCJA ODWRACALNA, SPOWINOWACONY, WSTĘŻNIAKI, LEMIESZ, SIRO, CZARNE, TANCERKA, WŁAŚCICIEL, MUFLON, MASAJ, POTĘGA, WAPER, WELON, STEK, KORONA, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, CHROMOSOM Y, CZERWONA BURŻUAZJA, ANGEOLOGIA, DROID, MAJĄTEK NIERUCHOMY, GRUCZOŁ KROKOWY, PIASTA, HELIOCENTRYZM, ASESOR, ABOLICJONISTKA, PRZEŁAWICENIE, JĘZYK SPUSTOWY, STAN SUROWY, PRZESŁONA MIGAWKOWA, GAPOWICZKA, WIEK NASTOLETNI, KOCIE OKO, PODMIOT, OKULAR, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, RYWALKA, KOPISTKA, PRZYCZYNEK, ZMIENNA ZALEŻNA, ŁUSKOWIEC, KOŃ AZTECKI, DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY, ELEGANCIK, OWIJARKA, SKOK, WTYCZKA, WNIEBOWZIĘTA, WYWIAD LEKARSKI, STADIUM, LUSTRO, SZYPUŁKA, CZUB, TĘGI UMYSŁ, GRZYWA FALI, AKRYL, SZERMIERZ, TURYSTYKA SEKSUALNA, WZGÓRZE, DOŚWIADCZALNIK, MECENAS, KOHORTA, GUMOWE UCHO, BAWOLE OKO, KAWAŁ, HIPISKA, SEKCIARZ, SUFIT, HUMOR, SEKCJA, BAŚNIOWOŚĆ, ZAPRZĘG, DESZCZÓWKA, SUMATOR, REJON, PRAWO, GICZ, GRUCZOŁ SUTKOWY, NAPIERŚNIK, WÓŁ ROBOCZY, NACZYNIE WŁOSOWATE, HIPPISKA, WOLNY SŁUCHACZ, GNIAZDO, PRADRAPIEŻNE, ZAGŁÓWEK, NIEWOLNIK, CHARAKTERYSTYKA, ŁUSKOWCE, KATEGORIA SŁOMKOWA, POMPA OBIEGOWA, GYNYCEUM, GŁOWICA, PRYNCYPIALISTKA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, RAMIĘ, FAKTOR, GÓRNICA, SZELF KONTYNENTALNY, WKŁADA, KOLATOR, AKTORKA, OKRĘŻNICA ESOWATA, LEJ, OWODNIA, CZŁAP, WIRNIK, ZMIENNA NIEZALEŻNA, UNIWERSYTUTKA, PAN STOP, DOBUDÓWKA, MYKOHETEROTROF, MYSZORYJKI, TĘTNICA OCZNA, JURA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, PRZEKAZ, PARZYSTOKOPYTNE, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, PODREGION, DASZEK, CELOWNIK, PRZEKLEŃSTWO, CWAŁ, CYKL REPRODUKCYJNY, KOŃ BELGIJSKI, OBUDOWA, POCZĄTEK, DOM PRZYSŁUPOWY, METYLDOPA, LIST APOSTOLSKI, KAPSLA, SZNUR TYLNY, ODBŁYŚNIK, PASTA, KĄT BRYŁOWY, GÓRA, PRZEDNÓŻEK, PSTRYKACZ, BARWA NALECIAŁA, WSPÓŁRZĄDCA, MASA KAJMAKOWA, DEPRESJA CYKLICZNA, WZGARDZICIEL, KONKLAWE, SEMOLINA, CZARCZAF, RUFA, EFOD, SAMOCHWALCA, PÓŁŚWIATEK, KROKIET, ŻAKIET, FLIRCIARA, PODSEKTOR, POSTKOMUNA, ROCZNIKARZ, OBROŃCZYNI, BŁONA MIĘŚNIOWA, PODGARDLE, SAMORZĄD, PRZYŁĄCZE, USTNIK, ANALIZA WARTOŚCI, HUNTER, ZBIEG, MAŁŻOWINA, MAJOWY KIEROWCA, DACH NACZÓŁKOWY, PANI, KLĘPA, PĘCINA, PRZEDPOLE, KONTYNENT, ŚCIANA WSPINACZKOWA, EKSPANDOR, POWIETRZNIA, PRODUCENTKA, PŁAT, KOMEDIANTKA, CIAŁKO SZKLISTE, BEZGRANICZE, POTENTAT, ETAP, EKRAN, RHIZOBIUM, PUSTELNICZKA, CUDZOŁOŻNICA, CHORWACKI, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, KOPYTO, WSPÓLNIK, KORONA, PITU PITU, ANOMIA, SPOWIEDŹ POWSZECHNA, POPIJAŁA, FALLUS, HECA, ZMIENNA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, LICZBA PIERWSZA, GRYZ, CIĘŻKA WODA, ZAKŁAD HANDICAP, FINAŁ, BANIECZKA, HAMMAM, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, ZWÓJEK, WSCHÓD, ?PISTOLET.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.915 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ GÓRNEJ WARGI WIĘKSZOŚCI SSAKÓW KOPYTNYCH (NP. KONIA, OSŁA, ŁOSIA, NOSOROŻCA, WIELBŁĄDA), KTÓRA OKALA NOZDRZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ GÓRNEJ WARGI WIĘKSZOŚCI SSAKÓW KOPYTNYCH (NP. KONIA, OSŁA, ŁOSIA, NOSOROŻCA, WIELBŁĄDA), KTÓRA OKALA NOZDRZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHRAPA część górnej wargi większości ssaków kopytnych (np. konia, osła, łosia, nosorożca, wielbłąda), która okala nozdrza (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHRAPA
część górnej wargi większości ssaków kopytnych (np. konia, osła, łosia, nosorożca, wielbłąda), która okala nozdrza (na 6 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ GÓRNEJ WARGI WIĘKSZOŚCI SSAKÓW KOPYTNYCH (NP. KONIA, OSŁA, ŁOSIA, NOSOROŻCA, WIELBŁĄDA), KTÓRA OKALA NOZDRZA sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - CZĘŚĆ GÓRNEJ WARGI WIĘKSZOŚCI SSAKÓW KOPYTNYCH (NP. KONIA, OSŁA, ŁOSIA, NOSOROŻCA, WIELBŁĄDA), KTÓRA OKALA NOZDRZA. Dodaj komentarz

5+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast