CZĘŚĆ TUŁOWIA MIĘDZY SZYJĄ I JAMĄ BRZUSZNĄ, CHRONIĄCA NARZĄDY WEWNĘTRZNE (GŁÓWNIE SERCE I PŁUCA) I UMOŻLIWIAJĄCA PROCES WYMIANY GAZOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLATKA PIERSIOWA to:

część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ TUŁOWIA MIĘDZY SZYJĄ I JAMĄ BRZUSZNĄ, CHRONIĄCA NARZĄDY WEWNĘTRZNE (GŁÓWNIE SERCE I PŁUCA) I UMOŻLIWIAJĄCA PROCES WYMIANY GAZOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.975

SIEĆ, REKONWERSJA, UDO, POŁĄCZENIE NERWOWE, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, PRZESTRZEŃ PRZEDOTRZEWNOWA, PODWODZIE, POZYCJA, , FALENICA, SKRZYNKA LĘGOWA, ALTOCUMULUS, SPLOT, SZCZYT, PODCZYSZCZALNIA, PÓŁGOLF, CIAŁO MIGDAŁOWATE, STREFA ZGNIOTU, GNIAZDO WTYKOWE, BIOTOP, PORTKI, KORTYNA, TARCZKA, FILTR, NOSOROŻEC BIAŁY, MARYNARCZYNA, ANOLIT, DZIELNICA HISTORYCZNA, EKSDYWIZJA, NARKOANALIZA, PÓŁSFERA, GŁOWOTUŁÓW, CZASOWNIK POSIŁKOWY, WSCHÓD, USTNIK, ŁUSZCZARNIA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, WIRNIK, FIŃSKA, FOTOMECHANIKA, ACHTERPIK, SZYNA, ZAJĄCZEK BŁOTNY, WEKTORYZACJA, PION, WĄTROBIANKA, ANALIZATOR, MOBILIZACJA UCISKOWA, PUSZCZYK, PIĘTA, REWOLUCJA AGRARNA, PASZCZA, DWUNASTA CZĘŚĆ, KONKLAWE, DONOŚNIK, DESTYLACJA FRAKCJONUJĄCA, REAKCJA OSCYLACYJNA, HOFMAN, NOSOROŻEC TĘPONOSY, SPÓJKA, OPONA PNEUMATYCZNA, PRZYGOTOWALNIA, MOCARSTWO, KARWIA, PRĄD BŁĄDZĄCY, FIZYKA, DOLNA SAKSONIA, WROTA WĄTROBY, STYLIKOODWŁOKOWE, PSYCHOLOGIA RÓŻNIC INDYWIDUALNYCH, EKSPORT NETTO, MIMETYCZNOŚĆ, MASKA, ONTOLOGIA, PRZEDPOLE, PIRANIA, WIELOWYPUST, OKRUCH SKALNY, PINGWIN MAŁY, PLATYKLADUS WSCHODNI, JELITO PROSTE, PUSZKA MÓZGOWA, PÓŁSFERZE, DRZEWCE, NIEBIELISTKA TRWAŁA, BRODA, PORTYK, ZASOBY DYSPOZYCYJNE, DZIEKANAT, HOSTEL, PUCHACZ ZWYCZAJNY, SOLEC, DUPCIA, GARDA, PATRYSTYKA, PICZA, CZĘŚĆ, STRADIVARIUS, SKARPETKA, SZYNA, BAJKA, SAKI SZATANKA, SEKCJA, DZIDKA, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, FILTR, KONTRAST, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, CIEMNIA OPTYCZNA, OBUDOWA, NARAMIENNIK, PODZIAŁKA, CHOLEWKA, ANTYLOPA SKOCZEK, PRZEWÓD, ŁUK AORTY, PODKOLANIE, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, KORPUS, WOTUM ZAUFANIA, ZABUŻE, WOŁEK, FIRN, PARODOS, DZBANECZNIK ATTENBOROUGHA, MANTYLA, LENIWKA, OCEAN, FALKON, TĘTNICA SZYJNA WEWNĘTRZNA, PODHALE, AUSTRIACKI, MATURACJA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, KAPLICA, GARDZIEL, DZIERŻAK, WIDNOKRĄG, ILOCZYN KOMPLEKSOWY, ZEŚWIECCZENIE, WORECZEK ŁZOWY, FAJKA, JAJE, KOLIGACJA, DIODA PROSTOWNICZA, ŁONO, ZACIESZ, STANIK, LISTOWNICOWCE, PALEC, MUZYKA ELEKTRONICZNA, GRADACJA, PĘTLA OCIEKOWA, IMPLEMENTACJA, PRZEISTOCZENIE, TASIEMIEC BĄBLOWCOWY, KONTAKT, PERTURBACJA, BATYMETRIA, TERCJA, UCHYB REGULACJI, DRYFTER, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE, KAOLIN, TEOGONIA, PENŻYŃSKA, MARKIZETA, FORSZLAK, GAZ IDEALNY, OBRZEŻE, GALERIA, SOCZEWKA, WSPÓLNY RYNEK, WYWÓD, WĘGLOWODÓR AROMATYCZNY, TRANSPOZYCJA, ODCZYN ZAPALNY, KULTURA, PANŚWINIZM, EGZEKWIE, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, ELEMENT TOCZNY, BASEN, ALLEGRETTO, AZYMUT, SIEDZISKO, SZPARA, WIĄZADEŁKO, SERCE, WEZWANIE, AKROPOL, PANEWKA, HAREM, IZOMORFIZM, EWOLUCJA MOLEKULARNA, KOMÓRKA SERTOLIEGO, OKRES MIĘDZYLODOWCOWY, WINIFIKACJA, MILIMETR SZEŚCIENNY, CEPISKO, TEMPERATURA ROSY, KOTIK, OLBRZYMKOWCE, MOHER, PRZEDSIONEK, PIÓRO, ŚCIANKA, KOŚĆ SZCZĘKOWA, BACZKA, SUDAN, AEDICULA, TETRAETYLOOŁÓW, GARBATKOWATE, TERMINAL, AGREGACJA, SERCE Z KAMIENIA, TWARZ, ODZIOM, HURON, KAZARKA, IRC, SUBREGION, DASZEK, PROTOKÓŁ, WYROŚLE, ŁUSKA, PROCES FLUWIOGLACJALNY, KADR, JĄDRO GALAKTYKI, TĘPOZĘBNE, PODSTAWA, LENNO, NANOŚNIK, PODMIOT DOMYŚLNY, ZBOŻE, BUKSZPAN, SPÓR KOMPETENCYJNY, BIMS, EROZJA WODNA, LORETANKA, SAMOZAOPATRZENIE, SYDERYT, REJESTR, WARIACJE, FENOTYP GRONOSTAJA, CHODNIK OBRONNY, LEGAWKA, ŁONO, PIEŚŃ, ŁĄCZNIK DROGOWY, SHONEN-AI, BRAMA GARAŻOWA, BIAŁY SPORT, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, RĄB, BANKOWOŚĆ MOBILNA, SPRYCHA, CZŁONECZEK, CHORRERA, OWCA JACOBA, SMAR, STANIK, PRZEDODWŁOK, GALWANIZACJA, ESCHATOLOGIA, OFIAKODON, PANNA, RĘKAW, INDETERMINIZM, WIBRATOR, POTAŻ, BAKTERIA GNILNA, PARAGRAF, ABSTRAKCJA, INTERAKCJONISTA, MARGARYNA, BOKI, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, GÓRA, ELEGANTKA, TWIERDZENIE TANGENSÓW, BIODYNAMIKA, SEGMENTACJA, TASZKA, REKINEK PLAMISTY, ŁUPEK ILASTY, ANALIZA FUNKCJONALNA, API, TOPSEL, KOKPIT, NIEBIOSY, ŚWIERK POSPOLITY, TRZECIA CZĘŚĆ, SYNKOPA, TERCJA, SKŁADNIK, IMMOBILIZACJA, GORS, KLATKA, ?KĄTOZĘBNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.975 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ TUŁOWIA MIĘDZY SZYJĄ I JAMĄ BRZUSZNĄ, CHRONIĄCA NARZĄDY WEWNĘTRZNE (GŁÓWNIE SERCE I PŁUCA) I UMOŻLIWIAJĄCA PROCES WYMIANY GAZOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ TUŁOWIA MIĘDZY SZYJĄ I JAMĄ BRZUSZNĄ, CHRONIĄCA NARZĄDY WEWNĘTRZNE (GŁÓWNIE SERCE I PŁUCA) I UMOŻLIWIAJĄCA PROCES WYMIANY GAZOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLATKA PIERSIOWA część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLATKA PIERSIOWA
część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej (na 15 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ TUŁOWIA MIĘDZY SZYJĄ I JAMĄ BRZUSZNĄ, CHRONIĄCA NARZĄDY WEWNĘTRZNE (GŁÓWNIE SERCE I PŁUCA) I UMOŻLIWIAJĄCA PROCES WYMIANY GAZOWEJ sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - CZĘŚĆ TUŁOWIA MIĘDZY SZYJĄ I JAMĄ BRZUSZNĄ, CHRONIĄCA NARZĄDY WEWNĘTRZNE (GŁÓWNIE SERCE I PŁUCA) I UMOŻLIWIAJĄCA PROCES WYMIANY GAZOWEJ. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x