U ROŚLIN, GŁÓWNIE U GATUNKÓW Z RODZINY WIECHLINOWATYCH, NIEWIELKI, ŁÓDECZKOWATEGO KSZTAŁTU, ZIELONY LUB BEZZIELENIOWY LIŚĆ (PODSADKA) WYRASTAJĄCY U PODSTAWY KŁOSKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLEWA to:

u roślin, głównie u gatunków z rodziny wiechlinowatych, niewielki, łódeczkowatego kształtu, zielony lub bezzieleniowy liść (podsadka) wyrastający u podstawy kłosków (na 5 lit.)PLEWKA to:

u roślin, głównie u gatunków z rodziny wiechlinowatych, niewielki, łódeczkowatego kształtu, zielony lub bezzieleniowy liść (podsadka) wyrastający u podstawy kłosków (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLEWA

PLEWA to:

odpady, które są efektem obróbki dojrzałych roślin - młócenia i oczyszczania (na 5 lit.)PLEWA to:

u roślin, głównie u gatunków z rodziny wiechlinowatych, niewielki, łódeczkowatego kształtu, zielony lub bezzieleniowy liść (podsadka) wyrastający u podstawy kłosków (na 5 lit.)PLEWA to:

coś, co ma niewielką wartość lub jest w ogóle bezwartościowe; zwykle w l.mn (na 5 lit.)PLEWA to:

odpadek przy młóceniu zboża (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "U ROŚLIN, GŁÓWNIE U GATUNKÓW Z RODZINY WIECHLINOWATYCH, NIEWIELKI, ŁÓDECZKOWATEGO KSZTAŁTU, ZIELONY LUB BEZZIELENIOWY LIŚĆ (PODSADKA) WYRASTAJĄCY U PODSTAWY KŁOSKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.419

KAŁMUK, GEN LETALNY, NAWÓJ, DYWDYK, NUMER, PARALITYTAN, JĘZYK KUSZYCKI, PASTYLKA, HERETYCZKA, WRÓBEL SZAROGRZBIETY, KOMEDIA, ŁAZIEC, GODZINA, NASTROSZEK DRUMMONDA, MATKA, ALEKSANDRETTA ŚLIWOGŁOWA, SZURPEK PRZEZROCZYSTY, GANC POMADA, LEMUR WARI, GAOLIAN, BEZCZYNNOŚĆ, ŻWAWIK RATHBUNIEGO, AUTOMAT, DOBA, HOMOGENIZACJA, KOKTAJL MOŁOTOWA, TAMILSKI, DROBNIACZEK TRÓJRZĘDOWY, WYWÓZKA, DIAGNOZA, DALIA PRZEDZIWNA, SERPENT, PACHCIARKA, HORYZONT ZDARZEŃ, PERILLA ZWYCZAJNA, MRÓWKA, ANTENA SATELITARNA, GITARA, KAWA ZBOŻOWA, KOŁNIERZ, HELENKA, STERNICZKA, SKRYTKA, ROJNIK, GRYLAŻ, RZECZ NIERUCHOMA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, SSAK OWADOŻERNY, ROZBIERANKA, KRZYWOSZYJ KORZENIOWY, MALANGA, WARSZTAT STRATEGICZNY, TROJEŚĆ AMERYKAŃSKA, PASTYLKA, KOT DOMOWY, GARNA, RAJA GŁĘBINOWA, BŁĘKITNY DELFINEK, FILTR, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, JODŁA NUMIDYJSKA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, ŻUREK, NURZANIEC KAUKASKI, KALATEA LANCETOLISTNA, PRZEDTRZONOWIEC, WOKALIZA, FLANSZA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, TERGAL, CZYSTKA ETNICZNA, ZASKRONIEC ŻMIJOPODOBNY, POSTRZAŁKA, ŁONO, PALATYNKA, ALOZA FINTA, KIA, LAMPERIA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, PTASZYNIEC, MODRZEW LUBARSKIEGO, ŻAGIEW TRWAŁA, KRAJKA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, MIESIĘCZNIK, BYLICA SZAROTOWATA, OLEJARA, ŚCIÓŁKARZ MODRY, KAPLICA LORETAŃSKA, ALAN, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, UPRAWA, RASZPLA, PODGATUNEK, EKSPLANTAT, SKALIKUREK, FULMAR ZWYCZAJNY, KRWIŚCIĄG MNIEJSZY, KOZIBRÓD WSCHODNI, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, POTWORA BUCZYNÓWKA, NIMFIK, PRZYSŁÓWEK, SANDAŁY, ŻEBROWIEC WALTLA, ROKAZAUR, LEADER, DOMEK, DEKANTER, AQUAFABA, SALAMANDRA OLBRZYMIA CHIŃSKA, ŚRUBOWIEC, AUL, POTŁUMEK TRWAŁOWIECZEK, BLOKHAUZ, KACZKA, AGAMA SYNAJSKA, JEDNOSTKA NAUKOWA, DYSCYPLINA NAUKOWA, BROMEK METYLU, CIASTO, ŻÓŁW OZDOBNY, MIODÓWKA KRASNORZYTNA, ZACHOWANIE, GÓRY PIERŚCIENIOWE, MIKSER, REZYDENCJA, SAMOAŃSKI, TĘCZANKA NIEBIESKA, JĘZYKI BANTU, PATYCZAK, CZARCIA MIOTŁA, BYSTRZYK Z LORETO, NESTOR, SĘDZIA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SMERF, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, CHOMIKI, WAL BIAŁY, TASZNIK, PŁESZKA, TOKI, KOSTRZEWA KARPACKA, GAZELA DORKAS, WYWŁASZCZENIE, ŻÓŁW INDOCHIŃSKI, ZGŁĘBIEC TRZPIENNIKOWATY, ŻEBERKA, CZAPLA ŚNIEŻNA, PAŁKA MINIATUROWA, AMAZONETKA, KULE, WRÓG, PIEPRZ RÓŻOWY, INTONACJA, EUSTENOPTERON, CHOMIK MANDŻURSKI, KRZYWOSZCZEĆ KRÓTKOLISTNA, WIOSŁO, ROLNICA, SYLWETKA, OTTO, DWÓJKA, FLUID, SER PARMEŃSKI, SKWAPLIWOŚĆ, PADYSZACH, RUDBEKIA, DROZD, FALANGA, KARPOLOGIA, TRZCINNIK SZUWAROWY, KRETOSZCZUR, GURAMI, PIĘCIOGROSZÓWKA, BYSTRZYK OZDOBNY, HISPANIOLAK, ULOTKA, BORÓWKA, KLESZCZE, AGAR, GRUSZYCZKA ZIELONAWA, MAŚLACZEK, BACKGROUND, PŁYWAK, BRZOZA BRODAWKOWATA, BIEDACZKA, REPUTACJA, GRONOSTAJ, ŻARARAKA, KOŁOWANIE, ROŻENIEC BIAŁOLICY, PERYKARP, ARONIA CZARNA, SLAJS, SONDAŻ, CHRANCUSKI, PŁASKODZIOBEK DŁUGODZIOBY, TRACZ AMERYKAŃSKI, BUTLA, MAKAK NIEDŹWIEDZI, TŁUSTOCHA, TECHNIKA GRAFICZNA, REPRODUKCJA, ABSYDA, MLECZNIK, DZIĘCIOŁ OGNISTY, FAZA, UCZESTNIK, WITAMINA, TERMITÓWKA POŁUDNIOWOAZJATYCKA, CHORWACKOŚĆ, WELWET, KAPTURNIK, GUZ, ASZKENAZI, KLECANKA RDZAWOROŻNA, SMILISKA MEKSYKAŃSKA, NOCEK DUŻY, SUCHA IGŁA, DWUDZIESTY SZÓSTY, SIEDMIOPALECZNIK, ŻAGLOWIEC PERUWIAŃSKI, NAWAŁNIK CZARNY, SIT BAŁTYCKI, PALMA DUM, OZDOBNIK, WDÓWKA, KMIN RZYMSKI, ROŚLINA ZIELNA, CIEMIENIEC, PŁONNICZEK SŁOIKOWY, KONKATEDRA, INUKITUT, CZYHAK SZEŚCIOOKI, OAZA, FREON, KUKIELCZYK ŻAŁOBNY, ŻÓŁW SPŁASZCZONY, TURKUĆ, AGUTI ZŁOCISTY, PARZĘCHLIN BŁOTNY, MIASTO, SKWARKI, NADPROŻE, PASKOWIK SZAROGŁOWY, MĄKA ORKISZOWA, SIATKOWIEC, CZUBATY PAWIAN, ŚLEPOWRON, MODRASZEK BLADY, WINODAŃ, ANTIDOTUM, PISTACJA KLEISTA, SERIA, CZUPRYNKA, GĘSI, POWŁOCZKA, MODRAK, WARCHOŁ, FIŃSKI, DZIĘCIOŁ RDZAWOSKRZYDŁY, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, BORAZUS, MAJĄTEK NIERUCHOMY, FILTR POLARYZACYJNY, SIKORCZAK, RESPIRATOR, DEASEMBLER, SUCHOWIEJ, KORPUS, MORELA, DYSTRYBUTOR, DREWNIAK CIEMNY, LARGHETTO, REDINGOTE, PUSTAK, LAMA, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, ZNAK MUZYCZNY, SŁONECZNIK, LORYSA, DIVA, IGŁOSTERNIK BIAŁOGARDŁY, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, DROBNIACZEK ROZŁOŻYSTY, OSIOŁ DZIKI, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, PARWOWIROZA PSÓW, TYSIĄCKROTNOŚĆ, KOŚĆ LEMIESZOWA, SKANER 3D, NAWĘD, GRZECHOTKA, ZATOKA, KWAS, BOROWIK, ?LOTNICZEK LINIOWANY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.419 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

U ROŚLIN, GŁÓWNIE U GATUNKÓW Z RODZINY WIECHLINOWATYCH, NIEWIELKI, ŁÓDECZKOWATEGO KSZTAŁTU, ZIELONY LUB BEZZIELENIOWY LIŚĆ (PODSADKA) WYRASTAJĄCY U PODSTAWY KŁOSKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: U ROŚLIN, GŁÓWNIE U GATUNKÓW Z RODZINY WIECHLINOWATYCH, NIEWIELKI, ŁÓDECZKOWATEGO KSZTAŁTU, ZIELONY LUB BEZZIELENIOWY LIŚĆ (PODSADKA) WYRASTAJĄCY U PODSTAWY KŁOSKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLEWA u roślin, głównie u gatunków z rodziny wiechlinowatych, niewielki, łódeczkowatego kształtu, zielony lub bezzieleniowy liść (podsadka) wyrastający u podstawy kłosków (na 5 lit.)
PLEWKA u roślin, głównie u gatunków z rodziny wiechlinowatych, niewielki, łódeczkowatego kształtu, zielony lub bezzieleniowy liść (podsadka) wyrastający u podstawy kłosków (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLEWA
u roślin, głównie u gatunków z rodziny wiechlinowatych, niewielki, łódeczkowatego kształtu, zielony lub bezzieleniowy liść (podsadka) wyrastający u podstawy kłosków (na 5 lit.).
PLEWKA
u roślin, głównie u gatunków z rodziny wiechlinowatych, niewielki, łódeczkowatego kształtu, zielony lub bezzieleniowy liść (podsadka) wyrastający u podstawy kłosków (na 6 lit.).

Oprócz U ROŚLIN, GŁÓWNIE U GATUNKÓW Z RODZINY WIECHLINOWATYCH, NIEWIELKI, ŁÓDECZKOWATEGO KSZTAŁTU, ZIELONY LUB BEZZIELENIOWY LIŚĆ (PODSADKA) WYRASTAJĄCY U PODSTAWY KŁOSKÓW sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - U ROŚLIN, GŁÓWNIE U GATUNKÓW Z RODZINY WIECHLINOWATYCH, NIEWIELKI, ŁÓDECZKOWATEGO KSZTAŁTU, ZIELONY LUB BEZZIELENIOWY LIŚĆ (PODSADKA) WYRASTAJĄCY U PODSTAWY KŁOSKÓW. Dodaj komentarz

7×4 =

Poleć nas znajomym:

x