FRANCUSKOJĘZYCZNY MIESZKANIEC LUIZJANY LUB KAŻDY MIESZKANIEC TEGO STANU, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA I KOLORU SKÓRY, NAZYWANY TAK (STEREOTYPOWO, IRONICZNIE) PRZEZ MIESZKAŃCÓW POZOSTAŁYCH CZĘŚCI USA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KREOL to:

francuskojęzyczny mieszkaniec Luizjany lub każdy mieszkaniec tego stanu, niezależnie od pochodzenia i koloru skóry, nazywany tak (stereotypowo, ironicznie) przez mieszkańców pozostałych części USA (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KREOL

KREOL to:

człowiek pochodzenia mieszanego - europejsko-tubylczego zwykle wywodzący się z terenów dawnych kolonii europejskich państw (na 5 lit.)KREOL to:

pidżyn, który stał się językiem narodowym (na 5 lit.)KREOL to:

biały potomek wczesnych kolonizatorów Ameryki Łacińskiej i południowych stanów USA, zazwyczaj imigrantów z Półwyspu Iberyjskiego i Francji, którzy wytworzyli własną odrębność kulturową wyróżniającą się na tle świeżo napływającej na te tereny ludności europejskiej; przedstawiciel ludności miejscowej, ale nie mieszaniec, zasiedziały potomek kolonizatorów i imigrantów traktujący już ziemie, na których mieszka, jako swoje rodzinne strony (na 5 lit.)KREOL to:

ciemnoskóry mieszkaniec Brazylii lub innego portugalskojęzycznego regionu (na 5 lit.)KREOL to:

rodowity mieszkaniec Małych i Wielkich Antyli (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRANCUSKOJĘZYCZNY MIESZKANIEC LUIZJANY LUB KAŻDY MIESZKANIEC TEGO STANU, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA I KOLORU SKÓRY, NAZYWANY TAK (STEREOTYPOWO, IRONICZNIE) PRZEZ MIESZKAŃCÓW POZOSTAŁYCH CZĘŚCI USA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.699

METABAZA, RAPTULARZ, PALARNIA, BLUZA, ALEC, KRÓLOWA NAUK, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ZESZYT, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, PODLASIAK, URAN, MINIATURKA, AMAZONETKA, ALBINOS, ZAJĘCIE, BIEGUNKA, AKCENCIK, PERSPEKTYWA, WOKALIZA, LESBOS, LEBERWURSZT, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, BECHTER, WYROSTEK FILTRACYJNY, INFLACJA BUDŻETOWA, KAMIENNE SŁOŃCE, ŻABKI, STYL WITKIEWICZOWSKI, BRONZER, AGATIS, BEJCA, WOŁŻSKI, BALSAM KANADYJSKI, MUR OPOROWY, BRAHMS, NADŻERKA, PLUTON, ZAPIEKANKA, ZAGRANIE, CHEŁMIANIN, GĘDZIOLENIE, SYNDYK, MOZAIKA, PIEGUS, DUPLEKS, BIOTA, KERO, JAMRAJ BRUNATNY, PENDŻABCZYK, ANTENA SATELITARNA, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, PIEG, ARSENAŁ, RETARDACJA, SZADŹ, BAMBO, BRZEŚCIANIN, CZARODZIEJKA, POWIERZCHNIA WALCOWA, WIESZAK, TYROLKA, MINUCJA, KRAJALNICA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, SANIE, ODTWARZANIE, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, KONWERSJA , WYKUSZ, BISEKS, CERKIEW ŁEMKOWSKA, DIONIZYJSKOŚĆ, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, CROSS, EKRAN AKUSTYCZNY, MORWA, LEK PRZECIWBÓLOWY, GETTO SZCZĄTKOWE, DOBA, WCIĄGARKA, SPIRYTUALS, KUJAWIANKA, DOSTYCZNA, PROTOAWIS, MONTAŻ, WŁOSY WENUS, NOSÓWKA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ŻABA SZTYLETOWATA, ADORACJA, PRZESYŁKA LISTOWA, BOOROOLA, KAMIEŃ, FRANCA, CHETUMAL, KOSARZ, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, OCIOS, STEROLOTKA, ODCZYNNIK, KATAPLAZM, DOMINACJA CAŁKOWITA, ABRAZJA, SOLEDAD, ARSENAŁ, PRZYCHYLNOŚĆ, HRABSTWO, AMERYKAŃSKOŚĆ, INSTRUMENT, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, KAPAR, FAB LAB, KOMPANIA, NER, KALWARIA ZEBRZYDOWSKA, KOSMOLOGIA, PUSZCZA, GUMA NATURALNA, HULAKA, KOKTAJL MOŁOTOWA, TEBY, HASZTAG, SYTA, KOSZT INWESTYCYJNY, DYFUZOR, CEL, ARKUSZ DRUKARSKI, KUSACZ, DODATEK AKTYWIZACYJNY, HAMULEC, PRZEPRAWA, PIEPRZ BIAŁY, LINUKS, BISFENOL, SKYLAB, PRYSZCZARKI, TEMAT FLEKSYJNY, REGENERACJA, STERYLNOŚĆ, MOBIL, KRUCZOŚĆ, ASHILAND, KONFISKACJA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, KUTIKULA, KARLIK KUHLA, ARKABALISTA, FRYGIJCZYCY, DZIEŁO, KONSULTANTKA, APTAMER, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, LINA, MIĘKISZ SPICHRZOWY, CZOŁO, BLASZKOWIEC, FREGATA, KRAKOWIACZEK, SHOGUN, AKROBATYKA SPORTOWA, PRZECIER, POTENCJAŁ, ZAPŁON, ZIOMKOSTWO, PANTOFELNIK, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, STUDNIA ARTEZYJSKA, KOMBINACJA LINIOWA, DEGENERACJA, FORMA, RUDA PABIANICKA, URSZULA, INSTYTUCJA PROCESOWA, TYGRYSIE OKO, PRZEKŁADNIA CIERNA, DWORZANIN, DELFIN GRUBOGŁOWY, CHROM, ODEZWA, JODŁA SYBERYJSKA, MAŁPOLUD, PROSZEK KAKAOWY, HAMULEC NOŻNY, ŚLEPE WROTA, PASTORAŁ, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, GNIAZDO, GRZECH, KOMBINEZON, OKOP, KILOMETRAŻ, KOREKTA DRUKARSKA, ZŁOTA KLATKA, RESET, WARZYWNIK, KAONAR, WSZYSTKOWIDZĄCY, SKALA RANKINE'A, SZAŁAS, PIEKŁO, CZERPAK, ŻABKA, SZKLARKA, WOLNY ZAWÓD, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, RINFORZANDO, BUDDYZM TYBETAŃSKI, WYMIANA, FLOTA, ROZGRZEWACZ, ZWOLNIENIE, SOLANKA, JEDNOSTKA NAUKOWA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, KRZYWA, SPLOT, ARMILA, SUOJARWI, KSIĄŻĘ ALBERT, ODPÓR, KOLABORACJONISTA, GALON, LALKA, GREK, MAYO, SZEREG, JONOFOR, KIRENIA, RELIKWIA, NUDZIARZ, RUNDA HONOROWA, PARANOJA PRAWDZIWA, JENIEC, JĘZYK BRETOŃSKI, SŁOWENIEC, SANMARYNKA, DUALNOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, SAMBAR INDYJSKI, EGZEKUCJA KOMORNICZA, KIERUNKOWSKAZ, CHLEBAK, POMOST, WARWICK, SCIENCE FICTION, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, PODDASZE, BUKOWIANIN, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, SAUDYJKA, WEKTOR JEDNOSTKOWY, FAŁ, PRZYROSTEK, FEMTOSEKUNDA, BIWAK, DEZAKTYWACJA, KATAK, KURANT, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, MIEDWIEŻJEGORSK, BARWY PAŃSTWOWE, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, SZPIGIEL, KAMPYLOGNATOID, ŚMIECISKO, MALGASZ, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, SOLIDARNOŚĆ, DŹWIGAR, ŚCIEŻKA HAMILTONA, DELFINAT, SAJETA, DAWKA PROGOWA, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, DEMENTI, KWAŚNICA, KRÓLEWICZ, NIERUCHOMOŚĆ, SEMINARIUM DUCHOWNE, LODÓWKA, PODKŁAD, PURPURA, SUCHORYT, AGREGATOR, ANTYFAN, BEZCHMURNOŚĆ, JEZIORO LODOWCOWE, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, OAZA, STANOWISKO, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, BARKAS, KABEL, TRÓJKĄT BERMUDZKI, FARGO, MASZT, SZKOŁA, PŁATEK, SZMER, ?CHAŁUPNICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.699 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRANCUSKOJĘZYCZNY MIESZKANIEC LUIZJANY LUB KAŻDY MIESZKANIEC TEGO STANU, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA I KOLORU SKÓRY, NAZYWANY TAK (STEREOTYPOWO, IRONICZNIE) PRZEZ MIESZKAŃCÓW POZOSTAŁYCH CZĘŚCI USA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRANCUSKOJĘZYCZNY MIESZKANIEC LUIZJANY LUB KAŻDY MIESZKANIEC TEGO STANU, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA I KOLORU SKÓRY, NAZYWANY TAK (STEREOTYPOWO, IRONICZNIE) PRZEZ MIESZKAŃCÓW POZOSTAŁYCH CZĘŚCI USA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KREOL francuskojęzyczny mieszkaniec Luizjany lub każdy mieszkaniec tego stanu, niezależnie od pochodzenia i koloru skóry, nazywany tak (stereotypowo, ironicznie) przez mieszkańców pozostałych części USA (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KREOL
francuskojęzyczny mieszkaniec Luizjany lub każdy mieszkaniec tego stanu, niezależnie od pochodzenia i koloru skóry, nazywany tak (stereotypowo, ironicznie) przez mieszkańców pozostałych części USA (na 5 lit.).

Oprócz FRANCUSKOJĘZYCZNY MIESZKANIEC LUIZJANY LUB KAŻDY MIESZKANIEC TEGO STANU, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA I KOLORU SKÓRY, NAZYWANY TAK (STEREOTYPOWO, IRONICZNIE) PRZEZ MIESZKAŃCÓW POZOSTAŁYCH CZĘŚCI USA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - FRANCUSKOJĘZYCZNY MIESZKANIEC LUIZJANY LUB KAŻDY MIESZKANIEC TEGO STANU, NIEZALEŻNIE OD POCHODZENIA I KOLORU SKÓRY, NAZYWANY TAK (STEREOTYPOWO, IRONICZNIE) PRZEZ MIESZKAŃCÓW POZOSTAŁYCH CZĘŚCI USA. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x