KRÓTKA RURKA LUB RURA (CZĘSTO Z KOŁNIERZEM) PRZYMOCOWANA (WSPAWANA, WTOPIONA, PRZYKRĘCONA) DO NACZYNIA, ZBIORNIKA, APARATU ALBO URZĄDZENIA, DO KTÓREJ PRZYŁĄCZA SIĘ WĄŻ LUB RURĘ DOPROWADZAJĄCĄ BĄDŹ ODPROWADZAJĄCĄ SUBSTANCJĘ LUB CZYNNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KRÓCIEC to:

krótka rurka lub rura (często z kołnierzem) przymocowana (wspawana, wtopiona, przykręcona) do naczynia, zbiornika, aparatu albo urządzenia, do której przyłącza się wąż lub rurę doprowadzającą bądź odprowadzającą substancję lub czynnik (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KRÓCIEC

KRÓCIEC to:

krótka prostka rurowa (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KRÓTKA RURKA LUB RURA (CZĘSTO Z KOŁNIERZEM) PRZYMOCOWANA (WSPAWANA, WTOPIONA, PRZYKRĘCONA) DO NACZYNIA, ZBIORNIKA, APARATU ALBO URZĄDZENIA, DO KTÓREJ PRZYŁĄCZA SIĘ WĄŻ LUB RURĘ DOPROWADZAJĄCĄ BĄDŹ ODPROWADZAJĄCĄ SUBSTANCJĘ LUB CZYNNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.872

STRZELNICA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, OPTIMUM KLIMATYCZNE, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, INSTRUMENT SZARPANY, TURBINA POWIETRZNA, ETIOLOGIA, INFLACJA PŁACOWA, OBRONA, KOTWICA, KOLCZATKA, POCIĄG OSOBOWY, ROŚLINA BULWIASTA, KRÓTKA PAMIĘĆ, WYPRYSK POTNICOWY, RYKSIARZ, BROSZURA, LIGUSTR, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, SZEWRON, CYTADELA, FORMIZM, PIENIĄDZ DEPOZYTOWY, WÓZEK INWALIDZKI, TRUBADUR, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, CZĄSTECZKA, ARGENTYŃSKOŚĆ, POSZEWKA, TRZECI, SIAD, GONIEC, MŁYN WODNY, KLINKIER, PNEUMATOLIZA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, KRYSZTAŁ, RATYSZCZ, GRUSZECZKA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, CHŁODNIK, STROP KLEINA, POTKNIĘCIE, PIERŚCIEŃ, SUMA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, PODATEK TONAŻOWY, ALTERNAT, NIEODZOWNOŚĆ, ZDZIADZIENIE, CIEŃ, DRAGA, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, AKSAMITKA, SŁUP, EUTEKTYKA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, PARTIA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, WYCZARTEROWANIE, RAJSKI PTAK, WYTRAWERSOWANIE, OBIEKT, MADERA, BACIK, ALGI, SEKWENCJA TATA, SĘDZIA, REGUŁA ALLENA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, PREPPER, KASTA, BUGAJ, DWUDZIESTY PIĄTY, MECENASKA, OBŻARTUCH, GÓRKA, MNIEJSZOŚĆ, KAZIRODCZOŚĆ, KRYMINAŁ, PŁUCZKA, VERTIKAL, DOUBLE DUTCH, WYROK, WEREŻKA, KLASYFIKACJA ABC, KAZAMATA, WIEŻA STRAŻNICZA, CUDEŃKO, GOŹDZIANKA, ROBOTY DROGOWE, MIKROGRAFIA, GRUPA IMIENNA, PODATEK EKOLOGICZNY, LOGIKA, ROZWAGA, KOŁO, STAROPOLSKI, SPĘKANIE, OGNIWO, TOPOS, TRAMPOLINA, SZYSZKA, MIKOLOGIA, ACHTERPIK, OBSERWATORKA, WSPÓŁPRACOWNIK, LESZCZYNA, PŁAZY BEZNOGIE, WADA WZROKU, NALEŻNOŚĆ PRZYWOZOWA, KONTROLA DROGOWA, ZANOKCICA GNIAZDOWA, OTĘPIAŁOŚĆ, SZLAUCH, DRĄGAL, WOSK, KONWERGENCJA, JABŁKO ADAMA, WIETRZENIE CHEMICZNE, ŁOŻYSKO WAHLIWE, BIEG, WYCHÓD, KLEJNOT HERBOWY, NADZWYCZAJNOŚĆ, KRZYŻ PAPIESKI, KRATER, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, DYLETANT, KŁOBUK, ODPOWIEDŹ, OREGANO, KOMUNIA, FONDUE SEROWE, KONIEC, CHOROBA SEITELBERGERA, KOŚCIÓŁ UNICKI, STYLISTYKA, MINUSY, ANIMIZM, ROPOMOCZ JAŁOWY, AKCEPTACJA, HIGHLAND, MENZURKA, PAJA, KROK, ZMIERZCH, REKLAMA PORÓWNAWCZA, SYDERYT, ZIARNOJAD, SOS MORNAY, GAD, TELECENTRUM, KOMBINACJA, MAJEUTYKA, EPIMYTHION, ŚWIETLIK, PLASTYKA, ANSAMBL, HALBA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, WEST COAST SWING, MECHANIK, ŚWIETLÓWKA, DEFICYT, IMPEDYMENTA, ODLEWARNIA, PRZESTWORZE, TREPANG, HODOWCA, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, PRZEBITKA, RZEŹBA, MECHANIZM, GARDEROBIANA, KAPUSTA KISZONA, SPRAWDZIAN, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, DIALER, GAZ SYNTEZOWY, MIKROKROPKA, PASSA, WÓZ MEBLOWY, ARESZT DOMOWY, SSAKI NIŻSZE, PRACA, NAKRYCIE, KUNDMAN, STONKA, CIĄGNIK CIĘGNIK, POSTĘP GEOMETRYCZNY, DYFTERIA, OSTROKÓŁ, LIDER, SEMITKA, NAJDA, BI, PLAKAT, PIOTRKOWIANKA, WODA PODSKÓRNA, AMARANTOWOŚĆ, ŚCIANA WSPINACZKOWA, PROLIFERACJA, ZAWAŁ BLADY, FILOLOGIA ANGIELSKA, BŁĄD, ZWIĄZANIE SIĘ, ŁASZT, PRZYGOTOWANIE, GWIAZDKA, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, UTAGAWA, CZYNNIK WZMACNIAJĄCY, ODDZIAŁYWANIE KULOMBOWSKIE, DYPODIA, ZABUDOWA, HISTOLOGIA, ASOCJACJA, OCTOWNIA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, KNEDLE, PRZESŁUCHANIE, BLOCZNOŚĆ, POŁOŻNICA, WEZWANIE, TUBKA, KOPANINA, WYZNAWCA, WATAŻKA, TŁUSZCZAK, SUFLET, HOSTEL, GÓWNOJAD, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, SEN, PRZYLEPA, CHILLI, PÓŁKLUZA, RUSEK, SILOS BUDOWLANY, CALYPSO, POZYCJA, KRAWAT, LETARG, BIURO SPISOWE, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, MISZNA, ANDANTINO, MIGRACJA, OCIEKACZ, REPOZYCJA, ARDEN, SZYK PRZESTAWNY, WARAN GŁUCHY, FLUORESCENCJA, PERIOD, RADA, REGENT, BIAŁA MAGIA, KOŁTRYNA, WYMIANA, HACKER, KUREK NA KOŚCIELE, CENZOR, OKRZYK, PARKIETAŻ, KRYSZTAŁ, ZAUROZUCH, JEZIORO PODLODOWCOWE, NUDYZM, HEIMAT, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, REPULSOR, SZARMANT, PEJZAŻYSTKA, INTERPRETACJA, TENDER, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, LAGUNA, KANCONETA, KWIAT, POMURNIK, PROPILEJE, CUDOWNY OWOC, SKAŁA OSADOWA, SEGMENTACJA, KRÓCICA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, WYSZYWANKA, KONTEMPLATOR, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, KOSMOLOGIA, TUSZ, BRZOZA, MGŁAWICA, PRZYTUŁEK, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, WIERSZ LEONIŃSKI, ?UROCZYSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.872 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KRÓTKA RURKA LUB RURA (CZĘSTO Z KOŁNIERZEM) PRZYMOCOWANA (WSPAWANA, WTOPIONA, PRZYKRĘCONA) DO NACZYNIA, ZBIORNIKA, APARATU ALBO URZĄDZENIA, DO KTÓREJ PRZYŁĄCZA SIĘ WĄŻ LUB RURĘ DOPROWADZAJĄCĄ BĄDŹ ODPROWADZAJĄCĄ SUBSTANCJĘ LUB CZYNNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KRÓTKA RURKA LUB RURA (CZĘSTO Z KOŁNIERZEM) PRZYMOCOWANA (WSPAWANA, WTOPIONA, PRZYKRĘCONA) DO NACZYNIA, ZBIORNIKA, APARATU ALBO URZĄDZENIA, DO KTÓREJ PRZYŁĄCZA SIĘ WĄŻ LUB RURĘ DOPROWADZAJĄCĄ BĄDŹ ODPROWADZAJĄCĄ SUBSTANCJĘ LUB CZYNNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KRÓCIEC krótka rurka lub rura (często z kołnierzem) przymocowana (wspawana, wtopiona, przykręcona) do naczynia, zbiornika, aparatu albo urządzenia, do której przyłącza się wąż lub rurę doprowadzającą bądź odprowadzającą substancję lub czynnik (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KRÓCIEC
krótka rurka lub rura (często z kołnierzem) przymocowana (wspawana, wtopiona, przykręcona) do naczynia, zbiornika, aparatu albo urządzenia, do której przyłącza się wąż lub rurę doprowadzającą bądź odprowadzającą substancję lub czynnik (na 7 lit.).

Oprócz KRÓTKA RURKA LUB RURA (CZĘSTO Z KOŁNIERZEM) PRZYMOCOWANA (WSPAWANA, WTOPIONA, PRZYKRĘCONA) DO NACZYNIA, ZBIORNIKA, APARATU ALBO URZĄDZENIA, DO KTÓREJ PRZYŁĄCZA SIĘ WĄŻ LUB RURĘ DOPROWADZAJĄCĄ BĄDŹ ODPROWADZAJĄCĄ SUBSTANCJĘ LUB CZYNNIK sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - KRÓTKA RURKA LUB RURA (CZĘSTO Z KOŁNIERZEM) PRZYMOCOWANA (WSPAWANA, WTOPIONA, PRZYKRĘCONA) DO NACZYNIA, ZBIORNIKA, APARATU ALBO URZĄDZENIA, DO KTÓREJ PRZYŁĄCZA SIĘ WĄŻ LUB RURĘ DOPROWADZAJĄCĄ BĄDŹ ODPROWADZAJĄCĄ SUBSTANCJĘ LUB CZYNNIK. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x